Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie stw 2013

719 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie stw 2013

 1. 1. Sociale en technische wetenschappen (Leertraject 2)
 2. 2. Lessentabel 2de graad Sociale en technische wetenschappen Vakken 1ste leerjaar 2de leerjaarGodsdienst 2 2Aardrijkskunde 1 1Geschiedenis 1 1Lichamelijke opvoeding 2 2Frans 3 3Engels 2 2Nederlands 4 4Wiskunde 3 3Expressie 1 1Sociale wetenschappen 3 3Natuurwetenschappen 3 3Projecten (IO) 6 6Informatica 1 1
 3. 3. Specifieke vakken: 2de graadSociale wetenschappen• 3 uur/week• Kennis, vaardigheden en attitudes• Wisselende werkvormen (groepswerk, ICT, individueel opzoekwerk, toepassingen, actualiteit, ...)• Examenopdracht elk trimester (25%)• 3 x per jaar examen
 4. 4. Specifieke vakken: 2de graadSociale wetenschappen: 3de jaarHoofdstukken:• Wie ben ik?• We zullen je leren!• Het geheugen• Intelligentie• Communicatie• Passend communiceren
 5. 5. Specifieke vakken: 2de graadSociale wetenschappen: 4de jaarOnderwerpen:• Leefstijlen• Identiteit en diversiteit• Waarnemen en observeren• Kinderen – en jongerenrechten• 2x schriftelijk, 1x mondeling examen
 6. 6. Specifieke vakken: 2de graadNatuurwetenschappen• 3 uur/week• Integratie van • biologie • fysica • chemie• Aanbrengen vanuit de leefwereld van de leerlingen• Fenomenen van de dagdagelijkse leefwereld verklaren vanuit de verschillende wetenschapsvakken
 7. 7. Specifieke vakken: 2de graadNatuurwetenschappen•Ondersteunende practica•Kennis en vaardigheden worden beoordeeld door: • gemiddeld 1 toets per week ( K) • herhalingstoetsen ( K ) • practica en huistaken ( V )
 8. 8. Specifieke vakken: 2de graadNatuurwetenschappen: 3de jaarOnderwerpen:• Zintuigen: • dissectie van het oog, reuk– en smaaktesten, …• Materiemodel: • bouw van stoffen, mengsels maken, zuivere stoffen uit mengsels halen, …• Classificatie: • chemische stoffen • dieren
 9. 9. Specifieke vakken: 2de graadNatuurwetenschappen: 4de jaarOnderwerpen:• Kracht, arbeid, vermogen, energie en spieren• Samenleven tussen organismen: • parasieten, predator - prooi, …• Druk: • eigen druk bepalen • druk in het zwembad • …• Chemische reacties
 10. 10. Specifieke vakken: 2de graadProjecten (IO)• 6 uur/week• Een combinatie van: • expressie • natuurwetenschappen • sociale wetenschappen • voeding• Uitwerking via projecten• 4 competenties moeten bereikt worden in de loop van de twee graden
 11. 11. Specifieke vakken: 2de graadProjecten (IO)4 competenties:• Sociaal wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken• Binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren / een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden• Binnen een welomschreven opdracht iets mondeling presenteren voor een groep• Betekenis geven aan de eigen studieloopbaan (= reflecteren)
 12. 12. Specifieke vakken: 2de graadProjecten (IO)Duurzaam maar niet duur ...• Armoede 4de wereld (reportages koppen, actua)• Onderzoeken van eigen impact op het milieu• Huishoudbudget• Koken met beperkt budget• Bezoek Sint Vincentius• ...
 13. 13. Specifieke vakken: 2de graadProjecten (IO)Gezonde voeding, mode of noodzaak?•Gezonde snacks promoten in de school•Schoonheidsidealen door de jaren heen•Voedingsdriehoek bestuderen + berekeningen makenDAH.
 14. 14. Specifieke vakken: 2de graadProjecten (IO)VerscheidenheidUitwerken bundel + presentatie: • leerstoornissen • ontwikkelingsstoornissen • gedragsstoornissen
 15. 15. Specifieke vakken: 2de graadProjecten (IO)Kleuters op bezoek• Observatie kleuterklas• Verschillende ijsjes uitproberen• Voorleestechnieken in de Bib• Aangepast decor uitwerken
 16. 16. Specifieke vakken: 2de graadProjecten (IO)Fruitgala• Presenteren wat houdt IO in aan leerlingen van de 1ste graad HH• Uitwerken demonstratiestand• Voorbereiden drankjes/hapjes obv fruit• Onderzoek naar het bewaren en werken met fruit
 17. 17. Projecten (IO): 3de graad 6STW GIP, studiekeuze 5STW dorpsrestaurant, technologische voormiddag 2de graad fruitgala, kleuters op bezoek
 18. 18. Projecten (IO): 3de graadDidactiek 2de graad 3de graadAfgebakende opdrachten Open geformuleerde opdrachtenDirecte begeleiding Begeleiding op afstandEenvoudige opdrachten Complexe opdrachtenKortlopende opdrachten (4 weken) Langlopende opdrachten
 19. 19. Projecten (IO): 3de graadDoelgroep 2de graad 3de graadBekende personen Nieuwe doelgroepenKleine groepjes Grote groepenOntvangst op school Bereiken in eigen milieuAlgemene benadering Complexiteit begrijpen
 20. 20. Projecten (IO): 3de graadDorpsrestaurant in Meeuwen-Gruitrode:•Menu•Decoratie•Begeleiding en animatie•Doelgroep: senioren•Sturing: voeding en expressie
 21. 21. Projecten (IO): 3de graadScience4Kids:•Onderwijs voor kinderen•Wetenschappelijke proefjes op kindermaat•Doelgroep: schoolkinderen•Sturing: nw en sw
 22. 22. Projecten (IO): 3de graadZorg:•Lessen EHBO (uniek in Limburg)•Activiteit in rusthuis•Koken voor mensen met ziektebeeld•Doelgroep zorgbehoevende ouderen•Sturing: nw, sw en voeding
 23. 23. Geïntegreerde proef: 3de graadVoorbeeld
 24. 24. Studietraject en toekomstWat na Sociale en technische wetenschappen?Professionele Bachelor opleidingen: • Voedings- en dieetleer • Verpleegkunde • Vroedkunde • Ergotherapie • Orthopedagogie (opvoeder) • Toegepaste psychologie • Bachelor in sociaal werk (maatschappelijk assistent) • Lerarenopleiding (kleuter, lager, secundair onderwijs) • Facility management
 25. 25. Belangrijk Kies positief voor eenstudierichting die past bij je aanleg en interesse!
 26. 26. Inschrijvingen?• Speciale inschrijvingsdagen: • 1 en 2 juli (9 – 12 uur en 14 – 18 uur)• Gewone inschrijvingsdagen: • alle werkdagen van 3 juli t.e.m. 10 juli en van 16 augustus t.e.m. 31 augustus (10 – 12 uur en 17 – 19 uur)• Graag inschrijven voor 10 juli 2013. Zo kunnen wij de organisatie voor volgend schooljaar goed voorbereiden
 27. 27. Website van onze school www.augustinus-bree.beHier staat deze presentatie, het studieaanbod en allerlei informatie over onze school.
 28. 28. VRAGENRONDE

×