บทที่ 0 information technology

3,578 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
292
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • To be competent with IT, a comprehension of the five parts an information system are critical (refer to the ensuing slides)
 • There are four types of computers Supercomputers (key term) – the most powerful; special high-capacity computers used in very large corporations Mainframe computers – are capable of great processing speed and data storage; occupy specially wired, air-conditioned rooms; insurance companies use to process information about millions of policyholders Minicomputers - known as midrange computers (Key Term), are refrigerator sized machines used in medium sized companies or departments in large companies Microcomputers – least powerful but most widely used and fastest-growing type of computers Desktop Laptop or notebook Tablet PC Handheld computers (Key Term) Palm computers (Key Term) Personal digital assistants (PDA) (Key Term)
 • Microcomputers Desktop Laptop or notebook Tablet PC Handheld computers Palm computers Personal digital assistants (PDA)
 • Small but not a laptop Have students begin discussing the type(s) of a desktop computer (Key Term) they are using or familiar with
 • Notebook computers are also known as laptops Have students begin discussing the type(s) of notebook or laptop computer(s) they are using or familiar with
 • Accepts handwriting Ask students if they are familiar with tablet PCs
 • Personal digital assistants (PDA) are the most widely used handheld computer Ask students if they are familiar with palm computers or PDAs
 • Define an information system Some students may think of a system as pertaining to just the hardware Remind them that a microcomputer is part of an information system To be a competent end user (Key Term), one must understand the essentials of IT Note that IT stands for information technology (Key Term)
 • People are the most important part of an information system Our lives are touched everyday by computers- many time the contact is direct and obvious, such as creating documents using a word processing program or when connecting to the internet. Other times, it isn’t as obvious and is much more indirect as shown in a couple of the pictures Have students give examples of how they use computer applications throughout the day Some examples are: Instant messaging Web-based applications Personal Web site Virus protection TV tuners and video clips Digital photography Music Home networking Spyware Job opportunities Refer to Figure 1-3 on pg. 7 in text provides a partial list of applications that students can use to “Make IT work for You”
 • Software is another name for programs Programs are instructions that tell the computer how to process data into the form you want Emphasize differences between application and systems software System software Operating system (Key Term) Utilities Device drivers (Key Term) Application software General-purpose (Key Term) Special purpose
 • System Not a single program A collection of programs Two best known Operating systems are: Windows XP Mac OS X Utilities Service programs (key term) Performs tasks related to managing computer resources Device drivers Application
 • “ End-user” software – these are the types of programs you have to know to be considered computer competent An example of a basic application is a browser to navigate, explore and find information (Key Term) on the Internet Two major categories General purpose - basic programs; “off-the-shelf” Specialized application – narrow focus on specific disciplines and occupations
 • System Unit as known as the system cabinet (key term) or chassis (Key Term) Input/Output – Input devices (Key Term) translate data and programs from a form humans understand to a form computers can process; Secondary Storage – Unlike memory (Key Term), secondary storage holds data and programs even after the electrical power has been turned off—examples of secondary storage include USB drives, hard drives, optical drives and floppy drives
 • Systems unit-container houses most of the electronic components that make up a computer system The microprocessor controls and manipulates data to produce information Memory holds data and program instructions for processing the data. It also holds the processed information before it is output Memory is sometimes referred to as temporary storage (key term) because its contents will typically be lost if the electrical power to the computer is disrupted
 • No additional notes
 • Floppy disks are used to store and transport data from one computer to another. Floppy disks are named as such due to the fact that data is stored on a very thin flexible, or floppy, plastic disk Hard disks are typically used to store programs and very large data files. Hard disk have a much larger capacity and are able to access information much faster than floppy disks Optical disks use laser technology and have the greatest capacity. Examples of optical disks include: compact discs (CDs) (Key Term) digital versatile discs (DVDs) (Key Term) high definition (hi def) (Key Term) discs
 • No Instructor Notes Provided
 • Check notes with book Used to describe facts about something Contained in files for documents, worksheets, and databases Document files - usually created by word processors Worksheet files (key term) - electronic spreadsheets Database files (Key Term) - electronic database management programs Presentation files - electronic slide shows
 • Word processors are used to prepare written documents Create text-based documents One of the most flexible and widely used software tools Features to make entering, editing, and formatting documents easy
 • Files created by spreadsheet programs Uses functions and formulas to analyze numeric data Manipulates numeric data Features include workbooks, worksheets, cells, ranges, text and numeric entries, formulas, functions, charts, recalculation, and what-if analysis
 • A database management system (DBMS) or database manager is a program that sets up, or structures, a database Files created by database management programs Organizes data for efficient retrieval Is the electronic equivalent of a file cabinet It also provides tools to enter, edit, and retrieve data from the database
 • Used to create a variety of visual objects to create attractive, visually interesting presentations Features include slides, AutoContent wizard, color schemes, slide layouts, special effects, master slides, and design templates Presentation files may contain audience handouts, speaker notes, and electronic slides
 • Connectivity is the capability of your microcomputer to share information with other computers Wireless /mobile communication devices are more popular than ever A network is central to the concept of connectivity Ask students questions about the Internet. Here are some facts: No one owns the Internet There is no Internet, Inc. The Internet is a network of networks The Word Wide Web (WWW) (key term) provides multimedia interface to resources on the Internet
 • Have students turn to the end of Chapter 1 in their textbooks to view the same “Open-Ended” questions/statements
 • Have students turn to the end of Chapter 1 in their textbooks to view the same “Open-Ended” questions/statements
 • Have students turn to the end of Chapter 1 in their textbooks to view the same “Open-Ended” questions/statements
 • บทที่ 0 information technology

  1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
  2. 2. วัตถุประสงค์ <ul><li>อธิบายองค์ประกอบของ ระบบสารสนเทศ ได้ </li></ul><ul><li>บอกความแตกต่างระหว่าง ซอฟต์แวร์ระบบ และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ได้ </li></ul><ul><li>อธิบายโปรแกรมต่าง ๆ ใน ซอฟต์แวร์ระบบ ได้ </li></ul><ul><li>บอกความแตกต่างระหว่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน ได้ </li></ul><ul><li>จำแนกประเภทของ คอมพิวเตอร์ และประเภทของ ไมโครคอมพิวเตอร์ ได้ </li></ul>1-
  3. 3. วัตถุประสงค์ <ul><li>บอกได้ว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใดเป็น หน่วยระบบ อุปกรณ์รับเข้า อุปกรณ์ส่งออก อุปกรณ์หน่วยความจำ และอุปกรณ์สื่อสาร </li></ul><ul><li>อธิบายคำว่า ข้อมูล ไฟล์เอกสาร ไฟล์ตารางทำการ ไฟล์ฐานข้อมูล และไฟล์การนำเสนอ ได้ </li></ul><ul><li>อธิบายคำว่า ภาวะเชื่อมต่อ การปฏิวัติไร้สาย และอินเทอร์เน็ต ได้ </li></ul>1-
  4. 4. บทนำ <ul><li>ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์ คือ ความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ทั่วไป </li></ul><ul><li>คอมพิวเตอร์ช่วยให้รูปแบบการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา </li></ul><ul><li>คอมพิวเตอร์ทำให้เกิดทางเลือกใหม่ของการสื่อสาร </li></ul>1-
  5. 5. ชนิดของคอมพิวเตอร์ <ul><li>ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) </li></ul><ul><li>เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe computer) </li></ul><ul><li>มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) </li></ul><ul><li>ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputers) </li></ul>1-
  6. 6. ชนิดของไมโครคอมพิวเตอร์ <ul><li>เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ ( Desktop ) </li></ul><ul><li>โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (Notebook) หรือ แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (Laptop ) </li></ul><ul><li>แท็บเล็ตพีซี ( Tablet PC ) </li></ul><ul><li>ปาล์มคอมพิวเตอร์ (Palm) หรือคอมพิวเตอร์มือถือ ( Handheld) </li></ul>1-
  7. 7. เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ <ul><li>ขนาดเล็ก </li></ul><ul><li>เหมาะที่จะวางบนโต๊ะ </li></ul><ul><li>ใหญ่เกินไปสำหรับการพกพา </li></ul>1- ย้อนกลับ
  8. 8. โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ <ul><li>เรียกอีกอย่างว่า “ แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ ” </li></ul><ul><li>เคลื่อนย้ายสะดวก </li></ul><ul><li>น้ำหนักเบา </li></ul><ul><li>เก็บไว้ในกระเป๋าเอกสารได้ </li></ul>1- ย้อนกลับ
  9. 9. แท็บเล็ตพีซี <ul><li>เป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง </li></ul><ul><li>สามารถรับข้อมูลเข้าด้วยการเขียนแล้วเปลี่ยนเป็นข้อความที่สามารถประมวลผลด้วยโปรแกรมประมวลผลคำได้ </li></ul>1- ย้อนกลับ
  10. 10. ปาล์มคอมพิวเตอร์ <ul><li>เป็นคอมพิวเตอร์มือถือ ( Handheld computer) </li></ul><ul><li>ประกอบด้วย </li></ul><ul><ul><li>ปากกา </li></ul></ul><ul><ul><li>การรู้จำลายมือ </li></ul></ul><ul><ul><li>เครื่องมือสำหรับจัดการงานส่วนตัว และการสื่อสาร </li></ul></ul><ul><li>ที่นิยมใช้กันแพร่หลายคือ พีดีเอ (Personal Digital Assistant : PDA) </li></ul>1-
  11. 11. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ <ul><li>บุคลากร (People) </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ (Software) </li></ul><ul><li>ฮาร์ดแวร์ (Hardware) </li></ul><ul><li>4. ข้อมูล (Data) </li></ul>1-
  12. 12. บุคลากร <ul><li>เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด </li></ul><ul><li>เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><ul><li>โดยตรง </li></ul></ul><ul><ul><li>โดยอ้อม </li></ul></ul><ul><li>คอมพิวเตอร์ใช้ในงาน </li></ul><ul><ul><li>ธุรกิจ & บันเทิง </li></ul></ul><ul><ul><li>การศึกษา & การแพทย์ </li></ul></ul>1-
  13. 13. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับ IT 1- เว็บมาสเตอร์ พัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ด้านเทคนิค นักเขียนเทคนิค เตรียมคู่มือปฏิบัติงานด้านเทคนิค วิศวกรซอฟต์แวร์ วิเคราะห์ความต้องการและพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้
  14. 14. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับ IT 1- ผู้บริหารเครือข่าย พัฒนาและบำรุงรักษาเครือข่าย ผู้บริหารฐานข้อมูล ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลช่วยตัดสินใจ นักวิเคราะห์ระบบ วางแผน ออกแบบ และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ พัฒนา ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม
  15. 15. ซอฟต์แวร์ <ul><li>แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ </li></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ระบบ ( System Software ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application Software ) </li></ul></ul>1-
  16. 16. ซอฟต์แวร์ระบบ <ul><li>รวมโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมไว้ด้วยกัน </li></ul><ul><li>ช่วยให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ติดต่อกับฮาร์ดแวร์ของเครื่องได้ </li></ul><ul><li>เป็น “ ซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ” ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์จัดการกับทรัพยากรภายในเครื่องได้ </li></ul>1- ย้อนกลับ
  17. 17. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ <ul><li>ซอฟต์แวร์ที่มนุษย์ใช้ </li></ul><ul><li>แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ </li></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ประยุกต์อเนกประสงค์ หรือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน </li></ul></ul>1- ย้อนกลับ
  18. 18. ฮาร์ดแวร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ <ul><ul><li>แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ </li></ul></ul><ul><ul><li>หน่วยระบบ ( System Unit ) </li></ul></ul><ul><ul><li>อุปกรณ์รับเข้า / ส่งออก ( Input/Output ) </li></ul></ul><ul><ul><li>หน่วยความจำสำรอง ( Secondary Storage ) </li></ul></ul><ul><ul><li>อุปกรณ์สื่อสาร ( Communication ) </li></ul></ul>1-
  19. 19. 1-
  20. 20. หน่วยระบบ <ul><li>ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ </li></ul><ul><ul><li>ไมโครโพรเซสเซอร์ ( Microprocessor) </li></ul></ul><ul><ul><li>หน่วยความจำหลัก ( Memory) </li></ul></ul>1- ย้อนกลับ
  21. 21. อุปกรณ์รับเข้า / ส่งออก <ul><li>อุปกรณ์รับเข้าที่นิยม ได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>คีย์บอร์ด </li></ul></ul><ul><ul><li>เมาส์ </li></ul></ul><ul><li>อุปกรณ์ส่งออกที่นิยม ได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>จอภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>เครื่องพิมพ์ </li></ul></ul>1- ย้อนกลับ
  22. 22. หน่วยความจำสำรอง <ul><li>ปิดเครื่องแล้วยังสามารถเก็บข้อมูลและโปรแกรมไว้ได้ </li></ul><ul><li>ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ </li></ul><ul><ul><li>ฟล็อปปี้ดิสก์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ฮาร์ดดิสก์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ออปติคัลดิสก์ ( จานแสง ) </li></ul></ul>1- ย้อนกลับ
  23. 23. อุปกรณ์สื่อสาร <ul><li>ช่วยให้ไมโครคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารถึงกันได้ </li></ul><ul><li>“ โมเด็ม ” เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่นิยมใช้ </li></ul><ul><ul><li>ทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถผ่านทางสายโทรศัพท์ได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>ในขณะเดียวกันก็สามารถแปลงสัญญาณจากสายโทรศัพท์ให้เป็นสัญญาณที่เครื่องสามารถประมวลผลได้ </li></ul></ul>1- ย้อนกลับ
  24. 24. ข้อมูล <ul><li>เป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล เรียกว่า “ ข้อมูลดิบ ” </li></ul><ul><li>ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว เรียกว่า “ สารสนเทศ ” </li></ul><ul><li>ไฟล์ข้อมูลพื้นฐานมี 4 ชนิด คือ </li></ul><ul><ul><li>ไฟล์เอกสาร ( Document files ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ไฟล์แผ่นตารางทำการ ( Worksheet files ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ไฟล์ฐานข้อมูล ( Database files ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ไฟล์การนำเสนอ ( Presentation files ) </li></ul></ul>1-
  25. 25. ไฟล์เอกสาร <ul><li>สร้างจาก โปรแกรมประมวลผลคำ </li></ul><ul><li>บันทึกไว้ในรูปแบบของเอกสาร เช่น </li></ul><ul><ul><li>บันทึก </li></ul></ul><ul><ul><li>รายงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>จดหมาย </li></ul></ul>1- ย้อนกลับ
  26. 26. ไฟล์แผ่นตารางทำการ <ul><li>สร้างจาก โปรแกรมตารางทำการ </li></ul><ul><li>ใช้บันทึกผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น </li></ul><ul><ul><li>งบประมาณ </li></ul></ul><ul><ul><li>การพยากรณ์การขาย </li></ul></ul>1- ย้อนกลับ
  27. 27. ไฟล์ฐานข้อมูล <ul><li>สร้างจาก โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล </li></ul><ul><li>ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง </li></ul>1- ย้อนกลับ
  28. 28. ไฟล์การนำเสนอ <ul><li>สร้างจาก โปรแกรมนำเสนอ </li></ul><ul><li>ใช้บันทึกเนื้อหาเพื่อการนำเสนอ </li></ul><ul><li>ในไฟล์หนึ่ง ๆ อาจจะประกอบด้วย ... </li></ul><ul><ul><li>เอกสารสำหรับผู้ฟัง </li></ul></ul><ul><ul><li>บันทึกสำหรับผู้พูด </li></ul></ul><ul><ul><li>สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ </li></ul></ul>1- ย้อนกลับ
  29. 29. ภาวะเชื่อมต่อ การปฏิวัติไร้สาย และอินเทอร์เน็ต <ul><li>ภาวะเชื่อมต่อ </li></ul><ul><ul><li>แลกเปลี่ยนสารสนเทศ </li></ul></ul><ul><ul><li>การสื่อสารไร้สายกำลังได้รับความนิยม </li></ul></ul><ul><li>เครือข่ายคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><ul><li>เชื่อมต่อระบบการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต </li></ul></ul>1-
  30. 30. คำถามท้ายบท ครั้งที่ 1 (A) <ul><li>จงอธิบายองค์ประกอบของสารสนเทศทั้ง 5 ส่วน </li></ul><ul><li>มนุษย์เข้าไปมีบทบาทในส่วนใดของระบบสารสนเทศ </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ระบบคืออะไร </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วยโปรแกรมใดบ้าง </li></ul><ul><li>จงเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ประยุกต์อเนกประสงค์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน </li></ul>1-
  31. 31. คำถามท้ายบท ครั้งที่ 1 (B) <ul><li>จงอธิบายความแตกต่างของซอฟต์แวร์ประยุกต์อเนกประสงค์แต่ละชนิด </li></ul><ul><li>จงอธิบายซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานแต่ละชนิด </li></ul><ul><li>จงบอกความแตกต่างของคอมพิวเตอร์แต่ละชนิด </li></ul><ul><li>คอมพิวเตอร์ชนิดใดได้รับความนิยมมากที่สุด </li></ul><ul><li>ไมโครคอมพิวเตอร์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง </li></ul>1-
  32. 32. คำถามท้ายบท ครั้งที่ 1 (C) <ul><li>ภาวะเชื่อมต่อ คืออะไร </li></ul><ul><li>การปฏิวัติไร้สายและภาวะเชื่อมต่อ สัมพันธ์กันอย่างไร </li></ul><ul><li>เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คืออะไร </li></ul><ul><li>อินเทอร์เน็ต คืออะไร </li></ul><ul><li>เว็บ คืออะไร </li></ul>1-

  ×