Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Zajac Wyborca w_sieci_kampanie_profrekwencyjne

 1. 1. Wyborca w sieciInternetowe kampanie profrekwencyjne – prezentacja raportu<br />Dr Jan Zając<br />Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 6 czerwca 2011 <br />
 2. 2. O projekcie<br />Internet jest coraz popularniejszy w działaniach marketingowych, politycznych, itd.<br />Wykorzystywany także w kampaniach profrekwencyjnych – choć nie zawsze zasoby są używane optymalnie<br />Celem była analiza działań podejmowanych w Polsce przy użyciu metod i narzędzi typowych dla badań i ewaluacji kampanii komercyjnych<br />Badania zrealizowała firma<br />
 3. 3. Zespół<br />Dr Dominik Batorski<br /> Ewa Liszcz<br />Rafał Machul<br /> Marcin Nagraba<br />JacekSzejda<br /> Dr Jan M. Zając<br />
 4. 4. Plan prezentacji<br />Metody i zakres badania<br />Korzystanie z sieci w Polsce<br />Dostrzeżone problemy polskich kampanii<br />Rekomendacje rozwiązań<br />
 5. 5. METODY i ZAKRES BADAŃ<br />
 6. 6. Metody<br />Badania sondażowe: Diagnoza Społeczna, Portret Internauty<br />Popularność stron internetowych: Megapanel, AlexaSiteInformation, Google AdPlanner<br />Wyszukiwanie: Google Insights for Search<br />Ruch na stronach kampanii: Google Analytics<br />Działania na Facebooku: FanpageTrender<br />Użyteczność i SEO: audyty eksperckie<br />
 7. 7. Polskie kampanie profrekwencyjne<br />21 października<br />(2007, wybory parlamentarne)<br />
 8. 8. Polskie kampanie profrekwencyjne<br />7. Czerwca / Pępek Europy (2009) - Eurowybory<br />
 9. 9. Polskie kampanie profrekwencyjne<br />Gdziekolwiek będziesz (2010, wybory prezydenckie)<br />
 10. 10. Polskie kampanie profrekwencyjne<br />Masz głos, masz wybór (2010, samorządowe)<br />
 11. 11. KORZYSTANIE Z INTERNETUA GŁOSOWANIE W WARUNKACH POLSKICH<br />
 12. 12. Ograniczenia w warunkach polskich<br />Internet jest mniej popularny (do 60% dorosłych)<br />Rzadziej korzystają osoby: <br />starsze, <br /> gorzej wykształcone, <br />mniej zamożne, <br />z terenów wiejskich<br />Różnice dotyczą też sfery polityki:<br /> zainteresowania polityką<br /> deklarowanego udziału w wyborach<br />poparcia dla partii<br />
 13. 13. Deklarowny udział w wyborach<br />Dane: Portret Internauty (2009). Raport CBOS i Gazeta.pl. Opracowanie wykresu: D. Batorski.<br />
 14. 14. Rzeczywisty udział w wyborach – wybory prezydenckie 2010<br />Dane: Ministerstwo Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, opracowanie D. Batorski<br />
 15. 15. Rzeczywisty udział w wyborach – wybory samorządowe 2010<br />Dane: Ministerstwo Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, opracowanie D. Batorski<br />
 16. 16. DOSTRZEŻONE PROBLEMYDOTYCZĄCE POLSKICH KAMPANII<br />
 17. 17. Popularność stron kampanii<br />Mała popularność stron kampanii<br />Choć ludzie, przed i w trakcie wyborów szukają informacji o wyborach i głosowaniu <br />Dane: Megapanel PBI/Gemius.<br />
 18. 18. Wielkość i jakość ruchu<br />Słabe wskaźniki popularności i zaangażowania<br />Źródła wizyt:<br /> Głównie bezpośrednie – efekt innych mediów<br /> Ze stron z banerami - najgorsza jakość,<br /> Mało z wyszukiwarek – najwyższa jakość<br />Większość odwiedzin tylko na krótką chwilę, jedynie 1-2 strony, a zatem poznawała co najwyżej wycinek informacji. <br />Duże zróżnicowanie jakości ruchu z różnych źródeł; wyższa: serwisy z artykułami i NGOs<br />
 19. 19. Wybory a wyszukiwanie w Google<br />Internauci szukają informacji o głosowaniu w okresie wyborczym; „wybory” - podobnie<br />
 20. 20. Pozycja w wyszukiwarkach<br />Zła pozycja, niewykorzystany potencjał<br />Niewiele wejść z wyników wyszukiwania, a jeśli – to głównie z nazw kampanii, a nie ogólnych haseł<br />Pomimo to – ruch o najwyższej jakości<br />Powody:<br /> Niedociągnięcia w konstrukcji stron (SEO)<br /> Tworzenie nowych stron na każdą kampanię<br /> Strategia kampanii banerów, a nie pozyskiwania linków<br />
 21. 21. Działania w społecznościach<br />Wykorzystywane tylko Facebook i YouTube – serwisy bardziej popularne wśród młodych i wykształconych<br />Brak wykorzystania innych społeczności, jak np. Nasza Klasa (NK), Demotywatory, Golden Line, różne niszowe<br />Brak innych narzędzi – np. blogi, mikroblogi<br />
 22. 22. Masz głos na Facebooku<br />Działania miały ilościowo niewielką skalę<br />Ściśle związane z kalendarzem wyborczym (okres wyborów) oraz wpisami prowadzącego<br />Dane: FanpageTrender.<br />
 23. 23. Spot „Mój pierwszy raz”<br />Relatywnie duża popularność<br />Gros wyświetleń filmu pochodziło z serwisów innych niż Youtube (np. Joe Monster) - efekt wirusowy<br />Brak koordynacji z innymi działaniami – nie odsyłał do strony docelowej ani konkretnych informacji<br />
 24. 24. Użyteczność stron<br />Wiele błędów i nieoptymalnych rozwiązań, które zniechęcają i utrudniają korzystanie<br />Wiele elementów we flashu: niedostępność dla niedowidzących i niewidzących, źle dla wyszukiwarek<br />Problemy z architekturą informacji<br />Najpoważniejsze zastrzeżenia do kampanii Maszgłos.pl, m.in. przeładowanie treścią, choć w trakcie kampanii wprowadzono poprawki<br />
 25. 25. Brak cykliczności i powtarzalności<br />Działania mają charakter powtarzalny: <br /><ul><li> ten sam cel,
 26. 26. podobni organizatorzy – być może można liczyć na dobrą wolę i wspólny cel
 27. 27. cykliczność wyborów</li></ul>W ogóle nie wykorzystane w działaniach: <br /><ul><li> nie nawiązywały do poprzednich
 28. 28. nie wykorzystywały zgromadzonych wcześniej zasobów, nawet linków ze stron</li></li></ul><li>REKOMENDACJE<br />
 29. 29. Potrzebna strategia<br />Przemyślana i spójna<br />Dłuższy horyzont niż do najbliższych wyborów<br />Stosowanie różnych kanałów online i offline i synergii między nimi<br />
 30. 30. Wykorzystanie dorobku poprzednich akcji<br />Baza użytkowników, np. mailingi, newslettry<br />Profile w serwisach społecznościowych, np. główny profil oraz profile poszczególnych akcji<br />Wykorzystanie stron poprzednich akcji i linków do nich kierujących<br />
 31. 31. Więcej kanałów i mechanizmów<br />Strona akcji i banery nie wystarczą<br />Społeczności, i to nie tylko Facebook i YouTube; także NK, Demotywatory, Wykop, itd.<br />Blogi i mikroblogi<br />Mailing i newslettery<br />Konkursy<br />Mechanizmy sieciowe i networkingowe<br />
 32. 32. Dobrze mieć „stronę matkę”<br />Wskazana 1, ogólna witryna dla wszystkich kampanii, dobrze wypozycjonowana<br />Poszczególne kampanie: oddzielne sekcje, podstrony, czy nawet domeny, dobrze podłączone do głównej witryny (przekierowania, itd) <br />Tworzenie oddzielnych, niepołączonych stron na potrzeby każdych wyborów nie ma sensu<br />
 33. 33. Szersza paleta działań<br />Nie tylko banery – także linki, np. przez współpracę z blogerami i stronami lokalnymi<br />Koordynacja emisji spotów z innymi działaniami<br />Linki i banery – ze stron dopasowanych, dających dobrą jakość ruchu<br />Konieczne działania pod wyszukiwarki, w tym odpowiednia konstrukcja i optymalizacja stron – to jeden z filarów promocji<br />
 34. 34. Trzeba zadbać o użyteczność i dostępność<br />Obecnie błędy i niedociągnięcia zniechęcają użytkowników oraz utrudniają otrzymanie odpowiednich informacji <br />Dotyczy to zwłaszcza starszych grup wiekowych<br />Podczas projektowania kampanii i ich stron trzeba poświęcić czas i zasoby na stworzenie odpowiedniej architektury informacji przed tworzeniem grafik i kodu stron<br />
 35. 35. Bieżące analizy statystyk<br />Statystyki stron kampanii, emisji form reklamowych itp. powinny być na bieżąco zbierane i analizowane przez osoby prowadzące kampanie przy użyciu profesjonalnych narzędzi<br />Warto reagować na bieżąco na te informacje – standard w przypadku działań w sieci<br />Wykorzystanie takich danych jest kluczowym czynnikiem dla działań profrekwencyjnych w sieci<br />
 36. 36. Jakość kreacji też się liczy<br />Warto inspirować się najlepszymi praktykami z innych państw – jest ich wiele<br />Dążmy do stworzenia niebanalnych kreacji i interesujących koncepcji przekazu – przykładem niech będzie sukces spotu „Mój pierwszy raz”<br />… ale najpierw musi być strategia!<br />Idźmy tą drogą!<br />
 37. 37. Podsumowanie rekomendacji<br />Potrzebna przemyślana strategia<br />Wykorzystanie dorobku poprzednich akcji<br />Więcej kanałów i mechanizmów<br />Dobrze mieć „stronę matkę”<br />Szersza paleta działań<br />Trzeba zadbać o użyteczność i dostępność<br />Bieżące analizy statystyk<br />Jakość kreacji też się liczy<br />
 38. 38. Dziękuję za uwagę!<br />Dr Jan Zając<br />jzajac@snrs.pl<br />Prezentacja jest dostępna na stronie www.snrs.pl w sekcji Aktualności<br />

×