Q2, modyul 1, gawain 2

36,793 views

Published on

52 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
36,793
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
592
Comments
52
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Q2, modyul 1, gawain 2

 1. 1. MODYUL 1 Pag-aalsa Laban saPang-aabuso
 2. 2. Gawain 2 Pag-aalsa ni Francisco Maniago, 1660
 3. 3. Paglalahad
 4. 4. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 Iba namang uri ng pag-aalsa ang aaralin sa gawaing ito. Sumali sa ibang grupo at basahin ang salaysay ukol sa pag-aalsa ni Maniago sa Pampanga noong 1660. Pansinin na sa sipi ng unang gawain lang nakatukoy ang bahagi tungkol sa aktor, sanhi, atbp. Dito at sa susunod na gawain, ikaw na ang maghahanap ng konteksto, aktor atbp. sa sipi. Habang binabasa ang salaysay, isaalang-alang ang balangkas sa pagsusuri.
 5. 5. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660Mula kay Padre Diaz, Conquest of the Philippine Islands In the early days of October 1660, the loyalpopulation of Pampanga made their first rebelliousmovements – the people being exasperated against theoverseers of the wood-cutting who had been ill-treatingthem. Setting fire to the huts in which they lodged, theydeclared by the light of the fierce flames, their rashintention; as leader of their revolt appointed an Indian chiefnamed Francisco Maniago, a native of the village of Mexico[Pampanga], who was master-of-camp for his Majesty…. therevolt was in one of the most warlike nations of theseislands…. They presented themselves, armed in the villageof Lubao under the command of the above-named DonFrancisco Maniago…. Others gathered in a strong force inthe village of Bacolor, closing the mouths of rivers withstakes, in order to hinder the commerce of that provincewith Manila; and they wrote letters to the provinces ofPangasinan and Ilocos, urging them to follow their exampleand throw off the heavy yoke of the Spaniards and to kill all
 6. 6. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1600 … the chief promoters of the rebellion,finding the courage of their followers soweakened, began to search for paths for theirown safety. They despatched our father FrayAndres de Salazar with a letter to [Governor-General] Don Sabiniano [Manrique de Lara], inwhich they alleged, as an excuse for thedisturbance, the arrears of pay which were duethem for their services, together with the loans oftheir commodities which had been taken to Manilafor the support of the paid soldiers…. In view ofthis, the governor offered them 14,000 pesos, onaccount of what was duethem, which amounted tomore than 200,000 pesos. For this he sent hissecretary… to authorize two other commanders…to
 7. 7. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 establish peace and publish thegeneral amnesty for the past…. When thewrit of amnesty was drawn up, and thewords wererepeated to them in their own language…, inreading to them these words, “in the nameof his Majesty I grant pardon, for thesake of avoiding all bloodshed,” he alteredthe sense of this sentence, telling them thevery opposite…. and from this resultedfresh disturbances.Casimiro Diaz, sa Blair at Robertson 38: 143-145, 149-151.
 8. 8. Glosari oTalasalitaan
 9. 9.  Alter … baguhin Arrear … atraso sa bayad Allege … magpahayag daw Commerce … kalakalan Exasperate … manggalilt Fierce … malakas Lodge … tirahan Overseer … tagapamahala Rash intention … hindi pinag-isipan Stake … tulos Writ of amnesty … utos ng pagpapatawad Yoke … pananakop
 10. 10. Pagsusuri
 11. 11. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 Anong impormasyon angmakukuha at mahihinuha momula sa sipi?Kadalasan odami ng pag-aalsaImpormasyongnakuha atnahinuha mulasa sipi
 12. 12. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 Suriin ang sipi gamit ang concept mapKONTEKSTO AKTOR PAGKILOS SANHI EPEKTO
 13. 13. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 KONTEKSTO. Kabuuang kalagayan ngpanahon, lugar at komunidad, kasama angkultura nito AKTOR. Sino ang kumilos at angkanyang personal na background, hangarin atinteres. PAGKILOS. Mga ginawa ng historikal naaktor na nagbigay-daan o nagdulot ng epekto oresulta SANHI. Dahilan ng pagkilos EPEKTO. Resulta o kinahinatnan ngpagkilos
 14. 14. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 KONTEKSTO
 15. 15. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 AKTOR
 16. 16. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 SANHI
 17. 17. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 PAGKILOS
 18. 18. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 EPEKTO
 19. 19. Pagbubuod
 20. 20. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 Bakit nag-alsa siManiago?
 21. 21. Paglalapat
 22. 22. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 Ano ang iyongmagiging saloobinkung pipilitin kangmaglingkod sagobyerno gaya ngpolo?
 23. 23. Pagtataya
 24. 24. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 Pagsusuri sa sipi at punan ng 1.impormasyon o ibuod ang salaysaygamit ang table.KONTEKST AKTOR KILOS DAHILAN EPEKTO O
 25. 25. Takdang - Aralin
 26. 26. Pag-aralan: Anu – ano angmga pag-aalsangsa mga Tagalog naProbinsya?
 27. 27. KEYANSWERS
 28. 28. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1660 X Anong impormasyon ang makukuhaat mahihinuha mo mula sa sipi?Kadalasan o Mula 1521 hanggang 1765, halos lahat ngdami ng pag- mga lalawigan ay nag-alsaaalsaImpormasyong • Masasabing hindi naging mapayapa ang proseso ng kolonisasyon. Nagkaroon ng malakasnakuha at at maraming pagtututol ang mga Pilipino.nahinuha mula • Hindi pinansin ang dahilan ng mga Pilipino sasa sipi pagaalsa. Bagkus ay lalo pang pinaigting ng mga Espanyol ang kanilang pagsupil sa pamamagitan ngpagtaas ng tributo.
 29. 29. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1600 X KONTEKSTO Naganap ang pag-aalsa saPampanga noong Oktubre1660. Mahalaga ang papelng Pampanga sa kalakalansa pagitan ng Maynila atPampanga.
 30. 30. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1600 X AKTOR Si Francisco Maniago na tubong Mexico, Pampanga, nasiyang pinuno ng lugar atkinatawan ng hari ng Espanya,ang lider ng pag- aalsa. Kasamaniya ang kanyang mga
 31. 31. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1600 X SANHI• Nag-alsa ang mga naglalagari ngkahoy dahil sa hindi magandangpagtrato sa kanila. Halimbawa,hindi sila binabayaran ng sahod.• Samakatuwid, ang sanhi ng pag-aalsa ay ang polo.
 32. 32. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1600 X PAGKILOS• Sinunog ng mga rebelde ang kanilangmga tirahan at hinarang ang daloy ng ilogupang pigilan ang kalakalan sa pagitan ngMaynila at Pampanga.• Sumulat sila sa mga lalawigan ngPangasinan at Ilocos upang hikayatin angmga ito na mag-alsa laban sa Espanya atpatayin ang mga Espanyol sa kani-kanilang
 33. 33. PAG-AALSA NI MANIAGO, 1600 X EPEKTO• Humiling ng amnestiya ang mga nag-alsa sapamamagitan ni Padre Andres de Salazar.Ibinigay ni Gobernador-Heneral Manrique deLara ang amnestiya at nag-alok ng bahagi ngbayad na hinihingi ng mga rebelde.• Ngunit noong isinalin sa wikang katutubo angamnestiya ay ibinaliktad ang mga salita at binagoang nilalaman; kaya’t nag-alsa muli ang mgarebelde.
 34. 34. SANGGUNIANwww.google.com/imagesLearner’s Module, Q2, pp. 1-6Teaching Guide, Q2, pp. 46-48
 35. 35. DOWNLOAD LINKwww.slideshare.net/jaredram55Email: jaredram55@yahoo.com
 36. 36. MARAMING SALAMAT PO! Inihanda ni:JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, Araling Panlipunan III August 8, 2012

×