Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Microorganismes 1 bacteris

1,179 views

Published on

Presentació nivell segón de Batxillerat. Els virus

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Microorganismes 1 bacteris

 1. 1. BIOLOGIA DELS MICROORGANISMES 1: Els bacteris Presentació 2on Bat
 2. 2. A què ens referim amb microorganisme? El terme microorganisme es poc exacte, en qualsevol lloc s'inclouen:
 3. 3. A què ens referim amb el terme microorganisme? A tots els Eubacteris i els Arqueobacteris, que presenten organització procariòtica
 4. 4. A què ens referim amb el terme microorganisme? Als organismes unicel·lulars eucariòtics incloent fongs com alguns mixomicets i els rents i floridures
 5. 5. A què ens referim amb el terme microorganisme? També són objecte d'estudi complexos macromoleculars com els virus, prions i viroides
 6. 6. A què ens referim amb el terme microorganisme?
 7. 7. Grandària dels microorganismes
 8. 8. Els bacteris
 9. 9. Morfologia
 10. 10. Estructura
 11. 11. Fímbries Filaments, generalment curts, de proteïnes a la superfície dels bacteris Tenen una funció relacionada amb la fixació i/o l'agregació dels bacteris BIOFILM BACTERIANO
 12. 12. Paret cel·lular i flagels bacterians Hi ha una tinció anomenada Gram, que diferència tipus de bacteris segon responen al tractament. Aquest comportament, es dec fonamentalment, a diferències de la paret bacteriana
 13. 13. Paret bacteriana Bacteris Gram + ● Capa gruixuda de mureïna ● Bacteris Gram - ● Capa prima de mureïna i segona membrana
 14. 14. Flagels bacterians
 15. 15. Flagel bacterià
 16. 16. Metabolisme bacterià Com a conseqüència de la seua posició basal a l'arbre evolutiu, sota el terme “bacterià”, podem incloure tot tipus de metabolismes existents
 17. 17. Metabolisme bacterià
 18. 18. Metabolisme bacterià tsbbenitobios.blogspo
 19. 19. Reproducció i “sexualitat” bacteriana Els bacteris es reprodueixen per bipartició senzilla. Es un procés molt ràpid que en condicions òptimes es repeteix cada vint minuts
 20. 20. Reproducció i “sexualitat” bacteriana Entre els bacteris es donen diferents formes d'intercanvi horitzontal de DNA: ●Conjugació ●Transformació ●Transducció
 21. 21. Reproducció i “sexualitat” bacteriana Conjugació: Consisteix en el pas de DNA d'un bacteri “donant” a un altre “receptor”
 22. 22. Reproducció i “sexualitat” bacteriana Els bacteris donants tenen plàsmids (F+). Emeten un “pilli sexual” que permet el pas d'un plàsmid F+
 23. 23. Reproducció i “sexualitat” bacteriana Si el plàsmid F+ es fusiona amb el DNA bacterià, el bacteri, anomenat aleshores Hfr, transmet els gens del plàsmid i part del DNA cíclic
 24. 24. Reproducció i “sexualitat” bacteriana Transformació: consisteix en la incorporació directa de DNA present al medi i provinent d'altres bacteris
 25. 25. Reproducció i “sexualitat” bacteriana L'experiment de Griffith
 26. 26. Reproducció i “sexualitat” bacteriana Transducció: En aquest cas la transferència està lligada a l'activitat dels bacteriòfags
 27. 27. Reproducció i “sexualitat” bacteriana Els fenòmens de sexualitat bacteriana són de tipus horitzontal i interespecífics Molt importants evolutivament i responsables per exemple de la resistència als antibiòtics o als metalls pesants
 28. 28. Classificació Domini Archeobacteria: Bacteris extremòfils, amb paret cel·lular rica en proteïnes i carent de mureïna . Els fosfolípids de la membrana tenen enllaços eter i les cues són d'isoprenoides. Fins i tot de vegades és una monocapa
 29. 29. Classificació Domini Archeobacteria: ● Capa S, de permeabilitat selectiva, en la paret cel·lular ●Presenten gran varietat de metabolismes encara que cap fà la fotosíntesi. ● Els grups mes importants són: Metanògenes, halòfites extremes i termòfiles sulfodepenents Metanògenes Halòfites extremes Termòfiles sulfodepenents
 30. 30. Classificació Eubacteris: Inclouen els bacteris estudiats al llarg de la presentació. Alguns grups cridaners son: Cianobacteris Micoplasmes Eubacteris
 31. 31. Classificació Eubacteris: Alguns representants dels eubacteris propiament dits són: Nitrosomones Lactobacils Estreptococus
 32. 32. Micoplasmes Es tracta d'eubacteris encara que mancats de paret cel·lular

×