Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metabolismoaren laburpena

  • Be the first to comment

Metabolismoaren laburpena

  1. 1. KATABOLISMOAREN LABURPENA Juan Arbulu http://www.arizmendipro.eu juarbulu@gmail.com @jarbulu
  2. 2. Karbonoaren eta elektroien fluxua, energi iturria :Hartzidura Arnasketa aerobioa (organotrofoena) Konp. organikoa Komp. Ez-organikoa Carbono Elektroiak: NADH Cadena Electrones Carbono respiratoriaATP (NADH) ATP Etanola, lakticoa, CO2 O2 azetikoa,CO2
  3. 3. Hartzidura vs arnasketa NAD+ aren berrizketa• Arnasketa: elektroien azken hartzailea orokorrean inorganikoa da (O2, SO4=, NO3-, CO2, Fe+++)• Hartzidura: elektroi hartzaileak organikoak, nagusiki pirubatoa edo bere eratorkinak
  4. 4. Aniztasun metabolikoa prokariotoetan: Metabolismo energetiko motak• Hartzidura• Arnasketa – Aerobioa Konposatu inorganikoen oxidazioa Konposatu organikoen oxidazioa – Anaerobioa• Fotosintesia - Oxigenikoa - Anoxigenikoa
  5. 5. Arnasketa aerobioaEnergia sortzen duten redox prozesuak, emaile organiko edo inorganikoak eta hartzaile inorganikoa (O2) izanik A) sustratu organikoa C6 H12 O6 + O2 CO2 + H2O osoa CH3CH2OH + O2 CH3COOH osagabea B) sustratu inorganikoa NH4+ + O2 NO2- + H20 amonioaren oxidatzaileak NO2- + O2 NO3- + H20 nitritoaren oxidatzaileak H2S + O2 SO4= + H20 sufrearen oxidatzaileak Fe++ + O2 Fe+++ + H20 burdinaren oxidatzaileak H2 + O2 H20 hidrogenoaren oxidatzaileak
  6. 6. Sustratu inorganikoa erabiltzen dutenarnasketa aerobioak (mikroorganismokimioautotrofo edo litotrofoak)
  7. 7. LITOTROFOAK• Energia iturria: NH4+, NO2-, S=, S2O3=, S0, Fe+2, H2• Elektroi hartzailea: O2 o NO3-• Karbono iturria – autotrofoak: CO2 finkapena (Calvin) – mixotrofoak• Ahalmen erreduktorearen iturria: – Elektroien alderantzizko garraioa• Habitatak: lurzorua, ura eta S aberatsak diren eremuak
  8. 8. Sustratu organikoa erabiltzen duten arnasketa aerobioak
  9. 9. Karbohidratoen metabolismoa • Bide metaboliko nagusiak – Embden-Meyerhof-Parnas bidea (EMP, glikolisia) – Pentosas fosfato bidea – Entner-Doudoroff bidea (prokariota batzutan bakarrik ematen da)• Hiru bideak glukosa glizeraldehido 3 fosfato (G3P) bihurtzen dute (bide desberdinetatik)• G3P pirubatoan bihurtzen da modu berberean hiru bideetan.• G3Paren oxidazioa pirubikoa emateko erreakzioan ATPa produzitzen da sustratu mailako fosforilazioaren bidez.
  10. 10. Pirubatotik nora: • Hartzidura: alkoholak, azido organikoak • Arnasketa: azetil KoA eta ATC ZikloaNADHaren geroko bidea: • Hartzidura: • Arnas katea:
  11. 11. Krebs zikloa
  12. 12. Arnasketa anaerobioakElektroi emaileak: organikoak edo inorganikoakElektroien hartzaileak: orokorrean O2arendesberdinak diren gai inorganikoak• NO3- hartzailea: desnitrifikazioa• SO4= hartzailea: sulfatoaren erredukzioa• Karbonatos (CO2): metanogenesia• Gatz ferrikoak: ferrikoaren erredukzioa• Fumaratoa → sukzinatoa
  13. 13. Metabolismo motak Energia iturria MikroorganismoakFotoautotrofoak eta Argia •Zianobakterioak Fotoheterotrofoak •Bakterio berdeak eta purpurak •Landareak eta algak Kimioautotrofoak Konposatu •NH3Bakterio oxidatzaileak inorganikoak •H2SBakterio oxidatzaileak H2, NH3, NO2-, H2SKimioheterotrofoak Konposatu •Glukosaren Bakt. Oxidatzaileak •Onddoak organikoak •Legamiak •Enterobakterioak •Az. Laktikoaren bakterioak •Clostridiuma
  14. 14. 18) (1,0) En el proceso de oxidación completa de glucosa en condiciones aeróbicas se produce mas energía que en la degradación de glucosa en condiciones metanogénicas. Complete la tabla indicando para cada proceso: oxidación aerobia de degradación de glucosa en glucosa condiciones metanogénicasProductos finalesGrandes grupos debacterias que intervienenLa energía producidaqueda almacenada en:

×