Kadakilaan ng greece

34,686 views

Published on

Published in: Travel, Art & Photos
4 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
34,686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1,279
Comments
4
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kadakilaan ng greece

 1. 1. YUNIT IIAng Daigdigsa Panahon ng Transisyon
 2. 2. Tungkol saan ang Yunit II?Kabihasnang Kanluranin: Greece at Italy
 3. 3. Tungkol saan ang Yunit II?Kabihasnang Kanluranin: Greece at ItalyKabihasnang klasikal sa Africa at America
 4. 4. Tungkol saan ang Yunit II?Kabihasnang Kanluranin: Greece at ItalyKabihasnang klasikal sa Africa at AmericaImperyo: Persian, Roman, Byzantine, Mongol at Holy Roman Empire
 5. 5. Tungkol saan ang Yunit II?Kabihasnang Kanluranin: Greece at ItalyKabihasnang klasikal sa Africa at AmericaImperyo: Persian, Roman, Byzantine, Mongol at Holy Roman EmpireUgnayan ng Silangan at Kanluran
 6. 6. KABANATA 4Kabihasnang Klasikal saMediterranean
 7. 7. Tungkol saan ang Kabanata 4? Greece
 8. 8. Tungkol saan ang Kabanata 4? Greece Rome
 9. 9. GREECE AT ITALYILOG TIBER –sentro ngsibilisasyongklasikal ngGreece atItaly
 10. 10. GREECE AT ITALY Sa Greeceisinilang angdemokrasya
 11. 11. GREECE AT ITALY Sa Italynaging tanyagang batas,pamahalaan atorganisasyongmilitar.
 12. 12. GREECE AT ITALY “ang kadakilaan ngGreece at kamaharlikaanng Rome” “The glory that wasGreece, the grandeur thatwas Rome”
 13. 13. Ano ang tatalakayin sa Kabanata 4?A. Kasaysayan ng dalawang estado at iba’t ibang aspeto ng buhay Griyego- Romano 1. lipunan 2. pamahalaan 3. kultura 4. digmaan 5. pagsikat at pagbagsak ng imperyo
 14. 14. Tungkol saan ang Kabanata 4? Greece Rome
 15. 15. KADAKILAAN NG GREECE
 16. 16. KADAKILAAN NG GREECE malaki ang bahagingginampanan ng Greece sapagtatatag ng kabihasnangKanluranin.
 17. 17. KADAKILAAN NG GREECE malaki ang bahagingginampanan ng Greece sapagtatatag ng kabihasnangKanluranin. Sa kanila nagsimula angkaisipan ng demokrasya atkaisipang demokrasya aykarapatang pampulitika.
 18. 18. KADAKILAAN NG GREECE Ang mga obra maestra sasining, panitikan at iba pangnaging pamantayan sa iba’t ibanglarangan sa Europe.
 19. 19. KADAKILAAN NG GREECE Ang mga obra maestra sasining, panitikan at iba pangnaging pamantayan sa iba’tibang larangan sa Europe. Paano narating ng Greeceang rurok ng kadakilaan?Tunghayan natin.
 20. 20. Heograpiya ng Greece
 21. 21. HEOGRAPIYA NG GREECE Ang sinaunangGreece aymatatagpuan sadulong – timog ngBalkan Peninsula
 22. 22. HEOGRAPIYA NG GREECE Ang sinaunangGreece aymatatagpuan sadulong – timog ngBalkan Peninsula. Kabilang angnapakaramingmaliliit na pulo ngAegean Sea.
 23. 23. HEOGRAPIYA NG GREECE HANGGANAN (Tatlong panig ng karagatan)Silangan: Aegean Sea
 24. 24. HEOGRAPIYA NG GREECE HANGGANAN (Tatlong panig ng karagatan)Silangan: Aegean SeaKanluran: Ionian Sea
 25. 25. HEOGRAPIYA NG GREECE HANGGANAN (Tatlong panig ng karagatan)Silangan: Aegean SeaKanluran: Ionian SeaTimog:Mediterranean Sea
 26. 26. HEOGRAPIYA NG GREECE Bulubundukinang Greece.
 27. 27. HEOGRAPIYA NG GREECE Bulubun dukin ang Greece.MOUNT PINDUS nagsisilbi ng gulugud na
 28. 28. HEOGRAPIYA NG GREECE Nasasalitan ang mabatong baybayinng maraming golpo at look
 29. 29. HEOGRAPIYA NG GREECE Halos mahati ng Corinth Gulf angGreece sa dalawang rehiyon: ATTICA atPELOPONNESUS
 30. 30. HEOGRAPIYA NG GREECE Walang mahabang ilog ang peninsulana maaaring pagmulan ng isang matabanglambak para sa agrikultura.
 31. 31. Ang MgaLungsod–Estado o Polis
 32. 32. ANG MGA LUNGSOD - ESTADO Mabilis na lumaki ang populasyon ngGreece habang bumabangon sa pananakopng mga Dorians
 33. 33. ANG MGA LUNGSOD - ESTADO Mabilis na lumaki angpopulasyon ng Greece habangbumabangon sa pananakop ngmga Dorians Madalang ang matatabanglupang pansakahan
 34. 34. ANG MGA LUNGSOD - ESTADO Maraming Griyego o Greeks angnanduyahan sa mga pulo ng Aegean atdoon nagtayo ng kolonya.
 35. 35. ANG MGA LUNGSOD - ESTADO Nagtatag din sila ang iba pangkolonya sa baybay-dagat ngMediterranean, sa Asia Minor (Turkeyngayon) at sa Italy.
 36. 36. ANG MGA LUNGSOD - ESTADOBakit naging kalakalan ang hanapbuhayng mga Griyego?
 37. 37. ANG MGA LUNGSOD - ESTADOBakit naging kalakalan ang hanapbuhayng mga Griyego? dahil sa kakulangan ng lupangsakahan.
 38. 38. ANG MGA LUNGSOD - ESTADO Ang mga pulo ng Aegean ay naginglunsaran patungong Silangan.
 39. 39. ANG MGA LUNGSOD - ESTADO Ang pagkikipagpakalakalan ng mgaGriyego ang nagsimula ng pagtatagpo ngkulturang Griyego at ng kulturangSilangan na higit na maunlad sakabihasnang Griyego noong panahongiyon.
 40. 40. ANG MGA LUNGSOD - ESTADO Naging pagsasaka ang hanapbuhayng mga Griyego mula nang matigil angkanilang paglalakbay at pananakop
 41. 41. ANG MGA LUNGSOD - ESTADO Sa pamayanang pagsasaka, nabuoang mga lungsod.
 42. 42. ANG MGA LUNGSOD - ESTADO Ang mga lungsod ay humiwalay atnagsarili bilang isang POLIS oLUNGSOD-ESTADO, isang maliit nalungsod ngunit malaya tulad ng isangestado.
 43. 43. ANG MGA LUNGSOD - ESTADO Ang mga lungsod ay humiwalay atnagsarili bilang isang POLIS oLUNGSOD-ESTADO, isang maliit nalungsod ngunit malaya tulad ng isangestado. May sarili itong: a. pwersang pandepensa
 44. 44. ANG MGA LUNGSOD - ESTADO Ang mga lungsod ay humiwalay at nagsarili bilang isang POLIS o LUNGSOD-ESTADO, isang maliit na lungsod ngunit malaya tulad ng isang estado. May sarili itong: a. pwersang pandepensa b. batas
 45. 45. ANG MGA LUNGSOD - ESTADO Ang mga lungsod ay humiwalay atnagsarili bilang isang POLIS oLUNGSOD-ESTADO, isang maliit nalungsod ngunit malaya tulad ng isangestado. May sarili itong: a. pwersang pandepensa b. batas c. patron
 46. 46. ANG MGA LUNGSOD - ESTADOAnong nangyari nang matatag ang mgapolis?
 47. 47. ANG MGA LUNGSOD - ESTADOAnong nangyari nang matatag ang mgapolis? Nahati ang mga pangkat ng mgaGriyego sa mga maraming polis olungsod-estado.
 48. 48. ANG MGA LUNGSOD - ESTADOSino ang namumuno sa bawat polis?
 49. 49. ANG MGA LUNGSOD - ESTADOSino ang namumuno sa bawat polis? Isang tao na kadalasang nakatira saisang moog na nasa burol o mataas nalungsod o acropolis.
 50. 50. ANG MGA LUNGSOD - ESTADOBakit nahati ang Greece sa mga lungsod-estado o polis?
 51. 51. ANG MGA LUNGSOD - ESTADOBakit nahati ang Greece sa mga lungsod-estado o polis? 1. labis na pagmamahal sa kalayaanglokal
 52. 52. ANG MGA LUNGSOD - ESTADOBakit nahati ang Greece sa mga lungsod-estado o polis? 1. labis na pagmamahal sa kalayaanglokal 2. labag sa kalooban ng mga Griyegoang sentralisadong pamahalaan
 53. 53. ANG MGA LUNGSOD - ESTADOBakit nahati ang Greece sa mga lungsod-estado o polis? 1. labis na pagmamahal sa kalayaanglokal 2. labag sa kalooban ng mga Griyegoang sentralisadong pamahalaan 3. madali itong ipagtanggol
 54. 54. ANG MGA LUNGSOD - ESTADO Ang sistema ng transportasyongpanlupa ay hindi pa maunlad kung kaya’tang humahadlang ang kabundukan sapaglalakbay at pag-uugnayan.
 55. 55. ANG MGA LUNGSOD - ESTADO Naging magaling na manlalakbay sadagat at mangangalakal ang mararahas namga Griyego. Nanatiling malay atnagsasarili ang mga lungsod-estado.
 56. 56. KASAYSAYANGPAMPULITIKA
 57. 57. KASAYSAYANG PAMPULITIKA Sa Greece nalinang ang unangkonsepto ng demokrasya bagamannagsimula ito sa pamahalaangmonarkiya o pamumuno ng isanghari o monarka.
 58. 58. KASAYSAYANG PAMPULITIKA Sa Greece nalinang ang unangkonsepto ng demokrasya bagamannagsimula ito sa pamahalaangmonarkiya o pamumuno ng isanghari o monarka. Mula sa monarka, nagingaristokrasya o pamumuno ng mgamahuhusay o taong may matataasna antas sa lipunan.
 59. 59. Panahon ngMonarkiya
 60. 60. PANAHON NG MONARKIYA Sa simula, hari ang namumuno salungsod - estado
 61. 61. PANAHON NG MONARKIYA Paano namuno ang hari?1. Sumasangguni sa isang konseho ngmga maharlika kung gumagawa ngmahalagang pasya.
 62. 62. PANAHON NG MONARKIYA Paano namuno ang hari?2. Nagpapasya ang hari sa isang kapuluanna binubuo ng lahat ng mamamayanglalaki.
 63. 63. PANAHON NG MONARKIYA Paano namuno ang hari?3. Inaatasan ang maharlika namagpahayag, pagsigaw ang pahiwatig ngpagsag-ayon o pagtanggi.
 64. 64. PANAHON NG MONARKIYAPaano naging aristokrasya ang Greece? Ang kapangyarihan ng hari ay unti-unting nalipat sa mga maharlika hanggangtuluyang mawala sa mga lungsod-estadoang posisyon ng hari. Sa halip na monarkiya, inihahalal angmga opisyal ng lungsod taun-taon mula samga kalalakihang nakaaangat sa lipunan omaharlika. Tinawag itongARISTOKRASYA o “pamumuno ngpinakamahuhusay”.
 65. 65. PANAHON NG MONARKIYAPaano naging aristokrasya ang Greece? Sa ngayon, nag-uugat angaristokrasya sa malalaking ari-arian ngpamilyang pinagmulan.
 66. 66. PANAHON NG MONARKIYAPaano naging aristokrasya ang Greece? ARISTOKRATA - mayayamang uring lipunan. May kagamitang pandigma –ang kabayo at kalasag.
 67. 67. PANAHON NG MONARKIYAPaano naging aristokrasya ang Greece? ang kanilang lupain ay sinasaka ngmga magsasaka na umaasa lamang sabahagi ng kanilang bahagi ng ani.
 68. 68. Panahon ngPananakop
 69. 69. PANAHON NG PANANAKOPNaging maganda ba ang pamamalakad ngmga maharlika?
 70. 70. PANAHON NG PANANAKOPNaging maganda ba ang pamamalakad ngmga maharlika? Hindi kasi naging malupit sila
 71. 71. PANAHON NG PANANAKOPNaging maganda ba ang pamamalakad ngmga maharlika? Hindi kasi naging malupit silaAno ang naging reaksyon ng mgamamamayan sa pagiging malupit ng mgamaharalika?
 72. 72. PANAHON NG PANANAKOPNaging maganda ba ang pamamalakad ngmga maharlika? Hindi kasi naging malupit silaAno ang naging reaksyon ng mgamamamayan sa pagiging malupit ng mgamaharalika? Nawalan sila ng kasiyahan at hindina itinaguyod ang mga lupang-pansakahan.
 73. 73. PANAHON NG PANANAKOPAno ang naging solusyon ng mgamaharlika?
 74. 74. PANAHON NG PANANAKOPAno ang naging solusyon ng mgamaharlika? Pagpapadala ng mga mandarayuhansa ibang lupain.
 75. 75. PANAHON NG PANANAKOPAno ang naging solusyon ng mgamaharlika? Pagpapadala ng mga mandarayuhansa ibang lupain.Saan sila nagtatag ng mga kolonya?
 76. 76. PANAHON NG PANANAKOPAno ang naging solusyon ng mgamaharlika? Pagpapadala ng mga mandarayuhansa ibang lupain.Saan sila nagtatag ng mga kolonya? South Italy, Sicily, South France,gawing kanluran ng Africa, mga kipotpatungong Black Sea at sa baybay – dagatng Black Sea.
 77. 77. PANAHON NG PANANAKOP naging malaya sa isa’t isa angmga kolonyang ito.
 78. 78. PANAHON NG PANANAKOP naging malaya sa isa’t isa angmga kolonyang ito. METROPOLIS O MOTHERCITY ang nag-uugnay sa mgakolonyang ito sa lahi at relihiyon.
 79. 79. PANAHON NG PANANAKOP naging malaya sa isa’t isa angmga kolonyang ito. METROPOLIS O MOTHERCITY ang nag-uugnay sa mgakolonyang ito sa lahi at relihiyon. hindi nasupil ang gawaingpampulitika ng pinagmulan nglungsod-estado.
 80. 80. Pagtatatag ng Imperyong Griyego
 81. 81. PAGTATATAG NG IMPERYONG GRIYEGO Naganap ang isang masiglangpakikipagpalitan ng produkto sa mgabagong kolonya at ng mga pinagmulanglungsod. Isang maunlad na ekonomiyangkomersyal at industriyal ang sumibol samga daungang-lungsod ng Aegaen. Gumamit ng SALAPI mula saLYDIA, isang kalapit-estado.
 82. 82. PAGTATATAG NG IMPERYONG GRIYEGO Bunga ng kolonisasyon angpagkabuo ng damdamin ng pagkakaisa ngiba’t ibang pangkat ng lahing Griyego. Napuna nila ang kaibahan ngkanilang wika, kaugalian at institusyon saibang lahi.
 83. 83. PAGTATATAG NG IMPERYONG GRIYEGO Anu – ano ang kanilang mga bansag?Barbaro – sa mga hindi Griyego
 84. 84. PAGTATATAG NG IMPERYONG GRIYEGO Anu – ano ang kanilang mga bansag?Hellenes – sa mga Griyego
 85. 85. PAGTATATAG NG IMPERYONG GRIYEGO Anu – ano ang kanilang mga bansag?Hellas – sa maalamat na ninuno ng mga Griyego.
 86. 86. PAGTATATAG NG IMPERYONG GRIYEGO Ano ang taguri ng mga Romano samga Griyego?Greece at Griyego, mula sa isang maliit napangkat, ang GRALI
 87. 87. ATHENS:Pinakademokratikong Lungsod-Estado ng Greece
 88. 88. ATHENSNasa distrito ng Attica
 89. 89. ATHENSNasa distrito ng Attica1200 – 800 BCE, nasa pamumuno ng isang hari o MONARKIYA
 90. 90. ATHENSNasa distrito ng Attica1200 – 800 BCE, nasa pamumuno ng isang hari o MONARKIYANalipat sa ARISTOCRATIC COUNCIL na may siyam (9) na pinuno na may bansag na Archon
 91. 91. ATHENSASSEMBLY – isa sa sangay ng pamahalaan
 92. 92. ATHENSASSEMBLY – isa sa sangay ng pamahalaanBukas sa mamamayang may ari-arian ngunit limitado ang kapangyarihan.
 93. 93. ATHENSASSEMBLY – isa sa sangay ng pamahalaanBukas sa mamamayang may ari-arian ngunit limitado ang kapangyarihan.Pinapatakbo ng mga aristokrata sa kanilang pansariling interes
 94. 94. ATHENSASSEMBLY – isa sa sangay ng pamahalaanBukas sa mamamayang may ari-arian ngunit limitado ang kapangyarihan.Pinapatakbo ng mga aristokrata sa kanilang pansariling interesNagpapalabas ng mga batas na nakapipinsala sa mga ordinaryong mamamayan.
 95. 95. ATHENSHumingi ng reporma ang mga magsasaka, mangangalakal at manggagawa kasabay ng bantang pag- aaklas.
 96. 96. ATHENS620 BCE – naatasan si DRACO, isang Archon na bumuo ng kodigo ng mga batas para sa Athens upang mabasa ng lahat.DRACONIAN CONSTITUTION – pinakaunang kodigo ng Greece.
 97. 97. ATHENS SOLON – napiling tagapamagitan upang humawak ng lahat ng suliraning pampulitika, panlipunan at pang- ekonomiya. Pinagwalang – bisa ng pagkakautang
 98. 98. ATHENSGumawa ng bagong saligang batasAssembly – humalal ng mga pinuno ng pamahalaan at gumawa ng mga batas.
 99. 99. ATHENSAng lahat ng uri ng mamamayan ay may karapatang ipahayag ang kanilang saloobin sa pamahalaan bagaman iniaayon ang mga pribilehiyo, buwis at obligasyong militar sa halaga ng kanilang ari-arian.
 100. 100. ATHENSPISISTRATUS – tyrant o nanunungkulan sa paraang hindi naaayon sa batas.
 101. 101. ATHENSPISISTRATUS – ipinamahagi niya ang lupa sa mga walang lupa; ipinalaganap ang kalakalan at sining.
 102. 102. ATHENSIpinatapon ang mga aristokratang tumatanggi sa pagtangkilik sa kanya at kanyang partido.
 103. 103. ATHENSBumuo ng mga alyansang – komersyal sa ibang lungsod – estado.Programang pagpapautang sa mga mahihirapGawaing pampubliko upang matiyak na may hanapbuhay para sa lahatSUBSIDY o tulong salapi mula sa pamahalaan para sa pagpapaunlad ng sining at marangyang pagdiriwang ng estado kaugnay ng relihiyon.
 104. 104. ATHENSCLEISTHENES“Ama ng Demokrasya ng Athens” o nagtatag ng demokrasya sa Athens
 105. 105. ATHENSCLEISTHENES Ginawang bukas ang Assembly sa lahat ng kalalakihang malaya, may ari-arian man o wala ngunit walang karapatang magmungkahi ng batas.
 106. 106. ATHENSCOUNCIL OF FIVE HUNDRED may karapatang magmungkahi ng batas na pinili mula sa lahat ng mamamayanan sa pamamagitan ng palabunutan.
 107. 107. ATHENSJUNTA – hawak ang mga batas na ukolsa depensa at ugnayang panlabas.Binubuo ng sampung general na pili ngAssembly at tinatawag na strategi.
 108. 108. ATHENSOSTRACISM – pagpapatapon ngmasamang mamamayan sa loob ngsampung taon.
 109. 109. SPARTA:Ang Estadong Militar
 110. 110. SPARTANasa isla ng Peloponnesus. Isang lungsod sa Laconia.
 111. 111. SPARTAKasanayang militar ang naging mithiin ng isang Spartan kaya itinuon ng estado ang lakas at kakayahan ng lahat ng mamamayan sa layuning ito.
 112. 112. SPARTAPito (7) – animnapung (60) taon, isang mahigpit na pamamahala ng estado at inaasahang kikilalanin ang layunin ng estado bilang pansariling kapakanan.
 113. 113. SPARTABawal makipagkalakalanItinataboy ang mga dayuhan
 114. 114. SPARTA TATLONG PANGKAT NG LIPUNAN SA SPARTASPARTA O SPARTIATE –mamamayan at sundalo
 115. 115. SPARTA TATLONG PANGKAT NG LIPUNAN SA SPARTAPERIOCI – mangangalakal atmalalayang tao
 116. 116. SPARTA TATLONG PANGKAT NG LIPUNAN SA SPARTAHELOT – mga aliping magsasakao naglilingkod bilang alila sabahay.
 117. 117. ANG DIGMAANG PERSYANO/ PERSIAN WARS (492-479 BC)
 118. 118. PERSIAN WARSPERSIAN WARS – serye ng digmaan sa pagitan ng Greece at Persia.
 119. 119. PERSIAN WARSBakit nagkaroon ng Persian Wars o Greco-Persian Wars? – Nang lusubin ni Cyrus the Great ng Persian ang Ionia
 120. 120. BATTLE OF MARATHON – 490 BCMARATHON, naganap ang unang digmaan ng Gresya laban sa Persia.
 121. 121. BATTLE OF MARATHON – 490 BCIpinadala ni DARIUS I ang isang malaking hukbo ng ibinaba ng tuwiran sa Dagat ng Marathon sa North Attica. Itinaboy ng Athenian sa pamumuno ni GEN. MILTIADES
 122. 122. BATTLE OF THERMOPYLAE – 480 BCSi XERXES, anak ni Darius na namuno sa ekspedisyong sumakop sa Gresya. Ipinagtanggol ni KING LEONIDAS at 300 na mandirigmang Spartan ang daan ng Thermopylae.
 123. 123. BATTLE OF SALAMIS Nalinlang ng mga Athenians sa pamumuno ni THEMISTOCLES ang mga barkong Persiyano. Napasok nila ang kipot ng Salamis at doon ay nawasak nila ang mga plota ng mga Persiyano.
 124. 124. BATTLE OF PLATAEA – 479 BCNatalo ng mga Griyego ang mga Persiyano sa labanang ito.
 125. 125. ANG IMPERYONG ATHENS
 126. 126. IMPERYONG ATHENSDELIAN LEAGUE – pagsasanib o alyansa ng mga maraming lungsod- estado mula sa distrito ng Delos
 127. 127. IMPERYONG ATHENSPERICLES – narating ng Athens ang Ginintuang Panahon o Golden Age.Ipinatayo ang PARTHENON bilang pagpupugay kay Athena, ang diyos ng karunungan.
 128. 128. ANG PAGBAGSAK NG ATHENS
 129. 129. ANG PAGBAGSAK NG ATHENSPELOPONNESIAN LEAGUE – alyansa mula sa distrito ng Peloponesus na may layuning pabagsakin ang imperyong Athenian.
 130. 130. ANG PAGBAGSAK NG ATHENSPELOPONNESIAN WAR – kinasasangkutan ng Athens at mga estadong kaanib laban sa Sparta at mga kaalyadong estado. Tumagal ng 27 taon.
 131. 131. ANG PAGBAGSAK NG ATHENSPELOPONNESIAN WAR – nasakop ng Sparta ang Athens ngunit hindi nagtagal dahil sa inggit at kinalaban sila ng kanilang mga kaalyado. Ang Greece ay bumagsak at nasakop ng Macedonia na pinamunuan ni KING PHILIP.
 132. 132. SANGGUNIANwww.google.com/imagesKasaysayan ng Daigdig, pp. 73 - 81
 133. 133. DOWNLOAD LINKwww.slideshare.net/jaredram55Email: jaredram55@yahoo.com
 134. 134. MARAMINGSALAMAT PO! Inihanda ni:JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, Araling Panlipunan III August 2, 2012

×