Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exsúltet novembre 2011

519 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Exsúltet novembre 2011

  1. 1. EXSÚLTET! Full informatiu de les parròquies de Sant Pere i la Puríssima Sang. Núm. 64 — Octubre i Novembre de 2011 FETA L’ASSEMBLEA PÒRTIC: PARROQUIAL, ARA, ¿QUÈ? El dia 22 d’octubre les dues parròquies de sant Pere i Puríssima Sang ens vam reunir en Assemblea per a conèixer la radiografia de les parròquies. Unes xifres acuradament pre- sentades ens mostraren la realitat de les nostres comunitats. Van ser analitzats uns tren- ta-quatre aspectes de la vida de la parròquia, des de la litúrgia –celebracions de la fe- passant per l’atenció als pobres, fins a emetre una valoració de les instal—lacions parro- quials. Es van rebre prop de 140 enquestes. N’estem molt contents de les opinions re-budes; aquestes respostes estaran ben presents i seran revisades pels consells parroquials.En l’Assemblea del dia 22 també es va presentar el treball del “Qüestionari General”. Unes vint persones de les par-ròquies de sant Pere i la Sang van respondre a les deu preguntes molt concretes, que demanaven respostes també benconcretes. Així ho van expressar els interrogats; amb llibertat i projecció de futur exposaven les seves opinions. Desde les pàgines del nostre full informatiu “Exsúltet” dono les gràcies a totes les persones que van fer possible la cele-bració de l’Assemblea Parroquial.Ara tenim una mostra més objectiva d’allò que són les nostres parròquies. Hem vist on som, què fem, què no fem.Ara ve la projecció de futur. Com han de ser les nostres parròquies en les properes dècades? Quins passos caldrà fer?A què ens haurem de comprometre tots? Els reptes no seran senzills, tanmateix crec que seran engrescadors i espe-rançats. Ho seran per als capellans, però paral—lelament els laics també han d’estar preparats i disponibles per a posaren marxa alguns objectius que aquest curs anirem estudiant. Es marcaran unes accions que, transcorregut un temps,es puguin revisar.Si parlem dels capellans creiem que hem d’acceptar amb humilitat que no som el “centre” dels diversos sectors de lacomunitat parroquial. Haurem de vèncer l’estat d’ànim en el qual podem cau-re: “desencant, decepció, sorpresa, desbordament, perplexitat, cansament, apa- — Dono les gràcies atia, desil—lusió, després d’haver lluitat i procurat un canvi eclesial, i de no saberper on tirar, què fer...” com diu l’autor del llibre Església, mare i creu de Joaquim totes les personesM. Cervera i Duran. que van fer possibleTambé els laics i laiques que participen en diferents àmbits d’Església amb la celebració detendències i espiritualitats plurals hauran d’entendre i acceptar que la parrò- l’Assembleaquia, per definició, està oberta a tothom. Tanmateix no ha de ser res estranyens ha de fer por que es reivindiquin drets i es plantegin noves formes de fer Parroquial.—avançar les comunitats parroquials. Dit això, crec que també s’ha de tenir pre-sent els trets característics i diferencials de cada parròquia marcats, molt sovint, per la seva història i pel territori onestà emmarcada. També haurem de tenir ben present tot aquell conjunt de cristians que no pertanyen a cap grup, pe-rò que se senten cristians i es deixen orientar per unes propostes ètiques i espirituals evangèliques, però que no sónmassa practicants. O a aquells altres que pertanyen a alguna confraria o congregació.Als consells parroquials i a la comissió –ampliable- que es va formar per preparar l’Assemblea, ara ens toca posar-nosa treballar. Ens hi posaremQue l’Advent ens obri un camí d’esperança. “Amén. Vine, Senyor Jesús” (Ap 22, 20) Mn. Creu Sáiz, rector de les parròquies de Sant Pere i la Puríssima Sang de Reus. 1
  2. 2. Les nostres comunitatsParròquia de Sant Pere Parròquia de la Puríssima SangBaptismes BaptismesHan entrat a formar part de la família de Han entrat a formar part de la família decristians els infants: cristians els infants:3 de setembre 2 d’octubre 11 de setembreLéia Neumann Closas Paula Salvadó Doncel Isaura Bergadà FuentesMaria Córcoles Benítez Martí Roca Ollé Ona Camprubí Esteve4 de setembre Oriol Roca Ollé Arnau Garrido PuigIsona Corpas Sesmilo Abril Bautista Gómez 23 d’octubreJordi Casals Graell Laia Bautista Gómez Marc Bruno FornsMireia Molluna Guerrero Guillem Tejón Genré Noah Fabrique AraqueDaniel Quesada Triviño Joan Tejón Gené Nora Montolio Amaro10 de setembre 15 d’octubre DifuntsÁlvaro León Pérez Dídac García Correa Han nascut a la vida eterna els membres de17 de setembre la nostra comunitat:Héctor Subervilles Renom 16 d’octubre Adrián Abeijón Triviño Salvador Bota Bru (80) 4-918 de setembre Elsa Carrasco Pascual Rosa Bariesas Campanales (80) 7-9Áxel Linares Paz Josep Manel Torres Gómez Pepita Ollé Lavila (91) 16-9Emma Afari Cuenca Aurelio Edo Fuentes (82) 23-9Alba Suárez Rivero Vicenta Mateos Varas (85) 23-9Nicolás Torres Rodríguez Antònia Carrillo lanura (101) 25-9Matrimonis Paula Vilafranca Montserrat (83) 27-9 Francisca Boyeras Marimón (80) 27-9S’han promès amor i fidelitat els esposos: José Antonia Yelanos Lorente (83) 28-9Prioral Juan Antonio Martínez Resa (64) 11-10 Mercè Cedó Domènech (78) 17-10Francesc Córcoles amb Clàudia Benítez 3-9 Teresa Cabestany Capdevila (99) 19-10Henning Neumann amb Natàlia Closas 3-9 Isabel Pinel Arias (83) 20-10Jordi León amb Susana Pérez 10-9 Rosa Vidiella Morell (81) 25-10David Jiménez amb Lourdes Arévalo 10-9 Pilar Riera Monfort (88) 30-10Pedro Subervilles amb Núria Renom 17-9Jordi Ollé amb Dolores Espigares 17-9 Difunts de sant PereJoan Gené amb Gemma Villegas 1-10 Han nascut a la vida eterna els membres deRamón Sánchez amb Vanessa Usano 1-10 la nostra comunitat:Jordi Martínez amb Ma. del Pino Mascaró 8-10 Amparo Valencia Llurbe (90) 6-9Pedro Amat amb Vanessa Garcés 8-10 Rosa Roig Vila (89) 8-9Antonia Garcia amb Estefanía Correa 15-10 Daniel Micheo Salas (64) 10-9Francisco Roig amb Marga Martí 20-10 Josepa Malet Roca (59) 10-9Jordi Llauradó amb Emma Casas 22-10 Emilio Casals Parral (84) 13-9Misericòrdia Isabel Gascón Royo (91) 15-9 José Julio Astudillo Lejas (50) 23-9Oscar Rodríguez amb Raquel Vidal 3-9 Antonia Espinosa Micort (87) 27-9Miguel Ángel Berlanga amb Verónica Trabalón 3-9 Maria del Pilar Gomis Filella (87) 8-10Jordi Ruz amb Natividad García 10-9 Francisco Fortuny Roig (78) 12-10Marcos Macías amb Ma. del Mar Fort 16-9 Manuel Velasco Montero (63) 28-10Santiago Robert amb AMría Luisa Garrabé 17-9Jorge Espinosa amb Cristina Parisi 1-10Carlos Domènech amb Nadya Yapura 2-10 Rebre els sagraments: de la reconcilia- ció i unció dels malalts, o un acompanyament es-Eloy García amb Glòria González 8-10 piritual. Us podeu adreçar als mossens abans o des-Gabriel Nolla amb Mònica Rabadà 30-10 prés de les celebracions de la missa a la sagristia.2
  3. 3. Assemblea ParroquialEl passat 22 d’octubre, les nostres dues parròquies celebraren l’ASSEMBLEA PARROQUIAL, seguit d’un subtítol: “La parrò-quia: comunitat de Fe i Vida”.Amb una gran participació, tan a la primera part, en la celebració de l’Eucaristia, celebrada a la Prioral de sant Pere, comen la segona part, comunicació del resultat de les enquestes i valoració del qüestionari general, que eren unes preguntesformulades als membres dels diferents grups parroquials. També, cada grup va realitzar un treball més personal segonsels serveis que desenvolupen a la parròquia. Aquests qüestionaris s’aniran treballant al llarg del curs, per obtenir un o dosobjectius al final de curs, que seran els que treballarem al llarg dels anys següents.QÜESTIONARI GENERAL, dirigit a responsables i membres dels diferents grups i serveis de la parròquia. El total de qüestio-naris contestats són 17.1. Quina creus que és la visió que la societat té actualment de l’Església ?No gaire bona (2).Molt dolenta (5).Carca, estancada, arcaica (2).Errònia i materialitzada.Total indiferència (2).La que surt al carrer, processons, etc...2. Quina creus què és la visió dels qui viuen en el terme tenen de la Parròquia?Indiferència (2).De serveis: batejos, enterraments; quan la necessiten (5).Ho desconec (2).Sembla que la valoren.Poca participació. Segons les seves possibilitats (2).La majoria la desconeixen.3. Quines són les raons de què la generació immediata al post-concili hagi abandonat la vida de l’Església?No hi ha motivació pel fet religiós.Pot ser perquè no hem de “fitxar”?No s’ha evangelitzat prou (2).Cal oferir propostes concretes.Tenen una mala visió de l’església.S’avança molt poc a poc.Avorriment.Ona de descristianització. Hedonisme i relativisme. No s’ha ofert la deguda oració i esperit de sacrifici.Entossudiment de l’església a no voler veure la realitat social.Ser església no és reconegut socialment.Descrèdit que des dels mitjans de comunicació es fa de l’església.Manca de maduresa.L’ambient: consumista, individualista, de llibertat. No se sent atreta per l’església.No és aquest el problema.No ho sé.Perquè la jerarquia de l’església no està al costat del poble.Comoditat i deixadesa.4. Creus que «Déu, manifestat en Jesús» interessa al món?Són milions de persones que creuen en Déu: cristians, musulmans, jueus...Interessa a molts. L’estem necessitant.Una bona part, sí, l’altre, no els interessa.Si no arriben a Jesús, menys a Déu.No l’interessa, s’oposa a Ell i l’allunya, lluita per desterrar-lo.Jesús té la paraula que pot interessar; som nosaltres, els creients, els qui no la sabem fer arribar.Sí (4). No (6).Potser la persona de Jesús interessa una mica, però Déu queda completament exclòs.5. Què ens dóna la fe en Jesucrist?Pau d’esperit (5).Amor als altres (6).Alegria, felicitat, la vida eterna, generositat, esperança, austeritat-senzillesa, plenitud de vida.Visió de l’home com a imatge de Déu.Dignitat de l’ésser humà.El seu testimoni.Creure en Ell (2). Coneixement d’Ell a través de l’evangeli.Força (4). Coratge, serenor.Esperit comunitari, vivència.Camí a seguir (3).Raó per a viure. 3
  4. 4. 6. Quin és el testimoni que l’Església hauria de donar a la societat?De més pobresa (2).Humilitat, generositat, acollida, rectitud.Exemple (2).Comprensió, austeritat (2).Amor, acompanyament.Viure allò que es creu.Oberta a tothom (4). Propera.Ser més evangelitzadora. Testimoni de Déu.Que Déu existeix. Sense Ell no arribem a la felicitat que desitgem.Que l’església i la societat són compatibles.Cristià amb esperit de serveis, compartint.Ja dóna un bon testimoni, però la gent passa.7. Com consideres la celebració de la fe de l’Església a la parròquia? És prou viva i participada? Quina opinió etmereix?Prou viva (2). Participada (2). Excel—lent (3). Bona (6).Pobre (2). Poc participada (4). Entre tots podem canviar-la.Poc animada. No és prou viva (3).Falta joventut.S’hauria de fer viure la fe en la presència real de Crist.Diferència entre les celebracions que tenen molta tradició i les que no.Les lectures s’haurien de llegir de manera més entenedora.En les celebracions grans, dins l’Any litúrgic és quan realment hi ha comunitat. Són vives i participades. Exemple: Vetlla dePasqua.S’hauria de millorar (2).8. Consideres que hauríem de saber trobar espais de pregària i de reflexió de la fe? Com haurien de ser?Sí (6). De silenci i meditació (3).Ja n’hi ha força. Des de fa temps es resant els Salms.És molt important que les trobem.A través de la música.Sortir a les places, a l’aire lliure.A l’església.Fer una crida a tothom.El continent no és important. El contingut ha de ser de caliu i viu.En grups petits.Seria bo. No sembla fàcil per l’ambient i costa engrescar.No. La casa de la parròquia és un bon lloc.9. Què es podria fer, que no fem, per presentar l’Evangeli de Jesús als joves?Pensar en espais atractius (3): concerts, reunions, sopars, festes.Invitar-los a llegir i comentar l’evangeli en reunions de pregàries ben preparades i dirigides per persones competents.Que les nostres obres siguin reflex de la paraula de Déu. Ningú no pot ser enganyat, però els joves menys.Plantejar un crèdit per universitaris, ESO, FP.Que les famílies participessin. Els joves vindrien més disposats.La societat és contraria al que nosaltres vivim.Que no volen escoltar.Només faltaria posar-lo per internet.10. Què ha fallat en nosaltres que no hàgim sabut transmetre la fe als nostres fills?El nostre testimoni. Hem parlat poc de Jesús.Hem fet el que hem pogut. Exemple: participació (2).Vida de pregària. S’ha abandonat la pregària en família, la missa, el rosari, etc.La persona amb qui s’ha casat li fa perdre la fe.Potser no hem estat prou honrats.Fe ferma i autèntica. Saber dialogar i escoltar.No han vist la vivència d’una autèntica vida cristiana: no assistència a l’eucaristia, distanciament o no rebuda de sagra-ments.Troben la missa llarga.La societat ens ha anat en contra.No sabem si hem fallat nosaltres o tota la informació que reben de fora.RESUM DE LES ENQUESTES DISTRUBIDES ENTRE TOTS ELS FIDELS DE LES PARRÒQUIESTotal d’enquestes contestades: 122. Desglossat en edats són: Persones d’entre menys de 14 i 30 anys: 18; Personesd’entre 31 i 50 anys: 21; Persones d’entre 51 i 70 anys: 33, Persones més de 70 anys: 50. De les quals 72 eren dones, 33homes, i 17 sense identificar.4
  5. 5. Més de 14 a 31 31 a 50 51 a 70 Preguntes 70 anys anys anys anysQuina percepció general tens de les celebracions litúrgiques de la parròquia: bona 57% 57% 52% 52%Si no hi vas habitualment al temple amb quin criteri ho fas? Hi vaig alguns diumenges, no hi puc anar per horaris personals, no hivaig per mandra, només hi vaig en celebracions destacades o hi vaig a d’altres parròquies.Com trobes els cants: Encertats 72% 72% 76% 80%Què penses sobre com es llegeixen les lectures: Bé 84% 72% 45% 57%Què et sembla l’homilia: Bona mida 61% 56% 72% 76%En les homilies, també han donat aquesta valoració: són actualitzades i ajuden a viure les General: 52%lectures i la missaQuè et sembla el to general de la missa? Un 70% consideren que els agrada el clima comunitari, que els ajuda a viure cristianament laseva vida i estar més units a Jesucrist.Percepció general tens de l’atenció als pobres i als malalts de la parròquia: bona 67% 57% 93% 78%Es podria millorar facilitant els mitjans adients per tal de que la comunitat prengui consci- Sí: 78% No contesta: 13%ència sobre la pobresa i marginació del propi indret i d’arreu? No: 9%Coneixes les activitats i campanyes de Càritas parroquial? 55% 67% 81% 90%Creus que són útils? Sí: 92% No: 8% Gens Poc: Bastant: BastantEn participes? 45% 58% 43% 38%Quina percepció tens de l’acolliment als sagraments (bateig, matrimoni…): Bona 61% 66% 61% 64%Quina percepció tens de l’acolliment als difunts i als seus familiars: Bona 78% 55% 76% 64%Creus que cal revisar i millorar les formes d’acolliment Sí: 31% No: 51% No contesta: 18%Creus que hi ha una adequada formació sobre el sagrament de la reconciliació Sí: 67% No: 70% Sí: 49% Sí: 58% Molt Bona: Normal: Normal: Bona:Quina valoració li donaries al curset de catequesi pre-Baptismal: 33% 40% 38% 52% Bastant: Bastant: Molt: Bastant:Et sents satisfet de la formació cristiana que reps a la parròquia 55% 70% 60% 55% Molt: Bastant: Bastant: Bastant:Des de l’aspecte humà, creus que la parròquia és prou acollidora 55% 66% 52% 25%Fas alguna tasca a la teva parròquia No: 67% Sí 60% Sí: 64% Sí: 68% Bastant: Bastant: Poc: Poc:Creus que la realitat de la comunitat parroquial reflecteix la realitat del seu àmbit parroquial 89% 74% 43% 48% Bastant: Poc: Poc: Bastant:Creus que la parròquia disposa de suficients recursos humans 41% 53% 62% 52% Tres/ Tres/ El meu: El meu:Coneixes tot el ventall de grups i serveis de la parròquia quatre: quatre: 47% 31% 76% 48%Creus que caldria potenciar la participació dels laics Sí: 81% No: 19%Creus que tens suficient informació sobre la gestió econòmica de la parròquia? Sí: 53% No: 47%Ets sents corresponsable Bastant: 51% - Poc: 49%Consideres que la teva aportació econòmica és suficients? Sí: 62% No: 55% Sí: 51% Sí: 58%Creus que el manteniment de les instal·lacions parroquials és l’adequat Sí: 100% Sí: 75% Sí: 84% Sí: 88%Quin tipus d’obres o arranjaments consideres prioritaris? Arranjar l’edifici de la catequesi, millorar sanitaris, il·luminació, posarcal·lefacció i aire acondicionatValoració: Netedat: 7; Rètols informatius: 8; Noves tecnologies a les celebracions: 6,5; Il·luminació: 7,2; Megafonia: 7,2; Full Exsúltet: 8,3Coneixes la pàgina web? Nota: 7. Sí: 35% No: 65% 5
  6. 6. Missa d’inici de la catequesi de Comunió i ConfirmacióEl passat setze d’octubre, les nostres parròquies es guarniren de festa per a rebre els infants de la catequesi deles parròquies de sant Pere i de la Puríssima Sang. A les dotze del migdia ja hi havien famílies preparades perentrar a la Prioral i trobar un bon lloc per seure.A dos quarts d’una tot estava a punt per començar la celebració i s’inicià amb el cant d’entrada i la processóamb tots els elements necessaris.A dalt del presbiteri hi havia una gran pancarta amb el lema d’aquest curs: «VINE I HO VEURÀS». La celebra-ció va ser presidida pel nostre rector Mn. Creu acompanyat del vicari Mn. Enric. La Prioral estava plena degom a gom, com cada vegada que s’uneixen les infants de la catequesi.En la celebració tothom va tenir un paper important, participant dels cants, les respostes, les lectures, pregàri-es, ofrenes... Mn. Creu a l’homilia va animar tots els assistents a seguir a Jesús i veure-hi amb unes bones ulle-res el que ell fa a favor dels altres.Tant les pregàries com les ofrenes foren preparades pels pares i mares i una representació de tots els àmbitsde la catequesi: infants, pares i mares, catequistes i la comunitat llegiren les intencions.Al final de la celebració d’inici de la catequesi, els catequistes van rebre la benedicció, que els ha de donar laforça de l’Esperit Sant per dur a terme, amb fe i amor, l’evangelització d’aquests infants, i l’entrega d’una rajolaon hi havia escrit: “La Comunitat Parroquial t’envia a anunciar, proclamar i viure la Paraula de Déu”,En acabar, Mn. Enric acompanyat pel Xavi (guitarra) i el Marc (bateria) cantaren l’himne del lema d’enguany:«Vine i ho veuràs». En acabar es formulà la gran pregunta: qui dels grans i petits volien seguir a Jesús, acom-panyar-lo al llarg de la seva vida, mirar què diu i què fa? I tothom va dir: Sí.Aquesta gran festa va anar acompanyada de les noves tecnologies, ajudats per la pantalla on es podien seguirels cants i les respostes de la missa.Gràcies a tothom per participar d’aquesta festa!I, si el matí fou l’inici de la catequesi d’infants, a les set del vespre es va celebrar el de la catequesi de confirma-ció dels adolescents de les dues parròquies. Una celebració especial que dóna el tret de sortida per recórrertots junts el camí que Jesús ens convida a fer.Els tres grups que hi ha a la catequesi de confirmació foren els encarregats de preparar i participar en aquestacelebració. Tota la comunitat cristiana va començar amb gran força aquest nou curs demanant al Senyor noushoritzons en les nostres vides, esperança en el camí de la fe, i ganes de conèixer i aprofundir en la persona deJesús.En tot moment els cants festius i joiosos de la celebració van ser acompanyats pels grups musicals de les nos-tres parròquies. La festa s’immortalitzà amb una foto de grup i les ganes de començar aquest nou curs.El diumenge següent, 23 d’octubre, a l’església de la Puríssima Sang, els va tocar el torn als nens i nenes de laconfirmació de les dues parròquies, que després d’acabar la comunió volen continuar participant durant 3 anysmés en els cursos de la catequesi de confirmació.A dos quarts de dotze començava la celebració amb més cants i festa. Seguint el camí dels altres grups, tambétingueren l’oportunitat de mirar i seguir a Jesús.CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ D’INFANTSEnguany, ja tenim els tres cursos de la catequesi de confirmació per a infants. Aquest fet és una gran alegriaper a la comunitat perquè vol dir que hi ha infants i joves que tenen ganes de conèixer Jesús, de ser amicsseus amb l’acompanyament de les catequistes i de Mn. Enric. És un motiu d’acció de gràcies.Demanem al Senyor que ens ajudi a tots els membres de les comunitats parroquials de sant Pere i de la Purís-sima Sang a pregar per aquestes infants i adolescents, perquè Crist, el Bon Pastor, els enforteixi i acompanyisempre.6
  7. 7. Acolliment JMJExperiència duna família acollidora de les JMJ Fotografies de Deni VallsLa frase de sant Francesc “és donant que es rep” és totalment certa: nosaltres lhem pogut constatar.Els dies previs de la vinguda daquests nois i noies hem estat preparant casa nostra per a rebrels, buscant in-formació de Reus i de les ciutats que els acollirien per a donar-los-hi. Ho hem fet amb molta il—lusió i pensantmés en els altres que en nosaltres mateixos, oblidant-nos dels nostres maldecaps diaris fins a trobar molta pauen anar a dormir.Uns dies abans de la seva vinguda ens comunicaren els noms dels nostres acollits i ja ens tens imaginant in-quiets com seran els dos joves.La inquietud es resol gràcies a aquesta eina moderna que és el Facebook, i “sorpresa” la seva imatge apareix.Els hem trobat! Són ells!El dia 11 dagost a la tarda ja sacaben els nervis. Anem a recollir-los al col—legi Pare Manyanet. Ens presenten.Alguna foto i cap a casa.A casa ens refresquem una mica, tenim les primeres converses (frases curtes) però ens anem entenent. A les 7anem al Pare Manyanet on hi ha una missa que no es volen perdre. Una missa, per cert, amb un silenci abso-lut, molt participada en tots els aspectes, amb els seus llibres de seguiment i de cants que, en observar quenosaltres no teníem, ens van oferir ràpidament.En tot han tingut un comportament exemplar. Els joves “nostres” són dun poble prop de Brussel—les que es diuLouvain-la-Neuve. La seva parròquia és sant François dAssis. Pels que vulgueu visitar la web és:www.paroissesaintfrancois.be/. És una comunitat molt dinàmica i potser podreu veure els “vostres” acollits sisón daquesta ciutat, si més no veureu molts joves participant a les misses, fent pregaries de Taizé, en definiti-va una comunitat molt “VIVA”.El dia de lacomiadament ens sorprenen amb una bossa plena de sucs que han recollit entre els seus com-panys perquè la donem a Càritas. Bon exemple a seguir, perquè lacolliment segueix ara a les nostres parrò-quies.Que agraït pot sentir-se un nen o una persona gran que li fan falta unes ulleres (per exemple) i no les pot pa-gar, però algú fa aquell donatiu. Si nosaltres poguéssim contemplar la cara dalegria dels necessitats segur queens donaríem per ben pagats. O aquella persona que estant malalta rep la visita dalgú...La comunitat pot fer moltes feines a les nostres parròquies.Tant de bo que avui sentíssim la veu del Senyor vers els necessitats! Una família acollidora 7
  8. 8. Esdeveniments... Solemnitat de la Assemblees Puríssima familiars Conferències Concepció Una vegada al mes ens trobem una Arxiprestals 6 de desembre sèrie de persones, per a compartir iEl pròxim 24 de novembre, l’Arxi- Sant Pere: missa a les 9 del matí. treballar la persona de Jesús. Enprestat de Reus inicia el segon ci- Pma. Sang: No hi haurà missa. aquests moments estem llegint icle de conferències, mirant la Soci- comentant el llibre: “L’home queetat i Fe. A la parròquia de Crist 7 de desembre venia de Natzaret, el que avui po-Rei, a les 8 del vespre, hi haurà la Sant Pere: missa a les 9 del matí. dem saber de Jesús”.conf erència sota el t ítol Sant Pere: missa de vigília 18:30h. És una oportunitat per a conèixer“Compromisos socials dels cris- Pma. Sang: missa de vigília 19:45h. més aquest llibre i poder viure latians en el vessant econòmic”, a nostra vida més unida al Crist.càrrec de Aleix Vives, expert en 8 de desembreeconomia. Sant Pere: missa 12:30h i 19h. Per més informació dirigeix-te aAprofita aquesta oportunitat per Pma. Sang: missa 8:30h i 11:30h. Mn. Creu Sáiz o Mn. Enric Mateu oposar-te al dia! truca al 977 34 16 35.COL—LECTES EXTRAORDINÀRIES Temps d ’Advent Durant aquest temps de preparació, després de la celebració de laDOMUND missa del diumenge, al final de l’església ens repartiren un dípticParròquia Puríssima Sang: 554 € que ens vol ajudar a aprofundir, meditar i posar en acció, les lectu-Prioral: Santuari i Parròquia: 1.669 € res que escoltarem a la missa. No perdis aquesta oportunitat per enriquir-te cada dia més de l’Amor de Déu.Comunitat de religioses: 600 € Fes-te la col—lecció dels díptics d’Advent. Si en tens quatre, et regalen un lot d’autèntica felicitat!!! Agenda de Novembre- Inici de les Assemblees Familiars.- Dia 12: A les 19:45h. A la Pma. Sang, missa familiar de 1r curs de catequesi de comunió.- Dia 13: A les 11:30h. A la Pma. Sang, missa familiar de 2n curs de catequesi de comunió.- Dia 13: A les 12:30h. A la Prioral, missa familiar de catequesi de comunió.- Dia 14: A les 20:15h. A la Casa de la Parròquia (c/ del Roser, 44) o a l’Abadia (c/ de l’Abadia) inici de la cate-quesi d’adults.- Dia 20: A les 11:30h. A la Pma. Sang, missa familiar de confirmació d’infants.- Dia 24: A les 20h. A la parròquia de Crist Rei, inici del II cicle de les Conferències Arxiprestals.- Dia 24: A les 20:30h. A la casa de la Parròquia, reunió de pares i padrins preparatòria al sagrament de la con-firmació.- Dia 26: A les 19:45h. A la Pma. Sang, missa familiar de 1r curs de catequesi de comunió.- Dia 27: A les 11:30h. A la Pma. Sang, missa familiar de 2n curs de catequesi de comunió.- Dia 27: A les 12:30h. A la Prioral, missa familiar de catequesi de comunió.- Dia 28: A les 20:15h. A la Casa de la Parròquia (c/ del Roser, 44) o a l’Abadia (c/ de l’Abadia) catequesi d’a-dults: “Posem al dia la nostra fe”. Tema: Com llegir la Bíblia.- Dia 8: A les 17h. Al Santuari de Misericòrdia, solemnes Vespres de la Immaculada Concepció- Dia 9 de desembre. A les 20h. A la Pma. Sang, celebració del sagrament de la Confirmació. Consulta el nostre blog: www.prioraldereus.blogspot.com Si us voleu posar en contacte amb nosaltres: fullexsultet@gmail.com8

×