Quarter 4, module 4

15,188 views

Published on

9 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
15,188
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7,367
Comments
9
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quarter 4, module 4

 1. 1. QUARTER 4,MODULE 4BATAS MILITAR:BANTA SA DEMOKRASYA
 2. 2. PART 1PRE-ACTIVITIES
 3. 3. GAWAIN 1 PICTUREANALYSIS
 4. 4. PICTURE ANALYSIS Ipasuri sa mga mag-aaral ang mga nakikita nilangpangyayari sa mga larawan, at sagutin ang mgasumusunod na katanungan.
 5. 5. MGATANONG
 6. 6. MGA TANONG1. Ano ang nakikita n’yo sa larawan?2. Bakit kaya maraming tao sa larawan?3. Ano kaya ang posibleng epekto nito samga tao?
 7. 7. GAWAIN 2KILALA MO BA AKO?
 8. 8. KILALA MO BA AKO? Ipakilala sa mga mag-aaral ang mgasumusunod na personalidad na may malakingbahagi sa Batas Militar, hayaan ang mga mag-aaral na ibigay ang kanilang mga datingkaalaman, iugnay ang mga personalidad na itosa araling tatalakayin.
 9. 9. NINOY AQUINO• dating Senador• dating Gobernador ng Tarlac• Isa sa lider ng oposisyon at kalaban ni Pangulong Marcos sa pulitika
 10. 10. JOVITO SALONGA• dating Pangulo ng Senado o Senate President• Isa sa lider ng oposisyon at kalaban ni Pangulong Marcos sa pulitika
 11. 11. JUAN PONCE ENRILE• Dating Justice Secretary at Defense Minister noong panahon ni Pangulong Marcos
 12. 12. FERDINAND MARCOS• Dating Pangulo ng Pilipinas (1965-1986)• Idineklara niya ang Batas Militar o Martial Law noong September 21, 1972
 13. 13. GAWAIN 3KWL CHART
 14. 14. KWL CHART Ipasagot sa mga mag-aaral ang KWL Chart. Ipasulat sa kuwaderno angkanilang sagot Know Want to know Learned
 15. 15. PART 2ENABLINGACTIVITIES
 16. 16. GAWAIN 1BIDYO DOKYU
 17. 17. BIDYO DOKYU Ipapanood ang video ng deklarasyon ng Batas Militarnoong 1972. Ipasuri ito sa mga mag-aaral at pasagutanang diagram sa ibaba. Sumali sa grupo at talakayin angmga impormasyong nakalap. Ipaulat ito sa klase.Sanggunian: www.youtube.com/user/NinoyAquinoTV
 18. 18. BIDYO DOKYU
 19. 19. GAWAIN 2
 20. 20. GAWAIN 2 Ipasuri sa mga mag-aaral ang mgapangyayari na nagbunsod sa pagdedeklara niMarcos sa Proclamation 1081 (BatasMIlitar,1972). Sanggunian: “Ang Pilipinas; Heograpiya,kasaysayan at Pamahalaan, Lamberto P.Gabriel; pahina 205-206.
 21. 21. March 29, 1969. Jose Sison formally organizes the military arm of the GAWAIN 2Communist Party.
 22. 22. November 7, 1969. Ferdinand Marcos re-elected President of GAWAIN 2the Republic of the Philippines
 23. 23. August 21, 1971. Plaza Miranda bombed during the election GAWAIN 2campaign of the Liberal Party
 24. 24. August 22, 1971. President Marcos suspends the Writ of GAWAIN 2Habeas Corpus
 25. 25. 1972 .Suspicious bombing incidents increase all over the country. The GAWAIN 2MNLF launches its campaign for the independence of the Muslimprovinces. Nur Misuari
 26. 26. September 21, 1972. President Marcos signs the Martial Law Edict (at GAWAIN 2that time not publicly announced).
 27. 27. September 22, 1972. Marcos places the entire country under martiallawGAWAIN 2
 28. 28. September 23, 1972. Senator Benigno Aquino, Jr. is arrested GAWAIN 2
 29. 29. September 26, 1972. The whole country is proclaimed a land reform GAWAIN 2area and an Agrarian Reform Program is decreed
 30. 30. February 27, 1974. Presidential appointments to local elective GAWAIN 2positions declared legal by virtue of another referendum
 31. 31. October 16, 1976. Martial Law allowed to extend by virtue of a Plebiscite GAWAIN 2
 32. 32. January 4, 1976. New Peoples Army Spokesman Satur Ocampo GAWAIN 2arrested
 33. 33. November 10, 1977. The CPP head Jose Maria Sison arrested GAWAIN 2
 34. 34. January 20, 1977. The Armed Forces of the Philippines enters into a GAWAIN 2ceasefire agreement with the MNLF.
 35. 35. December 16, 1977. A referendum is held, the result of which again empowersthe President to2 GAWAIN continue in office, and to become Prime Minister as well.
 36. 36. GAWAIN 2Itanong sa mga mag-aaral. Kung ikaw ang pangulo ng bansa, nanaisin mo bang ipatupad ang Batas Militarbatay sa mga kaganapan sa kasalukuyan? Bakit? Ipaliwanag.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Bilang takdang aralin, humanap ng mga larawan na may kaugnayan sa batasmilitar, gumawa ng gallery gamit ang mga ito at kumalap ng mga impormasyon ukolsa mga naging pagbabago sa pamahalaan at lipunan sa ilalim ng pagpapairal ng BatasMilitar sa Pilipinas.
 37. 37. GAWAIN 1PAGBABASA NG SIPI
 38. 38. GAWAIN 2 MGA PAGBABAGONGNAGANAP SA PAG-IRAL NG BATAS MILITAR
 39. 39. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga kritiko, walang nagawaang mga ito sa hakbang na ginawa ni pangulong Marcos. Ito aysuportado ng Hukbong Sandatahan. Handa ang mga sundalongito sa pagsunod sa kanilang Commander-in-Chief. Ayon kayPangulong Marcos, ang pangunahing dahilan ng pag-iral ngBatas Militar ay ang pagtatag ng isang Bagong Lipunan.Pinangarap niya ang isang lipunan ng mga bagong Pilipino, namay disiplina sa sarili, masigasig sa gawain, maunawain sakapwa at makabayang damdamin. Upang matamo ang layuninng Bagong Lipunan, nagpahayag ng programa ng reporma angpamahalaan. Napapaloob ang mga ito sa acronym na PLEDGESna ang kahulugan ay
 40. 40. P – Peace and Order,L – Land Reform,E –Economic Development,D – Development of Moral Values,G – Government Reorganization,E – Educational and Environmental Reform,atS – Social Services.Sanggunian;[SULYAP SA KASAYSAYAN NG PILIPINAS pahina 316.]
 41. 41. Sagutin ang mga sumusunod: Bumuo ng pangungusap sa bawat titik sa salitang PLEDGES na naaayon sapagbabagong naganap sa pag- iral sa Batas Militar.P___________________________________________________________________L___________________________________________________________________E___________________________________________________________________D___________________________________________________________________G___________________________________________________________________E___________________________________________________________________S___________________________________________________________________
 42. 42. GAWAIN 1CLOUD MAP
 43. 43. GAWAIN 2MARTIAL LAW, IPATROL MO
 44. 44. GAWAIN 1PAGPAPAKAHULUGAN SA SALITANG KARAPATAN
 45. 45. GAWAIN 2TALAKAYAN
 46. 46. TALAKAYAN Magkaroon ng malayang talakayan ukol sa karapatangpantao gamit ang sipi na nasa ibaba. Ang mga karapatang pantao ay tumutukoy sa "payak namga karapatan at mga kalayaang nararapat na matanggap nglahat ng mga tao”. Ang mga sipi ng Katipunan ng mga Karapatan mula saArtikulo IV ng Konstitusyon 1973.
 47. 47. GAWAIN 1PAGTUTOL SA BATAS MILITAR TUNGO SA MALAYA AT DEMOKRATIKONG PAMAMAHALA
 48. 48. GAWAIN 1TIMELINE
 49. 49. GAWAIN 2 PAGSULATNG SANAYSAY
 50. 50. GAWAIN 1PAGBUBUOD
 51. 51. GAWAIN 2TANUNGAN TAYO
 52. 52. PART 3CULMINATINGACTIVITY
 53. 53. TRANSISYON SA SUSUNOD NA MODULE
 54. 54. SANGGUNIANDivision of Rizal, Cluster BCAMT’sTeacher’s Guide - Q4, M4 pp. 1-14www.google.com/imageswww.wikipedia.org
 55. 55. DOWNLOAD LINKhttp://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 56. 56. •All is well, all is well, all is well•May the odds be ever in your favor•Good vibes =)
 57. 57. THANK YOU VERY MUCH! PREPARED BY: JARED RAM A. JUEZAN TEACHER I, AP 7 FEBRUARY 15, 2013

×