Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Period of enlightenment

38,469 views

Published on

jayvee j bantayan

Published in: Spiritual, Technology
 • Login to see the comments

Period of enlightenment

 1. 1.  Panahon ng kaliwanagan at pagtaliwas sa paniniwala ng walang siyentipikong basehan. nakasentro noong ika-18 siglo, kung saan sinusulong ang katuwiran bilang ang pangunahing pinagmulan at pagkalehitimo ng may kapangyarihan.
 2. 2.  Pagkakaroon ng kaliwanagan ng isipan sa pamamagitan ng pagkonsinti sa pananaw ng nasasakupan. Paggamit ng siyentipikong basehan sa bagay-bagay Pagtuligsa sa luma ng paniniwala
 3. 3.  Pagkilala sa pilosopiya ng kaunlaran sa pamamagitan ng siyansya Pag-unlad ng isang bansa sa larangan ng siyensya Pagiging bukas ng simbahan sa hinaing ng kanyang nasasakupan
 4. 4.  Pagtuligsa sa makalumang paniniwala ng walang matibay na batayan Pagkupkop sa paniniwalang pilosopikal
 5. 5.  Kilala bilang si Voltaire, ipinanganak noong 1694 sa bansang France, Kilalang manunulat at aktibista Sumulat ng mga tula at istorya na nagpapakita ng makabagong pananaw at pilosopiya. Kilalang pilosopo at manunulat noong ika-17th siglo
 6. 6.  Kilala bilang kauna-unahang makabagong pilosopo ng kanyang panahon. Pilosopiya ng sa pagitan ng geometry at algebra. Kilala rin siya sa larangan ng pagsusulat,at isa sa kanyang mga ginawa ay angMeditationes de Prima Philosophia (Meditations On First Philosophy), na nailathala noong 1641.
 7. 7.  kilala sa kanyang isinulat na Leviathan, Ipinapakita nito ang pilosopiya patungkol sa siyensya ng kapaligiran. Sa edad na 14, ipinakita ang kahusayan sa pag-aaral, at napunta saMagdalen Hall in Oxford para mag aral
 8. 8.  Ipinanganak sa London noong enero 22, 1561 Naitalaga bilang Statesman at miyembro ng Cornwall in the House of Commons Naaresto at na-impeach ng gobyernong paliament sa kasong korapsiyon.
 9. 9.  Kilala sa larangan ng astronomiya Nag-aral saCamaldolese monastery sa Vallombrosa. Namatay sa taong : January 08, 1642
 10. 10.  www.mrsedivy.com www.newworldencyclopedia.com
 11. 11. Jayvee j. bantayanBsed 1-f

×