Rebolusyong pampulitika sa England

8,542 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,542
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
320
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rebolusyong pampulitika sa England

 1. 1. ALAM MO BA ANGKASAYSAYANGPAMPULITIKA NGPILIPINAS?
 2. 2. ALAM MO BA ANG IYONGMGA KARAPATAN SASALIGANG BATAS?
 3. 3. REBOLUSYONGPAMPULITIKA ATPANLIPUNAN SA EUROPE AT AMERICA
 4. 4.  Hari ang namumuno sa England at France Divine right of kings
 5. 5.  Namulat ang mga tao na dapat magkaroon sila ng karapatan na gumawa para sa bayan
 6. 6.  France at England – unang dalawang bansang superpowers
 7. 7.  Sumunod ang America sa ikalawang yugto ng kolonyalisasyon.
 8. 8. MAGNACARTA 1215
 9. 9. MAGNA CARTA Kasulatan tungkol sa tanging karapatan sa kasaysayan ng Saligang Batas ng England
 10. 10. MAGNA CARTA Nilagdaan ni John Lackland
 11. 11. MAGNA CARTA Stephen Langdon – pinuno ng mga baron
 12. 12. MAGNA CARTA Nilalaman o probisyon ng Magna Cartaa. Pagkakaroon ng mga baron ng representasyon sa bayan.b. Walang karapatan ang hari na ipagbili at ipagkait ang pagbibigay – katarungan sa malalayang tao.c. Walang malayang tao ang maaaring mabilanggo o maipatapon o kaya pagkaitan ng kanyang karapatan sa ari –arian, maliban sa pantay na paghatol batay sa batas ng bansa.
 13. 13. PARLAMENT O 1215
 14. 14. PARLAMENTO Pumalit si Henry III kay Haring John
 15. 15. PARLAMENTO House of Lords – binubuo ng mga maharlika at obispo
 16. 16. PARLAMENTO Nag-alsa si Simon de Montfort
 17. 17. PARLAMENTO Nagpatawag ng Great Council
 18. 18. PARLAMENTO Tumawag siya ng pulong ng G re a t Co unc il, - baron, Obispo, 2 maginoo bawat sa bawat lugar at 2 tao na kabilang sa middle class sa lahat ng siyudad. I a ng ka una – una ha ng p a g ka ka ta o n na to na kip a g -ug na y a n a ng m g a p a ng ka ra niwa ng ta o sa m a y a y a m a n a t na big y a ng – p a g ka ka ta o ng um up o a t m a g ing M la y a s a a p a kikip a g ta la s ta s a n s a m g a ba ro n na ka s a p i ng ko ns e ho .
 19. 19. PARLAMENTODalawang sangay:House of Commons (maharlika at delegado ng Simbahan)
 20. 20. PARLAMENTODalawang sangay:House of Lords (tagalungsod)
 21. 21. PETITION OF RIGHTS 1628
 22. 22. PETITION OF RIGHTS Nagbigay laya sa mga Ingles
 23. 23. PETITION OF RIGHTS Puritans – gusto nilang padalisayin ang Simbahan
 24. 24. PETITION OF RIGHTS Hari si Charles I
 25. 25. PETITION OF RIGHTS Nilalaman o probisyon ng Petition of Rightsa. Hindi maaaring magpataw ng buwis kung walang pahintulot ang Parlamentob. Walang taong maaaring ibilanggo kung hindi pa nililitis sa hukuman.c.Hindi maaaring tumira ang mga sundalo sa mga pribadong bahay.
 26. 26. PETITION OF RIGHTS Dalawang pangkat ng tao Cavalier (Katoliko at Anglican sa panig ng hari) at
 27. 27. PETITION OF RIGHTSDalawang pangkat ng taoR oundhead (maliit na may –ari ng lupat at Puritan sa panig ng Parlamento)
 28. 28. PETITION OF RIGHTS Oliver Cromwell – nanguna sa mga Roundhead
 29. 29. PETITION OF RIGHTS 1649 – hinatulan ng kamatayan ang hari
 30. 30. PAGTATATAG NGKOMONW ELTOF ENGLAND
 31. 31. KOMONWELT NG ENGLAND Nagpulong ang House of Lords pagkatapos mamatay ni Charles I.
 32. 32. KOMONWELT NG ENGLAND Nagpulong ang House of Lords pagkatapos mamatay ni Charles I. Inalis sa pwesto ng hari ang pamahalaang Ingles gayundin ang House of Lords
 33. 33. KOMONWELT NG ENGLAND Nagpulong ang House of Lords pagkatapos mamatay ni Charles I. Inalis sa pwesto ng hari ang pamahalaang Ingles gayundin ang House of Lords Pinamunuan ni Cromwell ang Konseho ng Estado at pumili siya ng 140 kasapi ng Parlamento.
 34. 34. KOMONWELT NG ENGLAND Nagpulong ang House of Lords pagkatapos mamatay ni Charles I. Inalis sa pwesto ng hari ang pamahalaang Ingles gayundin ang House of Lords Pinamunuan ni Cromwell ang Konseho ng Estado at pumili siya ng 140 kasapi ng Parlamento. Dokumento: pulong ng Parlamento kada ikatlong taon.
 35. 35. KOMONWELT NG ENGLAND Nagpulong ang House of Lords pagkatapos mamatay ni Charles I. Inalis sa pwesto ng hari ang pamahalaang Ingles gayundin ang House of Lords Pinamunuan ni Cromwell ang Konseho ng Estado at pumili siya ng 140 kasapi ng Parlamento. Dokumento: pulong ng Parlamento kada ikatlong taon. ord rotector (diktador) ng England, Scotland L P at Ireland
 36. 36. KOMONWELT NG ENGLAND Nagpulong ang House of Lords pagkatapos mamatay ni Charles I. Inalis sa pwesto ng hari ang pamahalaang Ingles gayundin ang House of Lords Pinamunuan ni Cromwell ang Konseho ng Estado at pumili siya ng 140 kasapi ng Parlamento. Dokumento: pulong ng Parlamento kada ikatlong taon. ord rotector (diktador) ng England, Scotland at L P Ireland 1653 – itinatag ang Komonwelt ng England – kagustuhan ng tao ang kanyang liderato
 37. 37. KOMONWELT NG ENGLAND Nagpulong ang House of Lords pagkatapos mamatay ni Charles I. Inalis sa pwesto ng hari ang pamahalaang Ingles gayundin ang House of Lords Pinamunuan ni Cromwell ang Konseho ng Estado at pumili siya ng 140 kasapi ng Parlamento. Dokumento: pulong ng Parlamento kada ikatlong taon. ord rotector (diktador) ng England, Scotland at L P Ireland 1653 – itinatag ang Komonwelt ng England – kagustuhan ng tao ang kanyang liderato Hindi pinalahagahan ng tao dahil sa gusto niyang muling mabalik ang Parlamento.
 38. 38. KOMONWELT NG ENGLAND Nagpulong ang House of Lords pagkatapos mamatay ni Charles I. Inalis sa pwesto ng hari ang pamahalaang Ingles gayundin ang House of Lords Pinamunuan ni Cromwell ang Konseho ng Estado at pumili siya ng 140 kasapi ng Parlamento. Dokumento: pulong ng Parlamento kada ikatlong taon. ord rotector (diktador) ng England, Scotland at Ireland L P 1653 – itinatag ang Komonwelt ng England – kagustuhan ng tao ang kanyang liderato Hindi pinalahagahan ng tao dahil sa gusto niyang muling mabalik ang Parlamento. Namatay siya noong 1658 at pumalit si Richard ngunit hindi siya gusto ng mga mamamayan kaya naibalik ang Parlamento
 39. 39. BLOODLESS O GLORIOUSREVOLUTION 1688
 40. 40. BLOODLESS REVOLUTION Charles II – nagbalik ng monarkiya sa England
 41. 41. BLOODLESS REVOLUTION Nagulo ang bansa nang mamuno si James II noong 1685 dahil ayaw niyang kilalanin ang Magna Carta at Petition of Rights bilang gabay ng tao.
 42. 42. BLOODLESS REVOLUTION Nais niyang ibalik ang Katolisismo sa England
 43. 43. BLOODLESS REVOLUTION Inalis ng Parlamento ang kanyang karapatan at pinili sina William ng Orange at Mary bilang bagong hari at reyna
 44. 44. BLOODLESS REVOLUTION Inalis ng Parlamento ang kanyang karapatan at pinili sina William ng Orange at Mary bilang bagong hari at reyna Tinanggap ito ni James ng walang pagtutol.
 45. 45. BILL OF RIGHTS
 46. 46. BILL OF RIGHTS dokumento ng kalayaan at batay sa karapatan ng mga Ingles
 47. 47. BILL OF RIGHTS William, apo ni Charles at Mary, anak ni James.
 48. 48. BILL OF RIGHTS Kondisyon: pipirmahan ang Bill of Rights
 49. 49. BILL OF RIGHTS Nilalaman o probisyon ng Bill of Rightsa. Ang mga batas lamang na inaprubahan ng Parlamento ang maaaring ipasunod ng hari.b. ipinagbabawal ang pagbibigay ng malupit na parusa sa mga nagkasala at pagsingil ng malaking halaga bilang multa o piyansac. Walang buwis na maaaring singilin nang walang pahintulot ng Parlamentod. May karapatan ding magsalita nang Malaya sa mga pagtatalo sa Parlamento
 50. 50. BILL OF RIGHTS Ito ang nagpasimula ng lubos na kapangyarihang pulitikal ng Parlamento at magiging tagapangasiwa ang hari ayon sa kagustuhan ng Parlamento.
 51. 51. TORIES AND WHIGS: MGAPARTIDONGPULITIKAL
 52. 52. TORIES AND WHIGS TORIES – nasa kamay ng hari at House of Lords
 53. 53. TORIES AND WHIGS W HIGS – nasa Parlamento ang kapangyarihang pulitikal at House of Commons ang tagapayo
 54. 54. TORIES AND WHIGS May mga negosyante, baron na takot na maging makapangyarihan ang hari at mga taong hindi sang-ayon sa kanilang relihiyon ang mga kasapi nito.
 55. 55. TORIES AND WHIGS Nagkaroon ng patas na talakayan sa Parlamento. Ayon sa desisyon ng mga nakararami ang pagpapasya at ang pamamalakad ay naaayon sa demokrasya.
 56. 56. PUNONG MINISTRO, GABINETE:MGA TAGAPAYO NG HARI
 57. 57. PUNONG MINISTRO,GABINETE GABINETE – binubuo ng mga ministro na katuwang ng hari sa pamahalaan.
 58. 58. PUNONG MINISTRO,GABINETE Ang Gabinete ang pinakapinuno ng pamahalaan sa ilalim ni Haring George I.
 59. 59. PUNONG MINISTRO,GABINETE ROBERT W ALPOLE – unang punong ministro sa loob ng 21 taon
 60. 60. PUNONG MINISTRO,GABINETE Ang punong ministro ang tunay na pinuno ng England
 61. 61. REFERENCE Kasaysayan ng Daigdig, pp. 193 - 197 www.google.com/images www.wikipedia.org Microsoft Student with Encarta
 62. 62. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 63. 63. THANK YOUVERY MUCH! Prepared by: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP III December 11, 2012

×