Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unang kabihasnan

23,673 views

Published on

Published in: Education

Unang kabihasnan

 1. 1. Kabanata 3: ANG MGA UNANGKABIHASNAN
 2. 2. REVIEWDumaan sa pag-unladang kultura ng tao
 3. 3. REVIEW YUGTO O PANAHON BATO METALa.b.c.
 4. 4. REVIEW YUGTO O PANAHON BATO METALa. Paleolitiko o Lumang Batob.c.
 5. 5. REVIEW YUGTO O PANAHON BATO METALa. Paleolitiko o Lumang Batob. Mesolitiko o Gitnang Batoc.
 6. 6. REVIEW YUGTO O PANAHON BATO METALa. Paleolitiko o Lumang Batob. Mesolitiko o Gitnang Batoc. Neolitiko o Bagong Bato
 7. 7. REVIEW YUGTO O PANAHON BATO METALa. Paleolitiko o Tanso Lumang Batob. Mesolitiko o Gitnang Batoc. Neolitiko o Bagong Bato
 8. 8. REVIEW YUGTO O PANAHON BATO METALa. Paleolitiko o Tanso Lumang Batob. Mesolitiko o Bronze / Bronse Gitnang Batoc. Neolitiko o Bagong Bato
 9. 9. REVIEW YUGTO O PANAHON BATO METALa. Paleolitiko o Tanso Lumang Batob. Mesolitiko o Bronze / Bronse Gitnang Batoc. Neolitiko o Bakal Bagong Bato
 10. 10. BATO METALa. paninirahanb. hanapbuhayc. sandata okagamitan
 11. 11. BATO METALa. paninirahan Yungib o pagala - galab. hanapbuhayc. sandata okagamitan
 12. 12. BATO METALa. paninirahan Yungib o permanente pagala - galab. hanapbuhayc. sandata okagamitan
 13. 13. BATO METALa. paninirahan Yungib o pagala - gala permanenteb. hanapbuhay Pangangaso at pangingisda, magpapalayokc. sandata okagamitan
 14. 14. BATO METALa. paninirahan Yungib o pagala - gala permanenteb. hanapbuhay Pangangaso at pangingisda, pangangalakal magpapalayokc. sandata okagamitan
 15. 15. BATO METALa. paninirahan Yungib o pagala - gala permanenteb. hanapbuhay Pangangaso at pangingisda, pangangalakal magpapalayokc. sandata o Yari sa bato kagamitan
 16. 16. BATO METALa. paninirahan Yungib o pagala - gala permanenteb. hanapbuhay Pangangaso at pangingisda, pangangalakal magpapalayokc. sandata o Yari sa bato Yari sa metal kagamitan
 17. 17. PAGHAHAWAN NG BALAKID
 18. 18. KABIHASNAN O SIBILISASYON - masulong na yugto ng kaunlaran ng taoCRESCENT – hugis kalahati ng buwan o arkoKAHARIAN – teritoryong pinamumunuan ng hari.IMPERYO – grupo ng mga teritoryo napinamumunuan ng hariDELTA – trianggulo deposito ng buhangin atlupa sa bunganga ng ilogGOLPO – bunganga ng karagatan na malawak at nakukulong ng lupa
 19. 19. MGA BATAYANNG MGA UNANG KABIHASNAN
 20. 20. Batayan ng Sinaunang Kultura Mga naiwang bakas Mga natuklasan Mga eksperimentong nagawa Mga kagamitang naiwan Ang kanyang tinirahan Mga palamuti sa tahanan Mga armas Pananamit Pagsulat Mga awitin atbp.
 21. 21. Batayan ng Sinaunang Pamahalaan Naiwang tala ng mga pinuno Tirahan ng hari Laki ng bahay Tanggulan Mga kawal Mga opisyal Talaan ng mga nagawa ng mga pinuno Mga batas Teritoryal ng hangganan ng kapangyarihan Mga pananda Mga naiwang gusali Artifact at fossil
 22. 22. Batayan ngSinaunang Ekonomiya o Kabuhayan Pagtatanim Sistema ng irigasyon Mga kanal Daan Mga uri ng produktong maaaring tumubo rito Mga kalendaryo ng pagtatanim Pagbaha at pagkati ng ilog Pagsikat ng buwan at araw Tag-ulan, taglamig at tag-init Mga hayop na ginagamit sa pagtatanim Mga guhit tungkol sa mga ginagawa sa araw-araw Artifact at fossil
 23. 23. Batayan ng Sinaunang Paniniwala at Relihiyon1. Nakaguhit at nakalilok na mga ritwal at mga sinasambang diyus – diyosan2. Dambana o altar3. Bahay – sambahan4. Palasyo at mga lugar sa kalagitnaan ng kabayanan5. Nakasulat na dasal6. Awitin ng pagsamba sa kanilang diyos7. Mga paniniwala at pagsamba tuwing magtatanim, mag-aani, hihingi ng ulan, pag-alis ng salot at sakit, paghingi ng anak, pagpapasalamat, paghingi ng pagkain sa panahon ng taggutom at iba pang pang-araw – araw na gawain.
 24. 24. KATANGIANGPISIKAL NG MGA UNANG KABIHASNAN
 25. 25. Ang FertileCrescent at angKambal na Ilog
 26. 26. Ang Fertile Crescent at ang Kambal na Ilog
 27. 27. Fertile Crescent - matabang mga lambak – ilogna hugis – kalahating buwan - lunduyan ng unangkabihasanan - nagsisimula sa Isthmus saSuez at nagtatapos sa Persian Gulf
 28. 28. Fertile Crescent - napapaligiran ng mga bundokat disyerto subalit tinutubuan ng mgadam at halaman kaya may nanirahandito. - nabuhay ang mga taong ito sapamamagitan ng pag – aalaga nghayop
 29. 29. Fertile Crescent - lagalag at matatapang - dahil sa hirap mamuhay sadisyerto, kinainggitan ang FertileCrescent na namumuhay ng saganaat matiwasay - nauwi ang pagkainggit sapananakop at pagsalakay
 30. 30. Mga Nanakop At Nanirahan Sa Fertile Crescent1. Sumerian2. Babylonian3. Hittite4. Hebreo / Hebrew5. Phoenician6. Assyrian7. Persian8. Chaldean
 31. 31. Kasalukuyang Sakop ng Fertile Crescent1. Iraq2. Israel3. Lebanon4. Syria5. Turkey
 32. 32. Mesopotamia:Lupain sa Pagitanng Dalawang Ilog
 33. 33. Mesopotamia - “lupain sa pagitan ng dalawangilog” - nasa pagitan ng Ilog Tigris atEuphrates - ang bawat mananakop ay mayibinigay na pangalan
 34. 34. Mesopotamia MANANAKOP PANGALANG IBINIGAYSumerian Kengtir Sumer (moderno)Akkadian AkkadBabylonian Babylon Ang ibabang bahagi ng dating Mesopotamia aykilala sa pangalang IRAQ ngayon
 35. 35. Mesopotamia - mataba ang lupa saMesopotamia - naghatid ng maraming biyayaat kayamanan sa kanila ang mgatabing – ilog, matapos matutunangpatuyuin at pagyamanin ng mga taorito.
 36. 36. Mesopotamia - noong 500,000 BCE, sari – saringpagkain ang naani ng mga tao rito ngtrigo, barley, mga bungangkahoy, peach,dates, nuts at maraming uri ng gulay. - sagana sa luntiang damuhan kungkaya nag-alaga ng mga hayop ang mgatao rito gaya ng mga baka, tupa, kambingat baboy.
 37. 37. Mesopotamia - kulang sa bato at mga puno paragawing troso upang magamit sapagtatayo ng mga bahay at gusali. - ginamit ang putik at ginawangbricks para sa tahanan at gusali. - sa kawalan ng hibla, ginawang telaang mga balat ng hayop sa paggawa ngdamit.
 38. 38. Tigris at Euphrates:Ang Kambal na Ilog
 39. 39. Tigris at Euphrates - ang “kambal na ilog” - nagmula sa mga kabundukanng Armenia at magtatapos sa PersianGulf - Ang Tigris ay nasa silangangbahagi (1,771 km) samantalang angEuphrates ay kanlurang bahagi(2,737 km) patungo sa Persian Gulf.
 40. 40. Tigris - mas mababa kaysa salupa - mahirap magkaroon ngirigasyon o sistema ng patubigsa mga pananim
 41. 41. Euphrates - malakas at marahas ang agos - nagdadala ng deposito ng banlik. - malapad na pampang dahil sa madalasna pagbaha - kailangang gumawa ng dike at kanalupang umagos ang tubig sa mga pataniman atmaiwasan ang pag-apaw ng tubig - nagbabaha tuwing April hanggang June - malupit ang kalikasan ang kaisipan ngmga tao rito.
 42. 42. SANGGUNIAN
 43. 43. DOWNLOAD LINK
 44. 44. MARAMINGSALAMAT PO! Inihanda ni: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, Araling Panlipunan III July 3, 2012

×