Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sähköinen työpöytä -hanke (Turun yliopisto)

2,929 views

Published on

Sahkoinen Tyopoyta 2010 Heke

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Sähköinen työpöytä -hanke (Turun yliopisto)

 1. 1. Sähköinen työpöytä –hanke Enterprise portal -project Turun yliopiston viestintäosasto 15.2.2010
 2. 2. Sähköinen työpöytä -hanke <ul><li>Tavoite </li></ul><ul><li>Kootaan organisaation viestinnälliset-, sähköiset asiointi-, verkkosivusto-, ryhmätyö-, haku- ja henkilökohtaiset palvelut yhdeksi verkkopalveluksi eli sähköiseksi työpöydäksi. </li></ul><ul><li>Visio </li></ul><ul><li>Vuonna 2012 sähköinen työpöytä on henkilökunnan ja opiskelijoiden ensisijainen ja keskeinen tieto-, viestintä-, vuorovaikutus- ja työväline . </li></ul>Sähköinen työpöytä -hanke
 3. 3. Nykytilanne <ul><li>Perustutkinto-opiskelijat </li></ul><ul><li>Jatkotutkinto-opiskelijat </li></ul><ul><li>Tutkimushenkilökunta </li></ul><ul><li>Opetushenkilökunta </li></ul><ul><li>Hallintohenkilökunta </li></ul><ul><li>Suuri yleisö / potentiaaliset opiskelijat ja työntekijät* </li></ul>Utu.fi, tiedekunnat, erilliset laitokset,intranet(eWert), yms… Rondo, NettiOpsu, Travel, SoleTM, yms… Käyttäjä Laitokset, oppiaineet, tutkimusprojektit, yms…
 4. 4. Tavoitetilanne Taustajärjestelmät, yhteiset tietovarastot, haut, yms. Utu.fi – Ulkoisille kohderyhmille tiedekunnat, erilliset laitokset, laitokset, oppiaineet, tutkimusprojektit, yms. Suuri yleisö / potentiaaliset opiskelijat ja työntekijät Intra.utu.fi – Yliopistoyhteisölle tiedekunnat, erilliset laitokset, laitokset, oppiaineet, tutkimusprojektit, Rondo, NettiOpsu, SoleTM, Travel, yms. Perustutkinto-opiskelijat, jatkotutkinto-opiskelijat, tutkimushenkilökunta, opetushenkilökunta, hallintohenkilökunta
 5. 5. Sähköinen työpöytä Sähköinen työpöytä -hanke Käyttäjä <ul><li>Tapahtumakalenteri </li></ul><ul><li>Lomakepalvelut </li></ul><ul><li>Dokumentinhallinta </li></ul><ul><li>SAP-järjestelmä </li></ul><ul><li>SoleTM </li></ul><ul><li>NettiOpsu </li></ul><ul><li>Laatukäsikirja </li></ul><ul><li>Moodle </li></ul><ul><li>Virtuaaliset työryhmätilat </li></ul><ul><li>Osaamis/tutkimus-tietokanta </li></ul><ul><li>Hakukone (verkkosivustot) </li></ul><ul><li>Asiantuntija- ja puhelinluettelohaut </li></ul><ul><li>Tietokantahaut (Nelli, Doria) </li></ul><ul><li>Sanakirjat (NetMot) </li></ul><ul><li>Omat linkkilistat, muistiinpanot, uutiset </li></ul><ul><li>Sisällöntuotanto (julkaisujärjestelmä, wikit) </li></ul><ul><li>VoIP-puhelut </li></ul><ul><li>Pikaviestimet </li></ul><ul><li>Perustutkinto-opiskelijat </li></ul><ul><li>Jatkotutkinto-opiskelijat </li></ul><ul><li>Tutkimushenkilökunta </li></ul><ul><li>Opetushenkilökunta </li></ul><ul><li>Hallintohenkilökunta </li></ul>Viestinnälliset palvelut Ryhmätyö ja yhteisöt Asiointi, työkalut ja sovellukset Hakupalvelut Henkilökohtaiset palvelut
 6. 6. Toiminnallisuuksien painoalueet <ul><li>Sisällönhallinta (julkaisujärjestelmä) ja portaalit </li></ul><ul><li>Asiahallinta </li></ul><ul><li>Kertakirjautuminen työkaluihin </li></ul><ul><li>Yhteisöllisyys </li></ul><ul><li>Ryhmätyöskentely </li></ul><ul><li>Ajankohtaisuutisointi </li></ul><ul><li>Sisäinen viestintä / kommunikointi </li></ul><ul><li>Ajanhallinta / kalenterit </li></ul><ul><li>Johdon tuki / esimiesviestintä </li></ul><ul><li>Opetuksen tuki </li></ul><ul><li>Haut (sisältö, asiantuntija / henkilökunta) </li></ul>06.03.10 Sähköinen työpöytä -hanke
 7. 7. Muutamia nykyisiä palveluita <ul><li>Palvelu Tunnistuspalvelu / käyttäjätietovarasto </li></ul><ul><li>PersonecF, henkilöstörekisteri ja palkkajärjestelmä (oma / oma) ASP/SaaS </li></ul><ul><li>Rondo, ostolaskujen käsittely (oma / oma) ASP/SaaS </li></ul><ul><li>Travel, matkanhallintajärjestelmä (oma / oma) ASP/SaaS </li></ul><ul><li>Webropol, kyselylomakejärjestelmä (oma / oma) ASP/SaaS </li></ul><ul><li>Webmail, selainkäyttöinen sähköposti (oma / LDAP) </li></ul><ul><li>Wentti , tenttitulosjärjestelmä (oma / LDAP) </li></ul><ul><li>Julkaisujärjestelmä, verkkosivustojen sisällönhallinta (oma / LDAP) </li></ul><ul><li>SAP, taloushallinnon kirjanpito (oma + HAKA) ASP/SaaS </li></ul><ul><li>NettiOpsu, kurssi- ja tenttiilmoittautumisjärjestelmä (CAS / LDAP) </li></ul><ul><li>PhpBB, keskustelupalsta (CAS / LDAP) </li></ul><ul><li>Wordpress, blogi-palvelu (CAS / LDAP) </li></ul><ul><li>Ohjelmistovälitys, työasemaohjelmistojen lataus (CAS / LDAP) </li></ul><ul><li>SoleTM, työajanseurantajärjestelmä (CAS / LDAP) </li></ul><ul><li>Joopas, joustavan opiskelun hakujärjestelmä (CAS / LDAP) </li></ul><ul><li>HOPS, henkilökohtaisen opintosuunnitelman järjestelmä (CAS / LDAP) </li></ul><ul><li>OPSI, opintosuunnitelmien järjestelmä (CAS / LDAP) </li></ul><ul><li>SparkNet, langattoman verkon pääsynhallintajärjestelmä (HAKA+CAS / LDAP) </li></ul><ul><li>Asio, tilanvarausjärjestelmä (HAKA, HAKA SP) </li></ul><ul><li>Moodle, sähköinen oppimisalusta (HAKA IDP) </li></ul><ul><li>Nelli, kirjaston sähköisten materiaalin portaali (HAKA IDP) ASP/SaaS </li></ul><ul><li>PersonecHR, Valtion palkkausjärjestelmän kuuluva arviointijärjestelmä (HAKA IDP) ASP/SaaS </li></ul><ul><li>Listan koonnut Miika Kauppi, ATK-keskus </li></ul>06.03.10 Sähköinen työpöytä -hanke
 8. 8. Ongelmia ja hyötyjä <ul><li>Nykytilanteen ongelmia </li></ul><ul><li>Verkkopalvelut ja sähköiset asiointipalvelut ovat hajanaisia ja keskenään yhteensopimattomia. </li></ul><ul><li>Verkkopalveluilla ei ole keskitettyä laadunhallintaa eikä sovelluskehitystä. </li></ul><ul><li>Ryhmätyö- ja yhteisölliset palvelut puuttuvat. </li></ul><ul><li>Haku- ja tietokantapalvelut toimivat huonosti tai puuttuvat kokonaan. </li></ul><ul><li>Keskitetty dokumentinhallintajärjestelmä puuttuu kokonaan. </li></ul><ul><li>Käyttäjätietoja (rooli, yksikkö, jne.) ei voida hyödyntää verkkopalveluissa. </li></ul><ul><li>Verkkopalveluiden kävijämääriä on vaikea seurata. </li></ul><ul><li>Verkkosivustojen sisältörakenne on kankea, ja sitä on vaikea muuttaa. </li></ul><ul><li>Nykyinen julkaisujärjestelmä kehitystiensä päässä, sen kehittäminen on vaikeaa ja ylläpito raskasta (=tietoturvauhka). </li></ul><ul><li>Uudistuksen hyötyjä </li></ul><ul><li>Keskitetty sovelluskehitys tuo resurssisäästöjä. </li></ul><ul><li>Keskenään yhteensopivien järjestelmien tietoja voidaan siirtää automaattisesti paikasta toiseen rajapintojen kautta. </li></ul><ul><li>Yhdestä keskitetystä hakupalvelusta löytyy suurin osa sisällöstä. </li></ul><ul><li>Virtuaaliset ryhmätyötilat mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn. </li></ul><ul><li>Kertakirjautuminen helpottaa ja nopeuttaa palvelusta toiseen siirtymistä. </li></ul><ul><li>Verkkopalveluiden kieliversioiden toteuttaminen ja hallinta helpottuu. </li></ul><ul><li>” Single point of entry” -periaate eli yhdestä verkkopalvelusta lähdetään liikkeelle. </li></ul><ul><li>Käyttäjälähtöiset verkkopalvelut on suunniteltu käyttäjien tarpeiden mukaisesti. </li></ul>Sähköinen työpöytä -hanke
 9. 9. Muutama esimerkki muualta <ul><li>Helsingin yliopisto </li></ul><ul><ul><li>Sähköinen työpöytä -hanke siirtyy toteutusvaiheeseen (työpöydän teknologinen alusta ja sisällönhallintajärjestelmä on valittu), toimittajana Digia </li></ul></ul><ul><ul><li>Oracle Universal Content Management, Content Conversion Server, WebCenter Suite, WebLogic server Enterprise Edition, Oracle Database Standard Edition </li></ul></ul><ul><li>Kuopion yliopisto </li></ul><ul><ul><li>Intra luotu kesällä, sisältö syksyn aikana, toimittajana Proactum, Ambientia (tarvekartoitus) </li></ul></ul><ul><ul><li>Liferay ja sen oma sisällönhallintajärjestelmä </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtukampus.fi (oppimiskeskus) toteuttanee sähköinen työpöytä -hankkeen Itä-Suomen yliopistolle </li></ul></ul><ul><li>Jyväskylän yliopisto </li></ul><ul><ul><li>Henkilöstöportaali (intranet) UNO avattu 11.9.2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijaportaali ISA avattu 3.11.2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Yliopiston sisällä toteutettu </li></ul></ul><ul><ul><li>Plone </li></ul></ul><ul><li>Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu </li></ul><ul><ul><li>Käytössä opiskelijoille ja opettajille suunnattu Noppa-portaali. </li></ul></ul><ul><li>Tampereen teknillinen yliopisto </li></ul><ul><ul><li>Käytössä opiskelijoille ja opettajille suunnattu POP-portaali (Personoitu Opiskelija Portaali) </li></ul></ul>Sähköinen työpöytä -hanke
 10. 10. Organisaatio 06.03.10 Sähköinen työpöytä -hanke
 11. 11. Miten voi vaikuttaa? <ul><li>Työpajapäivät </li></ul><ul><li>WWW-käyttäjäkyselyt </li></ul><ul><li>Käyttäjähaastattelut </li></ul><ul><li>Info-tilaisuudet </li></ul><ul><li>= Ideoiden, tarpeiden ja vaatimuksien pohjalta luotu konsepti valmistuu kesäkuun loppuun mennessä </li></ul>06.03.10 Sähköinen työpöytä -hanke
 12. 12. Lisätietoja <ul><li>Ilmari Vakkala </li></ul><ul><li>suunnittelija </li></ul><ul><li>+358 2 333 5064 </li></ul><ul><li>+358 50 377 1769 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Sähköinen työpöytä -hanke

×