Foredrag Lillehammer november 2008

1,601 views

Published on

Foredrag for lærere i vgs. i Oppland fylke om web 2.0 i norskfaget.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Foredrag Lillehammer november 2008

  1. 1. Web 2.0 og digitale læringsressurser i norsk <ul><li>http://www.slideshare.net/jaoverla </li></ul><ul><li>http://jao.typepad.com </li></ul><ul><li>http://jaokurs.wikispaces.com </li></ul>
  2. 2. `Blir du lønnsom lille venn? Blir du klokere lille venn?
  3. 3. Dagens meny <ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>Å fortelle med bilder </li></ul><ul><li>Hva kan vi bruke podkast til? </li></ul><ul><li>Podkast – et praktisk eksempel </li></ul><ul><li>Hvordan styrke elevenes informasjonsferdigheter? </li></ul><ul><li>Konklusjon </li></ul>
  4. 4. Den nye teknologien
  5. 5. Ny teknologi vs alder… ” Interessant!” Alder ” Selvsagt!” ” Uforståelig…” 10 20 30 40 50
  6. 6. ” Dagens elever er ikke lengre de som vårt utdanningssystem er konstruert for.” -Marc Prensky Er du enig?
  7. 7. Unge vil alltid forandre seg Det er opp til oss lærere å gjøre noe bedre mer smartere Og det krever mye arbeid.
  8. 8. For mange av oss lærere der ute sier:
  9. 9. “ Vel, jeg har delt ut disse samme arbeidsoppgavene i tredve år, og hvis de var gode nok for dem, så er de vel gode nok for disse elevene også
  10. 10. Selv om tidene har endret seg
  11. 11. En ungdom i dag bruker mellom 8 og 10 timer daglig på ulike medier
  12. 12. Det er mer enn det dobbelte av den tid han bruker årlig på skolen
  13. 13. Skolen er ikke den eneste læringsarenaen Informasjon er over alt
  14. 14. Hva om vi ….
  15. 15. … utfordret våre elever til å finne denne informasjonen og omdanne den til kunnskap?
  16. 16. Hva om vi tok med oss disse digitale mediene inn i klasserommene?
  17. 17. Hva om vi kastet disse arbeidsarkene og tenkte ut nye måter å undervise på?
  18. 18. Hva om vi fant spennende måter å engasjere våre elever ved å ta i bruk de digitale verktøyene som de bruker allerede ?
  19. 19. Ville ikke det høres fornuftig ut?
  20. 20. Undersøkelser viser at 57 prosent av de unge har produsert videoer og tekst og delt de online.
  21. 21. De bruker allerede denne teknologien
  22. 22. Elevene er der uansett! Men hvor er vi?
  23. 23. Hva kjennetegner ”sosiale teknologier”? <ul><li>Brukergenerert innhold </li></ul><ul><li>Remiksing/gjenbruk </li></ul><ul><li>Kommentarfunksjon </li></ul><ul><li>Tagging/nøkkelord </li></ul><ul><li>Sosiale funksjoner/nettverk </li></ul><ul><li>Enkel deling </li></ul><ul><li>RSS </li></ul>
  24. 24. Web2.0 endrer sosiale relasjoner
  25. 27. Bilder som virkemiddel <ul><li>Bruk av stillbilder i teksttolking </li></ul><ul><li>- St erkere opplevelse </li></ul><ul><li>- Mer virkelighetsn ært </li></ul><ul><li>- Flere assosiassjoner </li></ul><ul><li>Tenk gjennom hvilken skjønnlitterær tekst som har gjort mest inntrykk på deg… </li></ul><ul><li>Hvilket bilde ville du velge for å illustrere det vesentlige i den teksten </li></ul>
  26. 28. Å overføre tekst til film <ul><li>Kompetansm ål </li></ul><ul><li>Sette sammen og presentere et avgrenset skj ø nnlitterært program </li></ul><ul><li>Konkretisering </li></ul><ul><li>Selvvalgt litterær tekst overført til et programformat, her kortfilm </li></ul><ul><li>supplert med refleksjon </li></ul>
  27. 29. Kruttrøyk av Torborg Nedreaas <ul><li>Hvilke motiver kan brukes som stillbilder for å illustrere noe vesentlige i novellen? </li></ul><ul><li>Hvilke motiver fra i dag kan illustrere at tematikken er aktuell? </li></ul>
  28. 30. Stemning <ul><li>Hvilke motiver kan brukes til å illustrere </li></ul><ul><li>sinnstilstander og stemningsskifter </li></ul><ul><li>- sinne </li></ul><ul><li>-frykt </li></ul><ul><li>-skuffelse </li></ul><ul><li>-stolthet </li></ul>
  29. 31. Spenning <ul><li>Hvilke virkemidler kan brukes for å få frem spenningsstigning </li></ul><ul><li>Noe farlig </li></ul><ul><li>Noe alvorlig </li></ul><ul><li>Noe skremmende </li></ul><ul><li>Lyd, lys, tempo… </li></ul>
  30. 32. Verdier <ul><li>Hvilke verdier blir formidlet i novellen? </li></ul><ul><li>Hvilke virkemidler kan brukes til å illustrere verdiene </li></ul>
  31. 33. Fra tekst til bilder <ul><li>Kortfilm </li></ul><ul><li>Kortfilmen skal settes sammen ved hjelp av stillbilder, lydeffekter, fortellerstemme og undertekst. </li></ul><ul><li>Kortfilmen skal fange inn verdier og tema fra den skjønnlitterære teksten og samtidig aktualisere stoffet for et moderne publikum. </li></ul><ul><li>refleksjon </li></ul><ul><li>Kortfilmen skal suppleres med en refleksjon over utfordringer ved å overføre tekst til film </li></ul>
  32. 34. Kruttrøyk <ul><li>http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/Viewer/?peid=01575b3e52c04e48833f86c9487e0827 </li></ul>
  33. 35. Andre eksempler fra tekst til bilder <ul><li>KOMPETANSEMÅL : gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne </li></ul><ul><li>konkretisert : En fordypningsoppgave som er innenfor kompetansemålet Drøfte det moderne prosjektet fra opplysningstiden, via realismen til i dag </li></ul><ul><li>Problemstilling i fordypningsoppgaven : Verdier fra opplysningstiden om frihet, likhet og brorskap blir aktualisert i litteraturen i 1870-80-åra i Norge. Disse verdiene er like aktuelle i dag. På hvilken måte kan en sammensatte tekste formidle dette budskapet. </li></ul><ul><li>Fremgangsmåte: Sette sammen et foredrag om Det moderne gjennombrudd i Norge, innlemme en digital fortelling i foredraget , en moderne kortfilm om Nora i dukkehjemmet, Karen på Krarup Kro, Karen som feirer jul i et skur på kaia som aktualiserer verdiene fra opplysningstiden. </li></ul>
  34. 36. Eksempeloppgave på vg2 <ul><li>Kompetansemål: </li></ul><ul><li>bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider </li></ul><ul><li>gjøre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskap i norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til og med romantikken og denne litteraturens forhold til øvrig europeisk kulturhistorie </li></ul><ul><li>Konkretisering: bruke medier som en blogg til å presentere tolkninger av tekster fra ulike tider </li></ul><ul><li>Fremgangsmåte Lage en fagblogg som inneholder en litterær tidslinje. Bruke bilder som et supplement til tolkningen av tekstene i den litterære perioden. </li></ul>
  35. 37. An Anthropological introduction to You Tube
  36. 38. Refleksjon <ul><li>Hva bruker du You Tube til? </li></ul><ul><li>Hva kan du bruke You Tube til i undervisningssammenheng? </li></ul>
  37. 39. Lunsjpause <ul><li>Bruk lunsjpausen og diskuter følgende: </li></ul><ul><ul><li>På hvilken måte vil den nye teknologien påvirke oss som lærere? </li></ul></ul><ul><ul><li>Må vi endre måten vi underviser elevene på? </li></ul></ul>
  38. 40. Hva er podkast? <ul><ul><li>Podkasting </li></ul></ul><ul><ul><li>er et medium for å SENDE </li></ul></ul><ul><ul><li>LYDOPPTAK FRA en hvilken </li></ul></ul><ul><ul><li>som helst NETTBRUKER TIL </li></ul></ul><ul><ul><li>interesserte LYTTERE verden </li></ul></ul><ul><ul><li>over. Kort fortalt dreier det </li></ul></ul><ul><ul><li>seg om </li></ul></ul><ul><ul><li>RADIOPROGRAMMER SOM </li></ul></ul><ul><ul><li>KAN LASTES NED FRA </li></ul></ul><ul><ul><li>NETTET OG SPILLES AV </li></ul></ul><ul><ul><li>enten på PC/Mac eller hvilken </li></ul></ul><ul><ul><li>som helst MP3-spiller. </li></ul></ul>
  39. 41. Hvorfor bruke podkast i undervisningen? <ul><li>Kreativitet og skaping er nøkkelen til læring </li></ul><ul><ul><li>De nye læreplanene </li></ul></ul><ul><ul><li>Læringen fordypes </li></ul></ul><ul><ul><li>Varierte uttrykksformer </li></ul></ul><ul><ul><li>Differensiering og tilpasset opplæring </li></ul></ul><ul><ul><li>Fra konsument til produsent </li></ul></ul><ul><ul><li>Økt motivasjon og konsentrasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Opphavsrett og nett-etikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Muntlig trening </li></ul></ul><ul><ul><li>Medie/Digital kompetanse </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervjuteknikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommunikasjon </li></ul></ul>
  40. 42. Hvordan bruke podkast i undervisningen? <ul><li>Lytte og lære </li></ul><ul><ul><li>Vanlige radiokanalers tilbud – NRK </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kurer 12.02.07 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>I historiefaget – Napoleon </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Episode 12 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>I engelsk – Shakespeare </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Episode 1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Engelsk som 2. språk </li></ul></ul><ul><ul><li>NGfL </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>slavetrade </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Opptak av forelesninger </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Det teologiske fakultetet ved UiO </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Skjønnlitteratur </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Episode 1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Forskning og framsteg </li></ul></ul><ul><ul><li>Podcast i matematikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Som undervisningsmateriale </li></ul></ul><ul><ul><li>Opptak fra undervisningssituasjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Opptak i felten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fuglesang i naturfag </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Språktrening </li></ul></ul><ul><li>Kommunisere </li></ul><ul><ul><li>Om fagstoff – Nyheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosjektlogg </li></ul></ul><ul><ul><li>Reportasjer fra ekskursjoner og prosjekter </li></ul></ul><ul><ul><li>Orientering til foresatte </li></ul></ul><ul><ul><li>Informere søkere </li></ul></ul><ul><ul><li>Ta skolen på pulsen </li></ul></ul><ul><ul><li>Reportasjer fra konferanser </li></ul></ul><ul><ul><li>Ung i Kongsberg – podkastkanal for Kongsberg vgs. </li></ul></ul>
  41. 43. Hvor kan jeg finne podkaster? <ul><li>NRK </li></ul><ul><ul><li>Boktilsynet </li></ul></ul><ul><ul><li>Dialektmagasinet fra Trøndelag </li></ul></ul><ul><ul><li>Morgenkåseriet </li></ul></ul><ul><ul><li>P2 akademiet </li></ul></ul><ul><ul><li>Radiodokumentaren </li></ul></ul><ul><ul><li>Sakprosa </li></ul></ul><ul><ul><li>Scenerom </li></ul></ul><ul><ul><li>Språkteigen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunst, kultur og medier </li></ul></ul><ul><ul><li>NRK skole </li></ul></ul><ul><li>IT avisens Freecast </li></ul><ul><li>UiS Podcast </li></ul><ul><li>Danmark radio </li></ul><ul><li>Sveriges Radio </li></ul><ul><li>BBC </li></ul><ul><li>Søkemotor </li></ul><ul><li>Del.icio.us – søke </li></ul><ul><li>Podkastsøk i Netvibes </li></ul><ul><li>Løkeberg skole </li></ul>
  42. 44. Podkast å lage radioprogram Undervisningsopplegg i kommunikasjon og kultur
  43. 45. kommunikasjon og kultur <ul><li>Kompetansemål </li></ul><ul><li>gjøre rede for og reflektere over ulike måter å betrakte kultur på i et kommunikativt perspektiv </li></ul><ul><li>Konkretisering </li></ul><ul><li>Hva er typisk norsk kultur? Definisjonsproblematikk </li></ul><ul><li>Bakgrunnsstoff : Kulturforskjeller i praksis, Thomas Hylland Eriksen. Norskhet – Hva er det? </li></ul>
  44. 46. Undervisningsopplegg kommunikasjon og kultur <ul><li>Oppgave </li></ul><ul><li>Lag et radioprogram med tittelen: Nytt lys på norsk kultur. Innholdet skal være basert på teksten Norskhet – Hva er det? </li></ul><ul><li>Oppgaveveiledning </li></ul><ul><li>Følg instruksjonene </li></ul><ul><li>Å lese… </li></ul><ul><li>Å skrive… </li></ul><ul><li>Å uttrykke seg muntlig… </li></ul><ul><li>Å bruke digitale verktøy… </li></ul>
  45. 47. Les for å få overblikk <ul><li>Les teksten Norskhet-hva er det av Thomas Hylland Erikssen. </li></ul><ul><li>Når du leser skal du skaffe deg oversikt over hva den dreier seg om. Ledetråder: </li></ul><ul><li>Hvilken sjanger </li></ul><ul><li>Hva er hensikten med teksten </li></ul><ul><li>Hvilke konklusjoner blir trukket </li></ul><ul><li>(Teksten dreier seg om å flere forsøk på å definere hva norsk kultur er, og det viser seg at det er vanskelig av flere årsaker. Vi må stille nye spørsmål for å kunne gi et nyansert svar på hva som er norsk kultur. Teksten er en refleksjon over definisjonsproblematikk.) </li></ul>
  46. 48. Skriv for å forstå <ul><li>Skriv ned hovedpunktene i teksten, del inn iavsnitt slik at innfallsvinklene blir klart adskilte. Ledetråder: </li></ul><ul><li>Nasjonsbygginga på 1800-tallet preger fortsatt synet på det norske </li></ul><ul><li>Den nasjonalistiske innfallsvinkelen til morsmålsfaget og historiefaget underbygger synet på det norske fra nasjonsbygginga. </li></ul><ul><li>Lite fokus på at nasjonalisme er knyttet til en bestemt tid i historien, at det er et moderne fenomen </li></ul><ul><li>Kultur er alltid i endring </li></ul><ul><li>Kultur og identitet er ikke nødvendigvis det samme </li></ul><ul><li>Gå tilbake til det du har skrevet om innfallsvinklene. Fyll ut teksten med: </li></ul><ul><li>Hvilke argumenter som blir brukt i de ulike innfallsvinklene </li></ul><ul><li>Hvilke nye spørsmål som blir stilt til som fører til at vi ser litt annerledes på hva det vil si å være norsk. </li></ul>
  47. 49. Diskuter for å øve på å uttrykke seg muntlig. <ul><li>Noter argumentene innenfor hver innfallsvinkel og diskuter holdbarheten i argumentasjonen </li></ul><ul><li>Ledetråder: </li></ul><ul><li>- hva mener forfatteren er årsakene til at det er vanskelig å definere hva som er typisk norsk </li></ul><ul><li>Hvilke løsninger har forfatteren på definisjonsproblemet </li></ul><ul><li>Synes du han kommer frem til et nytt syn på hva som er norsk kultur, og hva er det nye synet </li></ul><ul><li>Hvordan vil du definere hva som er typisk norsk og hvilke innfallsvinkler legger du til grunn </li></ul>
  48. 50. Lag et radioprogram <ul><li>Lag et debattprogram (radio) for ungdom om innholdet i begrepet norsk kultur. Målet er å skape bevissthet om at begrepet norsk kultur ikke er så lett å definere og at det er flere årsaker til det. Lytterne skal få en nyansert forståelse for innholdet i begrepet Norsk kultur </li></ul><ul><li>En programleder : Innlede og styre debatten slik at deltakerne får forklart for lytterne at det er ulike innfallsvinkler til emnet og at de er årsaken til at det er vanskelig å definere hva norsk kultur er. </li></ul><ul><li>En historiker som forklarer om nasjonsbygginga </li></ul><ul><li>En antropolog som forklarer om at kultur er i konstant endring </li></ul><ul><li>En lærer i norsk og historie som forklarer om nasjonalistisk vinkling i fagene </li></ul><ul><li>En norsk ungdom som forklarer om hva hardingfela og folkeeventyra og lignende egentlig betyr for identiteten hans </li></ul><ul><li>En ungdom med annen kulturbakgrunn som forklarer om hvordan de forstår de tradisjonelle symbolene for norsk kultur </li></ul>
  49. 51. Vurderingskriterier <ul><li>utfordring </li></ul>
  50. 52. Å lage radioprogram i norskfaget <ul><li>forklare flerspråklighet og gi eksempler på hvordan språklig og kulturell samhandling kan bidra til språklige endringer og kulturell bevissthet </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon </li></ul><ul><li>gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har </li></ul><ul><li>forklare argumentasjonen i sakprosatekster </li></ul><ul><li>bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon </li></ul><ul><li>kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner  </li></ul>
  51. 53. Hvordan produsere podkast? <ul><li>Datamaskin med Lydredigeringsprogram </li></ul><ul><ul><li>Audacity </li></ul></ul><ul><li>Reportasjeutstyr m/mik – Zoom H 4 </li></ul><ul><li>Tilgang til musikk og lydeffekter for podkasting – opphavsklarert </li></ul><ul><ul><li>Podsafeaudio.com </li></ul></ul><ul><li>Oppgave </li></ul><ul><ul><li>Gå inn på kurswikien http://jaokurs.wikispaces.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjør oppgaven om podkast </li></ul></ul>
  52. 54. Hvordan publisere podcast? <ul><li>IT-avisen </li></ul><ul><li>Odeo </li></ul><ul><li>Gcast </li></ul><ul><li>ClickCaster </li></ul>
  53. 55. Lære mer – og noen problemer <ul><li>Lære mer </li></ul><ul><ul><li>Min lenkesamling på del.icio.us </li></ul></ul><ul><ul><li>Min blogg </li></ul></ul><ul><ul><li>Artikler på lmu.no </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurs i å lage podkast </li></ul></ul><ul><li>Problemer </li></ul><ul><ul><li>Hvem eier podkastene? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan de gjenbrukes? </li></ul></ul>
  54. 56. Hvorfor Google? <ul><li>” Jeg lurer på hva som egentlig er bra med en søkemaskin på Internett som kommer tilbake med 324 909 188 treff på søkeordet mitt - ! Det er som å si : 'Gode nyheter! Vi har lokalisert tingen du leter etter. Den befinner seg på jorden !” </li></ul>
  55. 58. Hva med nettleksika? <ul><li>Store Norske Leksikon </li></ul><ul><li>Caplex </li></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><li>Answers.com </li></ul><ul><li>Hvem kan vi stole på? </li></ul>
  56. 59. RSS <ul><li>Hva er RSS? </li></ul><ul><li>Hva kan dette brukes til? </li></ul><ul><ul><li>La informasjonen komme til deg i stedet for at du må komme til informasjonen </li></ul></ul>
  57. 60. Informasjonsnavet
  58. 61. Den Store Reisen <ul><li>De er to norske ungdommer. Det siste året har de bodd hvert sitt sted - nå gir de seg ut på hver sin reise. Om seks uker vil de møtes. </li></ul><ul><li>Men HVOR? </li></ul><ul><li>Og HVA har de tenkt å gjøre på stedene de besøker underveis? </li></ul><ul><li>Dette er oppgavene i dette spillet: </li></ul><ul><li>Følg Tine og Torvald fra uke til uke. Hvor reiser de? Hva foretar de seg på de stedene de kommer til? Finn svarene ved hjelp av Internett. </li></ul>
  59. 62. Søkeoppgave <ul><li>Å gi elevene ulike søkeoppgaver i ulike fag styrker elevenes søkeferdigheter </li></ul><ul><li>Det kan gjøres som en konkurranse i klassen, på utdannings-programmet eller på skolen </li></ul>
  60. 63. Kildekritikk <ul><li>To hunder sitter ved datamaskinen, og den store sier til den lille: &quot;Jeg elsker Internett. På nettet vet ingen at jeg er en hund.&quot; </li></ul><ul><li>http://www.whitehouse.gov / </li></ul><ul><li>http://www.whitehouse.net / </li></ul><ul><li>http://www.whitehouse.org / </li></ul>
  61. 64. Hva gjør jeg? <ul><ul><li>Hva gjør jeg når mine elever i historie konkluderer følgende etter å ha vært på nettet og hentet inn informasjon: </li></ul></ul><ul><li>” Jødene døde av tyfus og ikke av gass!” </li></ul><ul><li>Da kan de ha brukt følgende kilde: </li></ul><ul><li>http://www.patriot.dk/ausch.html </li></ul>
  62. 65. Hva gjør vi med kildekritikk? <ul><li>Søkekonkurranse </li></ul><ul><li>Du har fått i oppgave å skrive om Martin Luther King. Du finner følgende nettsteder som du vil bruke i informasjonsinnhentingsfasen: </li></ul><ul><li>http://www.martinlutherking.org/ </li></ul><ul><li>http://www.thekingcenter.org/ </li></ul><ul><li>Hvem står bak disse nettsidene? </li></ul><ul><li>Gi en kildekritisk vurdering av nettsidene med utgangspunkt i hva du fant. Hvilken kilde vil du bruke? </li></ul>
  63. 66. En elev skriver <ul><li>Jeg blir fysisks sjuk! Når jeg først begynte å lese på siden, som så både vellagd og ordentlig ut, fikk jeg totalt sjokk. Dette er en side laget av rasister. Her toner de ned og vrir på Martin Luther King jrs. budskap og fremstiller han som voldsmann, kommunist og en mann som har til hensikt å ta den hvite rase. Jeg er sjokkert over hvordan det går an at en side som dette kan ligge ute på nettet til alles påsyn. Det som er mest skremmende er at informasjonen, artiklene og utsagnene virker så sanne og profesjonelle. Viss jeg ikke hadde visst så mye om Martin Luther King og hans filosofi ville jeg kanskje ha trudd på dette, og det skremmer meg noe voldsomt! Det er sider og holdninger som jeg finner her som virkelig gir meg en vekker på at vi må kjempe for en bedre og likestilt verden, og følge opp Martin Luther King Jr. tankegang og filosofi! </li></ul>
  64. 67. Kildekritikk – noen ressurser <ul><li>Inn i jungelen </li></ul><ul><li>Ub.ntnu </li></ul><ul><li>Kolla Källan </li></ul><ul><li>PIM </li></ul><ul><li>Egen blogg </li></ul><ul><li>Mine del.icio.us </li></ul>
  65. 68. Oppsummering <ul><li>” Kunnskap om nettet, nettets struktur, søkemotorer og søketeknikk er en nødvendig forutsetning for å kunne føre kildekritiske resonnement omkring arbeidet på Internett. Om en lærer ikke har grunnleggende forståelse for hvordan ulike søkemotorer fungerer, blir det umulig å resonnere rundt de treff elevene får. Hvis læreren mangler denne kompetansen, risikerer vi at elevene styres ensidig mot autoritative sider og mister poenget med å arbeide med Internett, mangfoldet av stemmer.” ( Anders Eklöf ) </li></ul>
  66. 69. Del og du får tifold tilbake!
  67. 70. Bruk av Wiki <ul><li>Noen gode eksempler </li></ul><ul><ul><li>http://skranevatnetikttips.wikispaces.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://sammensatt-sandvika.wikispaces.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://mediaoginformasjon.wikispaces.com/0+Medie-+og+informasjonskunnskap2 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.openskulebok.no/index.php/Hovedside </li></ul></ul><ul><ul><li>http://wiki.fetskolene.no/index.php/Hovedside </li></ul></ul><ul><ul><li>http://skolewiki.no/wiki/Hovedside </li></ul></ul><ul><ul><li>Se ellers </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurs i bruk av wikispaces m.m. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiki i kommunikasjon og kultur </li></ul></ul><ul><ul><li>Idebanken </li></ul></ul>
  68. 71. Sosiale bokmerker
  69. 72. Andre spennende verktøy <ul><li>Tankekartverktøy – Mindomo – svensk </li></ul><ul><li>Kontorpakke – Zoho </li></ul><ul><li>Bilder – Flickr </li></ul><ul><ul><li>Søk etter frigitte bilder – Yohophoto </li></ul></ul><ul><li>TeacherTube </li></ul><ul><ul><li>Fra power point til video </li></ul></ul><ul><li>Wikiverktøy </li></ul><ul><ul><li>Wetpaint </li></ul></ul><ul><ul><li>PBWiki </li></ul></ul><ul><ul><li>WikiSpaces </li></ul></ul><ul><li>Tidslinjer </li></ul><ul><ul><li>http://www.dipity.com/ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.dipity.com/Ingwii/Norsk_sprakhistorie_1800_tallet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.dipity.com/Ingwii/Norsk_sprakhistorie_pa_1900_tallet </li></ul></ul></ul>
  70. 73. Enda flere nyttige verktøy <ul><li>Blinkx – søk etter videoklipp – TV </li></ul><ul><li>Citeulike – dele akademiske artikler </li></ul><ul><li>JingProject – lage video av det du gjør på skjermen </li></ul><ul><li>Fotoflexer – fotoredigering i nettleseren </li></ul><ul><li>Videotoolbox – oversikt over videoverktøy på nettet </li></ul><ul><li>Spresent – presentasjonsverktøy </li></ul><ul><li>Scribd – publiser online </li></ul><ul><li>Zoho – erstatter Microsofts kontorprogrammer </li></ul><ul><li>Viddler – laste ned video og legge inn kommentarer i tidslinjen </li></ul><ul><li>JayCut – rediger filmene dine på nettet </li></ul><ul><li>Panoramia – vis fram bildene i Google Maps </li></ul><ul><li>Diigo – et fantastisk verktøy for å legge inn egne kommentarer på nettsider m.m. </li></ul>
  71. 74. Hvordan unngå opphavsrettsproblemer? <ul><li>Bruke frigitte bilder </li></ul><ul><ul><li>http://yotophoto.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.flickr.com/creativecommons </li></ul></ul><ul><li>Bruke podkastfri musikk </li></ul><ul><ul><li>http://www.uhort.no/Podsafe_Music </li></ul></ul><ul><li>Bruke opphavsrettslige videoer </li></ul><ul><ul><li>http://filmarkivet.dimag.no/ </li></ul></ul><ul><li>Se etter Creative Commons-lisenser </li></ul><ul><ul><li>http://search.creativecommons.org/ </li></ul></ul>
  72. 75. Konklusjon <ul><li>La elevene bli produsenter i stedet for konsumenter </li></ul><ul><li>Ta elevenes mediehverdag inn i skolestua </li></ul><ul><li>Bruk web 2.0 </li></ul>
  73. 76. Takk for oss

  ×