ตัวอย่างประเภทบทเรียน Cai

35,238 views

Published on

Published in: Technology, Design
3 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • https://www.facebook.com/Authorware.cai รับงาน ด้วย Program Authorware,Power point ,Microsoft word,รับพิมพ์เอกสาร,ปริ๊นเอกสาร บริการทั่วไทย ติดต่อได้24 ชม. 1) รับทำ CAI,E-Learning,E-book,Learnsquare,สื่อการสอน,คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) รับงานพิมพ์,รับจ้างพิมพ์ รายงาน เอกสารทั่วไป 3) ทำข้อสอบ pre-test post-test, เฉลย,เนื้อหาบทเรียนและแก้ไขงานเพื่อเสนออาจารย์ หรือ ที่ประชุม 4) สามารถนำภาพเคลื่อนไหว,เสียง,วีดีโอ,ไฟล์Flashลงในโปรแกรมได้ 5) สร้างปุ่มควบคุมการทำงานต่างๆได้ตามความต้องการ 6) วางระบบการเชื่อมโยงแบบ Frameworkหรือแบบต่างๆ 7) สามารถจัดทำข้อสอบหลายๆชุดโดยคะแนนไม่รวมกัน,Random ข้อสอบ ในกรณีรับพิมพ์งานลูกค้า สามารถส่งงานเป็นไฟล์ Scan มาเพื่อให้พิมพ์ได้หรือส่งหนังสือเป็นEMSมาได้ ส่งข้อมูลได้ที่: professionall1989ll@hotmail.com สอบถามเพิ่มเติม : { 0 9 5 - 7 6 1 6 9 5 9 }
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • โหลดแล้วขออนุญาตินำมาปรับเป็นแนวทางสอนอนุบาลนะค่ะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ้อยากโหลด
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
35,238
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,731
Actions
Shares
0
Downloads
213
Comments
3
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างประเภทบทเรียน Cai

 1. 1. ตัวอย่างประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI<br />
 2. 2. 1. โปรแกรมแบบฝึกหัด(Drill And Practice)<br /> เป็นโปรแกรมฝึกหัดที่ไม่มีการเสนอเนื้อหาความรู้แก่ผู้เรียนก่อน แต่จะมีการให้คำถาม หรือปัญหาที่ได้คัดเลือกมาจากการสุ่ม หรือออกแบบมาโดยเฉพาะ โดยการนำเสนอคำถาม หรือปัญหานั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อให้ผู้เรียนตอบแล้วมีการให้คำตอบที่ถูกต้อง เพื่อการตรวจสอบยืนยันแก้ไข และพร้อมกับให้คำถามหรือปัญหาต่อไปอีก จนกว่าผู้เรียนจะสามารถตอบคำถาม หรือแก้ปัญหานั้นจนถึงระดับที่น่าพอใจ ดังนั้น ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกหัดนี้ ผู้เรียนจึงจำเป็นต้องมีความคิดรวบยอด และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราว และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดีมาก่อน แล้วจึงจะสามารถตอบคำถาม หรือแก้ปัญหาได้<br />ตัวอย่างบทเรียนclick<br />
 3. 3. 2.โปรแกรมแบบสอนเสริม (Tutorial) <br /> เป็นโปรแกรมที่เสนอเนื้อหาความรู้เป็นเนื้อหาย่อย ๆ แก่ผู้เรียนในรูปแบบของข้อความ ภาพเสียง หรือทุกรูปแบบรวมกัน แล้วให้ผู้เรียนตอบคำถาม เมื่อผู้เรียนให้คำตอบแล้วคำตอบนั้นจะได้รับการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูล ป้อนกลับทันที แต่ถ้าผู้เรียนตอบคำถามนั้นซ้ำ และยังผิดอีก ก็จะมีการให้เนื้อหาเพื่อทบทวนใหม่จนกว่าผู้เรียนจะตอบถูก แล้วจึงตัดสินใจว่าจะยังคงเรียนเนื้อหาในบทนั้นอีก หรือจะเรียนในบทใหม่ต่อไป<br />ตัวอย่างบทเรียนclick<br />
 4. 4. 3. โปรแกรมแบบจำลองสถานการณ์ (Simulation) <br />เป็นโปรแกรมที่จำลองความเป็นจริงโดยตัดรายละเอียดต่าง ๆ หรือนำกิจกรรมที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาให้ผู้เรียนได้ศึกษานั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พบเห็นภาพจำลองของเหตุการณ์ เพื่อการฝึกทักษะ และการเรียนรู้ได้ โดยไม่ต้องเสี่ยงภัย หรือเสียค่าใช้จ่ายมากนัก โปรแกรมนี้มิใช่เป็นการสอนเหมือน กับโปรแกรมการสอนแบบธรรมดาซึ่งเป็นการเสนอเนื้อหา ความรู้แล้วจึงให้ผู้เรียน ทำกิจกรรมแต่เป็นเพียง การแสดงให้ผู้เรียนได้ชมเท่านั้น <br />ตัวอย่างบทเรียนclick<br />
 5. 5. 4.โปรแกรมแบบเกมส์สอน (Instruction Games)<br /> โปรแกรมชนิดนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ได้โดยง่าย เพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น และช่วยมิให้ผู้เรียนเกิดอาการเหม่อ ลอยหรือฝันกลางวัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนเนื่องจาก มีการแข่งขันจึงทำให้ผู้เรียนต้องมีการตื่นตัวอยู่เสมอ<br />ตัวอย่างบทเรียน click<br />
 6. 6. 5. โปรแกรมการค้นพบ (Discovery) <br /> เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองให้มากที่ สุด โดยการเสนอปัญหาให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก หรือโดยวิธีการจัดระบบเข้ามาช่วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนเพื่อช่วยในการค้นพบจนกว่าจะได้ ข้อสรุปที่ดีที่สุด<br />ตัวอย่างบทเรียนclick<br />
 7. 7. 6. โปรแกรมการแก้ปัญหาการแก้ปัญหา (Problem-Solving) <br /> เป็นการ ให้ผู้เรียนฝึกการคิด การตัดสินใจ โดยมีการกำหนดเกณฑ์ให้แล้ว ให้ผู้เรียนพิจารณาไปตามเกณฑ์นั้น โปรแกรมเพื่อ การแก้ปัญหา แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ โปรแกรมที่ให้ผู้เรียนเขียนเอง และโปรแกรมที่มีผู้เขียนไว้แล้วเพื่อช่วยผู้เรียนในการแก้ปัญหา โดยที่คอมพิวเตอร์จะช่วยในการคิดคำนวณ และหาคำตอบที่ถูกต้องให้<br />ตัวอย่างบทเรียน click<br />
 8. 8. 7. โปรแกรมการทดสอบ (Tests) <br /> การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทดสอบ มิใช่เป็นการใช้เพียงเพื่อปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ของผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้สอนมีความรู้สึกที่เป็นอิสระจากการผูกมัดทางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทดสอบได้อีกด้วย<br />ตัวอย่างบทเรียนclick<br />

×