Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2019.10.08 share con365 2019 open source in azure devops, on the example open api for azure functions janusz nowak

Janusz Nowak
Open Source in Azure DevOps, on the example Open API for Azure Functions
How to create open source public project in Azure DevOps using it all benefits, creating open source library for generating Open API/Swagger definition for Azure Function and showing what goods it is bringing. http://www.sharecon365.pl/sessions/ 2019

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

2019.10.08 share con365 2019 open source in azure devops, on the example open api for azure functions janusz nowak

 1. 1. www.sharecon365.pl#sharecon365 ShareCon365
 2. 2. Thanks to our partners
 3. 3. Open Source in Azure DevOps, on the example Open API for Azure Functions Janusz Nowak @jnowwwak https://www.linkedin.com/in/janono https://github.com/janusznowak https://blog.janono.pl
 4. 4. About me - Janusz Nowak • I graduated 2008 • Father of • Over 14 years of professional experience as software developer about 9 year also with TFS/VSTS/Azure Dev Ops and over 3 years with Azure • Working now for as DevOps It Manager • Passionate about ALM, Cloud, Server less, Infrastructure as Code
 5. 5. Open Source • Open-source software (OSS) is a type of computer software in which source code is released under a license in which the copyright holder grants users the rights to study, change, and distribute the software to anyone and for any purpose. https://opensource.org/
 6. 6. Open API OpenAPi https://www.openapis.org Swagger https://swagger.io/ The OpenAPI Initiative (OAI) was created by a consortium of forward-looking industry experts who recognize the immense value of standardizing on how REST APIs are described. As an open governance structure under the Linux Foundation, the OAI is focused on creating, evolving and promoting a vendor neutral description format. APIs form the connecting glue between modern applications. Nearly every application uses APIs to connect with corporate data sources, third party data services or other applications. Creating an open description format for API services that is vendor neutral, portable and open is critical to accelerating the vision of a truly connected world.
 7. 7. IaaS vs. PaaS vs. SaaS
 8. 8. Azure Functions Azure Functions is a serverless compute service that enables you to run code on- demand without having to explicitly provision or manage infrastructure. Use Azure Functions to run a script or piece of code in response to a variety of events.
 9. 9. Azure DevOps Dostarczaj wartość użytkownikom szybciej, korzystając ze sprawdzonych narzędzi Agile do planowania, śledzenia i omawiania postępów prac wszystkich zespołów. Kompiluj, testuj i wdrażaj, korzystając z CI/CD, który umożliwia pracę w dowolnym języku, z dowolną platformą lub chmurą. Połącz się z serwisem GitHub lub innym dostawcą usługi Git. Uzyskaj nielimitowane, hostowane w chmurze repozytoria Git i wspólnie twórz lepszy kod, korzystając z funkcji zaawansowanego zarządzania plikami. Testuj swobodnie i dostarczaj rozwiązania za pomocą zestawu narzędzi do testowania ręcznego i eksploracyjnego. Twórz i hostuj pakiety, udostępniaj je członkom zespołu i dodawaj artefakty do swojego Ci/CD za pomocą jednego kliknięcia. Azure Boards Azure ReposAzure Pipelines Azure Test Plans Azure Artifacts
 10. 10. Azure DevOps Open Source • 10 free parallel jobs and unlimited minutes for your open source projects with Pipelines • Azure DevOps Public Project
 11. 11. Bezpłanie Nielimitowani użytkownicy i czas na buildy • Azure Pipelines: Do 10 równoległych buildów, bez limitu czasu • Azure Boards: Śledzenie zadań na backlogach i tablicach Kanban • Azure Repos: Nielimitowana liczba publicznych repozytoriów Azure DevOps - Cennik Bezpłatnie Pierwszych 5 użytkowników bez opłat • Azure Pipelines: 1800 minut na jednym hosted agencie, bez limitu czasowego na prywatnym agencie • Azure Boards: : Śledzenie zadań na backlogach i tablicach Kanban • Azure Repos: Nielimitowana liczba repozytoriów prywatnych • Azure Artifacts: Zarządzanie paczkami • Nielimitowane licencje stakeholder Od $6 za użytkownika miesięcznie Cena rośnie wraz z liczbą pracowników • Azure Pipelines: 1800 minut na jednym hosted agencie, bez limitu czasowego na prywatnym agencie • Azure Boards: Śledzenie zadań na backlogach i tablicach Kanban • Azure Repos: Nielimitowana liczba repozytoriów prywatnych • Azure Artifacts: Zarządzanie paczkami • Nielimitowane licencje stakeholder • Bezpłatnie dla subskrybentów Visual Studio
 12. 12. Demo • https://dev.azure.com/janono-pub/_git/Janono.Functions.OpenAPI • https://www.nuget.org/packages/Janono.Functions.OpenAPI/ • Http Swagger • Logic Apps Custom Connector • Logic App • Power apps i Flow
 13. 13. Open Source in Azure DevOps, on the example Open API for Azure Functions Janusz Nowak @jnowwwak https://www.linkedin.com/in/janono https://github.com/janusznowak https://blog.janono.pl Dziękuję za uwagę!
 14. 14. Win with VEEAM https://go.veeam.com/veeamdraw/#ShareCon365 Register for the lucky draw Winner will be selected at random and presence at lucky draw will validate the wining. Only one chance per attendee. STRIKER electrochemical breathalyzer that measures the alcohol content of exhaled air.
 15. 15. Evaluation Please evaluate this session Thank you Evaluations aka.ms/sharecon365

×