Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga unang tao at ang kanilang distribusyon sa daigdig

38,269 views

Published on

Published in: Travel, Sports

Mga unang tao at ang kanilang distribusyon sa daigdig

 1. 1. saan nagmula angunang tao?
 2. 2. - nabuhay ang mganinuno ng tao sa pagitanng 2 milyon hanggang20,000 BCE(BeforeCommon Era)
 3. 3. - nabuhay ang mga ninuno ngtao sa pagitan ng 2 milyon hanggang20,000 BCE(Before Common Era) -subalit ang mga labi ngpinagmulan ng unang tao aytinatayang 14 milyong taon na angitinatagal sa daigdig
 4. 4. - Bakulaw na tinatayang na pinagmulan ng mga ninuno.
 5. 5. - Bakulaw na tinatayang na pinuno ng mga ninuno.- Natagpuan ang mga labi nito sa deposito ng Miocene
 6. 6. - Unang natagpuan sa South Africa- Nahahati sa tatlong pangkat 1. Australopithecus - pagkain: karne at halaman
 7. 7. - Unang natagpuan sa South Africa- Nahahati sa tatlong pangkat 1. Australopithecus - pagkain: karne at halaman 2. Paranthropus - pagkain: halaman lamang
 8. 8. 3. Zinjanthropus- natagpuan nina Mary atLoius Leakey sa OlduivaiGorge,Tanzania, Africa
 9. 9. 3. Zinjanthropus- natagpuan nina Mary atLoius Leakey sa OlduvaiGorge,Tanzania, Africa- pinaniniwalaang marunong gumamit ng mga kasangkapan (homo habilis o “taonggumagamit ng kamay”)
 10. 10. - “taong nakakatayo ng tuwid”
 11. 11. - “taong nakakatayo ng tuwid”- Maaaring nabuhay sila sa Silangan at Timog – Silangang Asya, Europe at Africa.
 12. 12. - “taong nakakatayo ng tuwid”- Maaaring nabuhay sila sa Silangan at Timog – Silangang Asya, Europe at Africa.- Higit na malaki ang utak nito kaysa sa Australopithecus
 13. 13. - “taong nakakatayo ng tuwid”- Maaaring nabuhay sila sa Silangan at Timog – Silangang Asya, Europe at Africa.- Higit na malaki ang utak nito kaysa sa Australopithecus- May apat na labi: *Taong Java *Taong Zambia *Taong Peking *Taong Heidelberg
 14. 14. -natagpuan sa Java,Indonesia noong 1891 niEugene Dubois
 15. 15. -natagpuan sa Java,Indonesia noong 1891ni Eugene Dubois-ipinapalagay na may500,000 hanggang750,000 taon angitinagal nito sadaigdig
 16. 16. -kauri ito ng Taong Java
 17. 17. -kauri ito ng Taong Java-isang Homo erectus
 18. 18. -kauri ito ng Taong Java-isang Homo erectus-nadiskubre sa Zambia noong 1921
 19. 19. -natagpuan sa Peking,China sa yungib ng ChowKon Tien noong 1927.
 20. 20. -natagpuan sa Peking,China sa yungob ng ChowKon Tien noong 1927.-gumamit ng apoy
 21. 21. -natagpuan sa Peking,China sa yungob ng ChowKon Tien noong 1927.-gumamit ng apoy-kumain ng berry
 22. 22. -natagpuan sa Peking,China sa yungob ng ChowKon Tien noong 1927.-gumamit ng apoy-kumain ng berry-gumamit din ng mgamatitigas at matutulis nabagay tulad ng bato
 23. 23. -natagpuan sa Peking,China sa yungob ng ChowKon Tien noong 1927.-gumamit ng apoy-kumain ng berry-gumamit din ng mgamatitigas at matutulis nabagay tulad ng bato-gumamit ng quartz bilangpanghiwa ng karne
 24. 24. -ang mga buto ng camel,kabayo, tupa , elepante atusa ay nasa paligid ngkanilang tirahan.
 25. 25. -ang mga buto ng camel,kabayo, tupa , elepante atusa ay nasa paligid ngkanilang tirahan.-malaki angpangangatawan, hindigaanong mataas, malalakiat malalakas ang panga atmahaba ang kanilang mgababa.
 26. 26. natagpuan sa-Heidelberg,Germany
 27. 27. - “taong nag-iisip”
 28. 28. - “taong nag-iisip”- Pinakaadvanced sa lahat ng unang tao dahil sa higit na malaki ang utak nito.
 29. 29. - “taong nag-iisip”- Pinakaadvanced sa lahat ng unang tao dahil sa higit na malaki ang utak nito.- Halimbawa:1. Taong Neanderthal o Neanderthal Man2. Taong Cro-Magnon 0 Cro-Magnon Man3. Taong Tabon 0 Tabon Man
 30. 30. -nadiskubre saNeanderthal River,Germany noong 1856
 31. 31. -nadiskubre saNeanderthal River,Germany noong 1856-Maaaring nabuhay sapagitan ng 70,000hanggang 50,000 BCE
 32. 32. -nadiskubre saNeanderthal River,Germany noong 1856-Maaaring nabuhay sapagitan ng 70,000hanggang 50,000 BCE-pandak, malaki angpangangatawan, malalakiang tila mabigat na angmga panga, makapal angnoo at malaki ang ilong
 33. 33. -nakatira sa yungib atnagsuot ng balat ng hayop.
 34. 34. -nakatira sa yungib atnagsuot ng balat ng hayop.-marunong gumawa ngapoy
 35. 35. -nakatira sa yungib atnagsuot ng balat ng hayop.-marunong gumawa ngapoy-inililibing nila angkanilang patay
 36. 36. -nakatira sa yungib atnagsuot ng balat ng hayop.-marunong gumawa ng apoy-inililibing nila ang kanilangpatay-maaaring hindi nakatagal salamig at namatay nangsumapit ang pagyeyelo kungsaan natakpan ng maramingbunton ng malalaking yeloang maraming lugar sa NorthAmerica at Europe
 37. 37. -maaaring nabuhay noong40,000 BCE pagkaraangmawala ang mga TaongNeanderthal.
 38. 38. -maaaring nabuhay noong40,000 BCE pagkaraangmawala ang mga TaongNeanderthal.-nakita ang mga labi nitosa France
 39. 39. -maaaring nabuhay noong40,000 BCE pagkaraangmawala ang mga TaongNeanderthal.-nakita ang mga labi nitosa France-tinatayang nagmula saAsia o Africa
 40. 40. -maaaring nabuhay noong40,000 BCE pagkaraangmawala ang mga TaongNeanderthal.-nakita ang mga labi nitosa France-tinatayang nagmula saAsia o Africa
 41. 41. -maaaring nabuhay noong40,000 BCE pagkaraangmawala ang mga TaongNeanderthal.-nakita ang mga labi nito saFrance-tinatayang nagmula sa Asiao Africa-hindi nakasusulat ngunitnag-iwan ito ng maramingguhit-kamay sa mga yungib.
 42. 42. -nadiskubre sa Tabon Cave,Palawan noong 1962 ninaRobert Fox kasama angmga antropolohista ngPambansang Museo ngPilipinas, isa na si F. LandaJocano, isang Pilipinongantropolohista.
 43. 43. 1. Proconsul2. Australopithecine3. Homo Erectus4. Homo sapiens
 44. 44. 1. Australopithecus2. Paranthropus3. Zinjanthropus
 45. 45. 1. Java Man2. Zambian Man3. Peking Man4. Heidelberg Man
 46. 46. 1. Cro-Magnon Man2. Neanderthal Man3. Tabon Man
 47. 47. naniniwala ang mgaebolusyonista namalabakulaw na tao otaong malabakulaw angpinagmulan ng atingmga ninuno.
 48. 48. 1. Alin kaya sa mgateorya tungkol sapinagmulan ng tao angdapat paniwalaan?Bakit?
 49. 49. 2. Alin o sino kaya sakanila ang tunay natutugon sa“nawawalang kawing”?Bakit?
 50. 50. Kasaysayan ng Daigdig, pp. 23 – 27
 51. 51. MARAMING SALAMAT PO!

×