Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Use Azure DevOps to deploy Azure Function in Docker on Raspberry PI - dotNetConfPL 2019 - Janusz Nowak

400 views

Published on

Use Azure DevOps to deploy Azure Function in Docker on Raspberry PI - dotNetConfPL 2019 - Janusz Nowak
@jnowwwak
https://www.linkedin.com/in/janono
https://github.com/janusznowak
https://blog.janono.pl

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Use Azure DevOps to deploy Azure Function in Docker on Raspberry PI - dotNetConfPL 2019 - Janusz Nowak

 1. 1. USE AZURE DEVOPS TO DEPLOY AZURE FUNCTION IN DOCKER ON RASPBERRY PI Janusz Nowak @jnowwwak https://www.linkedin.com/in/janono https://github.com/janusznowak https://blog.janono.pl
 2. 2. About me - Janusz Nowak • I graduated 2008 • Father of • Over 14 years of professional experience as software developer about 9 year also with TFS/VSTS/Azure Dev Ops and over 3 years with Azure • Working now for as DevOps It Manager • Passionate about ALM, Cloud, Server less, Infrastructure as Code
 3. 3. Agenda 1. Przygotowanie Środowiska i Maliny 2. Stworzenie Azure Function V2 .net Core 3. Uruchomienie lokalnie 4. Dockerfile 5. Azure Repository dodanie kodu do repozytorium 6. Stworzenie CI w Azure DevOps 7. Stworzenie CD w Azure DevOps 8. Dodanie Connectorów 9. Demo 10. Podsumowanie możliwe rozszeżenia 11. Pytania
 4. 4. Przygotowanie Maliny https://www.raspberrypi.org/ W przypadku RPi3 możemy zainslować OSMC W przypadku RPi4 Raspbian lub Ubuntu Instalujemy na karice pamięci lub dysku USB (RPi3) Włączamy SSH curl -fsSL get.docker.com -o get-docker.sh && sh get-docker.sh sudo usermod -a -G docker pi docker --version Przekierownai portów lub build agent on RPi
 5. 5. Stworzenie Azure Function V2 .net Core
 6. 6. Uruchomienie lokalnie-Azure Function V2 .net Core
 7. 7. Docker File # Base the image on the built-in Azure Functions Linux image. FROM microsoft/azure-functions-runtime:2.0.0-stretch-arm32v7 ENV AzureWebJobsScriptRoot=/home/site/wwwroot # Add files from this repo to the root site folder. COPY . /home/site/wwwroot COPY /FunctionApp1 /home/site/wwwroot
 8. 8. Azure Repos - Repozytorium kodu
 9. 9. Azure Pipelines - Utworzenie Pipeline
 10. 10. Azure Pipelines - Utworzenie Relese Pipeline
 11. 11. Azure Pipelines - Utworzenie Relese Pipeline
 12. 12. Azure Pipelines - Utworzenie Relese Pipeline
 13. 13. Service Connections - SSH
 14. 14. Demo • Zmiana kodu • http://dotnetconf.ga
 15. 15. Podsumowanie /Możliwe rozszeżenia • Testy wydajnościowe • Agent również w dockerze • Docker Compose • Openfaas • Docker Swarm • Kubernetes • Ten sam kod deployment Chmury
 16. 16. USE AZURE DEVOPS TO DEPLOY AZURE FUNCTION IN DOCKER ON RASPBERRY PI Janusz Nowak @jnowwwak https://www.linkedin.com/in/janono https://github.com/janusznowak https://blog.janono.pl Dziękuje za uwagę!

×