Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wolz 1

760 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wolz 1

 1. 3. ? Rozpoznávací znaky žurnalistiky ?
 2. 4. Vyváženost
 3. 5. Úplnost
 4. 6. Správnost
 5. 7. Relevance
 6. 8. Aktuálnost
 7. 9. Online žurnalistika: <ul><li>Otevřenost </li></ul><ul><li>Nonlinearita </li></ul><ul><li>Neprostorovost </li></ul><ul><li>Okamžitost </li></ul><ul><li>Multimedialita </li></ul>
 8. 10. Co je OŽ II. <ul><li>„ žurnalistický produkt na internetu </li></ul><ul><li>x „produkt online žurnalisty“ </li></ul><ul><li>x „to, co se za ni považuje“ </li></ul><ul><li>žurnalistika na internetu x online žurnalistika </li></ul><ul><li>(kde o.ž. = zpravodajské či publicistické texty šité na míru internetu) </li></ul>
 9. 11. Kudy na to <ul><li>Jak lidé čtou < = </li></ul><ul><li>Jak ps át </li></ul>
 10. 12. Jak čteme na internetu? <ul><li>Čtení na obrazovce o 25% pomalejší než na papíru </li></ul><ul><li>piště o 50% méně než byste psali pro papír </li></ul><ul><li>79% lidí text „scanuje“ </li></ul><ul><li>jen 16% lidí čte slovo od slova. </li></ul><ul><li>[ Brát s rezervou: neradi scrollují? (vše Nielsen, 97)] </li></ul><ul><li>Něco neovlivníte: </li></ul><ul><ul><li>Šířka textu (do 60 znaků na řádek) </li></ul></ul><ul><ul><li>Umístění prvků (legenda: Malá změna v umístění &quot;mail this article to a friend&quot; = > o 30% víc zájemců = > o 20 milionů více návštěv) </li></ul></ul>
 11. 13. Role fotografie <ul><li>Kam se člověk poprvé podívá? Na titulek - nebo na fotku? </li></ul>
 12. 14. Mapy zaujetí
 13. 15. 1. Umění titulků
 14. 16. Krása, která nefunguje
 15. 17. Jak má vypadat titulek <ul><li>Krátký </li></ul><ul><li>Ale vystihující obsah </li></ul><ul><ul><li>Pravdivý </li></ul></ul><ul><ul><li>Nezavádějící (raději „nudný“ než matoucí) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jednoznačný (žádné „Už zase…“) </li></ul></ul><ul><li>Šetřit vykřičníky a velkými písmeny </li></ul><ul><li>První dvě tři slova rozhodují </li></ul><ul><li>Nesázet jen na titulek </li></ul><ul><ul><li>Podtitulek / perex , mezititulk y , 1. odstavec </li></ul></ul><ul><li>Máte 5 pokusů </li></ul>
 16. 18. 2. Umění stručnosti
 17. 19. 3. Čitelnost
 18. 20. Jak udělat „skenovatelný“ text <ul><li>Využívat titulky, mezititulky atd. </li></ul><ul><li>Tučně </li></ul><ul><ul><li>Důležitá slova, jména </li></ul></ul><ul><li>Kurzíva </li></ul><ul><ul><li>Citace, názvy děl, … </li></ul></ul><ul><li>Odstavce </li></ul><ul><ul><li>Jedno téma = jeden odstavec. Ne moc dlouhé </li></ul></ul><ul><li>Odrážky </li></ul><ul><li>Odkazy </li></ul><ul><li>Barvy </li></ul><ul><ul><li>výjimečně, ne modrou </li></ul></ul><ul><li>Členění na víc stránek </li></ul>
 19. 21. Desatero dobr ého textu <ul><li>Text je rozhodující </li></ul><ul><li>Pište stručně </li></ul><ul><li>Používejte výstižné titulky </li></ul><ul><li>Dělejte krátké odstavce s řádkovou mezerou </li></ul><ul><li>Čleňte text do boxů a podstránek </li></ul><ul><li>Používejte ztučnění </li></ul><ul><li>Používejte kurzívu </li></ul><ul><li>Nestřídejte divoce fonty a barvy </li></ul><ul><li>Používejte hypertextové odkazy </li></ul><ul><li>Vymýšlejte desatera </li></ul>

×