Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Humane wetenschappen   (Leertraject 1)
Humane wetenschappen• Je bent 14-15 jaar• Je hebt al informatie gekregen over de studierichting humane wetenschappen• Is ...
Humane wetenschappenJA, als:•Je inzicht wil krijgen over mens en samenleving•Je studeren ziet als een uitdaging•Je voldoen...
Humane wetenschappenNEE, als•je de richting kiest omwille van je vrienden•je denkt dat het hier ‘vanzelf’ zal gaan
Humane wetenschappen• Humane wetenschappen:  • is een ASO-studierichting  • 27 uur gemeenschappelijk met de andere ASO- ...
Humane wetenschappenTweede graad         (1ste en 2de jaar)Godsdienst             2/2Lichamelijke opv...
Humane wetenschappenTweede graad      (1ste en 2de jaar)Plastische opvoeding      1/0Fysica          ...
Humane wetenschappen• Wetenschappen → onderzoek    Stappen in het  2de graad            3de graad    on...
Humane wetenschappenCultuurwetenschappen       •  • Bestuderen culturele    • Film   verschijnselen als   ...
Humane wetenschappenCultuurwetenschappen 3de jaar• Wat is cultuur?• Culturen en subculturen• Verwachtingspatronen• Communi...
Humane wetenschappenCultuurwetenschappen 4de jaar• Op verkenning in de maatschappij• ‘It’s the economy, stupid’• Een ecolo...
Humane wetenschappenCultuurwetenschappen 5de jaar• Media en samenleving• Denken over• Onderzoeksvaardigheden
Humane wetenschappenCultuurwetenschappen 6de jaar• Politiek• Economie• Recht en rechtspraak• Kunst en maatschappij
Humane wetenschappenGedragswetenschappen• Bestuderen het gedrag van de mens als individu en als lid van de samenleving• H...
Humane wetenschappenGedragswetenschappen 3de jaar• Het kind in de samenleving• De ontwikkeling van de mens: geboorte → doo...
Humane wetenschappenGedragswetenschappen 4de jaar• Welke factoren bepalen mijn gedrag?• Communicatie• Emoties• Relaties• I...
Humane wetenschappenGedragswetenschappen 5de jaar• Zichzelf worden en zichzelf zijn• Zelfkennis: wetenschappelijk en voorw...
Humane wetenschappenGedragswetenschappen 6de jaar• Met verschillen samenleven (armoede, …)• Verschillen kunnen leiden tot ...
Humane wetenschappen• Wie kiest voor humane wetenschappen, kiest voor actieve werkvormen - vaak in groepjes en ondersteun...
Humane wetenschappenAccenten in de 2de graad• Vertrekpunt = de eigen leefwereld• Leren observeren, beschrijven en structur...
Humane wetenschappenAccenten in de 3de graad• Begrippen en structuren uit de tweede graad worden uitgebreid en wetenschap...
Humane wetenschappen     Vrije ruimte:  belangrijk omwille van  onderzoeksvaardigheden
Humane wetenschappenProjecten in het 5de jaar: gedragswetenschappen•Samenstellen van een enquête, afname, verwerking enana...
Humane wetenschappenProjecten in het 6de jaar: cultuurwetenschappen• Politiek project: ‘Arm Wallonië’• Kunsthistorisch ond...
POLITIEK project: ‘Arm Wallonië’3 doelen:•kennis en inzicht verwerven in depolitiek•het échte Wallonië leren kennen•durven...
KUNST-project: RubensEen kunsthistorisch onderzoek als:•Toeschouwer•Kunstwetenschapper•Schrijver•Schilder
Humane wetenschappenWat na de 3de graad ASO? Professionele bachelor• Lerarenopleiding• Orthopedagogie• Toegepaste psycholo...
Humane wetenschappenWat na de 3de graad ASO? Academische bachelor• Psychologie en pedagogische wetenschappen• Politieke we...
Belangrijk Kies positief voor eenstudierichting die past bij je  aanleg en interesse
Inschrijvingen?• Speciale inschrijvingsdagen:  • 1 en 2 juli (9 – 12 uur en 14 – 18 uur)• Gewone inschrijvingsdagen:  • ...
Website van onze school     www.augustinus-bree.beHier staat deze presentatie, het studieaanbod  en allerlei informat...
Presentatie humane wetenschappen 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie humane wetenschappen 2013

744 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie humane wetenschappen 2013

 1. 1. Humane wetenschappen (Leertraject 1)
 2. 2. Humane wetenschappen• Je bent 14-15 jaar• Je hebt al informatie gekregen over de studierichting humane wetenschappen• Is deze studierichting iets voor jou?
 3. 3. Humane wetenschappenJA, als:•Je inzicht wil krijgen over mens en samenleving•Je studeren ziet als een uitdaging•Je voldoende abstractievermogen hebt•Je verbanden kan leggen tussen onderdelen•Je kritisch ingesteld bent (kritische vragen stellen)•Je persoonlijke standpunten wil leren innemen•Je verantwoordelijk voelt voor je eigen leerproces
 4. 4. Humane wetenschappenNEE, als•je de richting kiest omwille van je vrienden•je denkt dat het hier ‘vanzelf’ zal gaan
 5. 5. Humane wetenschappen• Humane wetenschappen: • is een ASO-studierichting • 27 uur gemeenschappelijk met de andere ASO- studierichtingen • 5 uur specifiek (gedrags- en cultuurwetenschappen) • voorbereiding op verder studeren aan universiteit of hogeschool• De lessentabellen bevatten: • algemeen vormende vakken • specifieke vakken: gedrags- en cultuurwetenschappen
 6. 6. Humane wetenschappenTweede graad (1ste en 2de jaar)Godsdienst 2/2Lichamelijke opvoeding 2/2Nederlands 4/4Frans 4/4Engels 3/2Duits 0/1Wiskunde 4/4Aardrijkskunde 1/1Geschiedenis 2/2Informatica 1/1Muzikale opvoeding 0/1
 7. 7. Humane wetenschappenTweede graad (1ste en 2de jaar)Plastische opvoeding 1/0Fysica 1/1Chemie 1/1Biologie 1/1Gedragswetenschappen 3/3Cultuurwetenschappen 2/2TOTAAL 32
 8. 8. Humane wetenschappen• Wetenschappen → onderzoek Stappen in het 2de graad 3de graad onderzoek Opgelegde onderzoeksvraag Eigen onderzoeksvraag oriënteren voorbereiden Sterk begeleid : maken van een onderzoeksplan Zelfstandig : Maken van een onderzoeksplan Verwerven van informatie via Verwerven van informatie via uitvoeren interview, observatie en zeer zelf opgestelde enquête beknopt literatuuronderzoek verwerken Sterk geleid : het verwerken van informatie tot een verslag Zelfstandig groepswerk : verwerken van info, opstellen van codeboek en invoeren van datamatrix in exell , interpreteren van gegevens rapporteren Zowel mondeling als schriftelijke rapportering Powerpointpresentatie en schriftelijk eindrapport met mondelinge verdediging Reflecteren en Zelf- en peerevaluatie Zelf-en peerevaluatie bijsturen
 9. 9. Humane wetenschappenCultuurwetenschappen • • Bestuderen culturele • Film verschijnselen als • Muziek uitdrukking van mens en • Dans maatschappij – Kunst • Cultuur is alles wat niet • Taal tot de natuur van de • Mode mens behoort • Religie • Sprookjes • Waarden en normen • Media
 10. 10. Humane wetenschappenCultuurwetenschappen 3de jaar• Wat is cultuur?• Culturen en subculturen• Verwachtingspatronen• Communicatiemiddelen• Reclame• Onderzoeksvaardigheden
 11. 11. Humane wetenschappenCultuurwetenschappen 4de jaar• Op verkenning in de maatschappij• ‘It’s the economy, stupid’• Een ecologisch verantwoorde samenleving• Solidair tegen armoede• Omgaan met kunst• Onderzoeksvaardigheden
 12. 12. Humane wetenschappenCultuurwetenschappen 5de jaar• Media en samenleving• Denken over• Onderzoeksvaardigheden
 13. 13. Humane wetenschappenCultuurwetenschappen 6de jaar• Politiek• Economie• Recht en rechtspraak• Kunst en maatschappij
 14. 14. Humane wetenschappenGedragswetenschappen• Bestuderen het gedrag van de mens als individu en als lid van de samenleving• Hulpwetenschappen zijn: • psychologie • sociologie • antropologie
 15. 15. Humane wetenschappenGedragswetenschappen 3de jaar• Het kind in de samenleving• De ontwikkeling van de mens: geboorte → dood• Mensen met een handicap• Rechten van het kind• Jongeren en problematisch/grensoverschrijdend gedrag• Onderzoeksvaardigheden
 16. 16. Humane wetenschappenGedragswetenschappen 4de jaar• Welke factoren bepalen mijn gedrag?• Communicatie• Emoties• Relaties• Individu en organisaties• Onderzoeksvaardigheden
 17. 17. Humane wetenschappenGedragswetenschappen 5de jaar• Zichzelf worden en zichzelf zijn• Zelfkennis: wetenschappelijk en voorwetenschappelijk• Afwijkend gedrag• Onderzoeksvaardigheden
 18. 18. Humane wetenschappenGedragswetenschappen 6de jaar• Met verschillen samenleven (armoede, …)• Verschillen kunnen leiden tot conflicten
 19. 19. Humane wetenschappen• Wie kiest voor humane wetenschappen, kiest voor actieve werkvormen - vaak in groepjes en ondersteund met ICT• Casestudies• Presentaties• Docu’s met toepassingsopdrachten• Veldonderzoek• Sterke nadruk op beleving en proces• Studiereizen en gastsprekers
 20. 20. Humane wetenschappenAccenten in de 2de graad• Vertrekpunt = de eigen leefwereld• Leren observeren, beschrijven en structureren, ontdekken van relaties en verbanden• Gebruik maken van de juiste begrippen en theorieën uit de verschillende disciplines De leerlingen doen onderzoek aan de hand van duidelijk afgebakende opdrachten.
 21. 21. Humane wetenschappenAccenten in de 3de graad• Begrippen en structuren uit de tweede graad worden uitgebreid en wetenschappelijk onderbouwd• Er worden overkoepelende theorieën en modellen gebruikt en aangereiktDe leerlingen doen onderzoek aan de hand van open opdrachten met grote nadruk op zelfstandig werk
 22. 22. Humane wetenschappen Vrije ruimte: belangrijk omwille van onderzoeksvaardigheden
 23. 23. Humane wetenschappenProjecten in het 5de jaar: gedragswetenschappen•Samenstellen van een enquête, afname, verwerking enanalyse van resultaten, rapportering•Bureauonderzoek, interview en presentatie: schizofrenie
 24. 24. Humane wetenschappenProjecten in het 6de jaar: cultuurwetenschappen• Politiek project: ‘Arm Wallonië’• Kunsthistorisch onderzoek: Rubens-project
 25. 25. POLITIEK project: ‘Arm Wallonië’3 doelen:•kennis en inzicht verwerven in depolitiek•het échte Wallonië leren kennen•durven schrijven en spreken in hetFrans onder begeleidingje onderzoekt één bepaalde Waalseregio in groepsverband
 26. 26. KUNST-project: RubensEen kunsthistorisch onderzoek als:•Toeschouwer•Kunstwetenschapper•Schrijver•Schilder
 27. 27. Humane wetenschappenWat na de 3de graad ASO? Professionele bachelor• Lerarenopleiding• Orthopedagogie• Toegepaste psychologie• Sociaal werk• Communicatiemanagement• Office management• …
 28. 28. Humane wetenschappenWat na de 3de graad ASO? Academische bachelor• Psychologie en pedagogische wetenschappen• Politieke wetenschappen• Sociologie• Sociale en culturele antropologie• Rechten• Criminologische wetenschappen• Communicatiewetenschappen• Taal- en letterkunde• Geschiedenis• Kunstwetenschappen en archeologie• Godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen
 29. 29. Belangrijk Kies positief voor eenstudierichting die past bij je aanleg en interesse
 30. 30. Inschrijvingen?• Speciale inschrijvingsdagen: • 1 en 2 juli (9 – 12 uur en 14 – 18 uur)• Gewone inschrijvingsdagen: • alle werkdagen van 3 juli t.e.m. 10 juli en van 16 augustus t.e.m. 31 augustus (10 – 12 uur en 17 – 19 uur)• Graag inschrijven voor 10 juli 2013. Zo kunnen wij de organisatie voor volgend schooljaar goed voorbereiden
 31. 31. Website van onze school www.augustinus-bree.beHier staat deze presentatie, het studieaanbod en allerlei informatie over onze school.

×