q4, m2 TG

6,152 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,152
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
148
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

q4, m2 TG

 1. 1. 1 Modyul 2: HAMON NG PAGSASARILI SA EKONOMIYA AT UGNAYANG PANLABAS Paksa: 1. Konsepto ng Kasarinlang Pang-ekonomiya at Ugnayang Panlabas 2. Mga Hamon sa Pagsasarili 3. Mungkahing Hakbang Bilang Tugon sa Hamon Tema: B. Panahon, Pagpapatuloy at Pagbabago E. Kapangyarihan, Awtoridad, at Pamamahala Bilang ng Oras: Apat (4) Alignment Matrix (PSKG Matrix) Paksa-Sanggunian-Kakayahan- Gawain Matrix PAKSA SANGGUNIAN ANO ANG KAKAYAHANG NAKAPALOOB SA SANGGUNIAN SAANG GAWAIN MAKAKAMIT ANG KAKAYAHAN? ANONG LEVEL OF ASSESSMENT NAKAPALOOB ANG GAWAIN? BILANG NG ORAS 1. Konsepto ng Kasarinlang Pang- ekonomiya at Kahulugan ng Independyente ng Ugnayang Panlabas PS1: Economic Nationalism by Claro M. Recto 1. Nabibigyang- kahulugan ang nilalaman ng mga sipi mula sa mga piling talumpati ng iba’t ibang lider ng bansa noong mga 1950 at 1960 2. Nasusuri ang mga siniping talumpati ukol sa nilalaman at pananaw ng may- akda 3. Naipaliliwanag ang konsepto ng kasarinlang pang- ekonomiya at nasyonalismong pang-ekonomiya. Gawain 1 at Gawain 2 Gawain 2 Gawain 3 Gawain 1 Knowledge Understanding Process/ Skills Knowledge Understanding Process/ Skills Knowledge 1 2. Mga Hamon sa Pagsasarili PS 2. 1960 State of the Nation Address, Pres. Carlos P. Garcia 4. Nailalahad ang mga balakid sa pagsasarili ng bansang Pilipinas Gawain 4A Gawain 4B Knowledge Understanding Process/ Skills 1
 2. 2. 2 Pagganyak a. Ipaskil ang mapang pang-ekonomiko ng Pilipinas. b. Ipasuri sa mga mag-aaral ang mapa gamit ang pamprosesong tanong na nasa module. c. Mga Inaasahang Kasagutan: 1. Ang mapang pang-ekonomiko ng Pilipinas. 2. Ang kasaganaan ng pinagkukunang-yaman sa Pilipinas. 3. (Maaaring may pagkakaiba ang mga tugon ng mag-aaral.) Opo. Ito ay nagdulot ng pagkawasak ng mga pinagkukunang-yaman ng bansa na pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mamamayan. Ito ay nakapagdulot ng matinding kahirapan sa bansa hanggang sa malugmok ang ating ekonomiya. d. Ipabasa ang mga kakayahan na inaasahang makakamit sa pag-aaral ng Modyul 2. PS 3. 2011 State of the Nation Address Pre. Benigno S. Aquino III 5. Naiuugnay ang mga konseptong pang- nakaraan sa kasalukuyan 6. Napaghahambing ang iba’t ibang pananaw ukol sa pagsasarili sa larangan ng ekonomiya at ugnayang panlabas 7. Naipaliliwanag ang mga mungkahing hakbang tungo sa pagsasarili ng bansa, katulad ng patakarang Filipino First Gawain 4C Gawain 4C1 Gawain 4C2 Gawain 4C1 Knowledge Understanding Process/ Skills Knowledge Understanding Process/ Skills 3. Mga Mungkahing Hakbang Bilang Tugon sa Hamon at Kaugnayan ng Kasarinlan ng Pang- ekonomiya sa Kabuuang Kasarinlan ng Bansa PS 4. The Folklore of Colonialism by Sen. Lorenzo Tanada 8. Nakalalahok sa debate ukol sa pagsasarili 9. Nauunawaan ang kahalagahan ng pagsasarili sa konteksto ng dekadang iyon at kasalukuyan 10. Naipahahayag ang sariling kaisipan ukol sa mga pananaw na nakapaloob sa sipi Gawain 6 Gawain 5 Gawain 6 Gawain 7 Knowledge Understanding Process/ Skills Knowledge Understanding Process/ Skills Knowledge Understanding Process/ Skills 2
 3. 3. 3 Pagtalakay sa Panimula: a. Ang pagsisimula ng pagtatalakay sa modyul ay gagamitan ng pagbabalik-tanaw sa pangkalahatang kaganapan nang magsimula ang Ikatlong Republika. b. Ipabasa at ipaunawa ang matrix na nasa Panimula. c. Talakayin ang iba’t ibang patakarang pang-ekonomiya at ugnayang panlabas na ipinatupad sa panahon ng Ikatlong Republika (Mula kay Pangulong Roxas – Pangulong Marcos). d. Magbigay ng maikling pagsubok upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang kontekstong pangkasaysayan. Mga Mungkahing Halimbawa ng Pagsubok: a. Pagbibigay ng 10 aytem na pagsusulit. b. Pagbuo ng three minute chart na ginagamitan ng mga metacards na naglalaman ng mga impormasyon ukol sa mga iba’t ibang administrasyon sa Ikatlong Republika – Pangalan ng Pangulo Taon ng Panunungkulan Patakarang Pang- ekonomiya Samahang Kinabilangan sa Pagpapaunlad ng Ugnayang Panlabas Alternatibong Gawain: 1. Maaari ring gumamit ng isang video presentation na napapanahon kagaya ng “Piliin Mo Ang Pilipinas” ni Angeline Quinto na maaaring madownload mula sa http://www.youtube.com/watch?v=6lQ58jBKFek (nakita noong Oktubre 30, 2012). 2. Matapos mapanood ang music video, suriin ito sa pamamagitan ng mga sumusunod na tanong: a. Ano ang mensaheng ibig ipahatid ng video? - Ipinakikita nito ang kagandahan at kasaganahan ng pinagkukunang-yaman ng bansang Pilipinas. b. Kung masagana ang Pilipinas, bakit kaya sinasabi ng ilang Pilipino na tayo ay isa sa mahirap na bansa sa daigdig? - Dahil siguro sa impluwensya ng ibang bansa sa paraan n gating pagpapatakbo ng pamahalaan at ekonomiya. c. Paano kaya natin mapauunlad ang ekonomiya ng ating bansa? - Kinakailangan po nating bumuo ng mga batas na angkop sa ating bansa at ang suporta ng bawat isang Pilipino sa mga patakaran at programang ipinapatupad ng mga namamahala.
 4. 4. 4 Pagsuri sa mga Sanggunian Konsepto ng Kasarinlang Pang-ekonomiya at Ugnayang Panlabas Sanggunian 1- Economic Nationalism ni Sen. Claro M. Recto a. Ipabasa ang Sanggunian 1 – Economic Nationalism b. Bigyang-diin ang mga salita na nasa glosari. c. Ipasagot ang sumusunod na gawain: Ang Nasyonalismong Pang-ekonomiya at Kasarinlang Pang-ekonomiya Ang nasyonalismong pang-ekonomiya ay ang pangangalaga at para sa patuloy na pagpapaunlad ng mga Pilipino sa kanilang mga pinagkukunang-yaman para sa kapakinabangang pambansa at ng mga mamamayan nito. Ang kasarinlang pang-ekonomiya ay ang patuloy na paggalaw ng ekonomiya ng bansa nang naaayon sa kanilang panloob na patakaran at pangangailangan. Pinangangalagaan nito ang pangunahing interes ng pagpapaunlad sa bansa at di ang pagkakaroon ng impluwensya ng ibang bansa para sa pagpapatupad ng mga patakarang pang-ekonomiya. Makikita sa dayagram ang magiging daloy sa pagtamo ng pag-unlad at ang mga manipestasyong bunga ng ugnayan ng nasyonalismong pang-ekonomiya at kasarinlang pang- ekonomiya. Nasyonalismong Pang-ekonomiya Kasarinlang Pang-ekonomiya  Ang bansa ang may pangunahing kontrol sa pinagkukunang-yaman upang magamit para sa kapakinabangan ng mamamayang Pilipino.  Ang paglinang sa kultura sa pamamagitan ng patuloy na paghubog sa kakayahan, kasanayan at talino ng mamamayan nito ang makakatulong sa pag-unlad ng bansa.  Pagsasagawa ng mga gawain at pagpapatupad ng mga patakarang pang-ekonomiya sa bansa na hindi nagpapa- impluwensya sa ibang bansa.  Nagkakaroon ng malayang pakikipagkalakalan at pakikipag- ugnayan sa ibang bansa ng walang pag-aalinlangan.
 5. 5. 5 Gawain I - Ang Manunulat at ang Kanyang Kaisipan 1. Si Senator Claro M. Recto. 2. Ang pagpapaliwanag ukol sa mga pamamaraan sa pagtamo ng kasarinlang pang-ekonomiya at nasyonalismong pang-ekonomiya. 3. Ang kasarinlang pang-ekonomiya ay ang pagkakaroon ng kalayaan ng bansa na makagawa at makapagdesisyon ng mga patakarang pang-ekonomiya ng bansa. Ang nasyonalismong pang- ekonomiya naman ay pangangasiwa ng paggamit ng mga pinagkukunang yaman ng Pilipinas para sa kapakinabangan ng mamamayan. Gawain II - Mensahe Mo, Interpret Ko! Paalala: Ang mga mag-aaral ay maaaring magkaroon ng kani-kanilang interpretasyon para sa mga katagang napunta sa kanilang pangkat. a. Sa bahaging ito, ang guro ay nararapat na gumagabay sa bawat pangkat para sa higit na pagkakaunawa ng mga siping kataga na ipinamahagi sa pangkat. b. Sila ay maaaring may pagsang-ayon o wala at nararapat bigyang paliwanag. May ilang halimbawa kasagutan. c. Mag-uulat ang bawat pangkat ng kanilang naging interpretasyon sa mga pahayag at magsasagawa ng malayang talakayan. Mga Maaaring Maging Interpretasyon ng Bawat Pangkat: 1. Ang kasarinlang pang-ekonomiya ay may kaibahan sa pampulitikang kasarinlan dahil sa impluwensyang nagmumula sa mga pakikipag-ugnayang panlabas. 2. Ang nasyonalismong pang-ekonomiya ay nararapat pairalin sa bansa para sa kapakinabangan ng lahat ng mamamayan nito. 3. Ang nasyonalismong pang-ekonomiya ay matatamo kung paiiralin nitong linangin ang mga yaman ng bansa para sa kanyang kaunlaran. 4. Ang patuloy na pagkakapatiran para sa iisang layunin ng pag-unlad ay nararapat para sa katuparan ng pagkakaisa at pagka-bansa. Mga Sagot sa Pamprosesong Tanong: 1. Ang nasyonalismong pang-ekonomiya ay naglalayon na pahalagahan ng mga Pilipino ang kanilang mga pinagkukunang-yaman para sa kanilang kapakinabangan. 2. Upang matamo ang kasarinlang pang-ekonomiya ng mga Pilipino, nararapat gawin ang sumusunod – a. maging mulat sa mga gawaing pang-ekonomiya; b. pangalagaan ang mga pinagkukunang-yaman; c. bumuo ng batas na mangangalaga sa kapakanan at interes ng mga Pilipinong negosyante; d. huwag gawing modelo sa pag-unlad ang ibang bansa dahil ito’y maaaring hindi akma sa sitwasyon at kondisyon ng Pilipinas; Maaaring magdagdag ng impormasyon ang guro ukol sa iba pang kaalaman na maaaring makapagpakilala sa dating senador. Idownload ang impormasyon mula sa http://www.senate.gov.ph/senators/former_senators/claro_recto.htm (Nakita noong Oktubre 30, 2012)
 6. 6. 6 e. pairalin ng mga Pilipino ang tunay na pagmamahal sa bansa sa larangan ng paggawa, pangangalakal at pakikipag-ugnayan sa isa’t isa. f. paglinang sa kultura sa pamamagitan ng patuloy na paghubog sa kakayahan, kasanayan at talino ng mamamayan upang makatulong sa pag-unlad ng bansa 3. Paalala: Ito ay maaaring ayon sa pagpapaliwanag ng mag-aaral mula sa kanyang opinyon. Gawain 3 – Ang Pilipinas sa Kanyang Pag-unlad! 1. Pangkatin ang klase sa lima sa paggawa ng poster. 2. Ipaliwanag ang tema ng poster. (Tema: Paraan sa Pagtamo ng Pag-unlad ng Pambansang Ekonomiya) 3. Ipatalakay sa mga mag-aaral kung paano bubuuin ang kanilang poster. 4. Ipaskil at ipaliwanag sa klase ang ginawang poster. 5. Para sa pagmamarka sa poster, sundin ang rubric sa pahina _______. Paalala: Ang mga nabuong poster ay maaari ring gamitin para sa panimulang pagtatalakay/pag-uugnay sa susunod na sipi. Ipabasa ang mga Ulat sa Bayan nina Pangulong Garcia noong 1960 at Pangulong Aquino noong 2011 bilang paghahanda sa susunod na paksang-aralin. Mga Hamon sa Pagsasarili Sanggunian 2: A. Third State of the Nation Address, 1960 ni Pangulong Carlos P. Garcia B. Second State of the Nation Address, 2011 ni Pangulong Benigno S. Aquino III a. Ipabasa ang Sanggunian 2A – Third State of the Nation Address, 1960 ni Pangulong Carlos P. Garcia at Sanggunian 2B - Second State of the Nation Address, 2011 ni Pangulong Benigno S. Aquino III b. Bigyang-diin ang mga salita na nasa glosari. c. Ipasagot ang sumusunod na gawain: Gawain 4 - Suriin ang Noon at Unawain ang Ngayon 1. Ipasagot sa mga mag-aaral ang talahanayan. (Matalinong paggabay ng guro ay kinakailangan.) A. Inaasahang Sagot: MGA PAKSA SA PAGSUSURI PATAKARANG IPINATUPAD EPEKTO SA PAMBANSANG EKONOMIYA KALAGAYANG PANG- EKONOMIYA  Filipino First Policy  Pagsasagawa ng pagtitipid o austerity measures  Napahalagahan ang pagpapaunlad sa agrikultura at industriya. PAG – UNLAD NG MGA POOK RURAL  Pagpipigil sa pag-aangkat ng mga produktong agricultural  Pagpapatibay sa mga rural banks  Pagsasaayos ng mga pangunahing serbisyo sa mga komunidad – kalsada, irigasyon  Unti-unting napapaangat ang ekonomiya sa kabila ng mga problemang idinulot ng pagbangon mula sa digmaan UGNAYANG PANLABAS  “See the Philippines- Visit the Orient Year”  Pag-rebisa sa Military Bases Agreement  Pakikipag-ugnayan sa mga bansang Asyano at United States  Nagkaroon ng pagpapatibay sa mga ugnayan sa ibang bansa para sa lubos na pakikitungo at pakikipag-ugnayan sa mga karatig bansa.
 7. 7. 7 B. Maaaring maging iba’t iba ang maging sagot ng mga mag-aaral. Bigyang laya silang makapagpahayag ng opinion sa napiling patakaran. C. (Halimbawa ng maaaring magiging sagot) TALAHANAYAN NG PAGHAHAMBING NI PANGULONG GARCIA AT PANGULONG AQUINO III SA LARANGAN NG EKONOMIYA AT UGNAYANG PANLABAS 1. Ekonomiya Pangulo Suliraning Hinarap Programang Ipinatupad Pangulong Carlos P. Garcia  Mabagal na pag-unlad  Kakulangan ng bansang aangkat ng mga produktong Pilipino  Patakarang Pilipino Muna  Nagbukas ng panibagong ugnayan sa mga bansa Pangulong Benigno S. Aquino III  Kakulangan sa trabaho  Problemang pang- imprastraktura  Panghihikayat sa mga BPO (Business Process Outsourcing, halimbawa- call centers) na mamuhunan sa Pilipinas.  Pagsasaayos ng mga pangunahing daan at paliparan 2. Ugnayang Panlabas Pangulo Suliraning Hinarap Programang Ipinatupad Pangulong Carlos P. Garcia  Isyu ukol sa Base Militar  Bawal ang pagpunta sa China  Umiksi ang pananatili ng mga Base Militar bunga ng panibagong Military Bases Agreement  Pinalawak ang pakikipag- ugnayang panlabas. Pangulong Benigno S. Aquino III  Isyu ukol sa teritoryo (Sa West Philippine Sea at Kalayaan Group of Isands)  Maliit na bilang ng mga turista sa bansa.  Patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga bansang katunggali sa teritoryong nabanggit.  Pagsasagawa ng mga hakbang na legal sa United Nations  “It’s More Fun in the Philippines” Mga Inaasahang Sagot sa Pamprosesong Tanong: 1. Ang paghahambing ng pamamaraang pampanguluhan nina Carlos P. Garcia at Benigno S. Aquino III. Ang mga problemang kanilang kinaharap at ang programang ipinatupad. 2. (Halimbawa ng maaaring sagot.) May pagkakatulad ang bawat administrasyon lalo na sa usapin ukol sa pagpapaunlad ng turismo. Noong panahon ni Pangulong Garcia, ipinatupad niya ang “See the Philippines, Visit the Orient Year” at ni Pangulong Aquino na tinawag na “It’s more fun in the Philippines”. 3. (Halimbawa ng maaaring sagot.) Tutulong ako sa pamamagitan ng pagsuporta at pakikibahagi sa mga programa ng pamahalaan. Isang simpleng gawain ay ang pag-upload ng mga magagandang
 8. 8. 8 tanawin sa Pilipinas sa mga social networking sites – twitter, fb, instagram at youtube para makapanghikayat ng mga turista na pumunta sa ating bansa. Paalala para sa Susunod na Sanggunian: Maaari ng ibigay na guro bilang takdang aralin ang pagpapangkat ng mga mag-aaral para mabigyan sila ng sapat na panahon na mapag-aralan at makapagsaliksik sa mga website ng mga kilalang enterprenyur ng bansa na gagamitin para sa pag-aaral ng siping The Folklore of Colonialism. Maaari ring ibigay na sipi ng guro ang mga artikulo mula sa aklat na NeGOsyo: 50 Joey Concepcion’s Inspiring Entrepreneurial Stories with Entrepreneurial Lessons From Prof. Andy Ferreira (2006). Tandaan: Kapag walang Sanggunian na magagamit at internet connection ang mga paaralan, maaaring mga mamamayan ng kanilang bayan ang gamiting halimbawa at ibahagi sa mga mag-aaral ang mga tanong na bubuo sa inihandang matrix. Pangkat Entreprenyur at ang Kanyang Negosyo 1 Tony Tan Caktiong - “Jollibee Foods Corporation” Negosyo pp. 48 – 53 at Nakita sa web noong Nobyembre 26, 2012 - http://www.millionaireacts.com/735/tony-tan-caktiong-and-jollibee-success-story.html 2 Cecilio Pedro - “Lamoiyan Corporation – Hapee Toothpaste” Negosyo pp. 204 – 210 at Nakita sa web noong Nobyembre 26, 2012 – http://www.abs-cbnnews.com/business/06/06/10/cecilio-pedro-when-innovation-key 3 Socorro Ramos - “National Bookstore” Negosyo pp. 222 - 227 at Nakita sa web noong Nobyembre 26, 2012 – http://www.entrepreneur.com.ph/ideas-and-opportunities/article/how-socorro-ramos-reached-the-top-shelf 4 Ben Chan - “Suyen Corporation – Bench Clothing” Negosyo pp. 60 – 65 at Nakita sa web noong Nobyembre 26, 2012 - http://www.people.nfo.ph/business/businessman/ben-chan/ 5 Manny Villar - “C&P Corporation – Real Estate/ Housing” Negosyo pp. 300 - 305 at Nakita sa web noong Nobyembre 26, 2012 - http://www.senate.gov.ph/senators/sen_bio/villar_bio.asp Mga Mungkahing Hakbang Bilang Tugon sa Hamon Sanggunian 3: The Folklore of Colonialism ni Lorenzo Tanada a. Ipabasa ang Sanggunian 3 – The Folklore of Colonialism b. Bigyang-diin ang mga salita na nasa glosari. c. Ipasagot ang Gawain 5 at 6. Gawain 5: Negosyanteng Pinoy, Idol Kita! Paalala: Para sa madaling pagtatalakay, gumawa ng isang matrix na naglalaman ng mga impormasyong ikakabit ng mga mag-aaral na bunga ng kanilang ginawang pangkatang talakayan. Ganito ang maaaring ayos ng matrix para sa Gawain 5. Entreprenyur / Tanong Tony Tan Caktiong Cecilio Pedro Socorro Ramos Ben Chan Manny Villar
 9. 9. 9 Uri ng Negosyong Isinagawa Jollibee Foods Corporation  Fast Food Chain  Multi- national Company Lamoiyan Corporation  Hapee toothpaste  Multi-national Company National Bookstore Suyen Corporation  Bench  Clothing Line  Multi- national Company C & P Corporation  Housing  Real Estate – Camella and Palmera Homes  Portofino Pinagmulan ng Ideya na Magtatag ng Sariling Negosyo Espesyal na Katangian nilang Ginamit sa Pagtataguyod ng Negosyo Inspirasyon para sa Pagsusumikap na Mapatatag ang Negosyo Suliraning kanilang Hinarap Pagtataguyod ng Kanilang Negosyo Paraan sa Pagpapaunlad ng Negosyo Gawain 6 - Panig Ko, Pakinggan Mo! 1.Magkakaroon ng debate ukol sa patakarang ipinatupad ni Pangulong Garcia na may temang- “Entreprenyur: Tulong ba o Hadlang sa pagpapaunlad ng Nasyonalismong Pang-ekonomiya?” Pangkatin ang mga mag-aaral ayon sa kanilang paniniwala. Hayaan silang magsagawa ng malayang talakayan tungkol sa paksang/puntong kanilang napili. 2.Simulan ang debate sa pagpapahayag ng kanilang paninindigan sa puntong napili. 3.Pagkatapos makapagsalita ang lahat, bigyan sila ng pagkakataong sumagot o magtanong kaugnay ng paksa. 4.Ang pangkat na nakapaglahad ng malinaw at makatotohanang pangangatwiran ang siyang itatanghal na panalo. 5.Magiging pamantayan sa pagpili ng grupo ang rubrics ukol sa pagsasagawa ng debate sa pahina ____ . Produktong Pagganap:
 10. 10. 10 Para makapagbigay ng matinding inspirasyon sa mag-aaral sa pagbuo ng kanilang panata, maaaring magpakita ng isang powerpoint presentation tungkol The 12 Little Things Filipinos Can Do To Help Our Country na isinulat sa aklat ni Atty. Alexander Lacson. Ang nilalaman ng aklat ay may maikling bersyon na nakapaloob sa gabay na ito para sa lubos na pagkaunawa at pagsasagawa ng panatang kanilang maaaring tupdin para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng bansa. The 12 Little Things We Can Do For Our Country are Small Acts of Patriotism (Based on the Book “12 Little Things Filipinos Can Do To Help Our Country” by Alexander Lacson)  1st: Follow traffic rules. Follow the law o Traffic rules are the most basic of our country’s laws. If we learn to follow them, it could be the lowest form of national discipline we can develop as a people. A culture of discipline is crucial to our destiny as a nation. o Whenever we follow traffic rules, we show our love for our neighbor, our love for the Filipino.  2nd: Always ask for an official receipt o Asking for ORs leads to higher tax collections, which means more funds for our government, which could strengthen our economy and lead us to progress. o Whenever we help our government in helping our people, we show our love for our neighbor.  3rd: Don’t buy smuggled goods. Buy Local. Buy Filipino. o Our money should support our economy, not the economy of other countries. Buying Pilipino means supporting the Filipino. o Whenever we support one another as Filipinos, we show our love for our neighbors.  4th: Speak positively about us and our country. o Every Filipino is an ambassador of our country. Each one of us, wherever we maybe, is a salesman of our country. o Whenever we speak positively of our people, we show our love for our neighbors.  5th: Respect your traffic officer, policeman & other public servants o Respect honors and dignifies a man. It compels him to do his job right. o There is love of neighbor whenever we respect those in authority.  6th: Throw your garbage properly. Segregate. Recycle. Conserve. o Philippines is the country given to us as a people. It is the birthplace of our race. It is the home of the Filipino. We should keep it beautiful. o When we keep our environment and our country clean, we show our love for our people.  7th: Support your Church o When we help our church, we help our Creator in His works on earth. o Whenever we help our church, we show love for our neighbor.  8th: During elections, do your solemn duty o When we fight for our votes, we fight for our right to make our own destiny, as a people and as a nation. o There is love of neighbor when we elect good leaders for our country and people.  9th: Pay your employees well o A company must bring prosperity not only to its owners but also to its employees. Blessings must be shared. It builds families. It builds our nation. o There is love of neighbor when we value and pay our employees appropriately.  10th: Pay your taxes o Taxes are the lifeblood of our government. It is what builds our public schools, hospitals and roads. It is what pays our teachers, soldiers and other public servants. o There is love of neighbor whenever we pay our taxes properly so our government can help more people.
 11. 11. 11 Gawain 7 - Pangako Ko, Tutuparin Ko! 1.Batay sa hinalaw na bahagi ng ““12 Little Things Filipinos Can Do To Help Our Country” by Alexander Lacson”, ang mga mag-aaral ay - a. Gagawa ng isang panata/pangako na naglalaman ng kanilang gagawin para makatulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa at pakikipag-ugnayang panlabas. b. Maaaring pumili ng ilang mag-aaral na maglalahad nito sa klase gamit ang pattern na nasa module o sa kani-kanilang kaparaanan ng presentasyon. c. Magsagawa ng maikling talakayan para sa kinalabasan ng kanilang gagawin o magiging kontribusyon sa bansa para sa patuloy na pagkamit ng pag-unlad at mapayapang pakikipag- ugnayang panlabas. d. Maaaring idisplay sa bulletin board ang mga natatanging awtput ng mga mag-aaral base sa pagmamarka gamit ang rubric para sa pledge of commitment.  11th: Adopt a scholar or a poor child o Investing on our youth is investing on our country’s future. Every family who can afford, should adopt one poor child as a scholar. o There is love of neighbor whenever we help a child get an education.  12th : Be a good parent. Teach your kids to love our country o If we start planting seeds of patriotism in the hearts and minds of our youth today, they would become giant patriots of our country someday. o There is love of neighbor whenever we teach and raise our children as patriots, by loving our country through loving our people. « Love of neighbor, God’s Second Highest Commandment, is contained in each of these 12 Little Things. » *Mula sa http://alexlacson.net/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=7 noong Nobyembre 26, 2012.

×