Mga rehiyong ekolohikal sa africa

29,116 views

Published on

21 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
29,116
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
671
Comments
21
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mga rehiyong ekolohikal sa africa

 1. 1. Lunduyan ngSinaunang Kultura
 2. 2. 1. LUPAIN SA BAYBAY – DAGAT may matabang lupain sa dakong hilaga at timog Africa sa loob ng kontinente ang malawak na disyerto ng Sahara at Kalahari nagsisimula ang rehiyong savanna sa mga hangganan ng disyerto at nagtatapos sa masukal na kagubatan
 3. 3. 2. DISYERTO tigang at hindi maaaring panirahan ngmga tao
 4. 4. binubuo ng sand dunes angdakong silangan at kanluran ngdisyerto.
 5. 5. ang madamong disyerto aymaaaring pagtaniman at pastulan ngmga hayop ng mga BEDOIUN
 6. 6. Sahara – pinakamalawak nadisyerto sa buong daigdig
 7. 7. Kamelyo ang ginagamit sapaglalakbay. “barko ng disyerto”
 8. 8. Oasis - pook na may tubig nanagsimula sa mga bukal sa ilalim ngdisyerto.
 9. 9. malaki ang kinikita ng mgamangangalakal kahit mahirap atmapanganib maglakbay asin, tela at tanso mula sahilagang Africa patungo sa Niger atpagbabalik, mga kalakal na ginto,garing at katad ang ipinagbibili sa mgapamilihan sa Mediterranean.
 10. 10. itinigil ang pangangaso sa disyertong Kalahari dahil naubos ang mganahuhuling hayop.
 11. 11. 3. SAVANNA pananahan ng maraming tao
 12. 12. lupaing sakahan sa Africamadalas umulan sa rehiyong ito
 13. 13. mahirap mamuhay dahil sa suliranin sakomunikasyon at transportasyon
 14. 14. 4. MGA ILOGApat na ilog ang dumadaloy sa savanna atkagubatan.a. Niger Riverb. Nile Riverc. Zambezi Riverd. Congo River
 15. 15. itinayo ang mga bayan, lungsod atpamilihan. ginawang lupang sakahan pinagkukunan ng kita ng mgamangingisda maraming bangka at barkongnagdadala ng produkto at kalakal mula sakagubatan at savanna ng Africa patungo samga bukana ng ilog.
 16. 16. Ang Lambak ang Nile ang ipinalalagayna unang pook na sakahan sa kontinente.(trigo at barley)
 17. 17. 200 BC – natutong mag-alaga ng hayop(kambing, baka at tupa) ang mga Aprikanosa Silangang Africa kaya naging lipunangpastoral.
 18. 18. 500 BC – natutong gumamit ng bakal
 19. 19. 450 BC – natatag sa gawing timog ng Egyptat umunlad hanggang 150 BC
 20. 20. 750 BC – sinakop ang Egypt at nabawinoong 630 BC
 21. 21. inabot ng Panahon ng Bakal MERVE – matatagpuan angmaraming kasangkapan, sandatangbakal, alahas at sistema ng pagsulatna hawig sa hieroglyphics. hiwaga pa rin ang sanhi ngpagbagsak ng at tuluyang pagkawalang kaharian ng Merve.
 22. 22. PUNDASYON NG PAGLINANG NGKABIHASNAN NG AFRICA 1. paglaganap ng paggamit ngbakal 2. pag – unlad ng paraangpagsasaka 3. pagdami ng bunga ngpananim 4. pagsulong ng kalakalan
 23. 23. PAMAHALAAN AT SAMAHANGPANLIPUNAN ugnayang pampamilya ang tao ay kabilang sa isang angkan,nakikilala ang katayuan ng isang tao sa lipunanbinubuo mga pangkat. pinuno: ninunong lalaki o babae binibigyan ng salapi at pagkain angnangangailangan inaalagaan ang mga biyuda, ulila, matatandaat maysakit iginagalang din ang nakatatanda
 24. 24. MGA UNANG TAOAfrica ang pinaniniwalaangpinagmulan ng sinaunang tao.1967, nahukay ang isang piraso ngpanga (limang milyong taon na angnakalipas) ng sinaunang tao saKenya ng mga taga-HarvardUniversity.
 25. 25. PAMUMUHAY NG SINAUNANG TAO pagsasaka, pangangaso,pangingisda at pangangalap ngpagkain.
 26. 26. PAMUMUHAY NG SINAUNANG TAO ama, asawa, mga asawa at mgaanak na wala pang asawa ang bumuong ilang angkan ang isangpamayanan.
 27. 27. PAMUMUHAY NG SINAUNANG TAO ang bawat sambahayan ay maysariling sakahan bayanihan kung panahon nganihan o pagtatayo ng isang bahay
 28. 28. PAMAHALAAN AT RELIHIYON PARI, may mahalagangkatungkulan, nagdarasal upangumulan at maging sagana ang ani.
 29. 29. PAMAHALAAN AT RELIHIYON PARI, may kontrol sa distribusyongng lupain at nagtatakda ng panahon ngpagtatanim at uri ng pananim.
 30. 30. PAMAHALAAN AT RELIHIYONsa NYAMWEZI, TANZANIA, higit namakapangyarihan ang PINUNO kaysa saPARI.PINUNO, nangongolekta ng buwis,nangangasiwa ng hukbo, nagpapasya ngusapin.ang batas ay sinang-ayunan ng mgamiyembro ng pamayanan ngunit hindinakasulat.
 31. 31. KASAYSAYAN AT SINING GRIOT – western Africa tagapag-ingat ng mga dokumento,historyador, tagapayo ng mga pinunong mga kasapi nito.
 32. 32. KASAYSAYAN AT SINING GRIOT – western Africa sanggunian tungkol sa kasaysayanng lipunan at ng isang angkan.
 33. 33. KASAYSAYAN AT SINING laganap sa Africa ang pagliliok sakahoy ng mga hugis tao hayop noongsinaunang panahon.
 34. 34. 400 BC – natatag sa isang pook namalapit sa pamilihan ng ginto. pangangalakal at pagsasaka angpangunahing hanapbuhay.
 35. 35. Ang HARI NG GHANA, banal,tanging may karapatang makipag-usapsa diyos, maghirang ng mga opisyal,namamahala sa kalakalan, may-ari ngminahan ng ginto sa Wanggara,nagpapataw ng buwis sa kalakalan.
 36. 36. Ang hari ay may malaking kayamananng ginto.1. malaginto ang larawan ng paligid ng kuta2. gintong armas ng mga sundalo3. ginto ang kasuotan ng prinsipe attagapayo4. ang kabayo ay may kumot na gintong telaat ang aso ay may ginto at pilak na kwelyo
 37. 37. Ikapitong siglo – nakarating ang Islam peronanatili sa sinaunang paniniwala ang mgaAprikano.
 38. 38. Ika - 11 siglo – sinalakay ngAlmoravid at sinakop ng mgaMuslim sa loob ng 10 taon
 39. 39. nabawi ang trono ngunit hindina naging dakila ang imperyo ngGhana dahil mahina ang mgapinunong namamahala sa bansakaya napilitang umalis ang mgamangagalakal dito
 40. 40. Ang Mali ay isang lalawiganlamang ng Ghana.
 41. 41. Sumikat ito sa ilalim ngpamamahala ni SUNDIATA nabigo ang mga haringnagtangkang magpabagsak sa kanya
 42. 42. 1235 – pinalawak angkapangyarihan ng Mali. Sinakop angmga minahan ng ginto at asin atkinontrol ang kalakalan.
 43. 43. MANSA – tawag sa mga hari ngMali. MANSA MUSA – pamangkin niSundiata. Nakarating sa Mecca noong1324.
 44. 44. bumaha ng ginto nang makaratingsa Cairo (Egypt) sa dami ng kanyangpinamigay
 45. 45. Yumaman ang Mali dahil sapakikipagkalakalan ng ginto. Nagingtagapagtustos sila ng ginto sa Europe.
 46. 46. LUNGSOD NG TIMBUKTU –sentro ng kultura sa Mali. Dinarayo ngmga iskolar mula sa mga bansangMuslim.
 47. 47. ayon sa IBN BATTUTA, nagkaroonng pagbabago sa sistemangpanlipunan. matatag ang sistema ngkatarungan.
 48. 48. mabilis ang paglapat ngkaparusahan sa mga nagkasala. ang mga babae ay malaya atpantay ang karapatan sa mgakalalakihan.
 49. 49. humina ang kapangyarihan ngMali sa pag-alis ni Mansa Musa satrono. Isa sa mga pinuno nglalwigan ang nagkaroon ngpagnanasang masakop ng Mali atmapamahalaan ang buongimperyo.
 50. 50. SUNNI ALI, hari ng Songhai saloob ng 35 taon. Sumalakay saTimbuktu noong 1468. Hindinagtagumpay na pinuno.
 51. 51. ASKIA, pumalit kat Sunni Ali,mabuting pinuno, pinaunlad ang ibangbayan. Islam ang naging relihiyon ngimperyo.
 52. 52. kinainggitan ang kaunlaran ng Timbuktu1590 – sumalakay ang mga Moroccansa Songhai.Natalo ang mga Songhai dahil higit naepektibong sandata ang baril kaysapana at espada.nagkawatak – watak ang imperyongSonghai kinalaunan.
 53. 53. 120 BC – nagsimula sa SilangangAfrica ang kalakalan sa pagitan ngmga mangangalakal na Indian,Arabe at Aprikano.nalikha ang kultura na may aspetong kulturang Islamiko, Asyano atAprikano.
 54. 54. Africa – ginto, garing mula saelepante at bakal Asyano at Arabe – bulak atkasangkapang porselana galing saChina. KILWA – isa sapinakamagandang lungsod saAfrica; palasyo, moske, kalsada,
 55. 55. Ang bawat lungsod – estado aymay sariling pinuno, pamahalaan,batas, sistema ng pagbubuwis atpangangalaga sa kaayusan. maluwag ang pamumuhay atmalaya ang tao na sumamba saanumang relihiyon.
 56. 56. Nagmula sa angkan ng mgamarunong gumawa ng kasangkapangbakal ang mga tao sa Zimbabwe. ika – 11 siglo, tumawid sa IlogZambesi ang mga SHONA, mula sapangkat ng BANTU
 57. 57. Nagmina sila ng ginto atipinagbili sa mga lungsod-estado sa East Africa. Angkapalit ng ginto ay tela, tanso atporselana.
 58. 58. 1450, nagsimula silangnakipagkalakalan sa mgaPortuges.
 59. 59.  Hari ang namumuno sa Zimbabwe. banal na tao ang hari Magbibitiw kapag nagkasakit
 60. 60. Ang hari ay nakatira sa isangpalasyong bato kasama ang mgaasawa, tagapayo at pinuno ngpamahalaan.
 61. 61. Isang libong tao ang nakatira sapalasyo. Sa paligid nito, nakatira angmga alipin, magsasaka, katulong,sundalo at kani-kanilang pamilya.
 62. 62. 800 BC, natatag ang kahariansa dakong silangan ng Lake Chad.
 63. 63. Si HARING SAIFang unang hari ngdinastiyang tumagal saloob ng isang libongtaon.
 64. 64. masigla ang kalakalan sa buongkaharian at ipinapalit ang asingnagmumula sa hilaga ang produktongtela at katad.
 65. 65. 1400, sumalakay ang mga taga-Silangankaya lumipat ang kaharian sa kanluran ngLake Chad.Tinawag itong KANEM –BORNU. (bahagi ng Chad at Nigeriangayon)1580-1670, pinamunuan niHARING IDRIS ALOOMA ang bagongkaharian.
 66. 66. 1580-1670, pinamunuan niHARING IDRIS ALOOMA angbagong kaharian.1. itiginaguyod ang Islam2. inarmasan ang hukbo ng kabayo atbaril3. kinilala ng maraming estado angkapangyarihan ng Kanem - Bornu
 67. 67. nabigo ang mga sumunod nakay HARING IDRISALOOMA na panatilihin angkapangyarihan sa kaharian.1846 – nabuwag ang kaharian atnamatay ang huling hari
 68. 68. natatag sa dakong hilaga ngNIGERIA Hanapbuhay:pangangalakal Produkto: garing, katad, kola
 69. 69. 1800 – sinalakay ni UTHMANDAN FODIO ang Hausa atginawang kabisera ang Soloto nanaging maunlad na lungsod noongika-19 na siglo.
 70. 70. 1472 – dumaong ang mgabarkong Portuges sa Benin, SouthAfrica
 71. 71. natuklasan ng mga Europeoang Africa sa kanilang paghahanapng mga bagong pamilihan PORTUGES – ang unangpangkat na nakarating sa Africa atnakipagkalakalan sa mga Aprikano.
 72. 72. OBA – namumuno sa Benin.1. OBA EWEDO– namunonoong ika-14 na siglo2. OBA EWARE THE GREAT– nagpalakas ng hukbong militar.
 73. 73. 1500 – nakarating ang mgamangangalakal na Pranses,Olandes at Ingles sa Benin. ipinakilala ang mga bagongpagkain; mais at bungangkahoy. naging pangunahing pagkainang mais sa ilang bahagi ng Africa
 74. 74. ALIPIN – kalagayan sa buhaySino ang mga alipin?1.Bihag na labanan
 75. 75. ALIPIN – kalagayan sa buhaySino ang mga alipin?1.Bihag na labanan2. May utang
 76. 76. ALIPIN – kalagayan sa buhaySino ang mga alipin?1.Bihag ng labanan2. May utang3. Kriminal
 77. 77. Bakit nagkaroon ng bentahan ngmga alipin? kailangan ng manggagawa atalipin sa plantasyon ng tubo atminahan.
 78. 78. Bakit nagkaroon ng bentahan ngmga alipin? kailangan ng manggagawa atalipin sa plantasyon ng tubo atminahan. nangalap ang mga Europeo ngmga alipin sa Africa.
 79. 79. Saan naganap ang kalakalan ngmga alipin?1. Benin , 2. Dahomey, 3. Asante
 80. 80. Paano naganap ang kalakalan ngmga alipin? 1. Isinasakay ang mga alipin sabarko patungong America1
 81. 81. Paano naganap ang kalakalan ngmga alipin? 2. Ang iba ay ipinagbibili kapalit ngbaril at iba pang armas
 82. 82. Hanggang kailan tumagal angkalakalan ng mga alipin? hanggang ika – 19 na siglo
 83. 83. itinatag nina OSER TUTU atOKOMFU AKOKYE 1670 – napag-isa nila angmaliliit na kaharian sa kagubatanng Asante.
 84. 84.  Maunlad ang kalakalan at may malakas na hukbo. Kita mula sa pagbili ng ginto, kola at alipin Pinipili ang opisyal ayon sa kakayahan, hindi sa katayuan sa buhay May departamento para sa koleksyon ng buwis, kalakalan, komunikasyon, transportasyon at iba pang gawain ng pamahalaan.
 85. 85. 1896, sinakop ng mgaIngles. hindi lubusang bumagsakang kaharian hanggang ngayon, mayisang hari na namumuno samga Asante sa Ghana
 86. 86. www.wikipedia.orgwww.google.com/imagesMicrosoft Student with EncartaKasaysayan ng Daigdig, pp. 106 - 115
 87. 87. http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 88. 88. all is well
 89. 89. all is well,all is well,
 90. 90. all is well,all is well,all is well
 91. 91. THANK YOUVERY MUCH!

×