Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie wetenschappen 2013

596 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie wetenschappen 2013

 1. 1. Wetenschappen (Leertraject 1)
 2. 2. Studierichting Wetenschappen
 3. 3. Profiel van de leerling• Interesse voor wetenschappen, technologie en wiskunde• Abstract en logisch kunnen denken en analyseren• Proeven uitvoeren, waarnemingen doen en besluiten formuleren
 4. 4. Methode van werkenDe leerling moet:•regelmatig studeren →de leerstof van wetenschappen wordt opgebouwd•zelfstandig leren werken • oefeningen maken om de theorie te verwerken (o.a. oefeningen via Smartschool) • via praktijkoefeningen de theorie verwerken en toepassen • onderzoeken uitvoeren, gegevens verzamelen, verwerken en besluiten formuleren en presenteren
 5. 5. Wetenschappen
 6. 6. Wetenschappen: 2de graad Tweede graad Wetenschappen (1ste en 2de jaar)Godsdienst 2/2Lichamelijke opvoeding 2/2Nederlands 4/4Frans 4/4Engels 3/2Duits 0/1Wiskunde 5/5Aardrijkskunde 1/1Geschiedenis 2/2Informatica 1/1Muzikale opvoeding 0/1Plastische opvoeding 1/0Fysica 2/2Chemie 2/2Biologie 2/2Economie 1/1TOTAAL 32
 7. 7. Wetenschappen: 2de graad• Wiskunde: 5 uur • verdieping van de theorie • complexere oefeningen• Wetenschappen (biologie, fysica, chemie): • telkens 2 uur • verdieping en uitbreiding van de leerstof • extra oefeningen • onderzoekend leren en leren onderzoeken, onderzoekscompetenties
 8. 8. Wetenschappen: 2de graad• Fysica: niet levende materie, aard en samenstelling van materie verandert niet• Chemie: aard en samenstelling van de materie verandert, energie-uitwisselingen• Biologie: planten, dieren, milieu, …
 9. 9. Fysica: 3de jaar• Meten• Optica• Materie• Krachten• Extra in de richting wetenschappen: • verdieping van de leerstof • labo’s • extra oefeningen
 10. 10. Fysica: 4de jaar• Vermogen, arbeid, energie• Druk• Gassen• Warmteleer• Extra in de richting wetenschappen: • verdieping van de leerstof • labo’s • extra oefeningen
 11. 11. Chemie: 3de jaar• Zuivere stoffen• Atomen, moleculen, chemische reacties• Chemische elementen ordenen• Hoe combineren atomen tot moleculen?• Extra in de richting wetenschappen: • verdieping van de leerstof • labo’s (onderzoekend leren en leren onderzoeken) • extra oefeningen
 12. 12. Chemie: 4de jaar• Samengestelde stoffen (anorganische en organische stoffen)• Reactie van stoffen in water (oplosmiddelen, concentratie, geleiding)• Belangrijke reactiesoorten (neerslag, gas, neutralisatie, redox)• Extra in de richting wetenschappen: • verdieping van de leerstof • labo’s (onderzoekend leren en leren onderzoeken) • extra oefeningen
 13. 13. Biologie: 3de jaar• Zintuigen• Spieren en klieren• Zenuw- en hormonaal stelsel• Extra in de richting wetenschappen: • verdieping van de leerstof, o.a. dieren • labo’s (onderzoekend leren en leren onderzoeken) • biosociaal probleem (begeleid onderzoek)
 14. 14. Biologie 4de jaar• Terreinstudie (de Vlasroterbeek)• Ecologie • relaties tussen organismen (binnen en tussen soorten, gedrag, voedsel, micro-organismen) • relaties tussen organismen en milieu (eco-systeem, effect mens, duurzame ontwikkeling)• Biodiversiteit• Extra in de richting wetenschappen: • verdieping van de leerstof • labo’s (onderzoekend leren en leren onderzoeken: dissectie, microscopie)
 15. 15. Wetenschappen-wiskunde
 16. 16. Wetenschappen-wiskunde:3de graad Derde graad Wetenschappen- (1ste en 2de jaar) wiskunde Godsdienst 2/2 Lichamelijke opvoeding 2/2 Nederlands 4/4 Frans 3/3 Engels 2/2 Wiskunde 6/6 Aardrijkskunde 2/1 Geschiedenis 2/2 Esthetica 1/1 Chemie 2/2 Biologie 2/2 Fysica 2/3 Project 2/2 TOTAAL 32
 17. 17. Wetenschappen-wiskunde: 3de graad• Hoger leertempo dan in 2de graad• Hogere eisen en grotere leerstofgehelen• Zelfstandig en inzichtelijk verwerken van de leerstof• Hoog abstractieniveau• Inzicht, doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-inzet• 6 uur wiskunde• 8 uur wetenschappen• 2 uren vrije ruimte: project wetenschappen
 18. 18. Wetenschappen: 3de graad• Sterk theoretische aanpak met uitbreiding naar concrete toepassingen in het dagelijks leven• Aanvullende practica: labo-vaardigheden• Evaluaties bevatten steeds een hoeveelheid meerkeuzevragen (inzicht!)
 19. 19. Project Wetenschappen: 3de graad• Vakoverschrijdend (aar-bio-che-fys-wis)• Meerdere leerkrachten• Blokuren (2 uur per week)• Inhoud: raaklijnen met theoretische vakken, maar één realistische context• Andere werkvormen: begeleid zelfstandig werk, labovaardigheden, ICT, groepswerk, …• Onderzoekscompetenties• Permanente evaluatie dus geen summatieve toets
 20. 20. Project Wetenschappen: 3de graad4 contexten: • rijden onder invloed • sterrenkunde • forensisch onderzoek • de aarde uitgemeten
 21. 21. Project: Rijden onder invloed
 22. 22. Project: Rijden onder invloed
 23. 23. Project: Rijden onder invloedgistingsreactie: C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2 suiker ethanol koolzuurgas
 24. 24. Project: Rijden onder invloed
 25. 25. Project: Rijden onder invloed
 26. 26. Project Rijden onder invloed leververvettingnormale lever levercirrose
 27. 27. Project: Rijden onder invloed
 28. 28. Andere projecten Forensi sch onderz oek
 29. 29. Wat na wetenschappen ?
 30. 30. Verder studeren na Wetenschappen- wiskundeAcademische Bachelor • Bachelor in de Biologie • Bachelor in de Biomedische wetenschappen • Bachelor in de Chemie • Bachelor in de Diergeneeskunde • Bachelor in de Fysica • Bachelor in de Geneeskunde • Bachelor in de Geografie • Bachelor in de Ingenieurswetenschappen • Bachelor in de Industriële wetenschappen
 31. 31. Verder studeren na Wetenschappen- wiskundeAcademische Bachelor • Bachelor in de Labo- en voedingstechnologie • Bachelor in de Tandheelkunde • Bachelor in de Revalidatie wet. en kinesitherapie • Bachelor in de Wiskunde • Bachelor in de Informatica • …
 32. 32. Verder studeren na Wetenschappen- wiskundeProfessionele Bachelor • Bachelor in de Toegepaste chemie • Bachelor in de Verpleegkunde • Bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie • Bachelor in de Milieuzorg • Bachelor in het Onderwijs: lager onderwijs • Bachelor in het Onderwijs: secundair onderwijs • …
 33. 33. Belangrijk Kies positief voor eenstudierichting die past bij je aanleg en interesse
 34. 34. Inschrijvingen?• Speciale inschrijvingsdagen: • 1 en 2 juli (9 – 12 uur en 14 – 18 uur)• Gewone inschrijvingsdagen: • alle werkdagen van 3 juli t.e.m. 10 juli en van 16 augustus t.e.m. 31 augustus (10 – 12 uur en 17 – 19 uur)• Graag inschrijven voor 10 juli 2013. Zo kunnen wij de organisatie voor volgend schooljaar goed voorbereiden
 35. 35. Website van onze school www.augustinus-bree.beHier staat deze presentatie, het studieaanbod en allerlei informatie over onze school.

×