Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pitbul 2008 2

559 views

Published on

Slajdy z Praktika internetové tvorby 2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pitbul 2008 2

 1. 9. Opakování: „skenovatelný“ text <ul><li>Využívat titulky, mezititulky atd. </li></ul><ul><li>Tučně </li></ul><ul><ul><li>Důležitá slova, jména </li></ul></ul><ul><li>Kurzíva </li></ul><ul><ul><li>Citace, názvy děl, … </li></ul></ul><ul><li>Odstavce </li></ul><ul><ul><li>Jedno téma = jeden odstavec. Ne moc dlouhé </li></ul></ul><ul><li>Odrážky </li></ul><ul><li>Odkazy </li></ul><ul><li>Barvy </li></ul><ul><ul><li>výjimečně, ne modrou </li></ul></ul><ul><li>Členění na víc stránek </li></ul>
 2. 10. Opakování: 10 tipů pro dobr ý text <ul><li>Text je rozhodující </li></ul><ul><li>Pište stručně </li></ul><ul><li>Používejte výstižné titulky </li></ul><ul><li>Dělejte krátké odstavce s řádkovou mezerou </li></ul><ul><li>Čleňte text do boxů a výčtů </li></ul><ul><li>Používejte ztučnění </li></ul><ul><li>Používejte kurzívu </li></ul><ul><li>Nestřídejte divoce fonty a barvy </li></ul><ul><li>Používejte hypertextové odkazy </li></ul><ul><li>Vymýšlejte desatera </li></ul>
 3. 11. Opakování: Titulky
 4. 12. 2
 5. 13. Napsáním textu to nekončí <ul><li>Multimedialita </li></ul><ul><li>Diskuse pod článkem </li></ul><ul><li>Diskuse mimo server (blogy) </li></ul><ul><li>Komunitní servery </li></ul>
 6. 14. Komunitní servery <ul><li>Digg.com </li></ul><ul><li>Reddit.com </li></ul><ul><li>Mixx.com </li></ul><ul><li>Yahoo! Buzz </li></ul><ul><li>StumbleUpon </li></ul><ul><li>Linkuj.cz </li></ul><ul><li>Vybrali.sme.sk </li></ul><ul><li>Del.icio.us </li></ul><ul><li>Jagg.cz </li></ul>
 7. 15. Co máme umět
 8. 16. Co se od online žurnalisty očekává? <ul><li>94.9% Multitasking </li></ul><ul><li>94.9% Cit pro detail </li></ul><ul><li>94.9% Komunika ční schopnosti </li></ul><ul><li>94.9 % Schopnost pracovat pod časovým tlakem </li></ul><ul><li>84.8 % Povědomí o nových technologiích </li></ul><ul><li>84.8 % T ýmová práce </li></ul><ul><li>80.3 % Schopnost u čit se novým technologiím </li></ul><ul><li>57.8 % Kultivovat online komunitu [trend] </li></ul><ul><li>55.6% Rozum ět obchodní stránce </li></ul><ul><li>51 % Pracovat s čtenářskými příspěvky [trend] </li></ul>
 9. 17. Co se od online žurnalisty očekává #2 <ul><li>88.4 % Cit pro zprávu </li></ul><ul><li>81.3% Jazyk a styl </li></ul><ul><li>76.3 % Umět psát dobré titulky </li></ul><ul><li>64.1 % Zkracovat a spojovat články </li></ul><ul><li>64.1 % Um ět psát dobré perexy </li></ul>
 10. 18. Co se od online žurnalisty očekává #3 <ul><li>72.7% Um ět pracovat s publikačním systémem </li></ul><ul><li>71.7 % znalost HTML </li></ul><ul><li>55.6% ovládání Photoshop u </li></ul><ul><li>44.4% Pou žitelnost webu </li></ul><ul><li>38.4 % Dreamweaver </li></ul><ul><li>37.9% Web design </li></ul><ul><li>32.8% Anal ýza návštěvnosti </li></ul><ul><li>26.8 % Pr áce s multimédii </li></ul><ul><li>23.2 % CSS </li></ul><ul><li>15.7% skriptovac í jazyky </li></ul><ul><li>14.6 % Flash </li></ul><ul><li>14.6% Práce s databázemi </li></ul><ul><li>13.6 % Javascript </li></ul>
 11. 19. Tolarová zkouška <ul><li>Neumí popsat příběh </li></ul><ul><li>Neumí používat citace </li></ul><ul><li>Používá Komplikované věty </li></ul><ul><li>Přebírá odborné výrazy z tiskovek </li></ul><ul><li>Nadšený z plamenných projevů politiků </li></ul><ul><li>Kopíruje nelogické informace </li></ul><ul><li>Gramatika! </li></ul><ul><li>Neumí vytáhnout to důležité </li></ul><ul><li>Neumí titulky </li></ul>
 12. 20. Co dělá online žurnalista
 13. 21. Co dělá online žurnalista <ul><li>Práce s agenturními zprávami </li></ul><ul><ul><li>překlápění x rozvíjení x inspirace </li></ul></ul><ul><li>Aktualizace článků z deníku </li></ul><ul><li>Vlastní články </li></ul><ul><li>Reportáže během zvláštních události </li></ul><ul><ul><li>Povodně </li></ul></ul><ul><ul><li>Velké sjezdy (MMF) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sportovní online přenosy </li></ul></ul>
 14. 22. Co dělá online žurnalista 2 <ul><li>Vymýšlí ankety </li></ul><ul><li>Moderuje diskuse </li></ul><ul><li>Stará se o chaty s osobnostmi </li></ul><ul><li>Speciály </li></ul><ul><li>Slideshow / audio / foto </li></ul><ul><li>e-mail newslettery, SMS </li></ul><ul><li>nenovinářské texty </li></ul>
 15. 23. Konvergence médií <ul><li>Není žádné „internet x tisk“ </li></ul><ul><li>Jsou jen mediální organizace, které touží po silné přítomnosti ve všech médiích </li></ul><ul><li>Je jedno, jestli jakékoli médium umře </li></ul>
 16. 24. HTML v kostce <ul><li><html> - dokument začíná </li></ul><ul><li><head> - metadata začínají </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li></head> - metadata končí </li></ul><ul><li><body> - „tvrdý“ obsah webu začíná </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li></body> - „tvrdý“ obsah webu končí </li></ul><ul><li></html> - dokument končí </li></ul>
 17. 25. HTML v mikro-kostce <ul><li><html> </li></ul><ul><li><head> </li></ul><ul><li><title> Má krásná webová stránka </title> </li></ul><ul><li></head> </li></ul><ul><li><body> </li></ul><ul><ul><li><h1> Titulek toliko hlavní </h1> </li></ul></ul><ul><ul><li><p> Odstavec s <strong> tučným textem </strong> , s <em> kurzivou </em> . <span style=&quot;color: red;&quot;> Červený text. </span> </li></ul></ul><ul><ul><li></p> </li></ul></ul><ul><li><h2> Nadpis druhé úrovně </h2> </li></ul><ul><li><p>Odstavec s <em><strong> tučnou kurzivou. </strong></em> </li></ul><ul><li><br /> </li></ul><ul><li>Text po zalomení řádku patří do téhož odstavce. </li></ul><ul><li></p> </li></ul><ul><li></body> </li></ul><ul><li></html> </li></ul>
 18. 26. Hlavní HTML tagy <ul><li>Strong, b </li></ul><ul><li>Em, i, cite </li></ul><ul><li>P </li></ul><ul><li>Br </li></ul><ul><li>H1, h2, ... </li></ul><ul><li>Blockquote </li></ul><ul><li>Li </li></ul><ul><li>Ol </li></ul><ul><li>Ul </li></ul><ul><li>A </li></ul><ul><li>Img </li></ul><ul><li>Table </li></ul><ul><li>Tr </li></ul><ul><li>Td </li></ul><ul><li>embed </li></ul><ul><li>Tučně </li></ul><ul><li>Kurzíva </li></ul><ul><li>Odstavec </li></ul><ul><li>Řádka </li></ul><ul><li>Titulek </li></ul><ul><li>Odsazený blok </li></ul><ul><li>Položka seznamu </li></ul><ul><li>Číslovaný seznam </li></ul><ul><li>Odrážkový seznam </li></ul><ul><li>Odkaz </li></ul><ul><li>Obrázek </li></ul><ul><li>Tabulka </li></ul><ul><li>Řádek </li></ul><ul><li>Buňka </li></ul><ul><li>vložení </li></ul>
 19. 27. „ Novinářské tagy“ <ul><li>A </li></ul><ul><ul><li><a href=http://www.google.com/>text odka zu </a> </li></ul></ul><ul><li>img </li></ul><ul><ul><li><img src=http://www.google.cz/intl/en_com/images/logo_plain.png”>logo g ůglu </li></ul></ul><ul><li>Embed a spol. </li></ul><ul><ul><li><object width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;> <param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/4rb8aOzy9t4&quot;></param><param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;></param> <embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/4rb8aOzy9t4&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; wmode=&quot;transparent&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;></embed> </object> </li></ul></ul>
 20. 28. CSS v nano- kostce <ul><li>V HTML jen jedna řádka v hlavičce: </li></ul><ul><ul><li><link rel=&quot;stylesheet&quot; type=&quot;text/css&quot; href=&quot;styly.css&quot;> </li></ul></ul><ul><li>Příklad: </li></ul><ul><li>p    {text-indent: 30px; margin: 0px 0px 0px 0px, } </li></ul><ul><li>a        {text-decoration: none} </li></ul><ul><li>a:link   {color: green} </li></ul><ul><li>a:visited {color: navy} </li></ul><ul><li>a:active {color: black} </li></ul><ul><li>a:hover  {color: red; text-decoration: underline} </li></ul><ul><li>h2     {color: blue; font-style: italic} </li></ul><ul><li>h1    {color: green; text-align: center} </li></ul>
 21. 29. Mikroformáty <ul><li><a href=&quot;http://mary.example.com/&quot; rel=&quot;co-worker friend met&quot; >Mary</a> </li></ul><h3> <strong>Internet</strong> <strong>Info</strong>, s.r.o. </h3> <p class=&quot;itAddrLine&quot;>Durychova 101/66, Praha-Lhotka, Praha 4</p> <div class=&quot;vcard&quot;> <div class=&quot;fn org&quot;>Internet Info</div> <div class=&quot;adr&quot;> <div class=&quot;street-address&quot;>Durychova 101/66</div> <span class=&quot;locality&quot;>Praha 4</span> <span class=&quot;country-name&quot;>Czech Republic</span> </div> </div> “ Hloup ý“ zápis „Chytrý zápis“
 22. 31. HTML 5 <ul><li>Dohánění vývoje webu </li></ul><ul><li>Bůhvíkdy (2012?) </li></ul><ul><li>Nové tagy (<footer>, <article>, <dialog>, ...) </li></ul><ul><li>Opuštění starých (strike, center, ...) </li></ul><ul><li>Canvas </li></ul><ul><li>Audio, video, web apps </li></ul>
 23. 32. SEO pro novináře <ul><li>Určete a používejte klíčová slova </li></ul><ul><ul><li>Jména osobností, místní názvy </li></ul></ul><ul><ul><li>Oblíbená fráze </li></ul></ul><ul><li>Můžete-li změnit <title> stránky v HTML </li></ul><ul><li>Volte nadpisy H1-H6 </li></ul><ul><li>Zvýrazněte důležitá sdělení < strong > </li></ul><ul><li>Budujte zpětné odkazy </li></ul><ul><ul><li>eticky </li></ul></ul>

×