Humane wetenschappen

497 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
497
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Humane wetenschappen

 1. 1. Infosessie    studiekeuze  4de  jaar  Humane  wetenschappen   4  maart  2013  
 2. 2. Algemene  informa?e  i.v.m.  de  studiekeuze   •  Belang  van  een  goede  studiekeuze   •  Bepalende  factoren  bij  de  studiekeuze   •  Aandachtspunten   •  Keuzeproces   •  AEesten  op  het  einde  van  het  schooljaar   •  Specifieke  kenmerken  van  de  derde  graad  ASO   •  ASO-­‐studierich?ngen  in  de  derde  graad  in  SAB   •  Voorstelling  studierich?ng:  Humane  wetenschappen      
 3. 3. Belang  van  een  goede  keuze  •  Derde  graad  =  directe  voorbereiding  op  het  hoger  onderwijs  •  Derde  graad  =  ‘defini?eve’  keuze  (slechts  beperkte   mogelijkheden  tot  heroriënteren)  
 4. 4. Bepalende  factoren  bij  de  studiekeuze  •  Capaciteiten   o  niet  onderschaEen   o  niet  overschaEen  •  ZelUennis   o  wat  kan  ik?   o  wat  doe  ik  graag?   o  wat  wil  ik?  •  Je  studies  en  resultaten  in  de  tweede  graad  
 5. 5. Bepalende  factoren  bij  de  studiekeuze  •  Je  aEest  op  het  einde  van  het  schooljaar  •  De  adviezen  van  de  klassenraad  •  Het  profiel  van  de  studierich?ng  •  De  lessentabellen  •  De  toekomstmogelijkheden  
 6. 6. Aandachtspunten  •  Maak  een  posi?eve  keuze  op  basis  van  eerlijke  mo?even  •  Kies  zo  breed  mogelijk  •  Laat  je  keuze  niet  beïnvloeden  door:   o  vrienden  of  vriendinnen   o  de  vermoedelijke  vakleraren  in  de  derde  graad   o  gemakkelijkheidsoverwegingen    
 7. 7. Keuzeproces  •  Voorstelling  van  keuzeproces  en  studierich?ngen  derde  graad   in  de  klas  •  Infosessie  voor  ouders  en  leerlingen  (4  maart  2013)    •  Leerlingen  geven  hun  voorlopige  keuze  door  •  Klassenraad:  bespreking  van  de  voorlopige  keuze  •  Oudercontact  Pasen:  bespreking  conclusies  klassenraad  •  Delibererende  klassenraad  •  AEest  en  advies  •  Oudercontact  einde  schooljaar  
 8. 8. AEesten  en  adviezen  •  Eerst  moet  je  slagen  voor  je  naar  de  derde  graad  kunt  •  Belang  van  aEesten  en  adviezen   o  A-­‐aEest:  je  kunt  naar  het  volgend  jaar   o  B-­‐aEest:  je  bent  geslaagd.  Je  mag  naar  een  volgend  leerjaar   behalve  naar  bepaalde  studierich?ngen  (clausulering).  De   klassenraad  formuleert  de  beste  oplossing  (=advies)   o  C-­‐aEest:  je  bent  niet  geslaagd.  Je  moet  het  jaar  overdoen  in   dezelfde  of  in  een  andere  studierich?ng.  De  klassenraad   formuleert  een  advies  
 9. 9.   Specifieke  kenmerken  van  de     derde  graad  ASO      •  VloEe  doorstroming  naar  het  hoger  onderwijs  •  Algemeen  vormend  •  Sterk  theore?sch  en  hoog  abstrac?eniveau  •  2  stammen  in  elke  studierich?ng  •  3  of  6  uur  wiskunde  •  Inzichtelijk  en  zelfstandig  verwerken  van  de  leerstof  •  Hogere  eisen  en  grotere  leerstofgehelen  bij  toetsen  •  Studeren  is  noodzakelijk    •  Goede  studieplanning  opstellen  •  Slechts  2  periodes  van  summa?eve  toetsen  
 10. 10. Specifieke  kenmerken  van  de  derde  graad  ASO    •  Werken  rond  onderzoekscompeten?es  •  Zesde  leerjaar:  één  volledig  onderzoek  per  stam  •  Voorbereiding  op  alle  vormen  van  hoger  onderwijs  •  Mogelijkheid  om  cursus  Duits  of  Spaans  te  volgen  als  33ste  uur  •  Speciale  begeleiding  voor  wie  verder  studeert  voor  tandarts  of   arts  
 11. 11. Specifieke  kenmerken  van  de  derde  graad  ASO    •  Wisselende  klasgroepen  voor  bepaalde  vakken    •  Beperkte  overgang  mogelijk  (tot  15  januari)  •  Beperkte  overgang  op  einde  van  het  vijfde  jaar  mogelijk  •  Geen  B-­‐aEest  mogelijk  in  derde  graad  ASO  
 12. 12. ASO-­‐studierich?ngen  in  de  derde   graad  in  SAB  •  Economie-­‐moderne  talen  •  Economie-­‐wiskunde  •  Humane  wetenschappen  •  La?jn-­‐moderne  talen  •  La?jn-­‐wiskunde  •  Wetenschappen-­‐wiskunde  
 13. 13. Humane  wetenschappen       Voorbeeld    
 14. 14. Humane  wetenschappen    Iets  voor  jou?  Ja,  als  je….   •  meer  wil  weten  over  mens  en  samenleving   •  studeren  ziet  als  een  uitdaging   •  voldoende  abstrac?evermogen  hebt   •  inzicht  wil  krijgen  in  de  mens  en  in  de  maatschappij    (verbanden  ontdekken,  kri?sche  vragen  leren  stellen)   •  geleidelijk  persoonlijke  standpunten  wil  leren  innemen  
 15. 15. Humane  wetenschappen    Humane  wetenschappen:   •  is  een  ASO-­‐studierich?ng   •  hee.  dezelfde  basisvorming  als  de  andere  ASO-­‐ studierich?ngen  met  3  uren  wiskunde   •  bereidt  je  voor  om  later  verder  te  studeren  De  lessentabellen  bevaEen:   •  algemeen  vormende  vakken     •  specifieke  vakken  
 16. 16. Humane  wetenschappen  Derde graad (1ste en 2de jaar)Godsdienst 2/2Lichamelijke opvoeding 2/2Nederlands 4/4Frans 4/4Engels 3/3Esthetica 1/1Wiskunde 3/3Aardrijkskunde 1/1Geschiedenis 2/2Natuurwetenschappen 2/2Gedragswetenschappen 3/3Cultuurwetenschappen 3/3Project vrije ruimte 2/2TOTAAL 32
 17. 17. Humane  wetenschappen  Gedragswetenschappen  •  Studie  van  de  mens  als  individu  en  als  lid  van  de  samenleving  •  Hulpwetenschappen:     •  psychologie   •  sociologie    
 18. 18. Gedragswetenschappen  5de  jaar      •  Persoonlijkheid,  karakter  en   iden?teit  •  ‘Mensenkennis’    versus   wetenschappen    •  Afwijkend  gedrag  en  sociale   beïnvloeding          
 19. 19.        Projecten  :  Vrije  ruimte            -­‐  Onderzoeksvaardigheden:  jongerenenquête    -­‐  Schizofrenie:          Oorzaken,  symptomen,  behandeling,  zelgulpgroepen  
 20. 20.            Project  onderzoeksvaardigheden  1ste    semester  :    Jongerenenquête  FASE  1  :  onderzoek  opzeEen  ∇  FASE  2  :  onderzoek  uitvoeren  ∇  FASE  3  :  resultaten  verwerken  ∇  FASE  4  :  rapporteren  
 21. 21.            Project  onderzoeksvaardigheden    •  Sociale  vaardigheden:    samenwerkvaardigheden    presenta?evaardigheden    communica?evaardigheden  •         Begeleid  zelfsturend  leren  •  Kri?sche  zelf-­‐  en  peerevalua?e  •  Vakovers?jgend  :  wiskunde        
 22. 22. Project  schizofrenie  2de  semester  :  schizofrenie  FASE  1  :  verkennende  fase  ∇  FASE  2  :  opzoekwerk,  ervaringsdag  OPZ,  bezoek  ervaringsdeskundigen    ∇  FASE  3  :  schriielijke  en  mondelinge  presenta?e  
 23. 23.    Project  schizofrenie   Bezoek aan het OPZ Rekem
 24. 24.      Project  schizofrenie   Bezoek aan het OPZ Rekem
 25. 25.  Bezoek  OPZC  Rekem:  creaNeve  therapie  (beeldende  therapie)  
 26. 26. Bezoek  OPZC  Rekem:  creaNeve  therapie  (beeldende  therapie)  
 27. 27. Bezoek  OPZC  Rekem:  creaNeve  therapie  (beeldende  therapie)  
 28. 28. Bezoek  OPZC  Rekem:  creaNeve  therapie  (beeldende  therapie)  
 29. 29. Bezoek  OPZC  Rekem:  creaNeve  therapie  (drama)  
 30. 30. Bezoek  OPZC  Rekem:  creaNeve  therapie  (drama)  
 31. 31. Bezoek  OPZC  Rekem:  hippotherapie  
 32. 32. Gedragswetenschappen  6de  jaar            -­‐  Sociale  ongelijkheid,  armoede        -­‐  Netwerken,  de  wereld:  mijn  dorp        -­‐  Verschillen  tussen  mensen                kunnen  leiden  tot  conflicten  
 33. 33. Cultuurwetenschappen  5de  jaar  •  3  uren/week  les  •  2  thema’s   •  media  en  samenleving   •  denken  over  mens  en  maatschappij:  filosofie  
 34. 34. Cultuurwetenschappen  derde  graad  •  Begrippen  en  structuren  uit  de  tweede  graad  worden   uitgebreid  en  wetenschappelijk  onderbouwd  •  Uitbouw  persoonlijke  mening  adhv  synthese  en   argumenta?evorming  •  Het  volgen  van  de  actualiteit  is  hierbij  zeer  belangrijk    •  De  leerlingen  doen  onderzoek  adhv  open  opdrachten:   projecten  vrije  ruimte  hierbij  erg  belangrijk!  
 35. 35. Cultuurwetenschappen  6de  jaar  •  3  uur/week  les  •  4  thema’s   •  poli?eke  veld:  algemeen  en  België  (specifiek)   •  socio-­‐economische  rol  van  de  overheid   •  juridische  veld:  recht  en  rechtspraak   •  ar?s?eke  veld:  Kunst  en  maatschappij  •  2  uur/week  project  vrije  ruimte  (!)   •  Kunst-­‐project:  Rubens   •  Poli?ek  project:  Arm  Wallonië  
 36. 36. Kunst-­‐project:  RUBENS-­‐project        We  gaan  Rubens   kunsthistorisch  ontleden   waarbij  jullie  crea?ef  als   onderzoeker  optreden,   namelijk  als:     •  Toeschouwer     •  Kunstwetenschapper     •  Schrijver   •  Schilder  
 37. 37. Rubens:  Van  proces  naar  product        
 38. 38. PoliNek  project:  ARM  WALLONIË    Een  historisch  en  actueel   onderzoek  van  een  Waalse  regio  Drieledig  doel:  •  Inzicht  krijgen  in  de  (Franstalige)   poli?ek  •  Het  échte  Wallonië  leren  kennen  •  Kennis  en  vaardigheden  van  het   Frans  verhogen    •  ‘Inleven’  in  een  ‘andere  cultuur’=   durven  spreken  en  schrijven  in   een  andere  taal  (Frans)  onder   begeleiding  
 39. 39. ARM  WALLONIE:  3  uitgangspunten1.  Manifesta9  2.  Gemeenteraadsverkiezingen  2012  3.        Arm  Wallonië  :  Boeken,  ar?kelen  en  gastsprekers  
 40. 40. ARM  WALLONIE:  Manifesta9  
 41. 41. ARM  WALLONIE:gastsprekers-­‐studiereizen  
 42. 42. ARM  WALLONIE:  Belvue-­‐wedstrijd  
 43. 43. Verder  studeren  na  Humane   Wetenschappen      Academische  Bachelor   •  Bachelor  in  de  Psychologische  en  Pedagogische  wetenschappen   •  Bachelor  in  de  Rechten  en  Criminologische  wetenschappen   •  Bachelor  in  de  Poli?eke  en  sociale  wetenschappen   •  Bachelor  in  de  Kunstwetenschappen   •  Bachelor  in  de  Geschiedenis    Professionele  Bachelor   •  Bachelor  in  de  Toegepaste  communica?e/taalkunde   •  Bachelor  in  de  Orthopedagogie   •  Bachelor  in  het  Sociaal  werk   •  Bachelor  in  het  Medisch  secretariaat   •  Bachelor  in  het  Onderwijs   •  Bachelor  in  de  Logopedie  en  de  Audiologie  
 44. 44. Belangrijk   Kies  posi?ef  voor  een  studierich?ng  die  past  bij  je   aanleg  en  interesse        
 45. 45. PrakNsch  •  Meer  informa?e  vindt  u  bij:   •  de  leraren  van  de  2de  en  3de  graad   •  coördinatoren  en  direc?e   •  CLB  •  Studiekeuze  uiterlijk  tegen  5  juli  meedelen        
 46. 46. Website  van  onze  school   www.augus?nus-­‐bree.be      Hier  vindt  u  deze  presenta?e,  het  studieaanbod  en  informa?e   over  onze  school.  

×