Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Profesionalidade Docentes

421 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Profesionalidade Docentes

  1. 1. “ Un profesor traballa para a eternidade: ninguén pode predecir onde acabará a súa influencia” (H.B. Adams) “ A educación consiste en ensinar aos homes, no o que deben pensar senón a pensar” (C.Goolidge) “ El que lee mucho y anda mucho , ve mucho y sabe mucho” (Cervantes Introdución á función docente
  2. 2. <ul><li>COMPETENCIA: Técnicamente preparados. Producto de formación específica. </li></ul><ul><li>VOCACIÓN: “De servicio á humanidade” </li></ul><ul><li>LICENCIA: Un traballo profesional ten acotado un campo exclusivo xeralmente recoñecido e prestixiado polo estado. </li></ul><ul><li>INDEPENDENCIA: Os profesionais son dobremente autónomos no exercicio da súa profesión. Fronte ás organizacións e fronte ós clientes. </li></ul><ul><li>AUTORREGULACIÓN: A profesión regula por si mesma a súa actuación a través dun código ético e deontolóxico, así como de órganos propios para resolver conflictos internos (efecto da competencia exclusiva) </li></ul>PROFESIONALIDADE Caracter í sticas:
  3. 3. ROLES/FUNCI Ó NS DO PROFESORADO NA AULA <ul><li>Planificar e programa o ensino. </li></ul><ul><li>Desenrolar o proceso de ensino-aprendizaxe. </li></ul><ul><li>Avaliar. </li></ul><ul><li>Participar na xestión. </li></ul><ul><li>Relacionarse co entorno : país, comunidade, sociedade… </li></ul><ul><li>Innovar e perfeccionarse. </li></ul><ul><li>Orientar (tutorizar) </li></ul>
  4. 4. Invisibilidade da profesi ó n docente <ul><li>I. O que no ve a sociedade: </li></ul><ul><li>A complexidade da tarefa docente. </li></ul><ul><li>As contradiccións da escola. </li></ul><ul><li>A necesidade de tempo de preparación e de reflexión. </li></ul><ul><li>A necesidade de perfeccionamento. </li></ul><ul><li>A perspectiva holística da acción. </li></ul><ul><li>II. O que no ve a Administración: </li></ul><ul><li>As deficiencias organizativas. </li></ul><ul><li>O descontento e a decepción do profesorado. </li></ul><ul><li>O efecto secundario das órdenes. </li></ul><ul><li>A demanda articulada e coherente. </li></ul><ul><li>A descualificación dos profesionais. </li></ul><ul><li>A falta de preparación inicial específica. </li></ul>
  5. 5. Invisibilidade da profesi ó n docente <ul><li>III. O que no ven os alumnos: </li></ul><ul><li>O curriculum oculto no que está inmerso. </li></ul><ul><li>A dimensión emocional dos profesionais. </li></ul><ul><li>A vertente holística da profesión docente. </li></ul><ul><li>IV. O que no ven os profesionais: </li></ul><ul><li>A vertente política e ideolóxica da práctica. </li></ul><ul><li>A diversidade dos alumnos/as. </li></ul><ul><li>Os propios erros e limitacións. </li></ul><ul><li>A dimensión sociolóxica da profesión. </li></ul><ul><li>Os camiños polos que transita a sociedade. </li></ul><ul><li>O contexto no que se moven os seus alumnos fora da aula. </li></ul>
  6. 6. NOVO PROFESIONAL <ul><li>Autonomía de decisión. </li></ul><ul><li>Atención á integración da diversidade nun proxecto común. </li></ul><ul><li>Cultura da autoavaliación e de avaliación. </li></ul><ul><li>Flexibilidade e interese para o coñecemento e adaptación ao entorno social e escolar. </li></ul><ul><li>Participativo. </li></ul><ul><li>Atención aos novos contextos de aprendizaxe. </li></ul>

×