Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Week7-8a psikologi pembelajaran

1,606 views

Published on

Week7-8a psikologi pembelajaran

Published in: Education
 • Be the first to comment

Week7-8a psikologi pembelajaran

 1. 1. Teori Belajar dan Pembelajaran Pertemuan 7-8 Psikologi PEMBELAJARAN Betty Zelda, Dr. M.M. <ul><li>Jurusan Fisika </li></ul><ul><li>Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam </li></ul>
 2. 2. Definisi Pembelajaran <ul><li>Perubahan individu disebabkan pengalaman </li></ul><ul><li>Perubahan t/laku pengetahuan, kebolehan, atau sikap yang diperolehi melalui pengalaman. </li></ul><ul><li>Menurut Stalling- 3 kriteria: </li></ul><ul><li>Ada perubahan t/laku. </li></ul><ul><li>Melibatkan pemikiran </li></ul><ul><li>Perubahan melalui pengalaman atau latihan. </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 3. 3. Ciri-ciri Pembelajaran <ul><li>Perubahan t/laku yang kekal. </li></ul><ul><li>Perubahan akibat daripada kefahaman maklumat baru, latihan, pengalaman, celik akal atau cuba jaya. </li></ul><ul><li>Berlaku secara disedari atau tidak disedari </li></ul><ul><li>Berterusan dan berlaku sepanjang hayat. </li></ul><ul><li>Selari dengan perkembangan kognitif. </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 4. 4. Proses (peringkat) Pembelajaran 10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id | Rangsangan Tingkah laku Persekitaran Ingatan
 5. 5. Peringkat Pembelajaran rangsangan Pemilihan Rangsangan Yang sesuai oleh Organ deria Pemikiran erti Rangsangan Dalam otak Membentuk Pengalaman atau Ilmu pengetahuan Mengamalkan Dalam situasi Yang sepadan Perubahan Tingkah laku 10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 6. 6. Jenis Pembelajaran <ul><li>Pembelajaran Formal </li></ul><ul><li>Pembelajaran Informal </li></ul><ul><li>Pembelajaran Nonformal. </li></ul><ul><li>Pembelajaran formal </li></ul><ul><li>diterima secara langsung daripada institusi tertentu. </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 7. 7. Ciri-ciri Pembelajaran formal <ul><li>Secara langsung dikelola oleh institusi bertauliah. </li></ul><ul><li>Ada sukatan pelajaran. </li></ul><ul><li>Wajib semua kanak-kanak 7 – 13 tahun. </li></ul><ul><li>Dalam bangunan siap dgn prasarana. </li></ul><ul><li>Dilaksanakan oleh guru terlatih </li></ul><ul><li>Penilaian di setiap tahap formatif, sumatif, awam </li></ul><ul><li>Penekanan pd bidang kognitif </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 8. 8. 2. Pembelajaran Informal <ul><li>Secara tidak langsung (tidak sedar). </li></ul><ul><li>Didikan ibu bapa, rakan sebaya, seminar,multimedia dll. </li></ul><ul><li>Ciri-ciri pembelajaran informal </li></ul><ul><li>Secara tidak langsung,tiada sukatan pelajaran. </li></ul><ul><li>Dari persekitaran melalui pemerhatian, perbualan dan pengalaman. </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 9. 9. sambungan <ul><li>Proses berterusan dan sepanjang hayat. </li></ul><ul><li>Berlaku setiap masa, di mana sahaja. </li></ul><ul><li>Tidak menetapkan isi atau bahan pelajaran </li></ul><ul><li>Tidak perlu guru terlatih </li></ul><ul><li>Tidak melibatkan penilaian dan pensijilan. </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 10. 10. 3. Pembelajaran Non-formal <ul><li>Secara sampingan – tujuan menambah dan melengkapkan pembelajaran formal. </li></ul><ul><li>Perlu perancangan dan pengendalian teliti </li></ul><ul><li>Ciri-ciri pembelajaran non-formal </li></ul><ul><li>Wujud keperluan pertingkat kepakaran pelajar </li></ul><ul><li>Institusi adakan kursus pendek, ceramah, forum, bengkel dsb. </li></ul><ul><li>Perlu beberapa hari. Perlu bayaran </li></ul><ul><li>Kursus di tempat formal. </li></ul><ul><li>Kandungan kursus lebih mendalam. </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 11. 11. Prinsip Pembelajaran 10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id | Pengalaman Unsur jenaka Menyusun Pengajaran Objektif Pengajaran Motivasi Kesediaan pembelajaran Prinsip pembelajaran
 12. 12. Sambungan Prinsip Pembelajaran <ul><li>Melalui perkaitan antara rangsangan dengan rangsangan – cth hantu dengan kejahatan. </li></ul><ul><li>Melalui sistem ganjaran dan hukuman. </li></ul><ul><li>Melalui pemerhatian </li></ul><ul><li>Melibagtkan proses kognitif </li></ul><ul><li>Secara tidak sengaja- tidak dirancang. </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 13. 13. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran 10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id | Ingatan & lupaan Pemindahan pembelajaran Kesediaan pembelajaran kecerdasan Kemahiran berfikir Gaya kognitif Persepsi & Penanggapan
 14. 14. 1. Persepsi dan Penanggapan <ul><li>Buat interpretasi (persepsi) kepada rangsangan – seterusnya pembentukan konsep (tanggapan). </li></ul><ul><li>Pandangan Gestalt melalui hukum Pragnanz : </li></ul><ul><li>Prinsip kedekatan </li></ul><ul><li>Prinsip bentuk dan latar </li></ul><ul><li>Prinsip kesamaan </li></ul><ul><li>Prinsip simetri </li></ul><ul><li>Prinsip lengkapan </li></ul><ul><li>Prinsip terangkum </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 15. 15. Pembentukan Konsep Bruner <ul><li>Konjuntif </li></ul><ul><li>Disjunktif </li></ul><ul><li>Hubungan </li></ul><ul><li>Konjuntif – dua sifat (buku - tebal) </li></ul><ul><li>Disjunktif – tambahan satu sifat (buku – tebal - mahal). </li></ul><ul><li>Hubungan – gabungan antara konjuntif dan disjunktif (hari – hujan – sejuk) </li></ul><ul><li>* (nota) - tanggapan adalah dari satu kategori. </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 16. 16. Tujuan Tanggapan dalam P & P <ul><li>Ajar pelajar memahami persekitaran. </li></ul><ul><li>Dapat bentuk konsep lebih berkesan. </li></ul><ul><li>Dapat bentuk konsep khusus. </li></ul><ul><li>Faktor tanggapan </li></ul><ul><li>Pengalaman </li></ul><ul><li>Imaginasi </li></ul><ul><li>Kecerdasan </li></ul><ul><li>Penguasaan bahasa </li></ul><ul><li>Contoh-contoh. </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 17. 17. 2. Ingatan dan Lupaan (Memory & Forgetting) <ul><li>a. Memory </li></ul>Apakah Memory? Encoding Storage Retrieval & Forgetting 10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 18. 18. sambungan Memor y adalah maklumat yang disimpan jangka waktu panjang . <ul><li>Bagaimana maklumat masuk ke dalam ingatan (encoded into memory), dan bagaimana maklumati tsb tinggal dalam memory (storage), dan bagaimana maklumat tersebut dapat dikeluarkan (retrieved) pada waktu diperlukan? </li></ul><ul><li>Dengan Memory, kita dapat menghubungkan apa peristiwa semalam dengan peristiwa hari ini. </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 19. 19. b . Lupaan (Forgetting) <ul><li>- Kegagalan mengingat – maklumat jangka pendek mungkin hilang sebelum diproses, jangka panjang gagal untuk memanggil (recall). </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 20. 20. Faktor-faktor yang menyebabkan lupaan 10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id | Maklumat yang Tidak lengkap Masa yang tidak mencukupi Perubahan Alam sekitar minat kebimbangan tekanan gangguan keusangan
 21. 21. Cara Meningkatkan Ingatan 10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id | chunking praktik Susun topik Latih tubi Bimbing cara betul Guna ABM mnemonik pemeringkatan Bermakna & berkaitan Cara Tingkat ingatan
 22. 22. Kesediaan Pembelajaran <ul><li>Menurut teori pembelajaran Kognitif Piaget </li></ul><ul><li>‘ the level of mental development necessary to </li></ul><ul><li>benefit from experiences’ di samping adanya </li></ul><ul><li>kesediaan fizikal dan afektif. </li></ul><ul><li>Pembahagian tahap kognitif: </li></ul><ul><li>Peringkat deria motor 0 – 2 tahun </li></ul><ul><li>Peringkat pra operasi 2 – 7 tahun </li></ul><ul><li>Peringkat operasi konkrit 7 – 11 tahun </li></ul><ul><li>Peringkat operasi formal 12 tahun ke atas </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 23. 23. 1. Peringkat Deria Motor (0 – 2 tahun) <ul><li>Peniruan – cuba apa yang dilihatnya. </li></ul><ul><li>Pengekalan objek – objek atau peristiwa tidak hilang. </li></ul><ul><li>Peringkat Praoperasi (2 – 7 tahun) </li></ul><ul><li>Peringkat pemikiran prakonsep (2 – 4 thn) </li></ul><ul><li>permainan bayangan dan egosentrik </li></ul><ul><li>Peringkat pemikiran intuitif (4 – 7 thn). </li></ul><ul><li>nampak nyata. </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 24. 24. 3. Peringkat Operasi Konkrit (7 – 11 tahun) <ul><li>Pekembangan yang pesat </li></ul><ul><li>Dapat faham konsep: </li></ul><ul><li>- kebalikan </li></ul><ul><li>- pengekalan isipadu </li></ul><ul><li>- percampahan </li></ul><ul><li>- perkaitan logik kuantitatif </li></ul><ul><li>- klasifikasi </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 25. 25. <ul><li>Peringkat Operasi Formal ( 12 tahun ke atas ) </li></ul><ul><li>Penaakulan deduktif hipotetikal </li></ul><ul><li>dari umum kepada khusus </li></ul><ul><li>Berfikiran seperti saintis. </li></ul><ul><li>Boleh berfikran induktif -- dari khusus ke generalisasi yang luas. </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 26. 26. Pemindahan Pembelajaran <ul><li>Syarat-syarat: </li></ul><ul><li>Kefahaman </li></ul><ul><li>Kesamaan </li></ul><ul><li>Kemahiran </li></ul><ul><li>Motif </li></ul><ul><li>Celik akal </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 27. 27. Gaya Kognitif <ul><li>Gaya bebas medan dan Bersandar medan </li></ul><ul><li>Strategi pengajaran pelajar bebas dan bersanda medan. </li></ul><ul><li>Gaya kognitif impulsif dan reflektif </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 28. 28. Kemahiran berfikir <ul><li>Kemahiran Berfikir Kritikal </li></ul><ul><li>Kemahiran Berfikir Kreatif </li></ul><ul><li>Metakognisi (berfikir tentang berfikir) </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 29. 29. <ul><li>Teori pelbagai kecerdasan diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardner, Professor Pendidikan dari Harvard University </li></ul><ul><li>Ia yakin bahawa kecerdasan bukanlah hanya dalam 1 bidang, tetapi dalam berbagai bidang </li></ul><ul><li>Setiap anak adalah unik dengan kapasiti yang boleh dimaksimumkan </li></ul><ul><li>Kecerdasan dapat dikembangkan dengan berbagai cara </li></ul>Teori Kecerdasan: Gardner 10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 30. 30. 8 Kecerdasan Child 10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 31. 31. Kecerdasan Bahasa-Linguistik <ul><li>Merupakan kecerdasan yang paling ramai dimiliki, kerana seluruh orang di dunia telah mengembangkan kecerdasan ini dalam bentuk komunikasi. </li></ul><ul><li>Dimiliki oleh para public speakers, jurnalis, novelis dan para pujangga. </li></ul><ul><li>Mencakupi bidang kemampuan untuk mengerti susunan perkataan </li></ul><ul><li>Memungkinkan kita untuk mengenang sesuatu </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 32. 32. <ul><li>Ditonjolkan melalui kegiatan membaca, menulis, berbicara dan menyimak. </li></ul><ul><li>Digunakan secara intensif dalam kegiatan belajar mengajar </li></ul><ul><li>Mencakupi kemahiran metalinguistik, yang memungkinkan kita untuk menggunakan bahasa dalam merefleksikan bahasa. </li></ul><ul><li>Suka permainan bahasa (silang kata) </li></ul>Kecerdasan Bahasa - Linguistik 10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 33. 33. Kecerdasan Logik-Matematik <ul><li>Dimiliki oleh para ilmuwan, ahli matematik dan detektif. </li></ul><ul><li>………… .pola dan hubungan. </li></ul><ul><li>Berhubungan dengan kemampuan menganalisa Sebab-Akibat, dan pemikiran deduktif dan induktif. </li></ul><ul><li>Mencakupi kemampuan melakukan perkiraaan matematik dan penggunaan sistem bilangan abstrak </li></ul><ul><li>Diperlukan dalam metod dan scientific processes </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 34. 34. Kecerdasan Gerak (Kinestatik-badan) <ul><li>Kecerdasan ini terdapat pada para penari dan atlet, atau siapapun yang menggunakan koordinasi tubuh. </li></ul><ul><li>Memungkinkan kawalan secara automatik atas gerakan </li></ul><ul><li>Mencakupi kefahaman tentang masa, bila dan bagaimana bertindak balas. </li></ul><ul><li>Mencakupi kemampuan untuk meningkatkan ketrampilan fizikal melalui kesatuan fikiran dan anggota badan. </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 35. 35. Kecerdasan Visual-Ruang-Spatial <ul><li>Dimiliki oleh para pelukis, pengukir, arkitek, seniman dan pilot. </li></ul><ul><li>Memungkinkan kita untuk menerima imaginasi eksternal dan internal. </li></ul><ul><li>Termasuk kemampuan untuk memberikan arahan, seperti pereka dalaman, atau mengarahkan keselamatan jalan raya. </li></ul><ul><li>Dituangkan dalam grafik atau interpretasi artistik. </li></ul><ul><li>Melibatkan imaginasi aktif. </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 36. 36. Kecerdasan Muzik <ul><li>Dimiliki para penyanyi, pengubah lagu, pengkritik muzik,. </li></ul><ul><li>Melibatkan sensitiviti terhadap bunyi dan irama </li></ul><ul><li>Digunakan untuk mengenali, meniru, menghasilkan mahupun penciptaan muzik </li></ul><ul><li>Ada kalanya melibatkan kemampuan untuk membaca dan memberi komentar tentang nota muzik </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 37. 37. <ul><li>Sensitif terhadap kualiti emosi dan unsur-unsur muzik </li></ul><ul><li>Merupakan kecerdasan yang paling awal muncul.Sebagai contoh : Banyak komposer dunia mulai mengubah muzik saat mereka masih kanak-kanak. Kecerdasan yang lain mungkin tidak dapat dicapai pada usia sedemikian muda. </li></ul>Kecerdasan Muzik 10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 38. 38. Kecerdasan Interpersonal <ul><li>Dimiliki oleh para guru, kaunselor, therapist, guru agama dan ahli politik. </li></ul><ul><li>Melibatkan sensitiviti terhadap mood dan temperamen orang lain </li></ul><ul><li>Termasuk sensitif terhadap komunikasi verbal dan non verbal </li></ul><ul><li>Melibatkan kerjasama dengan orang lain </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 39. 39. <ul><li>Mencakupi kemampuan untuk menggunakan perspektif yang berbeza atas suatu masalah </li></ul><ul><li>Banyak digunakan oleh para pemimpin. </li></ul>Kecerdasan Interpersonal 10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 40. 40. Kecerdasan Intrapersonal <ul><li>Dimiliki oleh para psikiatris, ahli filsafat, dan pemimpin agama </li></ul><ul><li>Digunakan untuk memperoleh self-awareness dan mengembangkan serta mengekspresikan diri </li></ul><ul><li>Mencakupi emosi seseorang dan bagaimana emosi itu diekspresikan </li></ul><ul><li>Melibatkan refleksi mengenai proses belajar dan berpikir seseorang </li></ul><ul><li>Merupakan kecerdasan yang paling tidak dikembangkan </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 41. 41. Kecerdasan Naturalist <ul><li>Kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasikan tanaman, binatang, dan objek lainnya di alam : batu, rumput, dan berbagai flora dan fauna </li></ul><ul><li>Manusia purba memutuskan binatang mana yang akan diburu dan bagaimana membezakan tanaman yang beracun atau tidak </li></ul><ul><li>Manusia dalam budaya yang lebih maju mengidentifikasikan tanaman yang berbahaya ataupun spesis binatang </li></ul><ul><li>Dimiliki oleh ahli biologi,ahli binatang, ahli tanaman mahupun petani. </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 42. 42. Kecerdasan Eksistensial <ul><li>Berupaya tentang kewujudan dan kematian manusia. </li></ul><ul><li>Mereka taat beragama. </li></ul>10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |
 43. 43. TERIMA KASIH 10/03/11 © 2010 Universitas Negeri Jakarta | www.unj.ac.id |

×