Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tecnologia 1

110 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tecnologia 1

 1. 1. -Amb el terme microones s'identifica a les ones electromagnètiques a freqüència de les quals és compresa entre 300 MHz i 300 GHz, i la corresponent l’ongitud d'ona és d'1 m a 1 mm.
 2. 2. -L'infraroig, radiació infraroja o llum infraroja (IR) és la part de l'especte electromagnètic amb una longitud d'ona més llarga que la llum visible però més curta que la radiació de microones.
 3. 3. -L'especte visible és la regió de l'especte electromagnètic que l'ull humà és capaç de percebre. A la radiació electromagnètica en aquest rang de longituds d'ona s’anomena llum visible o, simplificant, simplement llum.
 4. 4. -L'ultraviolat, radiació ultraviolada o llum ultraviolada (UV) és la radiació electromagnètica amb una longitud d'ona menor a la llum visible i major a la dels raigs X. La seva longitud d'ona va aproximadament des dels 400 nanòmetres fins als 15 nanòmetres i presenta energies d'entre 3 i 124 eV.
 5. 5. La radiació gamma (que es representa amb la lletra grega γ) és una forma de radiacio electromagnètica, la més energètica de l'espectre electromagnètic, és a dir, es tracta dels fotons de longitud d'ona més curta, o dit d'una altra manera dels fotons de freqüència més alta.
 6. 6. El Bluetooth és una especificació industrial per les Xarxes d'Àmbit Personal (PAN, Personal Area Network) sense fil, que bàsicament vol dir que serveix per connectar els dispositius que podem portar a sobre o a una distància pròxima.
 7. 7.  El Bluetooth permet a aquests dispositius comunicar-se quan es troben a l'abast, encara que no estiguin a la mateixa habitació, fins a un límit de 100 metres entre ells depenent de la classe de potència del producte. Els productes poden estar disponibles en alguna d'aquestes
 8. 8. 1G (o 1-G) es la abreviación para la telefonía móvil de la primera generación. Estos teléfonos utilizan tecnología analógica y fueron lanzados en los 80. Éstos continuaron después del lanzamiento comercial de los teléfonos móviles de segunda generación.
 9. 9. El objetivo inicial del 3GPP era asentar las especificaciones de un sistema global de comunicaciones de tercera generación 3G para móviles basándose en las especificaciones del sistema evolucionado "Global System for Mobile Communications"

×