Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SINAUNANG  CHINA
     CHINA  Dakilang bansa  dahil sa kanyang  kabihasnan   at  nakasulat   na  kasaysayan  sa  loob...
CHINA Kilalabilang “Natutulog na Higante” o “Sleeping Giant”
CHINA Xenophobia – takot sa mga dayuhan
CHINA Xenophobia – takot sa mga dayuhan Ethnocentric – pagtuon sa kanyang sarili
Heograpiyaat Kultura
Heograpiya at Kultura  Sukat: 9, 560, 900 km2
Heograpiya at Kultura  Sukat: 9, 560, 900 km2  Bansa ng mga ilog at
Heograpiya at Kultura  Sukat: 9, 560, 900 km2  Bansa ng mga ilog at  kabundukan
Heograpiya at Kultura  Umusbong ang  kabihasnan sa Huang  Ho River o “Yellow  River” at
Heograpiya at Kultura  Umusbong ang  kabihasnan sa Huang  Ho River “Yellow  River” at Yangtze River
Heograpiya at Kultura  Iba – iba ang klima  dahil sa laki ng  lupain
Heograpiya at Kultura  Hilaga ng Huang Ho ay  mga nag-aalaga ng  hayop at palipat-lipat ng  tirahan.
Heograpiya at Kultura  Naninirahan sila sa mga  madamong lupain at  malalamig na burol  kasama ng mga alagang  k...
Heograpiya at Kultura  Sa kapatagan ng  Yangtze, gumagamit  ng irigasyon ang mga  magsasaka para sa  kanilang pa...
Heograpiya at Kultura  Tropikal ang klima sa  gawing timog.  Nagtatanim ng tubo at  halos lahat ng uri ng  pruta...
Heograpiya at Kultura  Tsaa ang  pinakamahalagang  produkto
Heograpiya at Kultura  Sa gawing itaas naman  ng mga ilog sa  hilagang – kanluran,  ang mga magsasaka ay  nagtat...
Heograpiya at Kultura  Sa gawing itaas naman  ng mga ilog sa  hilagang – kanluran,  ang mga magsasaka ay  nagtat...
SINAUNANGKASAYSAYAN NG CHINA:Mga Sinaunang Dinastiya
  1700 BCE – mauugat ang mahabang  kasaysayan ng China
  1700 BCE – mauugat ang mahabang  kasaysayan ng China  DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan
  1700 BCE – mauugat ang mahabang  kasaysayan ng China  DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan  May siyam (9) na pan...
  1700 BCE – mauugat ang mahabang  kasaysayan ng China  DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan  May siyam (9) na pan...
  1700 BCE – mauugat ang mahabang  kasaysayan ng China  DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan  May siyam (9) na pan...
  1700 BCE – mauugat ang mahabang  kasaysayan ng China  DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan  May siyam (9) na pan...
  1700 BCE – mauugat ang mahabang  kasaysayan ng China  DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan  May siyam (9) na pan...
  1700 BCE – mauugat ang mahabang  kasaysayan ng China  DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan  May siyam (9) na pan...
  1700 BCE – mauugat ang mahabang  kasaysayan ng China  DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan  May siyam (9) na pan...
  1700 BCE – mauugat ang mahabang  kasaysayan ng China  DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan  May siyam (9) na pan...
  1700 BCE – mauugat ang mahabang  kasaysayan ng China  DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan  May siyam (9) na pan...
  1700 BCE – mauugat ang mahabang  kasaysayan ng China  DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan  May siyam (9) na pan...
  1700 BCE – mauugat ang mahabang  kasaysayan ng China  DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan  May siyam (9) na pan...
Dynastic Cycle
Dynastic Cycle  Ang    pagsikat  atpagbagsak    ng   mgadinastiya sa China na paulit– ulit na nangyayari
Dynastic Cycle  Ang    pagsikat   atpagbagsak    ng   mgadinastiya sa China na paulit– ulit na nangyayari  W...
BAGONGDINASTIYA
BAGONGDINASTIYA
BAGONG   TumatandaDINASTIYA  ang dinastiya
BAGONG   TumatandaDINASTIYA  ang dinastiya
BAGONG   TumatandaDINASTIYA  ang dinastiya      LUMANG      DINASTIYA
BAGONG   TumatandaDINASTIYA  ang dinastiya      LUMANG      DINASTIYA
BAGONG       TumatandaDINASTIYA      ang dinastiya           LUMANG           DINASTIYANa...
BAGONG       TumatandaDINASTIYA      ang dinastiya           LUMANG           DINASTIYANa...
BAGONG       TumatandaDINASTIYA      ang dinastiya           LUMANG Problema      DINASTIYANa...
BAGONG       TumatandaDINASTIYA      ang dinastiya           LUMANG Problema      DINASTIYANa...
Mandate of Heaven
Mandate of Heaven  ang emperor ay “Son ofHeaven” o “Anak ngLangit” at namumuno sa“basbas ng kalangitan omandate of heaven”
Dinastiyang Hsia  Isang maalamat na dinastiya  P’AN KU – unang nagsikap sa loob ng  18,000 taon upang magkaroon ng ...
Mga DinastiyaShang  Chou  Ch’inHan   T’ang  Sung        Ching /Yuan  Ming  Manchu
SHANG (1766 – 1028 BCE)
SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong:  Sino ang nagtatag ng dinastiya?Sagot:  Ang mga unang dayuhangpermanenteng nanirahan saCh...
SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kabuhayan o ekonomiya?  Agrikultura o pagsasaka
SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kabuhayan o ekonomiya?  Uod bilang pinagkukunan  ng seda
SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kabuhayan o ekonomiya?  Alahas gawa sa jade
SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kabuhayan o ekonomiya?  lubid upang  ipagbili
SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong: Ano ang kanilang kultura? Elepante bilang sasakyang pandigma
SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kultura? Seramika (kaolin)
SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kultura? Maghulma ng bronze
SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kultura?  AGGLUNATIVE  –   pagdidikit  dikit ang mga  salita  ...
SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kultura?  CALLIGRAPHY –  paraan ng pagsulat
SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kultura?  Relihiyon:  kumbinasyon   ng  animismo  (paniniwala sa...
SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kultura?  ORACLE BONE  READING    o  panghuhula  sa  pamamag...
SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong: Ano ang kanilang kultura? Taglay    ng pinuno ang bisa ng “utos ng langit”. Kapag ...
SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Paggamit   ng tanso
SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Paggamit   ng karwaheng pandigma
SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Sistema     ng irigasyon     at pagk...
SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Lunar calendar
SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Bakit sila bumagsak?  Nilusob ng mga  barbaro mula sa  kanluran – ang mga  Chou  ...
CHOU (1122 – 225 BC)
CHOU (1122 -225 BC)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan?  PIYUDALISMO  –    sistemang  sosyo-puliti...
CHOU (1122 -225 BC)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Pamumuno  ng mga warlord na nasa ilalim ng kapangy...
CH’IN (246 – 206 BC)
CH’IN (246 – 206 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya? SHIH  HUANG TI (“UNANG EMPERADOR”) o QIN SHIH HUANG
CH’IN (246 – 206 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya? Magalingna mandirigma
CH’IN (246 – 206 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya? Pinakalawak ang teritoryo ng China
CH’IN (246 – 206 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya?China   – hinango sa kanyang Ch’in o Qin
CH’IN (246 – 206 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya? Binuwag ang piyudalismo
CH’IN (246 – 206 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya?  Sinimulan    ang  sistemang  SCHOLARSHIP,  ang p...
CH’IN (246 – 206 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya? Ibinatay   ang kaharian   sa LEGALISMO, ang kaayusan...
CH’IN (246 – 206 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya? Ipinasunog ng lahat ng talaan ng nakaraan at katuruang klas...
CH’IN (246 -206 BCE) Tanong: Ano  ang  kanilang  ambag  sa kabihasnan?Great Wall of China              RE...
HAN (206 BC – 219 CE)
HAN (206 BC – 219 CE)Kasaysayan ngHan Dynasty
HAN (206 BC – 219 CE)  Tinipon ang mga aklat na hindi  nasunog
HAN (206 BC – 219 CE) Tinipon ang mga aklat na hindi nasunog Ibinalik ang klasikong kaalaman
HAN (206 BC – 219 CE) Tinipon ang mga aklat na hindi nasunog Ibinalik ang klasikong kaalaman Nilinang ang edukasyon
HAN (206 BC – 219 CE) Tinipon ang mga aklat na hindi nasunog Ibinalik ang klasikong kaalaman Nilinang ang edukasyon N...
HAN (206 BC – 219 CE) Tinipon ang mga aklat na hindi nasunog Ibinalik ang klasikong kaalaman Nilinang ang edukasyon N...
HAN (206 BC – 219 CE)PAN CHAO,isang babaengmananalaysay
HAN (206 BCE – 219 CE)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Diksyunaryo o lexicon
HAN (206 BCE – 219 CE)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? papel
HAN (206 BCE – 219 CE)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Pagsusulit  para sa  SERBISYO SIBIL    O ...
HAN (206 BCE – 219 CE)Tanong: Ano   ang  kanilang  ambag  sakabihasnan? Ipinakilalang mga   Indian ang BUDISMO O B...
HAN (206 BCE – 219 CE)Tanong: Bakit sila umunlad? Ang   pagpapahalaga   sa EDUKASYON. Paglinang sa kaisipan na nab...
HAN (206 BCE – 219 CE)Tanong: Bakit sila bumagsak?Nag – abang ang mga warlord sa pag-atake sa nangungunang dinastiya  ...
T’ANG (618 – 906 CE)  “Golden Age”
T’ANG (618 – 906 CE)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Imprenta   at dyaryo
T’ANG (618 – 906 CE)Tanong: Ano  ang  kanilang  ambag  sakabihasnan?  pinag – ibayo  ang EDUKASYON  AT PAGSUSUL...
T’ANG (618 – 906 CE)Tanong: Ano  ang  kanilang  ambag  sakabihasnan? Nalinangang panitikan at sining
T’ANG (618 – 906 CE)Tanong: Ano  ang  kanilang  ambag  sakabihasnan? Lumitawsi LI PO  at iba pang manunulat
T’ANG (618 – 906 CE)Tanong: Ano  ang  kanilang  ambag  sakabihasnan?Nagkaroon     ng kalipunan ng batas
T’ANG (618 – 906 CE)Tanong: Ano  ang  kanilang  ambag  sakabihasnan?Nagkaroon     ng kalipunan ng batasUmunlad ...
T’ANG (618 – 906 CE)Tanong: Bakit sila umunlad?  SCHOLARSHIP  na nagbigay daan  sa   maraming  imbensyon   a...
T’ANG (618 – 906 CE)Tanong: Bakit sila bumagsak?Nag – abang ang mga warlord sa pag-atake sa nangungunang dinastiya   ...
SUNG (960 – 1278 CE)
SUNG (906 – 1278 CE) Pinag – ibayo ang panitikan, sining at edukasyon
SUNG (906 – 1278 CE) Pinag – ibayo ang panitikan, sining at edukasyon Umunlad ang kalakalan
SUNG (906 – 1278 CE) Pinag – ibayo ang panitikan, sining at edukasyon Umunlad ang kalakalan Nakikipagkalakalan    ...
SUNG (906 – 1278 CE)Tanong: Bakit sila umunlad?Pagpapanibago     sa edukasyon at panitikan na naging   dahilan  ...
SUNG (906 – 1278 CE)Tanong: Bakit sila bumagsak? Inagaw ng Mongolia ang China           RETURN
YUAN 1280 - 1367
YUAN (1280 – 1367)Kasaysayan ngYuan Dynasty
YUAN (1280 – 1367) Sinakop  ni KUBLAI KHAN, isang Mongolian, ang China.
YUAN (1280 – 1367) Nakarating si MARCO POLO sa China Sinulat niya ang THE TRAVELS OF MARCO POLO
YUAN (1280 – 1367)  PAX MONGOLICA (Mongol Peace) –
YUAN (1280 – 1367)  PAX MONGOLICA (Mongol Peace) –  pamamahala ng mga Mongol na  nagbunga ng pagbabagong pulitikal a...
YUAN (1280 – 1367)Tanong: Bakit sila umunlad? Magaling na sandatahan Ipinagpatuloy      ang pakikipagkalakalan  ...
YUAN (1280 – 1367)Tanong: Bakit sila bumagsak?Muling naagaw ng mga   Tsino  sa Mongol ang kanilang lupain.      ...
MING 1368 - 1643
MING (1368 – 1643)Kasaysayan ngMing Dynasty
MING (1368 – 1643) Muling naagaw ng mga Tsino mula sa mga dayuhan ang pamamahala sa China.
MING (1368 – 1643) Muling  naagaw ng mga Tsino mula sa mga dayuhan ang pamamahala sa China Muling   pinasigla  ang...
MING (1368 – 1643) Pinag-ibayo  ang paglinang sa sining, kalakalan at industriya – lalo na ang paggawa ng mga mamahal...
MING (1368 – 1643)  Pinag-ibayo   rin  ang pagpipinta ng  mga bagay sa  kalikasan tulad ng  bundok,   puna,...
MING (1368 – 1643)Tanong: Bakit sila umunlad?Muling  pagpapasigla sa nakagisnang kultura
MING (1368 – 1643)Tanong: Bakit sila bumagsak? Hulingdinastiya na pinamunuan ng mga Tsino.
MING (1368 – 1643)Tanong: Bakit sila bumagsak? Huling dinastiya na pinamunuan ng mga Tsino. Nabigong panatilihing Tsino...
MING (1368 – 1643)Tanong: Bakit sila bumagsak? Huling dinastiya na pinamunuan ng mga Tsino. Nabigong panatilihing Tsino...
CHING /MANCHU1644 – 1911
CHING / MANCHU(1644 – 1911) Kasaysayan ngChing o Manchu  Dynasty
CHING / MANCHU(1644 – 1911) Manchu   –  nagmula  sa Manchuria
CHING / MANCHU(1644 – 1911) Matagal na inabangan ang paglusob sa China
CHING / MANCHU(1644 – 1911) Matagal na inabangan ang paglusob sa China Inaasam nilang maangkin ang  China   dahil...
CHING / MANCHU(1644 – 1911) Nagkaroonng problema sa mga dayuhan ang China
CHING / MANCHU(1644 – 1911)Tanong: Bakit sila umunlad?Matatag         na sandatahang lakas
CHING / MANCHU(1644 – 1911)Tanong: Bakit sila bumagsak?Maraming kaguluhan dulot ng pagdami ng mga dayuhan        ...
SANGGUNIANwww.google.com/imageswww.yahoo.com/imagesMicrosoft Student with EncartaEncarta DictionariesKasaysayan ng Daigdig...
DOWNLOAD LINKhttp://www.slideshare.net/jaredram55
MARAMINGSALAMAT PO!     Inihanda ni:JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan III    July 21 - 22, 2012
Sinaunang china
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sinaunang china

47,894 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology

Sinaunang china

 1. 1. SINAUNANG CHINA
 2. 2.  CHINA Dakilang bansa dahil sa kanyang kabihasnan at nakasulat na kasaysayan sa loob ng 4,000 taon.
 3. 3. CHINA Kilalabilang “Natutulog na Higante” o “Sleeping Giant”
 4. 4. CHINA Xenophobia – takot sa mga dayuhan
 5. 5. CHINA Xenophobia – takot sa mga dayuhan Ethnocentric – pagtuon sa kanyang sarili
 6. 6. Heograpiyaat Kultura
 7. 7. Heograpiya at Kultura Sukat: 9, 560, 900 km2
 8. 8. Heograpiya at Kultura Sukat: 9, 560, 900 km2 Bansa ng mga ilog at
 9. 9. Heograpiya at Kultura Sukat: 9, 560, 900 km2 Bansa ng mga ilog at kabundukan
 10. 10. Heograpiya at Kultura Umusbong ang kabihasnan sa Huang Ho River o “Yellow River” at
 11. 11. Heograpiya at Kultura Umusbong ang kabihasnan sa Huang Ho River “Yellow River” at Yangtze River
 12. 12. Heograpiya at Kultura Iba – iba ang klima dahil sa laki ng lupain
 13. 13. Heograpiya at Kultura Hilaga ng Huang Ho ay mga nag-aalaga ng hayop at palipat-lipat ng tirahan.
 14. 14. Heograpiya at Kultura Naninirahan sila sa mga madamong lupain at malalamig na burol kasama ng mga alagang kabayo at mga tupa.
 15. 15. Heograpiya at Kultura Sa kapatagan ng Yangtze, gumagamit ng irigasyon ang mga magsasaka para sa kanilang palayan at gulayan
 16. 16. Heograpiya at Kultura Tropikal ang klima sa gawing timog. Nagtatanim ng tubo at halos lahat ng uri ng prutas na tropikal.
 17. 17. Heograpiya at Kultura Tsaa ang pinakamahalagang produkto
 18. 18. Heograpiya at Kultura Sa gawing itaas naman ng mga ilog sa hilagang – kanluran, ang mga magsasaka ay nagtatanim ng wheat
 19. 19. Heograpiya at Kultura Sa gawing itaas naman ng mga ilog sa hilagang – kanluran, ang mga magsasaka ay nagtatanim ng wheat at barley
 20. 20. SINAUNANGKASAYSAYAN NG CHINA:Mga Sinaunang Dinastiya
 21. 21.  1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China
 22. 22.  1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan
 23. 23.  1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon
 24. 24.  1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang
 25. 25.  1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 2. Chou
 26. 26.  1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 2. Chou 3. Ch’in
 27. 27.  1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 2. Chou 3. Ch’in 4. Han
 28. 28.  1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 2. Chou 3. Ch’in 4. Han 5. T’ang
 29. 29.  1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 6. Sung 2. Chou 3. Ch’in 4. Han 5. T’ang
 30. 30.  1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 6. Sung 2. Chou 7. Yuan 3. Ch’in 4. Han 5. T’ang
 31. 31.  1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 6. Sung 2. Chou 7. Yuan 3. Ch’in 8. Ming 4. Han 5. T’ang
 32. 32.  1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 6. Sung 2. Chou 7. Yuan 3. Ch’in 8. Ming 4. Han 9. Ching o Manchu 5. T’ang
 33. 33.  1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 6. Sung 2. Chou 7. Yuan 3. Ch’in 8. Ming 4. Han 9. Ching o Manchu 5. T’ang
 34. 34. Dynastic Cycle
 35. 35. Dynastic Cycle Ang pagsikat atpagbagsak ng mgadinastiya sa China na paulit– ulit na nangyayari
 36. 36. Dynastic Cycle Ang pagsikat atpagbagsak ng mgadinastiya sa China na paulit– ulit na nangyayari Warlord – lider militar
 37. 37. BAGONGDINASTIYA
 38. 38. BAGONGDINASTIYA
 39. 39. BAGONG TumatandaDINASTIYA ang dinastiya
 40. 40. BAGONG TumatandaDINASTIYA ang dinastiya
 41. 41. BAGONG TumatandaDINASTIYA ang dinastiya LUMANG DINASTIYA
 42. 42. BAGONG TumatandaDINASTIYA ang dinastiya LUMANG DINASTIYA
 43. 43. BAGONG TumatandaDINASTIYA ang dinastiya LUMANG DINASTIYANawawal a ang“basbas ng langit”
 44. 44. BAGONG TumatandaDINASTIYA ang dinastiya LUMANG DINASTIYANawawal a ang“basbas ng langit”
 45. 45. BAGONG TumatandaDINASTIYA ang dinastiya LUMANG Problema DINASTIYANawawal a ang“basbas ng langit”
 46. 46. BAGONG TumatandaDINASTIYA ang dinastiya LUMANG Problema DINASTIYANawawal a ang“basbas ng langit”
 47. 47. Mandate of Heaven
 48. 48. Mandate of Heaven ang emperor ay “Son ofHeaven” o “Anak ngLangit” at namumuno sa“basbas ng kalangitan omandate of heaven”
 49. 49. Dinastiyang Hsia Isang maalamat na dinastiya P’AN KU – unang nagsikap sa loob ng 18,000 taon upang magkaroon ng sansinukob. Nabuo ang dinastiyang Hsia sa lambak ng Huang Ho noong 2000 BCE hanggang 1500 BCE Mula rito, umusad sila sa pinakaunang pulitikal, ang dinastiyang Shang
 50. 50. Mga DinastiyaShang Chou Ch’inHan T’ang Sung Ching /Yuan Ming Manchu
 51. 51. SHANG (1766 – 1028 BCE)
 52. 52. SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya?Sagot: Ang mga unang dayuhangpermanenteng nanirahan saChina
 53. 53. SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kabuhayan o ekonomiya? Agrikultura o pagsasaka
 54. 54. SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kabuhayan o ekonomiya? Uod bilang pinagkukunan ng seda
 55. 55. SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kabuhayan o ekonomiya? Alahas gawa sa jade
 56. 56. SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kabuhayan o ekonomiya? lubid upang ipagbili
 57. 57. SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong: Ano ang kanilang kultura? Elepante bilang sasakyang pandigma
 58. 58. SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kultura? Seramika (kaolin)
 59. 59. SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kultura? Maghulma ng bronze
 60. 60. SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kultura? AGGLUNATIVE – pagdidikit dikit ang mga salita upang makabuo ng ideya
 61. 61. SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kultura? CALLIGRAPHY – paraan ng pagsulat
 62. 62. SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kultura? Relihiyon: kumbinasyon ng animismo (paniniwala sa mga ispiritu sa kalikasan) at pagsamba sa mga ninuno
 63. 63. SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Ano ang kanilang kultura? ORACLE BONE READING o panghuhula sa pamamagitan ng pagbasa ng mga buto ng hayop o bahay ng pagong
 64. 64. SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong: Ano ang kanilang kultura? Taglay ng pinuno ang bisa ng “utos ng langit”. Kapag nawala ito, sila ay babagsak.
 65. 65. SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Paggamit ng tanso
 66. 66. SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Paggamit ng karwaheng pandigma
 67. 67. SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Sistema ng irigasyon at pagkontrol sa tubig- baha o flood control
 68. 68. SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Lunar calendar
 69. 69. SHANG (1766 – 1028 BCE)Tanong: Bakit sila bumagsak? Nilusob ng mga barbaro mula sa kanluran – ang mga Chou Naging masama at makasarili ang mga huling pinuno RETURN
 70. 70. CHOU (1122 – 225 BC)
 71. 71. CHOU (1122 -225 BC)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? PIYUDALISMO – sistemang sosyo-pulitiko at ekonomikong pamamahala na nakabatay sa pag- aari ng lupa
 72. 72. CHOU (1122 -225 BC)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Pamumuno ng mga warlord na nasa ilalim ng kapangyarihan ng emperador RETURN
 73. 73. CH’IN (246 – 206 BC)
 74. 74. CH’IN (246 – 206 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya? SHIH HUANG TI (“UNANG EMPERADOR”) o QIN SHIH HUANG
 75. 75. CH’IN (246 – 206 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya? Magalingna mandirigma
 76. 76. CH’IN (246 – 206 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya? Pinakalawak ang teritoryo ng China
 77. 77. CH’IN (246 – 206 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya?China – hinango sa kanyang Ch’in o Qin
 78. 78. CH’IN (246 – 206 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya? Binuwag ang piyudalismo
 79. 79. CH’IN (246 – 206 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya? Sinimulan ang sistemang SCHOLARSHIP, ang pagsasanay sa mga hihiranging gobernador at opisyal ng imperyo
 80. 80. CH’IN (246 – 206 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya? Ibinatay ang kaharian sa LEGALISMO, ang kaayusan ng lipunan ay nakasalalay sa gobyerno
 81. 81. CH’IN (246 – 206 BCE)Tanong: Sino ang nagtatag ng dinastiya? Ipinasunog ng lahat ng talaan ng nakaraan at katuruang klasiko
 82. 82. CH’IN (246 -206 BCE) Tanong: Ano ang kanilang ambag sa kabihasnan?Great Wall of China RETURN
 83. 83. HAN (206 BC – 219 CE)
 84. 84. HAN (206 BC – 219 CE)Kasaysayan ngHan Dynasty
 85. 85. HAN (206 BC – 219 CE) Tinipon ang mga aklat na hindi nasunog
 86. 86. HAN (206 BC – 219 CE) Tinipon ang mga aklat na hindi nasunog Ibinalik ang klasikong kaalaman
 87. 87. HAN (206 BC – 219 CE) Tinipon ang mga aklat na hindi nasunog Ibinalik ang klasikong kaalaman Nilinang ang edukasyon
 88. 88. HAN (206 BC – 219 CE) Tinipon ang mga aklat na hindi nasunog Ibinalik ang klasikong kaalaman Nilinang ang edukasyon Nagkaroon ng historyador at mga manunulat ang China
 89. 89. HAN (206 BC – 219 CE) Tinipon ang mga aklat na hindi nasunog Ibinalik ang klasikong kaalaman Nilinang ang edukasyon Nagkaroon ng historyador at mga manunulat ang China Nagtipon ng mga impormasyon tungkol sa kasaysayan ng China
 90. 90. HAN (206 BC – 219 CE)PAN CHAO,isang babaengmananalaysay
 91. 91. HAN (206 BCE – 219 CE)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Diksyunaryo o lexicon
 92. 92. HAN (206 BCE – 219 CE)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? papel
 93. 93. HAN (206 BCE – 219 CE)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Pagsusulit para sa SERBISYO SIBIL O PAGLILINGKOD SA PAMAHALAAN edukasyon
 94. 94. HAN (206 BCE – 219 CE)Tanong: Ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Ipinakilalang mga Indian ang BUDISMO O BUDDHISM sa China
 95. 95. HAN (206 BCE – 219 CE)Tanong: Bakit sila umunlad? Ang pagpapahalaga sa EDUKASYON. Paglinang sa kaisipan na nabunga ng MARAMING IMBENSYON.
 96. 96. HAN (206 BCE – 219 CE)Tanong: Bakit sila bumagsak?Nag – abang ang mga warlord sa pag-atake sa nangungunang dinastiya RETURN
 97. 97. T’ANG (618 – 906 CE) “Golden Age”
 98. 98. T’ANG (618 – 906 CE)Tanong: Anu – ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Imprenta at dyaryo
 99. 99. T’ANG (618 – 906 CE)Tanong: Ano ang kanilang ambag sakabihasnan? pinag – ibayo ang EDUKASYON AT PAGSUSULIT SA SERBISYO SIBIL
 100. 100. T’ANG (618 – 906 CE)Tanong: Ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Nalinangang panitikan at sining
 101. 101. T’ANG (618 – 906 CE)Tanong: Ano ang kanilang ambag sakabihasnan? Lumitawsi LI PO at iba pang manunulat
 102. 102. T’ANG (618 – 906 CE)Tanong: Ano ang kanilang ambag sakabihasnan?Nagkaroon ng kalipunan ng batas
 103. 103. T’ANG (618 – 906 CE)Tanong: Ano ang kanilang ambag sakabihasnan?Nagkaroon ng kalipunan ng batasUmunlad ang agrikultura at nalinang ang kalakalan
 104. 104. T’ANG (618 – 906 CE)Tanong: Bakit sila umunlad? SCHOLARSHIP na nagbigay daan sa maraming imbensyon at pagpapaunlad ng agrikultura at kalakalan
 105. 105. T’ANG (618 – 906 CE)Tanong: Bakit sila bumagsak?Nag – abang ang mga warlord sa pag-atake sa nangungunang dinastiya RETURN
 106. 106. SUNG (960 – 1278 CE)
 107. 107. SUNG (906 – 1278 CE) Pinag – ibayo ang panitikan, sining at edukasyon
 108. 108. SUNG (906 – 1278 CE) Pinag – ibayo ang panitikan, sining at edukasyon Umunlad ang kalakalan
 109. 109. SUNG (906 – 1278 CE) Pinag – ibayo ang panitikan, sining at edukasyon Umunlad ang kalakalan Nakikipagkalakalan ang China sa Borneo at Pilipinas
 110. 110. SUNG (906 – 1278 CE)Tanong: Bakit sila umunlad?Pagpapanibago sa edukasyon at panitikan na naging dahilan ng pakikipagkalakalan sa ibang bansa
 111. 111. SUNG (906 – 1278 CE)Tanong: Bakit sila bumagsak? Inagaw ng Mongolia ang China RETURN
 112. 112. YUAN 1280 - 1367
 113. 113. YUAN (1280 – 1367)Kasaysayan ngYuan Dynasty
 114. 114. YUAN (1280 – 1367) Sinakop ni KUBLAI KHAN, isang Mongolian, ang China.
 115. 115. YUAN (1280 – 1367) Nakarating si MARCO POLO sa China Sinulat niya ang THE TRAVELS OF MARCO POLO
 116. 116. YUAN (1280 – 1367) PAX MONGOLICA (Mongol Peace) –
 117. 117. YUAN (1280 – 1367) PAX MONGOLICA (Mongol Peace) – pamamahala ng mga Mongol na nagbunga ng pagbabagong pulitikal at pagpapaunlad ng kabuhayan ng ilang lugar sa kabila ng mga paninirang kanilang ginawa sa simula at pagkawala ng pulitikal na kalayaan.
 118. 118. YUAN (1280 – 1367)Tanong: Bakit sila umunlad? Magaling na sandatahan Ipinagpatuloy ang pakikipagkalakalan sa karatig-bansa
 119. 119. YUAN (1280 – 1367)Tanong: Bakit sila bumagsak?Muling naagaw ng mga Tsino sa Mongol ang kanilang lupain. RETURN
 120. 120. MING 1368 - 1643
 121. 121. MING (1368 – 1643)Kasaysayan ngMing Dynasty
 122. 122. MING (1368 – 1643) Muling naagaw ng mga Tsino mula sa mga dayuhan ang pamamahala sa China.
 123. 123. MING (1368 – 1643) Muling naagaw ng mga Tsino mula sa mga dayuhan ang pamamahala sa China Muling pinasigla ang pagpapanumbalik sa nakagisnang kultura.
 124. 124. MING (1368 – 1643) Pinag-ibayo ang paglinang sa sining, kalakalan at industriya – lalo na ang paggawa ng mga mamahalin at pinong porselana Naging pangunahing kalakal ang mga mamahaling seramika
 125. 125. MING (1368 – 1643) Pinag-ibayo rin ang pagpipinta ng mga bagay sa kalikasan tulad ng bundok, puna, magagandang tanawin at marami pang iba.
 126. 126. MING (1368 – 1643)Tanong: Bakit sila umunlad?Muling pagpapasigla sa nakagisnang kultura
 127. 127. MING (1368 – 1643)Tanong: Bakit sila bumagsak? Hulingdinastiya na pinamunuan ng mga Tsino.
 128. 128. MING (1368 – 1643)Tanong: Bakit sila bumagsak? Huling dinastiya na pinamunuan ng mga Tsino. Nabigong panatilihing Tsino ang namumuno sa kanilang lupain.
 129. 129. MING (1368 – 1643)Tanong: Bakit sila bumagsak? Huling dinastiya na pinamunuan ng mga Tsino. Nabigong panatilihing Tsino ang namumuno sa kanilang lupain. Lumusob ang mga taga-Manchuria at namuno sa China RETURN
 130. 130. CHING /MANCHU1644 – 1911
 131. 131. CHING / MANCHU(1644 – 1911) Kasaysayan ngChing o Manchu Dynasty
 132. 132. CHING / MANCHU(1644 – 1911) Manchu – nagmula sa Manchuria
 133. 133. CHING / MANCHU(1644 – 1911) Matagal na inabangan ang paglusob sa China
 134. 134. CHING / MANCHU(1644 – 1911) Matagal na inabangan ang paglusob sa China Inaasam nilang maangkin ang China dahil sa kagandahan at kayamanan nito.
 135. 135. CHING / MANCHU(1644 – 1911) Nagkaroonng problema sa mga dayuhan ang China
 136. 136. CHING / MANCHU(1644 – 1911)Tanong: Bakit sila umunlad?Matatag na sandatahang lakas
 137. 137. CHING / MANCHU(1644 – 1911)Tanong: Bakit sila bumagsak?Maraming kaguluhan dulot ng pagdami ng mga dayuhan RETURN
 138. 138. SANGGUNIANwww.google.com/imageswww.yahoo.com/imagesMicrosoft Student with EncartaEncarta DictionariesKasaysayan ng Daigdig, pp. 59-64
 139. 139. DOWNLOAD LINKhttp://www.slideshare.net/jaredram55
 140. 140. MARAMINGSALAMAT PO! Inihanda ni:JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan III July 21 - 22, 2012

×