Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rebolusyong pampulitika france

12,558 views

Published on

Rebolusyong pampulitika france

 1. 1. KILALA MO BA SIYA?
 2. 2. GUSTO MO BA SIYANGMAKILALA?
 3. 3. ANO BA ANG KANYANGHALAGA SA KASAYSAYANNG FRANCE?
 4. 4. REBOLUSYONGPAMPULITIKA SA FRANCE
 5. 5.  Panahon ng Medieval – simula at pag- unlad ng makademokrasyang pamahalaan ng France
 6. 6.  Estates General – tinatawag ng hari sa panahong may suliranin
 7. 7. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN
 8. 8. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO ATMAMAMAYAN Dokumentong nagsasaad ng pantay na karapatan ng tao.
 9. 9. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO ATMAMAMAYAN Kaguluhan matapos ang pagbagsak ng Bastille
 10. 10. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO ATMAMAMAYAN Ang mga tao ay:
 11. 11. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO ATMAMAMAYAN Ang mga tao ay: sumira ng mga kastilyo at monasteryo, pumatay ng maharlika.
 12. 12. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO ATMAMAMAYAN Ang mga maharlika ay:
 13. 13. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO ATMAMAMAYAN Ang mga maharlika ay: pilit winasak ang mga testamento, titulo ng lupa at iba’t ibang ari – arian na nagsasaad ng utang.
 14. 14. ANO ANG GINAWANG PAMBANSANGASEMBLEA?
 15. 15. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO ATMAMAMAYAN Inalis ang espesyal na karapatan ng mga maharlika gayundin ang sistemang piyudal.
 16. 16. ANO ANG EPEKTONG GINAW NG APAMBANSANGASEMBLEA?
 17. 17. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO ATMAMAMAYAN Lumaya sa pagbabayad ng buwis ang mga mahihirap
 18. 18. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO ATMAMAMAYAN Lumaya sa pagbabayad ng buwis ang mga mahihirap Idineklara ang mga karapatan ng tao at mamamayan.
 19. 19. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO ATMAMAMAYAN Lumaya sa pagbabayad ng buwis ang mga mahihirap Idineklara ang mga karapatan ng tao at mamamayan. Nagpasya na ilitin ang pag-aari ng Simbahan
 20. 20. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO ATMAMAMAYAN Lumaya sa pagbabayad ng buwis ang mga mahihirap Idineklara ang mga karapatan ng tao at mamamayan. Nagpasya na ilitin ang pag-aari ng Simbahan Ang pari ang inihalal at sinusuwelduhan ng pamahalaan
 21. 21. DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN KING LOUIS XVI
 22. 22. DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN KING LOUIS XVI Magastos at maluhong hari
 23. 23. DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN KING LOUIS XVI Magastos at maluhong hari Sinikap tumakas sa France ngunit nabigo dahil nahuli siya
 24. 24. DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN KING LOUIS XVI Pinagbintangan ng pagtataksil at pakikipagsabwatan
 25. 25. DEKLARASYON NG MGA KARAPATAN NG TAO AT MAMAMAYAN KING LOUIS XVI Pinagbintangan ng pagtataksil at pakikipagsabwatan Pinarusahang mamatay sa pamamagitan ng guillotine noong Enero 21, 1793
 26. 26. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO ATMAMAMAYAN MARIE ANTOINETTE
 27. 27. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO ATMAMAMAYAN MARIE ANTOINETTE Asawa ni King Louis XVI
 28. 28. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO ATMAMAMAYAN MARIE ANTOINETTE Asawa ni King Louis XVI Pinarusahang mamatay sa pamamagitan ng guillotine noong Enero 21, 1793
 29. 29. ANO ANG EPEKTONG KAMATAYAN NIKING LOUIS XVI?
 30. 30. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO ATMAMAMAYANKoalisyon o kampihan ngmga bansa sa Europe labansa France: Austria, Prussia,Russia, England, Spain,Holland at Italy.
 31. 31. DEKLARASYON NG MGAKARAPATAN NG TAO ATMAMAMAYAN ROUGET DE ISLE Isang batang kapitan Kumatha ng isang martsa upang gabayan ang kanilang paglalakad tungo sa Paris M arsaille, pambansang awit
 32. 32. 1791
 33. 33. 1791 Naitatag ang pamahalaang rebolusyonaryo
 34. 34. 1791 Naitatag ang pamahalaang rebolusyonaryo Nagkaroon ng R eign of Terror kung saan may 10, 000 ang pinatay at natigil lamang sa pagpatay kay MAXIMILLIEN ROBESPIERRE, isang radikal
 35. 35. 1791 Malupit at walang awa ngunit epektibo ang bagong pamahalaan dahil nalabanan nito ang pananakop ng kalaban
 36. 36. PAGKILALA KAYNAPOLEONBONAPARTE
 37. 37. PAGKILALA KAY NAPOLEONBONAPARTE 1797, naging tanyag ang isang draft ng Saligang Batas na nagbigay – kalayaan sa pagtatatag ng isang republikang pamahalaan na tinawag na Directory
 38. 38. PAGKILALA KAY NAPOLEONBONAPARTE 1797, naging tanyag ang isang draft ng Saligang Batas na nagbigay – kalayaan sa pagtatatag ng isang republikang pamahalaan na tinawag na Directory May dalawang kapungulan o Houses na may tiglilimang kasapi
 39. 39. PAGKILALA KAY NAPOLEONBONAPARTE Nagbalak maghimagsik at paglaban sa bagong pamahalaan ngunit napigilan ni Napoleon Bonaparte
 40. 40. PAGKILALA KAY NAPOLEONBONAPARTE Austria at Great Britain; mga kalaban ng France
 41. 41. PAGKILALA KAY NAPOLEONBONAPARTE Austria at Great Britain; mga kalaban ng France Pinangunahan ni Napoleon ang labanan sa Italy, natalo ang Austria
 42. 42. PAGKILALA KAY NAPOLEONBONAPARTE Nalaman ang mga koalisyon ng mga Europeo laban sa France.
 43. 43. PAGKILALA KAY NAPOLEONBONAPARTE Nalaman ang mga koalisyon ng mga Europeo laban sa France. Bumalik sa France nang palihim at ibinagsak ang Directory
 44. 44. PAGKILALA KAY NAPOLEONBONAPARTE Inilagay ang sarili bilang consul – Republika ng France
 45. 45. PAGKILALA KAY NAPOLEONBONAPARTE Inilagay ang sarili bilang consul – Republika ng France Kinilala ang kanyang kapangyarihan
 46. 46. PAGKILALA KAY NAPOLEONBONAPARTE Inilagay ang sarili bilang consul – Republika ng France Kinilala ang kanyang kapangyarihan England ang huling nakipagkasundo sa kanya
 47. 47. PAGKILALA KAY NAPOLEONBONAPARTE KASUNDUAN NG CONCORDAT - Ibinalik ang mabuting relasyon ng Papa at ng pamahalaan
 48. 48. PAGKILALA KAY NAPOLEONBONAPARTE KASUNDUAN NG CONCORDAT - Ibinalik ang mabuting relasyon ng Papa at ng pamahalaan Hinirang ang sariling bilang emperador at namuno bilang
 49. 49. PAGBAGSAK NINAPOLEONBONAPARTE
 50. 50. PAGBAGSAK NI NAPOLEONBONAPARTE nakipagdigma sa Spain, Italy, Russia, Britain, Austria, Sweden at Portugal
 51. 51. PAGBAGSAK NI NAPOLEONBONAPARTE nakipagdigma sa Spain, Italy, Russia, Britain, Austria, Sweden at Portugal Tinalo ni Gen. Winter at natalo sa Digmaan sa Leipzig
 52. 52. PAGBAGSAK NI NAPOLEONBONAPARTE Itinabon sa isla ng Elba ngunit nakatakas at bumalik sa France
 53. 53. PAGBAGSAK NI NAPOLEONBONAPARTE Muling bumuo ng hukbo at nakipagsagupaan sa mga hukbong Ingles, Aleman at Olandes sa Waterloo at natalo
 54. 54. PAGBAGSIK NI NAPOLEONBONAPARTE Itinapon sa isla ng Sta. Helena
 55. 55. PAGBAGSIK NI NAPOLEONBONAPARTE Itinapon sa isla ng Sta. Helena May 5, 1821, namatay si Bonaparte sa sakit na kanser sa gulang na 51
 56. 56. ANU – ANO ANGMGA DAHILAN NGPAGBAGSAK NINAPOLEONBONAPARTE?
 57. 57. PAGBAGSIK NI NAPOLEON BONAPARTE1. Kahinaan ng hukbong pandagat ng France2. Continental blockade3. Mapaminsalang kampanya ng Russia4. Makabansang pag-aalsa sa Europe5. Pagkaubos ng lakas at yaman ng France
 58. 58. KONGRESO NG VIENNA
 59. 59. KONGRESO NG VIENNA muling binigyan ng kapangyarihan ang hari kabilang sina Louis XVIII, Charles X at Louis Philippe.
 60. 60. KONGRESO NG VIENNA muling binigyan ng kapangyarihan ang hari kabilang sina Louis XVIII, Charles X at Louis Philippe.
 61. 61. KONGRESO NG VIENNA muling binigyan ng kapangyarihan ang hari kabilang sina Louis XVIII, Charles X at Louis Philippe.
 62. 62. KONGRESO NG VIENNA hindi gusto ng mga tao ang pamumuno ng hari
 63. 63. KONGRESO NG VIENNA hindi gusto ng mga tao ang pamumuno ng hari Nagkagulo ang mga manggagawa
 64. 64. KONGRESO NG VIENNA hindi gusto ng mga tao ang pamumuno ng hari Nagkagulo ang mga manggagawa Natakot at umalis ng France si Louis Philippe
 65. 65. IKALAW ANGREPUBLIKANG FRANCE 1848
 66. 66. IKALAW ANG REPUBLIKA NG FRANCE 1848 Itinatag ni Louis Napoleon, pamangkin ni Napoleon Bonaparte
 67. 67. IKALAW ANG REPUBLIKA NG FRANCE 1848 Itinatag ni Louis Napoleon (Napoleon III), pamangkin ni Napoleon Bonaparte Naging matagumpay ito sa loob ng 18 taon, walang naging kaguluhan sa bansa hanggang sa makasagupa niya si Otto Von Bismarck sa Digmaang Franco – Prussian.
 68. 68. IKALAW ANG REPUBLIKA NG FRANCE 1848 Naging matagumpay ito sa loob ng 18 taon, walang naging kaguluhan sa bansa hanggang sa makasagupa niya si Otto Von Bismarck sa Digmaang Franco – Prussian.
 69. 69. IKALAW ANG REPUBLIKA NG FRANCE 1848 Natalo ang France.
 70. 70. IKALAW ANG REPUBLIKA NG FRANCE 1848 Nagtago si Napoleon at naitatag sa bansa ang Pambansang Asemblea
 71. 71. IKALAW ANG REPUBLIKA NG FRANCE 1848 Nagbayad ang France ng malaking halaga sa Prussia kasama ang Alsace, Lorraine.
 72. 72. IKATLONGREPUBLIKA
 73. 73. IKATLONG REPUBLIKA Dalawang sangay1. Punong tagapangasiwa ang punong ministro2. Mababang sangay ng batasan
 74. 74. IKATLONG REPUBLIKA Ang pangulo ay walang kapangyarihan
 75. 75. IKATLONG REPUBLIKA Nagkaroon ng pag-unlad sa mga pagawaing – bayan tulad ng lansangan, kanal, daaan ng tren at daungan.
 76. 76. IKATLONG REPUBLIKA Nagkaroon ng pag-unlad sa mga pagawaing – bayan tulad ng lansangan, kanal, daaan ng tren at daungan. ang kasaganahan at kaunlaran ang dahilan kung bakit naging tapat sa pamamahala ang mga tao.
 77. 77. REFERENCE Kasaysayan ng Daigdig, pp. 200 - 202 www.google.com/images Microsoft Student with Encarta HYDN Publishing Inc. Project EASE, Module 9 & 15
 78. 78. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 79. 79. THANK YOU VERY MUCH!Prepared by:JARED RAM A. JUEZANTeacher I, AP IIIDecember 13, 2012

×