Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie ondernemen en it m&m en b&it 2013

396 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie ondernemen en it m&m en b&it 2013

 1. 1. Management  &  IT     (Leertraject  2)    
 2. 2. 11/03/13   2  
 3. 3. Management  &  IT  –  Accenten  op  bedrijfseconomie,  specifieke  handelstaal   in  de  verschillende  moderne,  vreemde  talen  en   informaFcatoepassingen  –  Interesse  in  administraFe  en  communicaFe  –  Commerciële  aanleg  –  Brede  voorbereiding  op  3de    graad  MarkeFng  &   Management  of  Business  &  IT  –  Doorstromingsonderwijs:  verder  studeren  in   professionele  bacheloropleidingen  (lerarenopleiding,   markeFng,  rechtsprakFjk,  logisFek,  verzekeringen,   accountancy-­‐fiscaliteit,  toegepaste  informaFca,   mulFmedia)  11/03/13   3  
 4. 4. Lessentabel  2de  graad  Godsdienst 2/2Aardrijkskunde 1/1Geschiedenis 1/1Lichamelijke opvoeding 2/2Natuurwetenschappen 2/2Engels 3/3Frans 4/4Nederlands 4/4Wiskunde 4/4Bedrijfseconomie 6/6Toegepaste informatica 3/3Totaal 32/32 11/03/13   4  
 5. 5. Management  &  IT  –  Bedrijfseconomie:  6  lesuren/week  (4  +  2)  –  Niet  enkel  kennis  maar  OOK  prakFsche   vaardigheden  en  aWtudes  in  een  realisFsche   context  –  Bedrijfsbezoeken,  projectwerk,  didacFsch   boekhoudpakket,  actualiteitsquiz,  studiereizen,   integraFe  met  informaFca,  …  11/03/13   5  
 6. 6. Management  &  IT  –  Toegepaste  informaFca:     –  3  lesuren/week   –  gebruik  soware  pakke]en  vanuit   bedrijfseconomische  toepassingen  –  PrakFsche  taalvaardigheden:   –  internaFonale  context   –  Handelstaal    –  Rekenvaardigheden  binnen  wiskunde  11/03/13   6  
 7. 7. Het  bedrijfsleven  
 8. 8. Het  bedrijfsleven  –  Studiereizen   –  Steenkoolmijn  Blègny   –  Chocolade  Jacques  Eupen    –  Bezoek  industrieterreinen  Bree  –  BRES:     –  Samenwerking  met  De  Boer  Tenten   –  Opdrachten  verwerken   –  Bedrijfsbezoek  aan  De  Boer  Tenten   –  School  en  bedrijf  voorstellen  aan  bedrijfsleiders  11/03/13   8  
 9. 9. BoekPlusSo<  
 10. 10. BoekPlusSo  –  Boekhoudpakket  op  pc  –  Commerciële  en  financiële  verrichFngen  –  Zelfstandig  werk  –  BoekPlusSo  controleert  of  de  boeking  juist  is   uitgevoerd  –  Filmpje  11/03/13   10  
 11. 11. Actualiteitsquiz  ‘De  slimste  mens’  
 12. 12. Actuaquiz:  de  slimste  mens  –  Elke  week  5  meerkeuzevragen  –  Economische  actualiteit  –  Rangschikking  gedurende  heel  schooljaar  –  Winnaar  –  Site  www.deredacFe.be  –  Nu  jullie!  11/03/13   12  
 13. 13. Na  4de  jaar  Management  &  IT?  •  MarkeFng  &  Management  (Handel)  of  Business   &  IT  (Boekhouden-­‐InformaFca)  •  ProjectmaFg  en  geïntegreerd  werken  •  Gastsprekers  en  bedrijfsbezoeken  •  Stage    •  GIP   11/03/13   13  
 14. 14. Lessentabel  3de  graad   MarkeDng  &  Management   Business  &  IT   5de  jaar   6de  jaar   5de  jaar   6de  jaar  Godsdienst   2   2   2   2  Aardrijkskunde   1   1   1   1  Geschiedenis   1   1   1   1  Lichamelijke  opvoeding   2   2   2   2  Natuurwetenschappen   1   1   1   1  Wiskunde   3   3   4   4  Nederlands   3   3   3   3  Engels   3   3   2   2  Frans   4   4   3   3  Duits   2   2   -­‐   -­‐  Bedrijfseconomie   9   9   6   6  Toegepaste  informaFca   -­‐   -­‐   5   5  Project   1   1   2   2  Stages   -­‐   2   -­‐   2  Totaal  aantal  lesuren   32   34   32   34  11/03/13   14  
 15. 15. IntroducFedagen  11/03/13   15  
 16. 16. STAGE  –  Eenmalige  blokstage  van  10  lesdagen  –  6de  jaar      
 17. 17. Stageporoolio  11/03/13   17  
 18. 18. Project  oefenfirma  (B&IT)  11/03/13   18  
 19. 19. GIP  Business  &  IT  11/03/13   19  
 20. 20. Projecten  M&M   –  B@S   –  BRES   –  Ondernemer  voor  de  klas:   Bandag,  Van  Havermaet   Groenweghe,  KBC,  Vencken   –  Universiteit  Hasselt   –  Unizo   –  Project  Villa  Basta   –  Bedrijfsbezoeken   –  Duurzaamheidsag   –  Studiereizen   –  …  11/03/13   20  
 21. 21. GIP  MarkeFng  &  Management  11/03/13   21  
 22. 22. –  Thank  you  for  listening!  –  Merci  pour  votre  a]enFon!  –  Bedankt  voor  uw  aandacht!      11/03/13   22  
 23. 23. Belangrijk     Kies  posiDef  voor  een   studierichDng  die  past  bij  je   aanleg  en  interesse    11/03/13   23  
 24. 24. Inschrijvingen?  –  Speciale  inschrijvingsdagen:   –  1  en  2  juli  (9  –  12  uur  en  14  –  18  uur)    –  Gewone  inschrijvingsdagen:     –  alle  werkdagen  van  3  juli  t.e.m.  10  juli  en   van  16  augustus  t.e.m.  31  augustus   (10  –  12  uur  en  17  –  19  uur)    –  Graag  inschrijven  voor  10  juli  2013.  Zo  kunnen  wij   de  organisaFe  voor  volgend  schooljaar  goed   voorbereiden  11/03/13   24  
 25. 25. Website  van  onze  school   www.augusFnus-­‐bree.be       Hier  staat  deze  presentaFe,  het  studieaanbod   en  allerlei  informaFe  over  onze  school.  

×