Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wolz 2

936 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wolz 2

 1. 1. ...2. seminář
 2. 2. Napsáním textu to nekončí <ul><li>Multimedialita </li></ul><ul><li>Diskuse pod článkem </li></ul><ul><li>Diskuse mimo server (blogy) </li></ul><ul><li>Komunitní servery </li></ul>
 3. 3. Co máme umět
 4. 4. Co se od online žurnalisty očekává? <ul><li>94.9% Multitasking </li></ul><ul><li>94.9% Cit pro detail </li></ul><ul><li>94.9% Komunika ční schopnosti </li></ul><ul><li>94.9 % Schopnost pracovat pod časovým tlakem </li></ul><ul><li>84.8 % Povědomí o nových technologiích </li></ul><ul><li>84.8 % T ýmová práce </li></ul><ul><li>80.3 % Schopnost u čit se novým technologiím </li></ul><ul><li>57.8 % Kultivovat online komunitu [trend] </li></ul><ul><li>55.6% Rozum ět obchodní stránce </li></ul><ul><li>51 % Pracovat s čtenářskými příspěvky [trend] </li></ul>
 5. 5. Co se od online žurnalisty očekává #2 <ul><li>88.4 % Cit pro zprávu </li></ul><ul><li>81.3% Jazyk a styl </li></ul><ul><li>76.3 % Umět psát dobré titulky </li></ul><ul><li>64.1 % Zkracovat a spojovat články </li></ul><ul><li>64.1 % Um ět psát dobré perexy </li></ul>
 6. 6. Co se od online žurnalisty očekává #3 <ul><li>72.7% Um ět pracovat s publikačním systémem </li></ul><ul><li>71.7 % znalost HTML </li></ul><ul><li>55.6% ovládání Photoshop u </li></ul><ul><li>44.4% Pou žitelnost webu </li></ul><ul><li>38.4 % Dreamweaver </li></ul><ul><li>37.9% Web design </li></ul><ul><li>32.8% Anal ýza návštěvnosti </li></ul><ul><li>26.8 % Pr áce s multimédii </li></ul><ul><li>23.2 % CSS </li></ul><ul><li>15.7% skriptovac í jazyky </li></ul><ul><li>14.6 % Flash </li></ul><ul><li>14.6% Práce s databázemi </li></ul><ul><li>13.6 % Javascript </li></ul>
 7. 7. Tolarová zkouška <ul><li>Neumí popsat příběh </li></ul><ul><li>Neumí používat citace </li></ul><ul><li>Komplikované věty </li></ul><ul><li>Přebírání odborných výrazů z tiskovek </li></ul><ul><li>Naopak nadšení z plamenných projevů </li></ul><ul><li>Kopíruje nelogické informace </li></ul><ul><li>Gramatika! </li></ul><ul><li>Neumí vytáhnout to důležité </li></ul><ul><li>Neumí titulky </li></ul>
 8. 8. Co dělá online žurnalista
 9. 9. Co dělá online žurnalista <ul><li>Práce s agenturními zprávami </li></ul><ul><ul><li>překlápění x rozvíjení x inspirace </li></ul></ul><ul><li>Aktualizace článků z deníku </li></ul><ul><li>Vlastní články </li></ul><ul><li>Reportáže během zvláštních události </li></ul><ul><ul><li>Povodně </li></ul></ul><ul><ul><li>Velké sjezdy (MMF) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sportovní online přenosy </li></ul></ul>
 10. 10. Co dělá online žurnalista 2 <ul><li>Vymýšlí ankety </li></ul><ul><li>Moderuje diskuse </li></ul><ul><li>Stará se o chaty s osobnostmi </li></ul><ul><li>Speciály </li></ul><ul><li>Slideshow / audio / foto </li></ul><ul><li>e-mail newslettery, SMS </li></ul><ul><li>nenovinářské texty </li></ul>
 11. 11. Analýza podílu tiskových agentur
 12. 12. Konvergence médií <ul><li>Není žádné „internet x tisk“ </li></ul><ul><li>Jsou jen mediální organizace, které touží po silné přítomnosti ve všech médiích </li></ul><ul><li>Je jedno, jestli jakékoli médium umře </li></ul>
 13. 13. Internet x tisk
 14. 14. Internet proti ostatním médiím <ul><li>ČR (9 /05) : </li></ul><ul><ul><li>Naprosto d ůležité médium: TV (21 %), Noviny (18%), Rozhlas a internet (14%), Knihy (12%), časopisy (6 %) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ale: naprosto nedůležité: Internet (37 %), ostatn í: 3-5 % </li></ul></ul><ul><li>U „brouzdalů“ vede internet před televizí, 3. knihy a noviny </li></ul><ul><li>6/07: p řes 3/5 zprávy na netu nesleduje </li></ul><ul><li>Kdo ano = > většinou myslí, že je pravdivé </li></ul>
 15. 15. Vliv m édií na rozhodování politiků ( ČR 10/06) <ul><li>Velmi silný: </li></ul><ul><ul><li>ČT: 35.4 % </li></ul></ul><ul><ul><li>MF Dnes: 18.8% </li></ul></ul><ul><ul><li>Radio žurnál: 15 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflex: 5.8% </li></ul></ul><ul><ul><li>Internetov é servery: 7. 7% </li></ul></ul><ul><li>Velmi s iln ý + siln ý: </li></ul><ul><ul><li>ČT: 80.8 % </li></ul></ul><ul><ul><li>MF Dnes: 68% </li></ul></ul><ul><ul><li>Radio žurnál: 50 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Internetov é servery: 30.3 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflex: 28.5% </li></ul></ul>
 16. 16. Co je hlavním zdrojem zpráv?
 17. 17. Co je hlavním zdrojem zpráv <ul><li>67%: zpravodajství se míjí s jejich potřebami </li></ul><ul><li>64%: je nespokojeno s kvalitou žurnalistiky v jejich komunitě. </li></ul><ul><li>Na druhou stranu celková spokojenost s kvalitou žurnalistiky povyrostla z 27% na 35%. </li></ul><ul><li>Blogy jsou důležitým zdrojem informací pro 38% respondentů. </li></ul><ul><li>Nejdůležitějším a nejdůvěryhodnějším médiem jsou jen pro 1 % dotázaných. </li></ul><ul><li>Internetové stránky nejdůvěryhodnějším médiem. </li></ul><ul><li>Podle 75% respondentů má internet pozitivní dopad na kvalitu žurnalistiky. </li></ul><ul><li>Profesionální žurnalistika bude podle 87% dotázaných hrát důležitou roli v budoucnosti novinařiny. </li></ul><ul><li>77% věří i v budoucnost občanské žurnalistiky a 59% v budoucnost blogů (zase trochu divně navržené možnosti) . </li></ul>
 18. 18. HTML v kostce <ul><li><html> - dokument začíná </li></ul><ul><li><head> - metadata začínají </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li></head> - metadata končí </li></ul><ul><li><body> - „tvrdý“ obsah webu začíná </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li></body> - „tvrdý“ obsah webu končí </li></ul><ul><li></html> - dokument končí </li></ul>
 19. 19. HTML v mikro-kostce <ul><li><html> </li></ul><ul><li><head> </li></ul><ul><li><title> Má krásná webová stránka </title> </li></ul><ul><li></head> </li></ul><ul><li><body> </li></ul><ul><ul><li><h1> Titulek toliko hlavní </h1> </li></ul></ul><ul><ul><li><p> Odstavec s <strong> tučným textem </strong> , s <em> kurzivou </em> . <span style=&quot;color: red;&quot;> Červený text. </span> </li></ul></ul><ul><ul><li></p> </li></ul></ul><ul><li><h2> Nadpis druhé úrovně </h2> </li></ul><ul><li><p>Odstavec s <em><strong>tučnou kurzivou.</strong></em> </li></ul><ul><li><br> </li></ul><ul><li>Text po zalomení řádku patří do téhož odstavce. </li></ul><ul><li></p> </li></ul><ul><li></body> </li></ul><ul><li></html> </li></ul>
 20. 20. Hlavní HTML tagy <ul><li>Strong, b </li></ul><ul><li>Em, i, cite </li></ul><ul><li>P </li></ul><ul><li>Br </li></ul><ul><li>H1, h2, ... </li></ul><ul><li>Blockquote </li></ul><ul><li>Li </li></ul><ul><li>Ol </li></ul><ul><li>Ul </li></ul><ul><li>A </li></ul><ul><li>Img </li></ul><ul><li>Table </li></ul><ul><li>Tr </li></ul><ul><li>Td </li></ul><ul><li>embed </li></ul><ul><li>Tučně </li></ul><ul><li>Kurzíva </li></ul><ul><li>Odstavec </li></ul><ul><li>Řádka </li></ul><ul><li>Titulek </li></ul><ul><li>Odsazený blok </li></ul><ul><li>Položka seznamu </li></ul><ul><li>Číslovaný seznam </li></ul><ul><li>Odrážkový seznam </li></ul><ul><li>Odkaz </li></ul><ul><li>Obrázek </li></ul><ul><li>Tabulka </li></ul><ul><li>Řádek </li></ul><ul><li>Buňka </li></ul><ul><li>vložení </li></ul>
 21. 21. „ Novinářské tagy“ <ul><li>A </li></ul><ul><ul><li><a href=http://www.google.com/>text odka zu </a> </li></ul></ul><ul><li>img </li></ul><ul><ul><li><img src=http://www.google.cz/intl/en_com/images/logo_plain.png”>logo g ůglu </li></ul></ul><ul><li>Embed a spol. </li></ul><ul><ul><li><object width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;> <param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/4rb8aOzy9t4&quot;></param><param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;></param> <embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/4rb8aOzy9t4&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; wmode=&quot;transparent&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;></embed> </object> </li></ul></ul>
 22. 22. CSS v nano- kostce <ul><li>V HTML jen jedna řádka v hlavičce: </li></ul><ul><ul><li><link rel=&quot;stylesheet&quot; type=&quot;text/css&quot; href=&quot;styly.css&quot;> </li></ul></ul><ul><li>Příklad: </li></ul><ul><li>p    {text-indent: 30px; margin: 0px 0px 0px 0px, } </li></ul><ul><li>a        {text-decoration: none} </li></ul><ul><li>a:link   {color: green} </li></ul><ul><li>a:visited {color: navy} </li></ul><ul><li>a:active {color: black} </li></ul><ul><li>a:hover  {color: red; text-decoration: underline} </li></ul><ul><li>h2     {color: blue; font-style: italic} </li></ul><ul><li>h1    {color: green; text-align: center} </li></ul>
 23. 23. Mikroformáty <ul><li><a href=&quot;http://mary.example.com/&quot; rel=&quot;co-worker friend met&quot; >Mary</a> </li></ul><h3> <strong>Internet</strong> <strong>Info</strong>, s.r.o. </h3> <p class=&quot;itAddrLine&quot;>Durychova 101/66, Praha-Lhotka, Praha 4</p> <div class=&quot;vcard&quot;> <div class=&quot;fn org&quot;>Internet Info</div> <div class=&quot;adr&quot;> <div class=&quot;street-address&quot;>Durychova 101/66</div> <span class=&quot;locality&quot;>Praha 4</span> <span class=&quot;country-name&quot;>Czech Republic</span> </div> </div> “ Hloup ý“ zápis „Chytrý zápis“
 24. 25. HTML 5 <ul><li>Dohánění vývoje webu </li></ul><ul><li>Bůhvíkdy (2012?) </li></ul><ul><li>Nové tagy (<footer>, <article>, <dialog>, ...) </li></ul><ul><li>Opuštění starých (strike, center, ...) </li></ul><ul><li>Canvas </li></ul><ul><li>Audio, video, web apps </li></ul>

×