Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Q1, m1

1,183 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Q1, m1

 1. 1. QUARTER 1MODULE 1
 2. 2. GAWAIN 1KAHULUGAN NGPRIMARYA ATSEKUNDARYANGSANGGUNIAN
 3. 3. 1.Paano mo nalalaman angnangyari o nangyayari sabuhay?Hal:may ikinasal na kamag-anak,nanalo si Manny Pacquiaopagkakatatag ng Katipunan
 4. 4. Sa isang pirasong papel, sumulatng 10 paraan kung paano monalaman ang mga pangyayari.1. 6.2. 7.3. 8.4. 9.5. 10.
 5. 5. 2. Tingnan ang lahat ng mga sagot.Maaari bang ikategorya ang mgaito ayon sa kung ang pangyayari aydirektang nasaksihan o nabalitaansa iba?
 6. 6. 2. Tingnan ang lahat ng mga sagot.Maaari bang ikategorya ang mgaito ayon sa kung ang pangyayari aydirektang nasaksihan o nabalitaansa iba?nasaksihanNalaman sa iba
 7. 7. Mula sa mga sagot ay pumili ngletra o bilang na maaaring ibilangsa nasaksihan o nalaman sa iba.nasaksihanNalaman sa iba
 8. 8. 3. Ang nakasaksing pinagmulan ngimpormasyon ay tinatawag naprimaryang sanggunian,samantalang ang pinagmulan ngimpormasyong galing sa iba aysekundaryang sanggunian.
 9. 9. URI NGSANGGUNIANPRIMARYA SEKUNDARYASalaysay ng taongnakasaksi ng pangyayariSalaysay ng isang dinakasaksi ng pangyayaringunit nalaman ito mulasa isang saksi o sasekundaryangsanggunian
 10. 10. ANYO NG SANGGUNIAN1. Nakasulat – nakalimbag / printedmaterials
 11. 11. ANYO NG SANGGUNIAN1. Nakasulat – nakalimbag / printedmaterials2. Pasalita – sinasabi
 12. 12. ANYO NG SANGGUNIAN1. Nakasulat – nakalimbag / printedmaterials2. Pasalita – sinasabi3. Biswal – nakikita
 13. 13. ANYO NG SANGGUNIAN1. Nakasulat – nakalimbag / printedmaterials2. Pasalita – sinasabi3. Biswal – nakikita4. Awdyo – biswal – naririnig atnakikita
 14. 14. ANYO NG SANGGUNIAN1. Nakasulat – nakalimbag / printedmaterials2. Pasalita – sinasabi3. Biswal – nakikita4. Awdyo – biswal – naririnig atnakikita5. Digital – makabagong teknolohiya
 15. 15. ANYO NG SANGGUNIAN1. Nakasulat – nakalimbag / printedmaterials2. Pasalita – sinasabi3. Biswal – nakikita4. Awdyo – biswal – naririnig atnakikita5. Digital – makabagong teknolohiya6. Kumbinasyon – sama sama angiba’t ibang anyo ng sanggunian
 16. 16. GAWAIN 2LIMITASYONNG MGASANGGUNIAN
 17. 17. MGA SALIK NA MAKAAAPEKTO SA PAGBUO NG SALAYSAY NG SAKSI1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.
 18. 18. MGA LIMITASYON NG PRIMARYANG SANGGUNIAN1. Hindi gaanong naalala ng saksi ang detalye ngpangyayari2.3.4.5.
 19. 19. 5. Pagkatapos marinig ngPangkat A ang salaysay ngsaksi, bumalik ang PangkatB sa klase. Pakinggan nglaha ang salaysay mula saPangkat A.
 20. 20. 6. Ngayon pakinggan namanang salaysay ng saksi atikumpara ang salaysay ngPangkat A. Pareho ba angkuwento ng saksi at ngPangkat A? Bakit pareho (omagkaiba)?
 21. 21. MGA LIMITASYON NG SEKUNDARYANG SANGGUNIAN1. Lahat ng mga limitasyon ng mga primaryang sanggunian2. Maaaring binago ng may – akda ng sekundaryangsanggunian ng pangyayari3.4.5.
 22. 22. GAWAIN 3KAUGNAYAN ATKAHULUGAN NGPRIMARYANGSANGGUNIAN
 23. 23. MAGLISTA NG MGA KAUGALIAN, GAWI AT KILOS NGMGA KABATAAN NGAYON AYON SA MGA SUMUSUNODNA KATEGORYA1.Pananamit 7. Pakikipagrelasyon opakikipagkapwa2. Pagkain 8. Relihiyon o paniniwala3. Libangan 9. Pangarap sa buhay4. Karanasan sa pamilya 10. Personal naproblema5. Karanasan sapaaralan11. Pagtingin sa pag-aaral6. Karanasan sa mgakaibigan12. Pagtingin sa trabaho
 24. 24. KEYANSWERS
 25. 25. REFERENCE•Learner’ ModuleQuarter 1, Module 1pp. 1 - 10•Teacher’s GuideQuarter 1, Module 1pp. 1 – 14
 26. 26. DOWNLOAD LINKhttp://www.slideshare.net/jaredram55E-mail: jaredram55@yahoo.com
 27. 27. All is well, all is well, all iswellMay the odds be ever inyour favorGood vibes =)
 28. 28. PREPARED BY:JARED RAM A. JUEZANTEACHER I,ARALING PANLIPUNAN 7JUNE 4 -5, 2013THANK YOU VERY MUCH!

×