Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Quotations on patience<br />WWW.AZGO.VN<br />
All human wisdom is summed up in two words; wait and hope.<br />
Tất cả sự khôn ngoan của con người được tập hợp lại trong hai từ; chờ đợi và hy vọng.<br />WWW.AZGO.VN<br />
Patience is not passive; on the contrary, it is active; it is concentrated strength.<br />
Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại, nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung.<br />WWW.AZGO.VN<br />
Patience is bitter, but its fruit is sweet.<br />
Sự kiên nhẫn đắng chát, nhưng quả của nó lại ngọt.<br />WWW.AZGO.VN<br />
How few there are who have courage enough to own their faults, or resolution enough to mend them.<br />
WWW.AZGO.VN<br />Có thật ít người đủ can đảm để thừa nhận sai lầm của chính mình, hay đủ quyết tâm để sửa chữa chúng.<br />
He that can have patience can have what he will.<br />
Người có lòng kiên nhẫn có thể đạt được điều mình muốn.<br />WWW.AZGO.VN<br />
Every man who observes vigilantly, and resolves steadfastly, grows unconsciously into genius.<br />
WWW.AZGO.VN<br />Ai thậntrọngquansátvàkiênquyếtvữngvàngsẽtựnhiêndầntrởthànhbậcanhtài.<br />
Never look back unless you are planning to go that way.<br />
WWW.AZGO.VN<br />Đừng bao giờ quay đầu lại trừ phi bạn định đi theo đường đó.<br />
Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be...
Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã được thực hiện bởi những người không bỏ cuộc ngay cả khi dường như chẳng có...
It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer. <br />
Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối.<br />WWW.AZGO.VN<br />
The faster you go, the shorter you are. <br />
WWW.AZGO.VN<br />Anh càng đi nhanh, anh càng đi được ít.<br />
I think and think for months and years. Ninety-nine times, the conclusion is false. The hundredth time I am right. <br />
Tôi nghĩ và nghĩ hàng năm hàng tháng. Chín mươi chín lần tôi đi tới kết luận sai lầm. Lần thứ một trăm tôi đúng.<br />WWW....
Little by little does the trick.<br />
Từngchúttừngchútmộtlàbíquyếtthànhcông.<br />WWW.AZGO.VN<br />
How few there are who have courage enough to own their faults, or resolution enough to mend them.<br />
Có thật ít người đủ can đảm để thừa nhận sai lầm của chính mình, hay đủ quyết tâm để sửa chữa chúng.<br />WWW.AZGO.VN<br />
Patience is the courage of the conqueror, the strength of man against destiny.<br />
Kiên nhẫn là lòng can đảm của người chiến thắng, là sức mạnh của con người chống lại số phận.<br />WWW.AZGO.VN<br />
You just keep pushing. You just keep pushing. I made every mistake that could be made. But I just kept pushing.<br />
Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.<br />WWW.AZGO.VN<br />
The man who removes a mountain begins by carrying away small stones.<br />
Người chuyển núi bắt đầu bằng việc dỡ những hòn đá nhỏ.<br />WWW.AZGO.VN<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wildflower

1,104 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wildflower

 1. 1. Quotations on patience<br />WWW.AZGO.VN<br />
 2. 2. All human wisdom is summed up in two words; wait and hope.<br />
 3. 3. Tất cả sự khôn ngoan của con người được tập hợp lại trong hai từ; chờ đợi và hy vọng.<br />WWW.AZGO.VN<br />
 4. 4. Patience is not passive; on the contrary, it is active; it is concentrated strength.<br />
 5. 5. Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại, nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung.<br />WWW.AZGO.VN<br />
 6. 6. Patience is bitter, but its fruit is sweet.<br />
 7. 7. Sự kiên nhẫn đắng chát, nhưng quả của nó lại ngọt.<br />WWW.AZGO.VN<br />
 8. 8. How few there are who have courage enough to own their faults, or resolution enough to mend them.<br />
 9. 9. WWW.AZGO.VN<br />Có thật ít người đủ can đảm để thừa nhận sai lầm của chính mình, hay đủ quyết tâm để sửa chữa chúng.<br />
 10. 10. He that can have patience can have what he will.<br />
 11. 11. Người có lòng kiên nhẫn có thể đạt được điều mình muốn.<br />WWW.AZGO.VN<br />
 12. 12. Every man who observes vigilantly, and resolves steadfastly, grows unconsciously into genius.<br />
 13. 13. WWW.AZGO.VN<br />Ai thậntrọngquansátvàkiênquyếtvữngvàngsẽtựnhiêndầntrởthànhbậcanhtài.<br />
 14. 14. Never look back unless you are planning to go that way.<br />
 15. 15. WWW.AZGO.VN<br />Đừng bao giờ quay đầu lại trừ phi bạn định đi theo đường đó.<br />
 16. 16. Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.<br />
 17. 17. Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã được thực hiện bởi những người không bỏ cuộc ngay cả khi dường như chẳng có chút hy vọng nào.<br />WWW.AZGO.VN<br />
 18. 18. It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer. <br />
 19. 19. Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối.<br />WWW.AZGO.VN<br />
 20. 20. The faster you go, the shorter you are. <br />
 21. 21. WWW.AZGO.VN<br />Anh càng đi nhanh, anh càng đi được ít.<br />
 22. 22. I think and think for months and years. Ninety-nine times, the conclusion is false. The hundredth time I am right. <br />
 23. 23. Tôi nghĩ và nghĩ hàng năm hàng tháng. Chín mươi chín lần tôi đi tới kết luận sai lầm. Lần thứ một trăm tôi đúng.<br />WWW.AZGO.VN<br />
 24. 24. Little by little does the trick.<br />
 25. 25. Từngchúttừngchútmộtlàbíquyếtthànhcông.<br />WWW.AZGO.VN<br />
 26. 26. How few there are who have courage enough to own their faults, or resolution enough to mend them.<br />
 27. 27. Có thật ít người đủ can đảm để thừa nhận sai lầm của chính mình, hay đủ quyết tâm để sửa chữa chúng.<br />WWW.AZGO.VN<br />
 28. 28. Patience is the courage of the conqueror, the strength of man against destiny.<br />
 29. 29. Kiên nhẫn là lòng can đảm của người chiến thắng, là sức mạnh của con người chống lại số phận.<br />WWW.AZGO.VN<br />
 30. 30. You just keep pushing. You just keep pushing. I made every mistake that could be made. But I just kept pushing.<br />
 31. 31. Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.<br />WWW.AZGO.VN<br />
 32. 32. The man who removes a mountain begins by carrying away small stones.<br />
 33. 33. Người chuyển núi bắt đầu bằng việc dỡ những hòn đá nhỏ.<br />WWW.AZGO.VN<br />

×