Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Neokolonyalismo

50,142 views

Published on

Neokolonyalismo

 1. 1. Naimpluwensiyahanka ba o mayimpluwensiya basa’yo ang mgasumusunod?
 2. 2. BEEF
 3. 3. MUTTON
 4. 4. MUTTON
 5. 5. MUTTON
 6. 6. MUTTON
 7. 7. MUTTON
 8. 8. MUTTON
 9. 9. MUTTON
 10. 10. MUTTON
 11. 11. MUTTON
 12. 12. MUTTON
 13. 13. MUTTON
 14. 14. MUTTON
 15. 15. MUTTON
 16. 16. MARGIE MORAN
 17. 17. PAGBOTO SAPAMAMAGITAN NG BALOTA
 18. 18. KAALAMANGPANDEMOKRATIKO
 19. 19. NEOKOLONYALISMO pangkultura at panlipunangimpluwensiya ng mga mananakopbagaman wala itong tuwirangmilitar o pulitikal na kontrol dito
 20. 20. MGA DAHILAN AT ANYONG NEOKOLONYALISMO
 21. 21. DAHILAN AT ANYO NGNEOKOLONYALISMO• Underdveloped countries – mga bansang malaki ang populasyo at mahina ang ekonomiya• Dating kolonya ng mga bansang Kanluranin• Patuloy silang umaasa sa mga bansang industriyal
 22. 22. DAHILAN AT ANYO NGNEOKOLONYALISMO1. Tulong at donasyon ng mga dayuhan nagpapautang ang World Bank
 23. 23. DAHILAN AT ANYO NGNEOKOLONYALISMO2. Paggamit ng impluwensya maipagtatanggol ang kanilang interes nailuluklok sa mga pamahalaan angmga opisyal sa magpapaunlad atmagtatanggol sa kanilang mga kapakanan ibagsak ang opisyal sa pamahalaan mga opisyal na hindi nagmamalasakitsa kanila
 24. 24. DAHILAN AT ANYO NGNEOKOLONYALISMO3. Suportang pangmilitar tumutulong sa mga bansangnanganganib na sakupin o lubusin ng ibangbansa nagtatayo ng base militar para sakanilang interes
 25. 25. DAHILAN AT ANYO NGNEOKOLONYALISMO4. Pakikipag-ugnayan sa mga Program ngmga Bansa 1991, USAID o US Agency forInternational Development
 26. 26. DAHILAN AT ANYO NGNEOKOLONYALISMO4. Pakikipag-ugnayan sa mga Program ngmga Bansa $100, 000 bawat linkage mapaunlad ang kurikulum,pagpapalitan ng mga guro at pagbibigay ngmga aklat at journal sa mga silid-aralan ngmga paaralan. maituturo ang mga kaisipan nais ngmga dayuhan
 27. 27. EPEKTO NGNEOKOLONYALISMO
 28. 28. EPEKTO NGNEOKOLONYALISMO1. Sobrang Pag-asa sa Ibang Bansa
 29. 29. EPEKTO NGNEOKOLONYALISMO1. Sobrang Pag-asa sa Ibang Bansa itustos sa kanilang mga pangangailangan maging para sa edukasyon
 30. 30. EPEKTO NGNEOKOLONYALISMO2. Pagkontrol sa Ekonomiya ang mga higanteng kumpanya angnagtatakda ng mga patakaran sa mgapagpapaunlad na bansa ang pautang ng IMF – WB ay para sapambansang kalusugan at edukasyon
 31. 31. EPEKTO NGNEOKOLONYALISMO2. Pagkontrol sa Ekonomiya ayon sa UNICEF (United Nations Children’sFund), 6 milyong bata na may gulang 5 pababaang namatay sa Africa, Asia at sa Latin Americadahil sa Structural Adjustment Program ng IMF-WB. Matinding kahirapan ang dala ng programangito.
 32. 32. EPEKTO NGNEOKOLONYALISMO2. Pagkontrol sa Ekonomiya
 33. 33. SANGGUNIANKasaysayan ng Daigdig, pp. 281- 284www.google.com/images
 34. 34. DOWNLOAD LINKhttp://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 35. 35. MARAMING SALAMAT PO!Inihanda ni:JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan IIIJanuary 28, 2013

×