Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2

236 views

Published on

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2

  1. 1. Jelgavas Amatu vidusskola 2011./2012.mācību gada valsts pārbaudījumu norises laiks saskaņa ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.578 Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi23.05. eksāmens latviešu valodā rakstu daļa24.05. eksāmens latviešu valodā mutvārdu daļa29.05. eksāmens svešvalodā angļu vai krievu valodā rakstu daļa29.05. eksāmens svešvalodā mutvārdu daļa angļu valoda29.05. eksāmens svešvalodā mutvārdu daļa krievu valoda5.06. eksāmens matemātikā7.06. eksāmens latvijas un pasaules vēsturē

×