Regjeringen har innfort nye skatt insentiver for a oppmuntre mer oversjoiskefondet ledere til a definere i byen og fremme ...
Men Hongkong fortsatt ligget som unntaket ikke gjelder offshore private equity-fond sominvestert direkte i selskaper. Tsan...
Sally Wong, konsernsjef i Hong Kong investering midler Association, sa gjensidiganerkjennelse med fastlandet og utvidet av...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Internasjonale Cruse og Associates: Hong Kong budsjett tar sikte pa a utvide fondet industri med skatteincentiver/BLOGGER

277 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Internasjonale Cruse og Associates: Hong Kong budsjett tar sikte pa a utvide fondet industri med skatteincentiver/BLOGGER

  1. 1. Regjeringen har innfort nye skatt insentiver for a oppmuntre mer oversjoiskefondet ledere til a definere i byen og fremme Hong Kong som en internasjonalasset management centre. For a tiltrekke seg flere private equity fond a bosted iHong Kong, sa Financial sekretær John Tsang Chun-wah regjeringen ville foreslalovendringer for a utvide fritak fra fortjeneste skatt for oversjoiske fond sominvesterer i utenlandske private foretak og ikke eier eiendom eller virksomheter ibyen.En revisjon av investering lover i 2006 unntatt oversjoiske fond fra a betale skatthvis de gjorde ingen virksomhet i Hong Kong i tillegg kvalifiserte aksje eller futurestransaksjoner. Som brakte Hong Kong i trad med andre internasjonale finanssentre,som New York og London.
  2. 2. Men Hongkong fortsatt ligget som unntaket ikke gjelder offshore private equity-fond sominvestert direkte i selskaper. Tsang sa den foreslatte endringen ville "Tillat private equity-fond a nyte den samme skattefritak som oversjoiske fond", og at regjeringen ville ta kontaktmed aktorer om lovendringen. Han har ogsa planlagt a tillate Hongkong midler en merfleksibel struktur, i stedet for den navaerende loven som krever investeringsfond som eretablert i Hong Kong for a ta bare form av klareringer."Som et internasjonalt finanssenter, Hongkong bor gi en mer fleksibel forretningsmiljoet forindustrien a mote markedets ettersporsel," sa han."For å tiltrekke seg mer tradisjonelle fond og hedgefond a bosted i Hong Kong, vi vurdererlovendringer a innfore Open-ended Investment Company, et stadig mer popuaert-skjemabrukes i fondet bransjen."En kilde i regjeringen sa begge tiltakene rettet a oppmuntre flere fondet hus a sette opp her,for a oke byens status som en fondet administrasjonssentrum.Kilden, som ikke onsker a bli navngitt, sa at blant ca. 1.700 autoriserte midlene i byen, bareca 300 var bosatt her. Halvparten av alle midler som er solgt i byen er hjemmehorende iDublin eller Luxemburg.Tsang sa regjeringen var ogsa i ferd med a forhandle med fastlandet myndigheter for aetablere gjensidig anerkjennelse, slik at Hong Kong-hjemmehorende midler skal selges pafastlandet og fastlandet midler skal selges i Hong Kong. Han gjorde ikke gi en timeplan, men.
  3. 3. Sally Wong, konsernsjef i Hong Kong investering midler Association, sa gjensidiganerkjennelse med fastlandet og utvidet avgiftsfritaket ville oke den lokaleindustrien. "Disse tiltakene, hvis implementert med hell, ville tiltrekke fondethus som er eyeing asiatiske og fastlandet selskaper. Dette vil tjeneHongkong fondet industrien betydelig pa lang sikt,"sa Wong. George Leung, avHSBC, sa den nye tiltak var i trad med industri-visninger. "Dette bor sette oss paen mer niva spiller feltet med andre regionale konkurrenter." Davy Yun, skattpartner i Deloitte Kina, sa lokale fondet industrien hadde aert soker en utvidelseav skattefritak for private equity-fond i lang tid."Flyttingen vil hjelpe posisjonHong Kong som en internasjonal asset management centre. Men vi menerregjeringen kan vurdere ytterligere utvide fritak for a inkludere lokale midlerogsa, for a virkelig forbedre bransjen i territoriet,"Yun sa.Internasjonale Cruse og Associates

×