Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hva gjør vi med kildekritikk? <ul><li>http://www.slideshare.net/jaoverla </li></ul><ul><li>http://www.jao.typepad.com </li...
`Blir du lønnsom lille venn? Blir du klokere lille venn?
Den nye teknologien
Ny teknologi vs alder… ” Interessant!” Alder ” Selvsagt!” ” Uforståelig…” 10 20 30 40 50
Hva vi skal igjennom <ul><li>Kildekritikk </li></ul><ul><ul><li>Den nye mediebarndommen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvorfor...
Den nye mediebarndommen <ul><li>Ekstrem tilgang til mediert underholdning og kommunikasjon uavhengig av tid og rom </li></...
En ungdom i dag bruker mellom 8 og 10 timer daglig på ulike medier
Noen fakta Kilde: Saft-undersøkelsen 2006 <ul><li>97 % av barn 9-16 år bruker PC </li></ul><ul><li>50 % har egen PC </li>...
Kildekritikk <ul><li>To hunder sitter ved datamaskinen, og den store sier til den lille: &quot;Jeg elsker Internett. På n...
Kildekritikk er vanskelig <ul><li>Kildekritikk i en verden der informasjonsspredningen skjer så raskt er vanskeligere. <...
Hvorfor kildekritikk? <ul><ul><li> På nettet går det skremmende fort å etablere sannheter. Sannheter som senere er vanske...
Hva gjør jeg? <ul><ul><li>Hva gjør jeg når mine elever i historie konkluderer følgende etter å ha vært på nettet og hentet...
Samtale 1: <ul><li>” I samme øyeblikk som Internetts nye muligheter åpnes for oss i skolen oppstår det et voksende pedagog...
Læreplanene <ul><li>Norsk: </li></ul><ul><ul><li>I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og ...
Dagens situasjon i skolen <ul><li>Metodisk kompetanse om hvordan vi skal jobbe med kildekritikk er svakt i skolen </li></u...
Samtale 2 <ul><li>Hvordan i all verden skal den enkelte elevene foran sin PC kunne lære seg å skille mellom informasjon og...
Hvordan opptrer elevene? <ul><li>Elevene mangler søkestrategier </li></ul><ul><li>Oppgavene som elevene får, styrer deres ...
Faktorer som påvirker elevenes arbeide med kildekritikk Anders Eklöf <ul><li>Mangel på kunnskap og ferdigheter </li></ul...
Mangel på kunnskap og ferdigheter <ul><li>Elevene mangler informasjonsferdigheter </li></ul><ul><ul><li>Søkeferdigheter </...
Internett <ul><li>” Om man kan stole på nettet er et spørsmål mange stiller seg. Spørsmålet er feil stilt. Internett er in...
Egenskaper ved Internett <ul><li>midlertidig kilde </li></ul><ul><li>uklare og mangelfulle bibliografiske data </li></ul...
Hvorfor Google? <ul><li>”Jeg lurer på hva som egentlig er bra med en søkemaskin på Internett som kommer tilbake med 324 90...
 
 
Oppgavenes utforming <ul><li>Målet med oppgavene bør være å få eleven til å kommunisere noe med sin tekst, sitt arbeide -...
Hva kjennetegner ”sosiale teknologier”? <ul><li>Brukergenerert innhold </li></ul><ul><li>Remiksing/gjenbruk </li></ul><ul...
 
Elevenes forkunnskaper <ul><li>Bygge på de ferdigheter elevene har </li></ul><ul><ul><li>Bygge på kildekritiske ferdighete...
Skolens kultur <ul><li>Internett som fenomen er forankret i elevenes fritid og elever og lærere har liten grad integrert d...
Elevens innstilling og motivasjon <ul><li>Elevene bruker ulike søkestrategier på skolen og hjemme </li></ul><ul><ul><li>Hj...
Samhandling mellom lærer og elev <ul><li>Elevene overfører i liten grad sin kildekritiske kompetanse til eget arbeide </li...
Oppsummering <ul><li>” Kunnskap om nettet, nettets struktur, søkemotorer og søketeknikk er en nødvendig forutsetning for å...
Veien å gå <ul><li>En gjennomtenkt undervisning gir økt kompetanse </li></ul><ul><ul><li>Elever utøver kildekritikk i stør...
Modell <ul><li>Vær alltid kritisk </li></ul><ul><li>Ha fokus på det du er på jakt etter </li></ul><ul><li>Sjekk andre kild...
Hvordan lære elevene kildekritikk? <ul><li>En rød tråd gjennom hele undervisningen </li></ul><ul><ul><li>Dagens nettsted m...
En elev skriver <ul><li>Jeg blir fysisks sjuk! Når jeg først begynte å lese på siden, som så både vellagd og ordentlig ut,...
Kildekritikk – noen ressurser <ul><li>Inn i jungelen </li></ul><ul><li>Ub.ntnu </li></ul><ul><li>Kolla Källan </li></ul>...
Oppgave 1 <ul><li>Gå sammen parvis </li></ul><ul><ul><li>Diskuter hvordan dere vil jobbe med kildekritikk ved egen skole u...
Takk for meg
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

13.08.08 Kildekritikk

1,169 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

13.08.08 Kildekritikk

 1. 1. Hva gjør vi med kildekritikk? <ul><li>http://www.slideshare.net/jaoverla </li></ul><ul><li>http://www.jao.typepad.com </li></ul>
 2. 2. `Blir du lønnsom lille venn? Blir du klokere lille venn?
 3. 3. Den nye teknologien
 4. 4. Ny teknologi vs alder… ” Interessant!” Alder ” Selvsagt!” ” Uforståelig…” 10 20 30 40 50
 5. 5. Hva vi skal igjennom <ul><li>Kildekritikk </li></ul><ul><ul><li>Den nye mediebarndommen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvorfor kildekritikk? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva gjør elevene? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva må til? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan kan vi gjøre det? </li></ul></ul>
 6. 6. Den nye mediebarndommen <ul><li>Ekstrem tilgang til mediert underholdning og kommunikasjon uavhengig av tid og rom </li></ul><ul><li>De begynner stadig tidligere </li></ul><ul><li>Hva er ”sunn” bruk og hva er ”usunn” bruk? </li></ul>
 7. 7. En ungdom i dag bruker mellom 8 og 10 timer daglig på ulike medier
 8. 8. Noen fakta Kilde: Saft-undersøkelsen 2006 <ul><li>97 % av barn 9-16 år bruker PC </li></ul><ul><li>50 % har egen PC </li></ul><ul><li>92 % har nett-tilgang </li></ul><ul><li>45 % bruker Internett flere ganger om dagen </li></ul><ul><ul><li>95 % av de i alderen 9-16 år </li></ul></ul><ul><li>14 % i alderen 5-6 år har brukt Internett </li></ul><ul><li>Internett blir presentert hjemme og ikke i skolen </li></ul><ul><li>27 % har PC på soverommet </li></ul><ul><li>25 % surfer uten tillatelse fra foreldrene </li></ul><ul><li>Nettsider er viktigere enn lærebøker som kilde til skolearbeid </li></ul><ul><li>Bare 2 av 10 har lært om kildekritikk på skolen </li></ul>
 9. 9. Kildekritikk <ul><li>To hunder sitter ved datamaskinen, og den store sier til den lille: &quot;Jeg elsker Internett. På nettet vet ingen at jeg er en hund.&quot; </li></ul><ul><li>http://www.whitehouse.gov / </li></ul><ul><li>http://www.whitehouse.net / </li></ul><ul><li>http://www.whitehouse.org / </li></ul>
 10. 10. Kildekritikk er vanskelig <ul><li>Kildekritikk i en verden der informasjonsspredningen skjer så raskt er vanskeligere. </li></ul><ul><li>Kildekritikk i en verden hvor nye medier gir oss alle mulighet til å bli medprodusenter er nesten uoverkommelig. </li></ul>
 11. 11. Hvorfor kildekritikk? <ul><ul><li> På nettet går det skremmende fort å etablere sannheter. Sannheter som senere er vanskelig å få endret på, selv om de i virkeligheten er helt feilaktige ' . ( Mark Comerford, lærer ved institutt for Journalistikk ved universitetet i Stockholm .) </li></ul></ul>
 12. 12. Hva gjør jeg? <ul><ul><li>Hva gjør jeg når mine elever i historie konkluderer følgende etter å ha vært på nettet og hentet inn informasjon: </li></ul></ul><ul><li>” Jødene døde av tyfus og ikke av gass!” </li></ul><ul><li>Da kan de ha brukt følgende kilde: </li></ul><ul><li>http://www.patriot.dk/ausch.html </li></ul>
 13. 13. Samtale 1: <ul><li>” I samme øyeblikk som Internetts nye muligheter åpnes for oss i skolen oppstår det et voksende pedagogisk problem: å utvikle en kritisk sans til all denne informasjonen. Mangel på kritisk sans er en større fare enn den fristelsen til fusk som nettet kan lokke med…..” </li></ul><ul><li>Kommenter denne påstanden. </li></ul><ul><li>Parsamtale </li></ul>
 14. 14. Læreplanene <ul><li>Norsk: </li></ul><ul><ul><li>I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. </li></ul></ul><ul><li>Samfunnsfag: </li></ul><ul><ul><li>søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema. </li></ul></ul><ul><li>Engelsk: </li></ul><ul><ul><li>Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder </li></ul></ul><ul><li>Naturfag: </li></ul><ul><ul><li>Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget </li></ul></ul><ul><li>Kunst og håndverk: </li></ul><ul><ul><li>holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett . </li></ul></ul>
 15. 15. Dagens situasjon i skolen <ul><li>Metodisk kompetanse om hvordan vi skal jobbe med kildekritikk er svakt i skolen </li></ul><ul><li>Vi er usikre på hvordan vi skal utøve kildekritikk på Internett </li></ul><ul><li>Vi vet lite om hvilke strategier elevene bruker når de utøver kildekritikk </li></ul>
 16. 16. Samtale 2 <ul><li>Hvordan i all verden skal den enkelte elevene foran sin PC kunne lære seg å skille mellom informasjon og desinformasjon? </li></ul><ul><li>Parvis samtale </li></ul>
 17. 17. Hvordan opptrer elevene? <ul><li>Elevene mangler søkestrategier </li></ul><ul><li>Oppgavene som elevene får, styrer deres bruk av kildekritikk </li></ul><ul><li>Elevene forholder seg til IKT reproduserende og i mindre grad reflekterende </li></ul><ul><li>Elevene søker informasjon for å finne svar på sine spørsmål og mindre for å skape mening </li></ul><ul><li>Elevenes holdning og motivasjon påvirker hva de får ut av informasjonssøkingen </li></ul>
 18. 18. Faktorer som påvirker elevenes arbeide med kildekritikk Anders Eklöf <ul><li>Mangel på kunnskap og ferdigheter </li></ul><ul><li>Oppgavene s utforming </li></ul><ul><li>Elevenes forkunnskaper </li></ul><ul><li>Skolens kultur </li></ul><ul><li>Elevenes innstilling og motivasjon </li></ul><ul><li>Samhandlingen mellom lærer og elev </li></ul><ul><li>Artefaktene/ teknologien </li></ul>
 19. 19. Mangel på kunnskap og ferdigheter <ul><li>Elevene mangler informasjonsferdigheter </li></ul><ul><ul><li>Søkeferdigheter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hva kjennetegner Google som søkemotor? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kildekritikk er bare en del av dette </li></ul></ul><ul><ul><li>Kjennskap til hva som særpreger Internett er viktig </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lære elevene å se forskjellene på ulike nettsider - typer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>http://www.propaganda.net/skole_jobb/ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Undervisning om kildekritikk, praktiske tips og metoder er viktig – men langt fra tilstrekkelig </li></ul></ul>
 20. 20. Internett <ul><li>” Om man kan stole på nettet er et spørsmål mange stiller seg. Spørsmålet er feil stilt. Internett er ingen kilde i seg selv. Nettet er en tumleplass for ulike interesser, akkurat som i den fysiske verden. Og akkurat som i denne verden finnes det mennesker som vil manipulere, lyge og legge til rette - eller som helt enkelt ikke har korrekt informasjon.” </li></ul>
 21. 21. Egenskaper ved Internett <ul><li>midlertidig kilde </li></ul><ul><li>uklare og mangelfulle bibliografiske data </li></ul><ul><li>informasjonen ofte ikke evaluert </li></ul><ul><li>meget rimelig å publisere og markedsføre </li></ul><ul><li>fritt fram for alle – de mest fanatiske er de meste aktive </li></ul><ul><li>åpent for manipulering og gjenbruk </li></ul>
 22. 22. Hvorfor Google? <ul><li>”Jeg lurer på hva som egentlig er bra med en søkemaskin på Internett som kommer tilbake med 324 909 188 treff på søkeordet mitt - ! Det er som å si : 'Gode nyheter! Vi har lokalisert tingen du leter etter. Den befinner seg på jorden !” </li></ul>
 23. 25. Oppgavenes utforming <ul><li>Målet med oppgavene bør være å få eleven til å kommunisere noe med sin tekst, sitt arbeide - da blir kildekritikk viktig for eleven </li></ul><ul><ul><li>Fra konsument til produsent </li></ul></ul><ul><li>Læreren må løse elevens oppgaver og skape seg et overblikk over hvilke problemer som eleven kan møte – for på den måten kunne veilede </li></ul>
 24. 26. Hva kjennetegner ”sosiale teknologier”? <ul><li>Brukergenerert innhold </li></ul><ul><li>Remiksing/gjenbruk </li></ul><ul><li>Kommentarfunksjon </li></ul><ul><li>Tagging/nøkkelord </li></ul><ul><li>Sosiale funksjoner/nettverk </li></ul><ul><li>Enkel deling </li></ul><ul><li>RSS </li></ul>
 25. 28. Elevenes forkunnskaper <ul><li>Bygge på de ferdigheter elevene har </li></ul><ul><ul><li>Bygge på kildekritiske ferdigheter som elevene har med seg som mediekonsumenter og medieprodusenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Spesielt film </li></ul></ul>
 26. 29. Skolens kultur <ul><li>Internett som fenomen er forankret i elevenes fritid og elever og lærere har liten grad integrert det nye verktøyet i skolen </li></ul><ul><li>Skolen er fremdeles knyttet til læreboka og læreren som kilde – noe som i liten grad krever kildekritisk kompetanse </li></ul><ul><ul><li>Dette påvirker også de oppgaver vi gir - faktaorientert </li></ul></ul><ul><li>Fare for at elevene forholder seg til Internett på lik linje med læreboka </li></ul><ul><ul><li>Først fakta – diskutere – analysere </li></ul></ul><ul><li>Vi loser elevene inn på trygge sider som Store Norske Leksikon etc. </li></ul><ul><ul><li>Gir falsk trygghet og avstår fra nettets mange stemmer </li></ul></ul>
 27. 30. Elevens innstilling og motivasjon <ul><li>Elevene bruker ulike søkestrategier på skolen og hjemme </li></ul><ul><ul><li>Hjemme brukes chat, communities og diskusjonsforum </li></ul></ul><ul><ul><li>På skolen lærebokbasert </li></ul></ul><ul><li>Utfordringen blir å få elevene til å ta i bruk søkestrategiene hjemmefra inn i skolen </li></ul>
 28. 31. Samhandling mellom lærer og elev <ul><li>Elevene overfører i liten grad sin kildekritiske kompetanse til eget arbeide </li></ul><ul><li>Lærerens kildekritiske kompetanse blir meget viktig i veiledningen av elevene under arbeidets gang </li></ul><ul><li>Viktig at kildekritiske spørsmål blir tatt opp underveis </li></ul><ul><li>Også viktig at kildekritiske spørsmål blir tatt opp i etterarbeidet og vurderingen – tilbakemeldingen til eleven </li></ul>
 29. 32. Oppsummering <ul><li>” Kunnskap om nettet, nettets struktur, søkemotorer og søketeknikk er en nødvendig forutsetning for å kunne føre kildekritiske resonnement omkring arbeidet på Internett. Om en lærer ikke har grunnleggende forståelse for hvordan ulike søkemotorer fungerer, blir det umulig å resonnere rundt de treff elevene får. Hvis læreren mangler denne kompetansen, risikerer vi at elevene styres ensidig mot autoritative sider og mister poenget med å arbeide med Internett, mangfoldet av stemmer.” ( Anders Eklöf ) </li></ul>
 30. 33. Veien å gå <ul><li>En gjennomtenkt undervisning gir økt kompetanse </li></ul><ul><ul><li>Elever utøver kildekritikk i større grad </li></ul></ul><ul><li>Kildekritikk er ikke en engangshappening – men noe som må gå igjennom som en rød tråd i alle fag </li></ul><ul><li>Øvelser bør knyttes til emnene som taes opp </li></ul><ul><ul><li>Undervisningskonteksten </li></ul></ul>
 31. 34. Modell <ul><li>Vær alltid kritisk </li></ul><ul><li>Ha fokus på det du er på jakt etter </li></ul><ul><li>Sjekk andre kilder </li></ul><ul><li>Hvem er senderen? </li></ul><ul><li>Hvilken autoritet? </li></ul><ul><li>Hvor aktuelt? </li></ul><ul><li>Hva slags type nettsted? </li></ul><ul><li>Hva er budskapet? </li></ul><ul><li>Hvem er mottakeren? </li></ul><ul><li>Finn alternative kilder </li></ul>
 32. 35. Hvordan lære elevene kildekritikk? <ul><li>En rød tråd gjennom hele undervisningen </li></ul><ul><ul><li>Dagens nettsted med kildevurdering </li></ul></ul><ul><li>Søkeoppgaver </li></ul><ul><ul><li>Du har fått i oppgave å skrive om Martin Luther King. Du finner følgende nettsteder som du vil bruke i informasjonsinnhentingsfasen: </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.martinlutherking.org/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.thekingcenter.org/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvem står bak disse nettsidene? </li></ul></ul><ul><ul><li>Gi en kildekritisk vurdering av nettsidene med utgangspunkt i hva du fant. Hvilken kilde vil du bruke? </li></ul></ul><ul><li>Den Store Reisen </li></ul>
 33. 36. En elev skriver <ul><li>Jeg blir fysisks sjuk! Når jeg først begynte å lese på siden, som så både vellagd og ordentlig ut, fikk jeg totalt sjokk. Dette er en side laget av rasister. Her toner de ned og vrir på Martin Luther King jrs. budskap og fremstiller han som voldsmann, kommunist og en mann som har til hensikt å ta den hvite rase. Jeg er sjokkert over hvordan det går an at en side som dette kan ligge ute på nettet til alles påsyn. Det som er mest skremmende er at informasjonen, artiklene og utsagnene virker så sanne og profesjonelle. Viss jeg ikke hadde visst så mye om Martin Luther King og hans filosofi ville jeg kanskje ha trudd på dette, og det skremmer meg noe voldsomt! Det er sider og holdninger som jeg finner her som virkelig gir meg en vekker på at vi må kjempe for en bedre og likestilt verden, og følge opp Martin Luther King Jr. tankegang og filosofi! </li></ul>
 34. 37. Kildekritikk – noen ressurser <ul><li>Inn i jungelen </li></ul><ul><li>Ub.ntnu </li></ul><ul><li>Kolla Källan </li></ul><ul><li>PIM </li></ul><ul><li>Egen blogg </li></ul><ul><li>Mine del.icio.us </li></ul>
 35. 38. Oppgave 1 <ul><li>Gå sammen parvis </li></ul><ul><ul><li>Diskuter hvordan dere vil jobbe med kildekritikk ved egen skole ut fra egne erfaringer. </li></ul></ul>
 36. 39. Takk for meg

×