Pemikiran dalam Psikologi Pendidikan

2,721 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pemikiran dalam Psikologi Pendidikan

 1. 1. OBJEKTIF
 2. 2. DEFINISI PEMIKIRAN Mengikut John Barell (1991), Pemikiran ialah proses mencari makna serta usaha mencapai keputusan yang wajar.
 3. 3. Konsep pemikiran Proses membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan aktiviti metal dalam otak manusia
 4. 4. KEPENTINGAN BERFIKIR Kepentingan global, nasional dan individu Memupuk pembelajaran berdaya fikir Dapat meningkat pemikiran secara kritis dan kreatif Memperkembang kan daya intelek
 5. 5. JENIS-JENIS PEMIKIRAN Penaakulan Asosiatif Induktif Kreatif Berpandu Kritis Deduktif
 6. 6. PERBEZAAN ANTARA PEMIKIRAN KONVERGEN DAN DIVERGEN Konvergen Divergen Menumpukan satu jawapan yang betul Tidak menumpukan kepada satu jawapan yang betul Penyelesaian masalah dilakukan dengan pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Menggunakan unsur intuisi dan celik akal untuk menyelesaikan masalah secara unik Contoh : pelajar menggunakan formula matematik untuk menyelesaikan masalah matematik Contohnya, apakah kegunaan batu-batan? J: penyokong peralatan bagi meletak buku J: untuk betul membina rumah
 7. 7. PERBEZAAN PEMIKIRAN INDUKtif DAN DEDUKtif Induktif Deduktif Satu bentuk penaakulan yang bermula dengan contoh yang khusus kepada kesimpulan yang umum Kesimpulan umum dan menuju kepada contoh yang spesifik. Ia berhubung kait dengan ‘probable truth’ bukannya ‘guaranteed truth’ Mempunyai ‘deductive validity’ jika ia mustahil untuk benar *deductive valisity= alasan atau jaminan yang boleh diterima oleh logik akal Contoh : Arif mula berfikir tentang beberapa contoh khusus dan akhirnya membuat kesimpulan umum J: iaitu A x B= B x A Contoh : Semua orang boleh berfikir Nabil ialah orang Oleh itu, Nabil boleh fikir
 8. 8. PERBEZAAN PEMIKIRAN ANTARA KREATIF DAN KRITIS Kreatif Kritis Keupayaan untuk memproses maklumat yang menghasilkan sesuatu baru dan asli Penyusunan kembali konsep-konsep dengan tujuan dengan menilai sesuatu objek atau situasi Kewajaran sesuatu idea Lebih menekankan hemisphere otak kanan Meneliti kebernasan hujah Pemikiran yang jelas dan bijak Membuat pertimbangan wajar dengan menggunakan alasan yang munasabah Kemahiran membuat pemerhatian, penilaian dan pertimbangan
 9. 9. TEORI OTAK KIRI DAN OTAK KANAN Otak Kiri Mengawal dan menguasai aktiviti logika dan akademik Contohnya, fungsi bahasa, fungsi matematik dan nombor, fungsi logik, linear, urutan, dan aktiviti analisis Otak Kanan Menguasai perkara dengan imaginasi dan kreatif seperti muzik dan imaginasi pengenalan objek Fungsi visuaspatial, pola, ruang, imej, fungsi auditori, rentak , muzik, aktiviti sintesis, imaginasi dan kreativiti.
 10. 10. UJI OTAK ANDA!!!
 11. 11. DEFINISI DAN KONSEP KEMAHIRAN BERFIKIR DAN BELAJAR Definisi kemahiran Berfikir: • Alat yang memaksa kita berhenti seketika sebelum otak maju ke depan. Ada banyak jenis alternatif yang boleh membantu kita membuat pilihan • Pelajar berkongsi pengetahuan dan pengalaman untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau untuk mempelajari sesuatu yang baru. • Bahan-bahan di Pusat Sumber Sekolah digunakan sebagai bahan rujukan bagi tujuan tersebut
 12. 12. Perbincangan Persepsi Tindakan Pembelajaran secara kerjasama Sumbang saran Idea Penyelesaian Penggunaan Lambaran Kerja KONSEP KEMAHIRAN BERFIKIR DAN BELAJAR Pendekatan Membuat projek Penjelasan Pandangan pihak lain Reka cipta Keputusan
 13. 13. MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT SR •Penerima deria STM •Ingatan jangka pendek LTM •Ingatan jangka panjang
 14. 14. MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT DALAM MEMORI JANGKA MASA PANJANG DAN JANGKA MASA PENDEK 4 Proses Utama Yang Terlibat Dalam Model Pemprosesan Maklumat Pengenkodan (Encoding) Proses yang menentukan cara maklumat didekod dan diletakkan dalam perakam deria, ingatan jangka masa panjang dan ingatan jangka masa pendek Proses yang menentukan bagaimana maklumat disimpan ke dalam ketiga – tiga stor memori
 15. 15. Mengingati kembali (Retrieval) Lupaan (Forgetting) Proses yang membolehkan maklumat dikeluarkan daripada ingatan jangka masa panjang dan ingatan jangka masa pendek Proses yang menyebabkan maklumat ‘hilang’ atau sukar diingat kembali daripada ingatan jangka masa panjang dan ingatan jangka masa pendek
 16. 16. REKOD PANCAINDERA ATAU INGATAN DERIA Jika maklumat tidak diproses ia akan hilang serta merta Masa simpanan maklumat 1 hingga 3 saat Ingatan jangka pendek
 17. 17. JENIS INGATAN Ingatan jangka pendek  Satu proses penyimpanan ingatan sementara Informasi yang disimpan hanya dapat bertahan selama informasi masih diperlukan. Jika informasi tidak dapat diulang dalam masa 30 saat, maka informasi pada ingatan akan hilang Ingatan jangka panjang  Satu proses penyimpanan informasi yang relatif kekal.  Reed (2007) membahagikan ingatan jangka panjang kepada 3 kategori: a) Ingatan episodic b) Ingatan semantik c) Ingatan procedural
 18. 18. KATEGORI INGATAN Aspek Huraian Contoh Ingatan episodik Ingatan semantik Ingatan tentang peristiwa Ingatan tentang yang dialami seseorang ‘makna’ iaitu sepanjang hayatnya menyimpan konsep. lengkap dengan masa Fakta, hukum, skema dan tempat atau imej. Jatuh basikal, kemalangan motor Mengingati makna semantik Ingatan prosedur Ingatan tentang bagaimana melakukan sesuatu terutamanya yang melibatkan fizikal yang berurutan Ingat kembali bagaimana memandu kereta sekiranya kita telah lama tidak memandu kereta
 19. 19. PERBEZAAN ANTARA INGATAN DERIA, INGATAN JANGKA MASA PENDEK DAN INGATAN JANGKA MASA PANJANG Ciri Ingatan deria Ingatan jangka pendek Ingatan jangka panjang Kemasukan maklumat Pra pemerhati Perlukan perhatian Perlukan pengulangan Pengekalan maklumat Tidak boleh •Perhatian berterusan •ulangan •Ulangan • latihan tubi •penyusunan Kapasiti Besar Kecil Tiada had Kehilangan maklumat Tidak digunakan •Gangguan •Terlalu banyak •Usang •Mungkin •Gangguan •Usang Tempoh ingatan 1 - 3 saat 5 - 20 saat Beberapa minit hingga tahun Mengingat semula - Automatik Perlu proses mencari
 20. 20. DEFINISI INGATAN DAN PERINGKAT INGATAN Ingatan : Satu proses mental yang menekankan pengalaman yang bermakna, menyimpan dan mengeluarkan kembali pengalaman tersebut ketika diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu masalah Peringkat ingatan : Rakaman Penyimpanan Pengingatan kembali • Otak mengubah input deria ke dalam bentuk yang boleh di proses oleh sistem ingatan • Pengalaman yang diterima dan disimpan dengan teratur supaya mudah untuk diingat kembali apabila diperlukan • Maklumat dan pengalaman disimpan dalam otak diingat kembali untuk membantu individu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi
 21. 21. DEFINISI LUPAAN DAN KATEGORI LUPAAN Lupaan : Kegagalan untuk mengingati kembali apa yang telah dialami sama ada untuk sementara waktu sahaja atau untuk dikekalkan Kategori lupaan:Keusangan Gangguan Terdesak Lupaan disebabkan maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka masa yang panjang yang jarang digunakan atau diingat kembali Lupaan yang disebabkan oleh gangguan yang berlaku kepada maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka masa yang panjang Lupaan yang disebabkan oleh gangguan emosi individu yang terdesak supaya melupakan maklumat yang tersimpan dalam jangka panjang
 22. 22. DEFINISI PEMIKIRAN DAN KONSEP PEMIKIRAN Pemikiran : Proses mental bagi memperoleh pengetahuan dan pemahaman dengan tujuan menyelesaikan masalah Konsep pemikiran: • Apakah perkaraperkara yang difikirkan? (Kandungan) Input Memproses • Bagaimana kita memikirkan? (Operasi) • Jawapan: jawapan yang diperoleh (Hasil) Output

×