Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rebolusyon sa latin america

22,886 views

Published on

Rebolusyon sa latin america

 1. 1. REBOLUSYON SA LATIN AMERICA
 2. 2. Ano ang tinatawag na LatinAmerica?
 3. 3. Ano ang tinatawag na LatinAmerica? mula sa dulo ng SouthAmerica, hilaga hanggang saRio Grande at sa kabila ngCaribbean Sea.
 4. 4. Ano – anu ang m wikang gasinasalita sa Latin America?
 5. 5. Ano – anu ang m wikang gasinasalita sa Latin America? Spanish
 6. 6. Ano – anu ang m wikang gasinasalita sa Latin America? Spanish Portuges
 7. 7. Ano – anu ang m wikang gasinasalita sa Latin America? Spanish Portuges French
 8. 8. MGA DAHILAN NGREBOLUSYON
 9. 9. 1810 at 1826 nabuwag ang mga imperyo ngmga kolonyalista 1. Spain 2. France 3. Portugal
 10. 10. Ano – anu ang m dahilan ng garebolusyon?
 11. 11. Ano – anu ang m dahilan ng garebolusyon? 1. Pagsasamantala ngSpain sa ekonomiya ng mgakolonya
 12. 12. Ano – anu ang m dahilan ng garebolusyon? 2. Sobrang kahigpitan sapulitikal at sosyal nakalayaan ng mga sakop
 13. 13. Ano – anu ang m dahilan ng garebolusyon? 3. mahigpit na pag-uuring mga tao sa lipunan
 14. 14. Ano – anu ang m dahilan ng garebolusyon? 4. Impluwensya ngrebolusyon sa France at saUnited States
 15. 15. MGA REBELYONSA IBA’T IBANG BAHAGI NG LATIN AMERICA
 16. 16. TOUSSANT L’OUVERTURE  Dating Negrong alipin
 17. 17. TOUSSANT L’OUVERTURE  Dating Negrong alipin  Apo ng isang hari sa Africa
 18. 18. TOUSSANT L’OUVERTURE  Dating Negrong alipin  Apo ng isang hari sa Africa  Namuno sa rebelyon ng mga Negro sa Haiti
 19. 19. TOUSSANT L’OUVERTURE  Dating Negrong alipin  Apo ng isang hari sa Africa  Namuno sa rebelyon ng mga Negro sa Haiti  Tinalo ang mga Pranses at Espanyol ngunit nabihag siya at namatay
 20. 20. TOUSSANT L’OUVERTURE  Ipinagpatuloy ng kanyang tenyente ang rebelyon
 21. 21. TOUSSANT L’OUVERTURE  Ipinagpatuloy ng kanyang tenyente ang rebelyon  January 1, 1804 – araw ng kalayaan ng Haiti
 22. 22. FATHER MANUEL HIDALGO Isang pari na namuno ng rebelyon sa Mexico
 23. 23. FATHER MANUEL HIDALGO Isang pari na namuno ng rebelyon sa Mexico Nagpasiklab sa digmaan ang pagpapatunog niya ng kampana ng simbahan noong hatinggabi ng September 15, 1810.
 24. 24. FATHER MANUEL HIDALGO Isang pari na namuno ng rebelyon sa Mexico Nagpasiklab sa digmaan ang pagpapatunog niya ng kampana ng simbahan noong hatinggabi ng September 15, 1810. Hinuli siya at pinatay
 25. 25. FATHER MANUEL HIDALGO 1821, natamo ng Mexico ang kalayaan at inihayag itong isang republika
 26. 26.  September 15, 1821 – pinamunuan ni Father Jose Simeon ng Guatemala ang kalayaan ng Central America
 27. 27.  September 15, 1821 – pinamunuan ni Father Jose Simeon ng Guatemala ang kalayaan ng Central America Naging bahagi ito ng imperyo ng Mexico
 28. 28.  September 15, 1821 – pinamunuan ni Father Jose Simeon ng Guatemala ang kalayaan ng Central America Naging bahagi ito ng imperyo ng Mexico July 1, 1823, itinatag ang United Provinces of Central America
 29. 29.  July 1, 1823, itinatag ang United Provinces of Central America
 30. 30. FRANCISCO MIRANDA Unang pinuno na nakipaglaban para sa kalayaan ng South America
 31. 31. FRANCISCO MIRANDA Nabihag isya ng mga Espanyol
 32. 32. SIMON BOLIVAR Napalaya ang Venezuela, Bolivia, Colombia at Ecuador
 33. 33. GEN. JOSE DE MARTIN Ipinahayag ang kalayaan ng Argentina noong July 9, 1816 at Peru noong July 28, 1821
 34. 34.  Ipinahayag ng ibang pinuno ang kalayaan ng Paraguay, Uruguay at Brazil noong September 7, 1822
 35. 35. DON PEDRO I Unang emperor ng Brazil
 36. 36. CUBA Huling lumaya pagkatapos ng Spanish – American War noong December 10, 1898 (Treaty of Paris)
 37. 37. RESULTA NG REBOLUSYON (15 TAONG M IT IL ARAT SIB NA L ANAN) IL AB
 38. 38. Ano – anu ang m resulta ng garebolusyon?
 39. 39. Ano – anu ang m resulta ng garebolusyon? 1. pagtatatag ng 15 republikasa Latin America
 40. 40. Ano – anu ang m resulta ng garebolusyon? 2. pagbagsak ng maunlad naekonomiya ng mga dating kolonyadahil sa mahaba at magastos namga labanan
 41. 41. Ano – anu ang m resulta ng garebolusyon? 3. Paggamit sa mga “Caudillos”(m e n o n ho rs e ba c k) na buong tapangna nakipaglaban bilang simbolo ngpambansang karangalan.
 42. 42. Ano – anu ang m resulta ng garebolusyon? 4. Pagkasira ng sistema ngkomunikasyon at kalakalan sapagitan ng South at CentralAmerica sa pagtatatag ng mgarepublika.
 43. 43. REFERENCE Kasaysayan ng Daigdig, pp. 208 - 209 www.google.com/images www.wikipedia.org
 44. 44. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 45. 45. THANK YOU VERY MUCH! Prepared by:JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP III January 3, 2012

×