Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flageloak1

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Flageloak1

 1. 1. Bakterioen luzapen firukarak Ohiko flageloak. Mugikortasuna eta taxia Juan Arbulu http://www.arizmendipro.eu juarbulu@gmail.com @jarbulu
 2. 2. Flageloak eragindako mugikortasuna• Bakterioen flageloen harizpia proteina mota bakar bateaz osaturik dago• Mekanismoa bi zentzu dituen birakari motor batean oinarritzen da• Energia protoien gradientearen ondorioz sortzen da (eta ez ATPtik)
 3. 3. Flageloen behaketa Proteus mirabilis-en flageloak
 4. 4. Ezaugarri morfologikoak• Luzapena ez da definitua, 5-10 µm artean• Diametroa uniformea da: 20 nm
 5. 5. Flagelazio eredua• Monotrikak: flagelo bakar bat – Txertatze polarra – Txertatze subpolarra• Lofotrikak: polo batetik bi edo flagelo gehiago• Anfitrikak: bi multzo, polo bakoitzetik bat• Peritrikak: gorputz zelularraren inguruan• Aldameneko txertaketa
 6. 6. Bakterio flageloaren zati nagusiak Ukondoa HarizpiaOinarrizko gorputza
 7. 7. Flageloaren harizpia• Mikroskopio optikoz ikusgai• Flagelinaz osaturikoa• Egitura helize zurruna da• Ez du lan mekanikorik egiten, oinarrizko gorputzaren motorrak eragiten dio
 8. 8. Flageloaren eskema:
 9. 9. Bakteria peritriko baten mugimenduak
 10. 10. Taxiak: definizioak• Estimulo baten gradientean haserako mugimendu aleatorioa aldatu egiten da: – Estimulo positiboekiko mugimenduen maiztasuna gehitu egiten da – Estimulo negatiboekiko mugimenduen maiztasuna gutxitu egiten da – Ondorengo diapositiban konparaketa bat egiten da igeriketa aleatorioa eta taxia positiboen artean
 11. 11. Igeriketa aleatorioa eta kimiotaxia E. colin
 12. 12. Taxia motak• Aerotaxia: O2 -aren gradiantearekiko migrazioa: – Bakterio anaerobikoak: aerotaxia negatiboa – Bakterio mikroaerofilak: atmosferako O2 tentsioa baino txikiagoak diren aldera erakarriak izaten dira – Bakterio aerobio eta fakultatiboak: aerotaxia negatiboa• Fototaxia: argiarekiko mugimendua• Kmiotaxia: sustantzia kimiko baten gradiantearekiko migrazioa
 13. 13. Kimiotaxia positiboa eta negatiboa

×