Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prokariotoen pareta zelularra 2

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Prokariotoen pareta zelularra 2

 1. 1. Prokarioten pareta zelularrak (2) Gram + en matriza. Gram – en pareta. Arkaeen pareta Juan Arbulu http://www.arizmendipro.eu juarbulu@gmail.com @jarbulu
 2. 2. Gram + en pareta zelularren matrizea• Gram+ en Pga ondorengo sustantziaz osaturiko matriz anioniko batean txertatuta dago (50%arte): – Azido teikoikoak: ribitol-P edo glizerol-P polimeroak (n<30) non OHak ordezkatuak izan daitezke: H, azukreak, aminoazukreak edo D-ala-gatik – Azido teikuronikoak (Pren gabezian): aminoazukre eta uronikoen kopolimeroak – Azido lipoteikoikoak: glizerol-teikoikoak mintz plasmatikoari lotuta. Bere muturrak kanpo aldera agertzen dira
 3. 3. Azido ribitol-teikoikoa
 4. 4. Azido-alkohol erresistenteak diren bakterioen pareta• Gram + batzuren pareta berezia: Nocardia, Mycobacterium• Klorhidriko-etanolaren dekolorazioarekiko erresistenteak dira ( azido-alkohol erresistenteak)• Propietate honen zergatia: – Azido mikolikoak – Glukolipidoak – Ezkoak
 5. 5. Azido mikolikoak• Gantz ß-hidroxiazido α adarkatuak dira, oso kate luzeak (91 C)• Pareta zelularreko egitura berezi batean parte hartzen dute: – PGarabinogalaktanoaazido mikolikoak
 6. 6. AAR bakterioen paretako beste lipido batzuk• Glukolipidoak: – Trehalosaren mikolatoak • Hazkuntza faktore bezala jokatzen dute Mycobacterium-en kasuan – Trehalosaren sulfolipidoak • Birulentzia faktorea • Mycobacterium tuberculosis  ebasinak (makrofagoetan fagosoma- lisosoma elkartea inhibitzen dute) • Mikosidoak (mikoliko eta azukreen artean lotura esterrak)• Ezkoak: mikoliko eta kate luzeko oso adarkatuak diren alkoholen arteko elkarketa (C30-C34)
 7. 7. AAR paretak duten itxura• Petri kutxatiletan koloniak aurkezten duten ezkoen itxura• Likidoetan grumoak eratuz hasten dira• Oso iragaztezina – Lehortzearekiko erresistentzia – Eragile antibakterianoarekiko erresistentzia • Detergenteak • Oxidatzaileak • Azido eta baseak
 8. 8. Eubakterio Gram – en pareta zelularra• Gram + baino egitura konplexuagoa: – PG geruza mehea tarte periplasmikoaren barnean kokatzen da (gel periplasmikoz beterik), zeinek kanpo aldetik kanpo mintzarekin bat egiten duen
 9. 9. PGTarte periplasmikoaKanpo mintza
 10. 10. Gram – en kanpo mintza• Oso asimetrikoa den bikapa proteolipidikoa: – Kanpo geruza: • %60 proteinak • %40 lipopolisakaridoak (bakarrik Gram - etan) – Barne geruza: • Ez dago lipopolisakaridorik • Daude – Fosfolipidoak – Lipoproteinak – Beste proteina batzuk
 11. 11. Lipopolisakaridoaren (LPS) osaera• Gertuko alderdian:A Lipido (hidrofoboa)• Bitarteko zatia: oligosakaridoa• Urrutiko aldea: Aldameneko kate espezifikoa, polisakarido erakoa (hidrofiloa): Antigeno somatikoa “O” Gram – en bakterioena
 12. 12. Lipopolisakaridoa G.A.. saturatuak (C-14): beta- hidroximiristikoa Glukosamina- ß(16)-Errepikatzen den glukosamina, Kanpo nukleoa Barne nukleoaaldameneko katearen 1eko –Oha –P-unitatea etanolaminak ordezkatuta
 13. 13. LPSaren papera eta funtzioak (1)• Egiturazkoa: – Jariakortasun txikiagoa – Detergente eta solbenteekiko erresistenteagoak• Aldameneko kateak – Molekula hidrofobikoekiko iragazkortasun txikiagoa – “O” Antigeno somatikoa Gram - bakterioetan – Bakterio patogenoetan birulentzia baldintzatzen dute• Mg, Zn katioei elkartzen zaie – EDTA bezalako eragile kelantea gehitzen badugu  kanpo mintzaren antolaketa apurtu egiten da
 14. 14. LPSaren papera eta funtzioak (2)• A lipidoaren alderdia: endotoxina – Paper positiboa: • Makrofagoak LPSa errekonozitu egiten du eta zitokina askatzen ditu  sistema inmunea aktibatzen du – Paper negatiboa: • Batzutan, sistema inmunea gehiegiz aktibatzen da, sintoma patologikoak emanez – Sukarraren indukzioa (pirogenizitatea) – Hipotentsioa, arazo kardiakoa eman dezake – Ehunetan ekintza nekrotikoa
 15. 15. Kanpo mintzaren proteinak• Porinak: trimeroak eratzen dituzte, kanpo mintza zeharkatzen dituzten barne erretenak eratuz – Tamaina txikiko molekula pasa daitezke (<500-700 Da) – Enterobakterioetan: gatz biliarekiko babesa• Erreten espezifikoak: – B12 bitaminarentzako – F-aren kelatoentzako – Elikagai batzurentzako
 16. 16. Kanpo mintzaren papera eta funtzioak (1)• Sare molekularra – Molekula txikiei pasatzen uzten die – Antibakterianoak diren agenteekiko babesa • Koloratzaileak • Antibiotikoak • Entzimak (Adb.: lisozima) • Azido biliarrak
 17. 17. Kanpo mintzaren papera eta funtzioak (2)• Gainazaleko propietateak baldintzatzen ditu: – Hezetasun maila – Itsaskortasuna – Karga elektrikoa• Bertan finkatzen dira hostalariaren osagarri sistemako proteinak• Fago batzuren itsaspen tokiak
 18. 18. Tarte periplasmikoa (periplasma)• Tarte urtsua gel periplasmikoz beterikoa: – ARNasak eta fosfatasak – Elikagai batzuren garraioaz arduratzen diren proteinak – Seinale kimikoei lotzeko proteinak – Desnitrifikatzailetan eta kimio litoautotrofoetan: elektroien proteina garraiatzaileak• Osmoerregulazio funtzioa
 19. 19. Arkaeen pareta• Kasu askotan, Pgaren funtzioa S geruzak betetzen du• Methanosarcina eta Halococcus-en: S geruza metanokondroitinaz inguraturik• Metanobakterialetan: pseudomureina:

×