Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Memoria caça

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Memòria Anual de Caça
Temporada 2011-2012
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
Àrea d’Activitats Cinegètiques...
ÍNDEX
1.	 Les Estadístiques de Caça 								 3
2.	 Llicències de caça 									 4
3.	 Superfície i nombre de terrenys cine...
3
Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012
1.	 Les Estadístiques de Caça
Cada any els terrenys cinegètics amb pla tècn...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
Fundació Emys
Fundació Emys
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Jaume Ramon Sole (20)

Advertisement

Memoria caça

 1. 1. Memòria Anual de Caça Temporada 2011-2012 Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat Àrea d’Activitats Cinegètiques Barcelona, 20 de novembre de 2012
 2. 2. ÍNDEX 1. Les Estadístiques de Caça  3 2. Llicències de caça  4 3. Superfície i nombre de terrenys cinegètics  5 4. Resultat dels aprofitaments cinegètics  6 Resultat de les captures a les àrees privades i àrees locals de caça Resultat de les captures a les zones de caça controlada Resultat de les captures a les reserves nacionals de caça 5. Anàlisi de l’evolució dels aprofitaments i dels rendiments cinegètics  9 6. Repoblacions i alliberaments d’espècies cinegètiques  19 Repoblacions i alliberaments realitzats en àrees privades i àrees locals de caça Repoblacions i alliberaments realitzats en reserves nacionals de caça, zones de caça controlada i altres espais naturals protegits
 3. 3. 3 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 1. Les Estadístiques de Caça Cada any els terrenys cinegètics amb pla tècnic de gestió cinegètica PTGC han de subministrar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural el resum detallat de les captures i repoblacions que s’han realitzat durant la temporada de caça un cop finalitzada. Aquests terrenys són els d’aprofitament especial on la caça és permesa: àrees privades de caça, àrees locals de caça, zones de caça controlada i reserves nacionals de caça. D’aquesta forma no es disposen de dades on la caça no és permesa (parc nacional, refugis de fauna salvatge, refugi de caça, reserva natural de fauna, reserva natural integral i zones de seguretat) i dels terrenys d’aprofitament comú o ‘lliures’ on no hi ha titularitat de la gestió cinegètica malgrat sí que es pugui caçar. Segons dades d’octubre de 2012 els terrenys on no es pot caçar representen el 3,58 % de la superfície de Catalunya (115.219 Ha), i els terrenys d’aprofitament comú o lliures el 6,04 % (194.530 Ha). Com a novetat recent destaca la modificació de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars-Aran de la qual s’ha segregat la part aranesa. D’acord amb això passa a nomenar-se Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars amb una superfície de 84.739 Ha repartides entre les comarques del Pallars Sobirà, Alt Urgell i Alta Ribagorça. La part segregada constitueix la nova Zona de Caça Controla de Naut Aran amb una superfície de 25.576 Ha i que juntament amb la Zona de Caça Controlada de la Val d’Aran és gestionada pel Conselh Generau d’Aran. Les dades extretes d’aquesta font han estat emprades històricament com un estimador de les abundàncies de les espècies que es podien caçar. Aquestes dades serveixen per desenvolupar models de seguiment de les espècies cinegètiques i són una part important en els programes de seguiment de la biodiversitat a l’actualitat. S’ha de dir però, que el seu ús ha de ser valorat adequadament per tal d’evitar el biaix produït per la manca de control en l’esforç de captura (nombre de caçadors, nombre de dies de caça, etc.), així com les diferències en les modalitats de caça (amb gos, batudes, aguait, etc.) o fins i tot en l’efectivitat de les municions i armes emprades. Així i tot, aquestes dades ben tractades són útils en el càlcul de tendències poblacionals, en les relacions entre les abundàncies i els canvis en el paisatge, la distribució geogràfica i les relacions d’abundància, entre els exemples més comuns del seu ús. Com a índex relatiu de captures s’ha fet servir el valor de rendiment cinegètic (RC) expressat com el nombre de captures per cada 100 Ha de terreny de l’àrea de caça. Per ajudar en la comprensió d’aquests resultats s’han elaborat els mapes de rendiments mitjans de captura de les darreres 5 temporades (des de 2007-08 fins 2011-12 i al costat s’ha afegit el valor de rendiment de captura de la temporada 2011-12.
 4. 4. 4 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 2. Llicències de caça Llicències Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de l’Ebre CAT365 TOTAL A1 . Amb arma de foc 15.141 8.809 8.314 6.621 5.211 12.570 56.666 B1 . Sense arma de foc 3.402 569 492 546 78 217 4.881 C. Per tenir canilles 2 - 3 - - - 5 Total 18.545 9.378 8.809 7.167 5.289 12.787 61.975 Tipus de llicència: 1. Amb arma de foc. Inclou els tipus JA (amb arma de foc per a majors de 65 anys), A (amb arma de foc), AT (arma de foc durant 15 dies seguits). 2. Sense arma de foc. Inclou els tipus JB (sense arma de foc per a majors de 65 anys) i B (sense arma de foc). Evolució del nombre total de llicències que s’han emès anualment a Catalunya des de l’any 1992 fins al 2011. Distribució del nombre de llicències de caça emeses durant l’any 2011 per tipus i per demarcacions territorials. 118 117 85 77 114 118 111 109 104 101 99 98 98 97 93 83 83 80 80 78 68 78 74 62 20 40 60 80 100 120 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Milers Any CATALUNYA
 5. 5. 5 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 3. Superfície i nombre de terrenys cinegètics Tipus de terreny Barcelona1 Girona Lleida1,2 Tarragona Terres del’Ebre Total Catalunya No. Superf. No. Superf. No. Superf. No. Superf. No. Superf. No. Superf. Àrees privades i locals de caça 377 600.892 254 496.306 482 918.004 159 268.263 115 285.103 1387 2.568.568 Zones de caça controlada 5 17.131 2 9.022 4 92.147 3 2.045 3 283 17 88.060 Reserves nacionals de caça 1 1 20.299 4 168.630 2 29.701 7 244.206 TOTAL 618.023 525.627 1.178.781 270.308 315.087 2.900.834 1. La RNC de Cadí es troba distribuïda entre Barcelona ( 12.434 Ha) i Lleida (40.218 Ha). 2. La ZCC de la Vall d’Aran i la ZCC de Naut Aran són gestionades pel Conselh Generau d’Aran. Mapa dels límits dels diferents terrenys cinegètics que es troben a Catalunya Distribució del nombre de terrenys cinegètics d’aprofitament especial on és permesa la caça per demarcacions territorials (dades d’octubre de 2012). Es mostra la superfície en hectàrees corresponents a cada terreny i d’acord a la distribuicío per demarcacions.
 6. 6. 6 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 4. Resultat dels aprofitaments cinegètics Resultat de les captures a les àrees privades i àrees locals de caça Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de l’Ebre Total Caça Menor Perdiu roja 27.013 13.426 40.335 15.479 18.268 114.541 Perdiu xerra 3 25 142 . . 170 Guatlla comú 9.797 3.085 20.259 974 8.910 43.025 Faisà 9.847 5.679 1.621 55 60 17.262 Tudó 48.757 14.395 22.240 24.191 6.902 116.485 Xixella 157 99 1.749 199 48 2.252 Colom roquer 6.647 937 10.593 2.424 3.056 23.657 Tórtora 5.635 6.367 10.987 1.914 4.455 29.358 Garsa 6.393 1.068 10.611 4.183 3.396 25.651 Becada 3.570 3.996 1.416 1.485 417 10.884 Estornells 6.987 12.880 14.587 4.654 39.262 78.370 Tords i grives 27.958 40.366 130.827 84.030 581.818 864.999 Conill 22.303 11.886 74.161 37.119 47.996 193.465 Llebres 1.034 1.175 3.328 369 1.213 7.119 Guineu 1.378 817 2.297 887 990 6.369 Ànec coll verd 1.534 2.667 1.256 385 10.319 16.161 Ànec griset 30 15 14 . 365 424 Ànec cuallarg . 4 10 . 502 516 Ànec cullerot . 42 10 . 1.544 1.596 Xarxet comú 2 201 64 3 2.560 2.830 Xarrasclet 6 29 10 . 38 83 Xibec 2 . 10 . 316 328 Ànec cap-roig 7 2 13 . 344 366 Ànec de plomall . . . . 22 22 Ànec xiulador . 5 10 . 429 444 Fotja vulgar 31 . 25 . 1.442 1.498 Gavina vulgar 133 3 . 90 480 706 Gavià argentat 5 12 . 120 250 387 Becadell comú 93 638 . . 4.192 4.923 Fredeluga 249 604 126 72 319 1.370 Caça Major Porc senglar 7.218 10.972 7.333 3.586 1.830 30.939 Isard 23 40 99 . . 162 Cabra salvatge - . . . 117 117 Mufló . 269 . . . 269 Cérvol 120 248 467 10 . 845 Daina . 153 91 28 . 272 Cabirol 355 480 528 83 . 1.446 Nombre àrees que han lliurat les dades 263 170 301 159 120 1.013
 7. 7. 7 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 Resultat de les captures a les zones de caça controlada Barcelona Girona Lleida1 Tarragona Terres de l’Ebre Total Caça menor Perdiu roja 8 . 24 . . 32 Perdiu xerra . . 12 . . 12 Guatlla comú . . 89 . . 89 Tudó 1.293 . 15 . . 1.308 Becada 32 . . . . 32 Tords i grives 1.006 . . . . 1.006 Conill 756 . . . . 756 Llebres . . 10 . . 10 Guineu . . 20 . . 20 Ànec coll verd . . . . 1.463 1.463 Ànec griset . . . . 118 118 Ànec cuallarg . . . . 59 59 Ànec cullerot . . . . 103 103 Xarxet comú . . . . 676 676 Ànec cap-roig . . . . 97 97 Ànec xiulador . . . . 85 85 Fotja vulgar . . . . 1.934 1.934 Caça Major Porc senglar 195 101 466 19 . 781 Isard . . 8 . . 8 Cabra salvatge 86 . . . . 86 Mufló . 29 . . . 29 Cérvol . . 25 . . 25 Daina . . 30 . . 30 Cabirol . . 49 . . 49 Nombre àrees que han lliurat les dades 5 2 3 3 3 16 1. No s’han inclòs les dades de captures de la ZCC de la Vall d’Aran gestionada pel Conselh Generau d’Aran
 8. 8. 8 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 Resultat de les captures a les reserves nacionals de caça Espècie Girona Lleida1 Terres de l’Ebre Total Caça menor Perdiu roja 5 51 . 56 Perdiu xerra 7 9 . 16 Becada . 1 . 1 Llebres 55 76 . 131 Guineu 7 11 . 18 Ànec coll verd . . 1.663 1.663 Ànec griset . . 32 32 Ànec cullerot . . 16 16 Xarxet comú . . 42 42 Ànec cap-roig . . 11 11 Ànec xiulador . . 3 3 Fotja vulgar . . 1.558 1.558 Caça major Porc senglar 61 616 268 945 Isard 276 107 . 383 Cabra salvatge . . 149 149 Mufló 74 74 . 148 Cérvol . 193 . 193 Daina . 82 . 82 Cabirol 7 151 . 158 Nombre reserves que han lliurat les dades 1 3 3 7 1. La RNC de Cadí malgrat es troba distribuïda entre Barcelona i Lleida es mostren les captures per a la porció més important en quant a superfície. 2. Els resultats dels aprofitaments de la RNC de l’Alt Pallars-Aran no inclouen les dades corresponents al sector gestionat pel Conselh Generau d’Aran
 9. 9. 9 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 5. Anàlisi de l’evolució dels aprofitaments i dels rendiments cinegètics Valors dels rendiments mitjans de captura de Perdiu Roja a cada terreny cinegètic de les 5 darreres temporades de caça (2007-08 fins 2011-12) expresat en exemplars capturats per 100 Ha. Evolució del nombre anual de captures totals de perdiu roja a Catalunya 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Milersd'exemplars Temporada de caça
 10. 10. 10 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 Valors dels rendiments mitjans de captura de Tórtora a cada terreny cinegètic de les 5 darreres temporades de caça (2007-08 fins 2011-12) expresat en exemplars capturats per 100 Ha. Valors dels rendiments mitjans de captura de Tords i Grives a cada terreny cinegètic de les 5 darreres temporades de caça (2007-08 fins 2011-12) expresat en exemplars capturats per 100 Ha.
 11. 11. 11 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 Valors dels rendiments mitjans de captura de Becada a cada terreny cinegètic de les 5 darreres temporades de caça (2007-08 fins 2011-12) expresat en exemplars capturats per 100 Ha. Evolució del nombre anual de captures totals de becada a Catalunya 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Milersd'exemplars Temporada de caça
 12. 12. 12 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 Valors dels rendiments mitjans de captura de Conill de bosc a cada terreny cinegètic de les 5 darreres temporades de caça (2007-08 fins 2011-12) expresat en exemplars capturats per 100 Ha. Evolució del nombre anual de captures totals de conill de bosc a Catalunya 0 50 100 150 200 250 300 350 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Nombred'exemplars Temporada de caça
 13. 13. 13 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 Valors dels rendiments mitjans de captura de Llebres a cada terreny cinegètic de les 5 darreres temporades de caça (2007-08 fins 2011-12) expresat en exemplars capturats per 100 Ha. Evolució del nombre anual de captures totals de llebre a Catalunya 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-2007 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Nombred'exemplars Temporada de caça
 14. 14. 14 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 Valors dels rendiments mitjans de captura de Porc Senglar a cada terreny cinegètic de les 5 darreres temporades de caça (2007-08 fins 2011-12) expresat en exemplars capturats per 100 Ha. Evolució del nombre anual de captures totals de porc senglar a Catalunya 0 5 10 15 20 25 30 35 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Milersd'exemplars Temporada de caça
 15. 15. 15 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 Valors dels rendiments mitjans de captura de Cérvol a cada terreny cinegètic de les 5 darreres temporades de caça (2007-08 fins 2011-12) expresat en exemplars capturats per 100 Ha. Evolució del nombre anual de captures totals de cérvol a Catalunya 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Nombred'exemplars Temporada de caça
 16. 16. 16 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 Valors dels rendiments mitjans de captura de Cabirol a cada terreny cinegètic de les 5 darreres temporades de caça (2007-08 fins 2011-12) expresat en exemplars capturats per 100 Ha. Evolució del nombre anual de captures totals de cabirol a Catalunya 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Nombred'exemplars Temporada de caça
 17. 17. 17 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 Valors dels rendiments mitjans de captura de Cabra Salvatge a cada terreny cinegètic de les 5 darreres temporades de caça (2007-08 fins 2011-12) expresat en exemplars capturats per 100 Ha. Evolució del nombre anual de captures totals de cabra salvatge a Catalunya 0 100 200 300 400 500 600 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Nombred'exemplars Temporada de caça
 18. 18. 18 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 Valors dels rendiments mitjans de captura d’Isard a cada terreny cinegètic de les 5 darreres temporades de caça (2007-08 fins 2011-12) expresat en exemplars capturats per 100 Ha. Evolució del nombre anual de captures totals d’isard a Catalunya 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Nombred'exemplars Temporada de caça
 19. 19. 19 Memòria Anual de Caça. Temporada 2011 - 2012 6. Repoblacions i alliberaments d’espècies cinegètiques Repoblacions i alliberaments realitzats en àrees privades i àrees locals de caça Espècie Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de l’Ebre Total Catalunya Perdiu roja 24.682 18.886 21.617 20.059 15.129 100.373 Faisà 12.246 6.922 1.292 - - 20.460 Guatlla - - 1.420 - 10.000 12.120 Conill 1.480 3.148 933 - 2.350 7.911 Llebre europea - 26 - - - 26 Colom roquer - - - 350 - 350 Repoblacions i alliberaments realitzats en reserves nacionals de caça, zones de caça controlada i altres espais naturals protegits Espècie Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de l’Ebre Total Catalunya Perdiu roja 344 - 850 - - 1.194 ZCC 2 - 3 - - 5 Perdiu roja - - 1.550 - - 1.550 Perdiu xerra - 63 189 - - 252 RNC - 1 2 - - 3 Perdiu Roja 143 3.699 - 401 - 3.413 ENPE 1 5 - 1 - 5 Nombre de perdius roges i conills de bosc repoblats i alliberats durant l’any 2011 a les àrees privades de caça. Conill de boscPerdiu roja

×