Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verbos Español-Suomi

638 views

Published on

Lista de verbos Español-Suomi
Visita http://aprendefines.blogspot.com/

Published in: Travel, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verbos Español-Suomi

  1. 1. Suomi- Espanja Aikoa Tener la intención de Ajaa Conducir Ammentaa Sacar, extraer Ampua Disparar Antaa Dar Asua Vivir Auttaa Ayudar Ehdottaa Proponer Eksyä Perderse Esittää Presentar, enseñar Etsiä Buscar Hakea Traer, recoger a alguien. Hankkia Comprar, adquirir, conseguir Herättää Despertar Hiihtää Esquiar Hiipiä Acercarse sigilosamente Hoitaa Encargarse Huutaa Gritar Istua Sentarse/ estar sentado Itkeä Llorar Jaksaa Aguantar, tener fuerzas Jatkaa Continuar Kalastaa Pescar Kantaa Llevar Kasvaa Crecer Katsoa Ver Kertoa Contar (historia, cuento, etc.…) Kiirehtiä Darse prisa Kirjoittaa Escribir Koskea Concernir, tocar Kuivua Secar Kylpeä Bañarse Kysyä Preguntar Käskeä Contar Kääntyä Girar Kääntää Traducir Kääntää Traducir
  2. 2. Laittaa Poner, preparar Laskea Calcular, contra (números) Laulaa Cantar Leikkiä Jugar Leipoa Hacer pan Lentää Volar Loppua Acabarse Loukkaantua Lesionarse Lukea Leer Lähteä Irse, marcharse Maksaa Costar (precio), vender, pagar Matkustaa Viajar Metsästää Cazar Miettiä Pensar Muistaa Recordar Muistaa Recordar Muistuttaa Asemejarse, recordarse Muuttaa Cambiar Nauraa Reír Nukkua Dormir Näyttää Mostrar Näyttää Mostrar Odottaa Esperar Onkia Pescar con caña Opettaa Enseñar Oppia Aprender Ostaa Comprar Ottaa Tomar Paistaa Cocinar (más bien: asar, freír) Piirtää Pintar Pillittää Lloriquear Gustar, deber… (otros muchos Pitää significados) Puhua Hablar Pukea Vestir, vestirse Purjehtia Navegar Pysähtyä Pararse Pyytää Pedir Rakastaa Amar Riisua Desarmar, desvestir Ripustaa Colgar
  3. 3. Saattaa Acompañar Sammuttaa Apagar Sanoa Decir Saunoa Ir a la sauna Seisoa Estar de pie, ponerse de pie Selvittää Clarificar, arreglar Sienestää Recolectar (coger) setas Soittaa Llamar, Tocar (un instrumento musical) Sopia Convenir Soutaa Remar Sukeltaa Bucear Sulkea Cerrar Syöttää Alimentar Tanssia Bailar Tappaa Matar Tippua Gotear Täyttää Llenar Uskaltaa Atreverse Uskoa Creer Varastaa Robar Venyttää Estirar Viheltää Silbar Ymmärtää Comprender Español- Finlandés Acabarse Loppua Acercarse sigilosamente Hiipiä Acompañar Saattaa Aguantar, tener fuerzas Jaksaa Alimentar Syöttää Amar Rakastaa Apagar Sammuttaa Aprender Oppia Asemejarse, recordarse Muistuttaa Atreverse Uskaltaa Ayudar Auttaa Bailar Tanssia Bañarse Kylpeä
  4. 4. Bucear Sukeltaa Buscar Etsiä Calcular, contra (números) Laskea Cambiar Muuttaa Cantar Laulaa Cazar Metsästää Cerrar Sulkea Clarificar, arreglar Selvittää Cocinar (más bien: asar, freír) Paistaa Colgar Ripustaa Comprar Ostaa Comprar, adquirir, conseguir Hankkia Comprender Ymmärtää Concernir, tocar Koskea Conducir Ajaa Contar Käskeä Contar (historia, cuento, etc.…) Kertoa Continuar Jatkaa Convenir Sopia Costar (precio), vender, pagar Maksaa Crecer Kasvaa Creer Uskoa Dar Antaa Darse prisa Kiirehtiä Decir Sanoa Desarmar, desvestir Riisua Despertar Herättää Disparar Ampua Dormir Nukkua Encargarse Hoitaa Enseñar Opettaa Escribir Kirjoittaa Esperar Odottaa Esquiar Hiihtää Estar de pie, ponerse de pie Seisoa Estirar Venyttää Girar Kääntyä Gotear Tippua Gritar Huutaa Gustar, deber… (otros muchos significados) Pitää
  5. 5. Hablar Puhua Hacer pan Leipoa Ir a la sauna Saunoa Irse, marcharse Lähteä Jugar Leikkiä Leer Lukea Lesionarse Loukkaantua Llamar, Tocar (un instrumento musical) Soittaa Llenar Täyttää Llevar Kantaa Llorar Itkeä Lloriquear Pillittää Matar Tappaa Mostrar Näyttää Mostrar Näyttää Navegar Purjehtia Pararse Pysähtyä Pedir Pyytää Pensar Miettiä Perderse Eksyä Pescar Kalastaa Pescar con caña Onkia Pintar Piirtää Poner, preparar Laittaa Preguntar Kysyä Presentar, enseñar Esittää Proponer Ehdottaa Recolectar (coger) setas Sienestää Recordar Muistaa Recordar Muistaa Reír Nauraa Remar Soutaa Robar Varastaa Sacar, extraer Ammentaa Secar Kuivua Sentarse/ estar sentado Istua Silbar Viheltää Tener la intención de Aikoa Tomar Ottaa Traducir Kääntää Traducir Kääntää
  6. 6. Traer, recoger a alguien. Hakea Ver Katsoa Vestir, vestirse Pukea Viajar Matkustaa Vivir Asua Volar Lentää Más en aprendefines.blogspot.com

×