Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
REPORMASYON OREFORMATION  krisis sa relihiyon noong ika-16 na dantaon na kung saanang dating Katolikong bansa saEurope a...
MUKHA NG REPORMASYON 1. PROTESTANTENG REPORMASYON –
MUKHA NG REPORMASYON  1. PROTESTANTENG REPORMASYON –panrelihiyong panghihimagsiklaban sa Vatican (sentro ngSimbahang Kato...
MUKHA NG REPORMASYON 2. KATOLIKONG KONTRA – PROTESTA -
MUKHA NG REPORMASYON  2. KATOLIKONG KONTRA PROTESTA –pagbabago o repormasyon ngpananampalatayang Katoliko saloob ng Simba...
MARTIN LUTHER
MARTIN LUTHER  - ang napagsimula ng Repormasyon.  - propesor sa Wittenburg University(Germany)  - sumulat ng “Ninety...
MARTIN LUTHER  ikinubli ni Frederick “The Wise”,Elector ng Saxony
JOHN WYCLIFFE
JOHN WYCLIFFE  - propesor sa Oxford University   - tinutulan sa labis na pagbubuwisng Simbahan, sa pagiging banal ngPa...
JOHN HUSS
JOHN HUSS  - pari at gurong Bohemian  - nangaral ng mga ideya niWycliffe sa kanyang bansa (CzechRepublic)  - inatasan n...
DESIDERIUS ERASMUS
DESIDERIUS ERASMUS   - humanistang Dutch   - sumulat ng “In Praise of Folly”   -  pinagtawanan   ang   mgaKr...
PROTESTANTE – kalabanng Katolisismo  PEACE OF AUGSBURG(1555) – bawat bansa o estadoay may layang pumili ngkanyang reilihi...
ULRICH ZWINGLI
ULRICH ZWINGLI  - paring Katoliko sa Switzerland  - tinuligsa ang paggalang samga santo  - tinutulan ang kapangyarih...
JOHN CALVIN
JOHN CALVIN  - manananggol na Pranses atnagtungo sa Geneva  - sumulat ng The Institue odthe Christian Religion – katip...
JOHN CALVIN  CALVINISM – itinatag ni JohnCalvin  Pastor na Calvinist – ministro  PRYSBYTER – kasapi ngkapulungan
JOHN KNOX
JOHN KNOX  - tagasunod ni Calvin saGeneva  - nagsimula ng Calvinism saScotland (o Presbytarianism)  - umabot sa Engl...
ENGLAND  - hiwalay sa SimbahangKatoliko  - Katoliko ang hari si Henry VIII(1509 – 1547)
ENGLAND  - tinaguriang Defender of theFaith dahil sa pagtatanggol niya saKatolisismo laban sa mga Lutheran
ENGLAND  - nahumaling siya kay AnneBoleyn
ENGLAND  - gusto niya mapawalang –bisa ang kasal niya kay Catherineof Aragon, unang asawa ngunittinanggihan ng Papa
ENGLAND  - diniborsiyo niya si Catherineof Aragon at pinakasalan si AnneBoleyn
ENGLAND  ACT OF SUPREMACY (1534)– nagtadhana sa hari bilangpinakamataas na pinuno ngSimbahan ng England  sumumpa ang l...
ENGLAND  SIMBAHANG     ANGLICAN–Simbahan ng England  tuluyang naging Protestanteang England sa panunungkulan niEl...
REFERENCEwww.wikipedia.orgwww.yahoo.com/imagesKasaysayan ng Daigdig, pp. 170 – 174HYDN Publishing, AP III, Ikalawang Bahag...
DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55  E-mail: jaredram55@yahoo.com
all is well,all is well,all is well
THANK YOU   VERY MUCH!PREPARED:JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan IIINovember 4, 2012
Paglakas ng europe  reformation
Paglakas ng europe  reformation
Paglakas ng europe  reformation
Paglakas ng europe  reformation
Paglakas ng europe  reformation
Paglakas ng europe  reformation
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Paglakas ng europe reformation

6,862 views

Published on

Paglakas ng europe reformation

 1. 1. REPORMASYON OREFORMATION krisis sa relihiyon noong ika-16 na dantaon na kung saanang dating Katolikong bansa saEurope ay yumakap ng bagongrelihiyon
 2. 2. MUKHA NG REPORMASYON 1. PROTESTANTENG REPORMASYON –
 3. 3. MUKHA NG REPORMASYON 1. PROTESTANTENG REPORMASYON –panrelihiyong panghihimagsiklaban sa Vatican (sentro ngSimbahang Katoliko) lumitaw ang iba’t ibangsekta ng Protestante
 4. 4. MUKHA NG REPORMASYON 2. KATOLIKONG KONTRA – PROTESTA -
 5. 5. MUKHA NG REPORMASYON 2. KATOLIKONG KONTRA PROTESTA –pagbabago o repormasyon ngpananampalatayang Katoliko saloob ng Simbahan
 6. 6. MARTIN LUTHER
 7. 7. MARTIN LUTHER - ang napagsimula ng Repormasyon. - propesor sa Wittenburg University(Germany) - sumulat ng “Ninety – Five Thesis” - tinuligsa ang simony o pagbibili ngmga pwesto at indulhensya o pagbibili ngkapatawaran - tinutulan ang “kabanalan ng Papa” - Aral: ang kaligtasan aymasusumpungan lamang sa Bibliya
 8. 8. MARTIN LUTHER ikinubli ni Frederick “The Wise”,Elector ng Saxony
 9. 9. JOHN WYCLIFFE
 10. 10. JOHN WYCLIFFE - propesor sa Oxford University - tinutulan sa labis na pagbubuwisng Simbahan, sa pagiging banal ngPapa at iba pang turo ng simbahangsalungat sa Bibliya - isinalin sa Ingles ang BibliyangLatin - tinawag na “Umagang Tala ngRepormasyon”
 11. 11. JOHN HUSS
 12. 12. JOHN HUSS - pari at gurong Bohemian - nangaral ng mga ideya niWycliffe sa kanyang bansa (CzechRepublic) - inatasan ng Konseho ngSimbahan sa Constance (1414) nabawiin ang kanyang ideya ngunittumanggi siya. - erehe at sinunog ng buhayhabang pinanonood ng mga tao.
 13. 13. DESIDERIUS ERASMUS
 14. 14. DESIDERIUS ERASMUS - humanistang Dutch - sumulat ng “In Praise of Folly” - pinagtawanan ang mgaKristiyanong naniniwala na ang dasalsa peregrinasyon at pagsisimba aysapat na upang hindi mahulog saimpyerno. - pinuna ang pagiging maluho atmarangya ng mga pari at obispo
 15. 15. PROTESTANTE – kalabanng Katolisismo PEACE OF AUGSBURG(1555) – bawat bansa o estadoay may layang pumili ngkanyang reilihiyon
 16. 16. ULRICH ZWINGLI
 17. 17. ULRICH ZWINGLI - paring Katoliko sa Switzerland - tinuligsa ang paggalang samga santo - tinutulan ang kapangyarihanng Papa -Aral: ang Bibliya ang tangingpatunbay sa kaligtasan
 18. 18. JOHN CALVIN
 19. 19. JOHN CALVIN - manananggol na Pranses atnagtungo sa Geneva - sumulat ng The Institue odthe Christian Religion – katipunanng paniniwala ng mga Protestante - naniniwala sa predestinasyon - ginamit ang simulain ngdemokrasya sa samahan ngSimbahan
 20. 20. JOHN CALVIN CALVINISM – itinatag ni JohnCalvin Pastor na Calvinist – ministro PRYSBYTER – kasapi ngkapulungan
 21. 21. JOHN KNOX
 22. 22. JOHN KNOX - tagasunod ni Calvin saGeneva - nagsimula ng Calvinism saScotland (o Presbytarianism) - umabot sa England attinawag na Puritanism
 23. 23. ENGLAND - hiwalay sa SimbahangKatoliko - Katoliko ang hari si Henry VIII(1509 – 1547)
 24. 24. ENGLAND - tinaguriang Defender of theFaith dahil sa pagtatanggol niya saKatolisismo laban sa mga Lutheran
 25. 25. ENGLAND - nahumaling siya kay AnneBoleyn
 26. 26. ENGLAND - gusto niya mapawalang –bisa ang kasal niya kay Catherineof Aragon, unang asawa ngunittinanggihan ng Papa
 27. 27. ENGLAND - diniborsiyo niya si Catherineof Aragon at pinakasalan si AnneBoleyn
 28. 28. ENGLAND ACT OF SUPREMACY (1534)– nagtadhana sa hari bilangpinakamataas na pinuno ngSimbahan ng England sumumpa ang lahat ng sakopsa pagtanggap sa kapangyarihanng hari sa lahat ng bagay tungkolsa relihiyon, ang tumanggi ayipinapatay
 29. 29. ENGLAND SIMBAHANG ANGLICAN–Simbahan ng England tuluyang naging Protestanteang England sa panunungkulan niElizabeth I, (1558 – 1603) anaknina Henry VIII at Anne Boleyn 95 Thesis ang bataya ngpaniniwala ng Simbahang Anglican
 30. 30. REFERENCEwww.wikipedia.orgwww.yahoo.com/imagesKasaysayan ng Daigdig, pp. 170 – 174HYDN Publishing, AP III, Ikalawang BahagiMicrosoft Student with Encarta
 31. 31. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 32. 32. all is well,all is well,all is well
 33. 33. THANK YOU VERY MUCH!PREPARED:JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan IIINovember 4, 2012

×