Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Infosessiestudiekeuze 4 jaar       de  Leertraject 1 Economie-wiskundeEconomie-moderne talen   4 maart 2013
Algemene informatie i.v.m. de     studiekeuze• Belang van een goede studiekeuze• Bepalende factoren bij de studiekeuz...
Belang van een goede keuze• Derde graad = directe voorbereiding op het hoger onderwijs• Derde graad = ‘definitieve’ keuze ...
Bepalende factoren bij de studiekeuze• Capaciteiten  o niet onderschatten  o niet overschatten• Zelfkennis  o wat kan i...
Bepalende factoren bij de studiekeuze• Je attest op het einde van het schooljaar• De adviezen van de klassenraad• Het prof...
Aandachtspunten• Maak een positieve keuze op basis van eerlijke motieven• Kies zo breed mogelijk• Laat je keuze niet beïnv...
Keuzeproces• Voorstelling van keuzeproces en studierichtingen derde graad in de klas• Infosessie voor ouders en leerlinge...
Attesten en adviezen• Eerst moet je slagen voor je naar de derde graad kunt• Belang van attesten en adviezen  o  A-attes...
• Vlotte doorstromingvan de derde graad ASO onderwijs    Specifieke kenmerken naar het hoger• Algemeen vormend• Sterk ...
Specifieke kenmerken van de derde graad AS• Werken rond onderzoekscompetenties• Zesde leerjaar: één volledig onderzoek per...
Specifieke kenmerken van de derde graad AS• Wisselende klasgroepen voor bepaalde vakken• Beperkte overgang mogelijk (tot 1...
ASO-studierichtingen in de derde    graad in SAB• Economie-moderne talen• Economie-wiskunde• Humane wetenschappen• Lat...
Economie-wiskundeEconomie-moderne talen     Voorbeeld
Inhoudsopgave• Profiel van de leerling• Lessentabellen• Economie  o inhoud  o onderzoekscompetenties  o werkvormen• Eco...
Profiel van de leerling•  Interesse voor economische problemen•  Interesse voor economische en politieke actualiteit•  ...
Lessentabellen   Derde graad             Economie - moderne talen  Economie - wiskunde  (1ste en 2de jaar...
Economie: inhoud• Bedrijfseconomie:  • organisatiestructuur en bedrijfscultuur  • investeringsanalyse  • financiering ...
Economie: onderzoekscompetenties•  Groepswerk•  Paper in 5de jaar•  Eindwerk in 6de jaar•  Mogelijke onderwerpen: armo...
Economie: werkvormen• Actualiteit: Trends• Boeken  • onvoltooide globalisering  • maandag geen economie meer?  • econos...
Economie: Werkvormen
Economie-wiskunde
Lessentabellen   Derde graad            Economie - moderne talen  Economie - wiskunde  (1ste en 2de jaar) ...
Kiezen voor wiskunde• Profiel leerling  • voorkennis  • studiehouding• Vaardigheden• Attitudes• Werkwijze• Leerinhouden
Profiel leerlingen wiskunde• Voorkennis leerstof 1ste-2de graad  • eerste- en tweedegraadsfuncties  • elementaire functi...
Profiel leerlingen wiskunde• Studiehouding  • inzet en doorzettingsvermogen  • diepgang  • kritisch denken  • regelmat...
Vaardigheden•  Rekenvaardigheid•  Wiskundige taalvaardigheid•  Denk- en redeneervaardigheden•  Probleemoplossende vaar...
Attitudes•  Planning en werkorganisatie•  Zin voor samenwerking en communicatie•  Creativiteit•  Kwaliteitszorg en res...
Werkwijze•  Klassikale begeleiding•  Onderwijsleergesprek•  Groepswerk•  Persoonlijk werk• Grafisch rekentoestel• Appl...
Leerinhouden•  Analyse•  Ruimtemeetkunde•  Statistiek•  Algebra•  Onderzoekscompetenties
Analyse• Studie van functies  • wat is de samenhang tussen verschillende grootheden?• Afgeleiden  • hoe beïnvloeden ze e...
Ruimtemeetkunde• Studie van de ruimte en objecten in de ruimte  • wisselwerking tussen concrete figuren (ruimtelijk inzic...
Statistiek• Beschrijvende statistiek  • technieken om gegevens overzichtelijk te presenteren en   verbanden te onderzoe...
Kansrekenen• Kansrekenen en telproblemen  • kans bepalen dat iets zal gebeuren→ weersvoorspellingen, beurs, verzekeringsw...
Algebra• Matrices en stelsels • een handige manier aanleren om te werken met tabellen vol  met getallen en allerhande t...
• Complexe getallen  • uitbreiding reële getallen (i² = -1)→ natuurkunde, trilling- en golfverschijnselen, electronica
Onderzoekscompetenties• Groepswerk• Praktische toepassingen• Eindwerk in het zesde jaar
Onderzoekscompetenties• Mogelijke onderwerpen: verwante snelheden, groei wereldbevolking, inhoud bierglas, regressie,…
Besluit• 6 uur wiskunde  • biedt middelen tot het begrijpen, beschrijven, verklaren en   beheren van systemen en situat...
Project workEconomie-wiskunde
Project Work•  Combination economics – English•  1/2 lesson(s) a week•  Group work•  Working independently•  Smartsch...
Contents 5 Economie-wiskunde•  Creating your own website•  The stock market•  Presenting a company•  Visits to the com...
Contents 6 Economie-wiskunde•  Presenting a company•  Preparing a company visit•  Visit to the chosen companies and to ...
Contents 6 Economie-wiskunde: FinalPresentation
Contents 6 Economie-wiskunde: FinalPresentation
Contents 6 Economie-wiskunde: FinalPresentation
Organisation Events
Organisation Events
Economie-moderne talen
Talen     EMT  EWFrans   4  3Engels  3  2Duits   2  0Spaans  2  0
Een goede basis•  Verder studeren in de talen•  Beroepsmogelijkheden in de talen•  Beroepsmogelijkheden in een internat...
Uitbreiding en verdieping•  Uitbreiding leerstof•  Diepgaander•  Meer oefenen op vaardigheden•  Accent op literatuur e...
Profiel van de leerlingen• Intrinsieke motivatie:  • interesse voor taal  • interesse voor cultuur  • geen “negatieve k...
OnderzoekscompetentiesAlgemeenWerken rond taalkunde, letterkundeen/of cultuurSchriftelijke en mondelinge rapporteringDit j...
Verder studeren na Economie-moderne    talen• Academische bachelor:  • bachelor in de Taal- en letterkunde  • bachel...
Verder studeren na Economie-wiskunde• Academische bachelor  • bachelor in de Toegepaste economische   wetenschappen/han...
BelangrijkKies positief voor een studierichting die   past bij je aanleg en interesse
Informatie• Studiekeuze uiterlijk tegen 5 juli meedelen• Meer informatie vindt u bij:  • de leraren van de 2de en 3de gra...
Website van onze school    www.augustinus-bree.beHier vindt u deze presentatie, het studieaanbod en informatie    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Economie wiskunde en Economie - moderne talen

2,471 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Economie wiskunde en Economie - moderne talen

 1. 1. Infosessiestudiekeuze 4 jaar de Leertraject 1 Economie-wiskundeEconomie-moderne talen 4 maart 2013
 2. 2. Algemene informatie i.v.m. de studiekeuze• Belang van een goede studiekeuze• Bepalende factoren bij de studiekeuze• Aandachtspunten• Keuzeproces• Attesten op het einde van het schooljaar• Specifieke kenmerken van de derde graad ASO• ASO-studierichtingen in de derde graad in SABl• Voorstelling studierichtingen: Economie-wiskunde en Economie- moderne talen
 3. 3. Belang van een goede keuze• Derde graad = directe voorbereiding op het hoger onderwijs• Derde graad = ‘definitieve’ keuze (slechts beperkte mogelijkheden tot heroriënteren)
 4. 4. Bepalende factoren bij de studiekeuze• Capaciteiten o niet onderschatten o niet overschatten• Zelfkennis o wat kan ik? o wat doe ik graag? o wat wil ik?• Je studies en resultaten in de tweede graad
 5. 5. Bepalende factoren bij de studiekeuze• Je attest op het einde van het schooljaar• De adviezen van de klassenraad• Het profiel van de studierichting• De lessentabellen• De toekomstmogelijkheden
 6. 6. Aandachtspunten• Maak een positieve keuze op basis van eerlijke motieven• Kies zo breed mogelijk• Laat je keuze niet beïnvloeden door: o vrienden of vriendinnen o de vermoedelijke vakleraren in de derde graad o gemakkelijkheidsoverwegingen
 7. 7. Keuzeproces• Voorstelling van keuzeproces en studierichtingen derde graad in de klas• Infosessie voor ouders en leerlingen (4 maart 2013)• Leerlingen geven hun voorlopige keuze door• Klassenraad: bespreking van de voorlopige keuze• Oudercontact Pasen: bespreking conclusies klassenraad• Delibererende klassenraad• Attest en advies• Oudercontact einde schooljaar
 8. 8. Attesten en adviezen• Eerst moet je slagen voor je naar de derde graad kunt• Belang van attesten en adviezen o A-attest: je kunt naar het volgend jaar o B-attest: je bent geslaagd. Je mag naar een volgend leerjaar behalve naar bepaalde studierichtingen (clausulering). De klassenraad formuleert de beste oplossing (=advies) o C-attest: je bent niet geslaagd. Je moet het jaar overdoen in dezelfde of in een andere studierichting. De klassenraad formuleert een advies
 9. 9. • Vlotte doorstromingvan de derde graad ASO onderwijs Specifieke kenmerken naar het hoger• Algemeen vormend• Sterk theoretisch en hoog abstractieniveau• 2 stammen in elke studierichting• 3 of 6 uur wiskunde• Inzichtelijk en zelfstandig verwerken van de leerstof• Hogere eisen en grotere leerstofgehelen bij toetsen• Studeren is noodzakelijk• Goede studieplanning opstellen• Slechts 2 periodes van summatieve toetsen
 10. 10. Specifieke kenmerken van de derde graad AS• Werken rond onderzoekscompetenties• Zesde leerjaar: één volledig onderzoek per stam• Voorbereiding op alle vormen van hoger onderwijs• Mogelijkheid om cursus Duits of Spaans te volgen als 33ste uur• Speciale begeleiding voor wie verder studeert voor tandarts of arts
 11. 11. Specifieke kenmerken van de derde graad AS• Wisselende klasgroepen voor bepaalde vakken• Beperkte overgang mogelijk (tot 15 januari)• Beperkte overgang op einde van het vijfde jaar mogelijk• Geen B-attest mogelijk in derde graad ASO
 12. 12. ASO-studierichtingen in de derde graad in SAB• Economie-moderne talen• Economie-wiskunde• Humane wetenschappen• Latijn-moderne talen• Latijn-wiskunde• Wetenschappen-wiskunde
 13. 13. Economie-wiskundeEconomie-moderne talen Voorbeeld
 14. 14. Inhoudsopgave• Profiel van de leerling• Lessentabellen• Economie o inhoud o onderzoekscompetenties o werkvormen• Economie-wiskunde• Economie-moderne talen• Verder studeren na Economie-wiskunde en Economie- moderne talen
 15. 15. Profiel van de leerling• Interesse voor economische problemen• Interesse voor economische en politieke actualiteit• Grondig en nauwkeurig werken• Doorzettingsvermogen• Kritisch kunnen nadenken
 16. 16. Lessentabellen Derde graad Economie - moderne talen Economie - wiskunde (1ste en 2de jaar) Godsdienst 2/2 2/2 Lichamelijke opvoeding 2/2 2/2 Nederlands 4/4 4/4 Frans 4/4 3/3 Engels 3/3 2/2 Duits 2/2 - Spaans 2/2 - Wiskunde 3/3 6/6 Aardrijkskunde 1/1 1/1 Geschiedenis 2/2 2/2 Fysica - 2/1 Chemie - 1/1 Biologie - 1/1 Natuurwetenschappen 2/2 - Esthetica 1/1 1/1 Economie 4/4 4/4 Project - 1/2 TOTAAL 32 32
 17. 17. Economie: inhoud• Bedrijfseconomie: • organisatiestructuur en bedrijfscultuur • investeringsanalyse • financiering • maatschappelijk verantwoord ondernemen • …• Algemene economie: • marktvormen • economische groei • internationale handel • geldsysteem • …
 18. 18. Economie: onderzoekscompetenties• Groepswerk• Paper in 5de jaar• Eindwerk in 6de jaar• Mogelijke onderwerpen: armoede, kredietcrisis, inflatie, consumptiegedrag, motivatie, leiderschapstypes, .. Voorbeeld
 19. 19. Economie: werkvormen• Actualiteit: Trends• Boeken • onvoltooide globalisering • maandag geen economie meer? • econoshock• Ondernemer voor de klas • evenementenbureau => creatieve economie • communicatie- en reclamesector• Simulatiespelen • TopShoe Supply Chain Competition – KHL Geel • KBC-beursspel
 20. 20. Economie: Werkvormen
 21. 21. Economie-wiskunde
 22. 22. Lessentabellen Derde graad Economie - moderne talen Economie - wiskunde (1ste en 2de jaar) Wiskunde 3/3 6/6 Fysica - 2/1 Chemie - 1/1 Biologie - 1/1 Natuurwetenschappen 2/2 -
 23. 23. Kiezen voor wiskunde• Profiel leerling • voorkennis • studiehouding• Vaardigheden• Attitudes• Werkwijze• Leerinhouden
 24. 24. Profiel leerlingen wiskunde• Voorkennis leerstof 1ste-2de graad • eerste- en tweedegraadsfuncties • elementaire functies • algebra • rijen • analytische meetkunde • statistiek
 25. 25. Profiel leerlingen wiskunde• Studiehouding • inzet en doorzettingsvermogen • diepgang • kritisch denken • regelmatig werken
 26. 26. Vaardigheden• Rekenvaardigheid• Wiskundige taalvaardigheid• Denk- en redeneervaardigheden• Probleemoplossende vaardigheden• Onderzoeksvaardigheden• Leervaardigheden• Reflectievaardigheden
 27. 27. Attitudes• Planning en werkorganisatie• Zin voor samenwerking en communicatie• Creativiteit• Kwaliteitszorg en resultaatgerichtheid• Inzet en doorzettingsvermogen
 28. 28. Werkwijze• Klassikale begeleiding• Onderwijsleergesprek• Groepswerk• Persoonlijk werk• Grafisch rekentoestel• Applets• Digitaal bord
 29. 29. Leerinhouden• Analyse• Ruimtemeetkunde• Statistiek• Algebra• Onderzoekscompetenties
 30. 30. Analyse• Studie van functies • wat is de samenhang tussen verschillende grootheden?• Afgeleiden • hoe beïnvloeden ze elkaar bij verandering?• Integraalrekening • studie van oppervlakten en inhouden en toepassingen→ fysica, chemie en informatica
 31. 31. Ruimtemeetkunde• Studie van de ruimte en objecten in de ruimte • wisselwerking tussen concrete figuren (ruimtelijk inzicht) en abstract redeneren (analytische benadering)→ architectuur, grafisch ontwerp, bouwkunde
 32. 32. Statistiek• Beschrijvende statistiek • technieken om gegevens overzichtelijk te presenteren en verbanden te onderzoeken• Verklarende statistiek • aan de hand van gegevens (de steekproef) een theoretisch model opstellen en voorspellingen doen voor de hele populatie
 33. 33. Kansrekenen• Kansrekenen en telproblemen • kans bepalen dat iets zal gebeuren→ weersvoorspellingen, beurs, verzekeringswezen, geneeskunde,erfelijkheid
 34. 34. Algebra• Matrices en stelsels • een handige manier aanleren om te werken met tabellen vol met getallen en allerhande toepassingen ervan→ biologie, economie, verkeerskunde en informatica
 35. 35. • Complexe getallen • uitbreiding reële getallen (i² = -1)→ natuurkunde, trilling- en golfverschijnselen, electronica
 36. 36. Onderzoekscompetenties• Groepswerk• Praktische toepassingen• Eindwerk in het zesde jaar
 37. 37. Onderzoekscompetenties• Mogelijke onderwerpen: verwante snelheden, groei wereldbevolking, inhoud bierglas, regressie,…
 38. 38. Besluit• 6 uur wiskunde • biedt middelen tot het begrijpen, beschrijven, verklaren en beheren van systemen en situaties van concrete problemen uit onze omgeving • klimt naar een vrij hoog niveau in algemeenheid en abstractie • stelt hoge eisen op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-inzet
 39. 39. Project workEconomie-wiskunde
 40. 40. Project Work• Combination economics – English• 1/2 lesson(s) a week• Group work• Working independently• Smartschool
 41. 41. Contents 5 Economie-wiskunde• Creating your own website• The stock market• Presenting a company• Visits to the companies
 42. 42. Contents 6 Economie-wiskunde• Presenting a company• Preparing a company visit• Visit to the chosen companies and to IBM + IKEA + Douwe Egberts• The marketing management process: discussions• Creating, placing and promoting your product• Final presentation
 43. 43. Contents 6 Economie-wiskunde: FinalPresentation
 44. 44. Contents 6 Economie-wiskunde: FinalPresentation
 45. 45. Contents 6 Economie-wiskunde: FinalPresentation
 46. 46. Organisation Events
 47. 47. Organisation Events
 48. 48. Economie-moderne talen
 49. 49. Talen EMT EWFrans 4 3Engels 3 2Duits 2 0Spaans 2 0
 50. 50. Een goede basis• Verder studeren in de talen• Beroepsmogelijkheden in de talen• Beroepsmogelijkheden in een internationale context• Beroepsmogelijkheden niet enkel beperkt tot talen
 51. 51. Uitbreiding en verdieping• Uitbreiding leerstof• Diepgaander• Meer oefenen op vaardigheden• Accent op literatuur en cultuur
 52. 52. Profiel van de leerlingen• Intrinsieke motivatie: • interesse voor taal • interesse voor cultuur • geen “negatieve keuze”• Extrinsieke motivatie: • ambitie om te blijven leren
 53. 53. OnderzoekscompetentiesAlgemeenWerken rond taalkunde, letterkundeen/of cultuurSchriftelijke en mondelinge rapporteringDit jaarBespreking van een Frans boek enzijn Engelse verfilming of vice versa
 54. 54. Verder studeren na Economie-moderne talen• Academische bachelor: • bachelor in de Taal- en letterkunde • bachelor in de Criminologische wetenschappen• Professionele bachelor: • bachelor in het Bedrijfsmanagement • bachelor in het Onderwijs: secundair onderwijs • bachelor in het Sociaal werk
 55. 55. Verder studeren na Economie-wiskunde• Academische bachelor • bachelor in de Toegepaste economische wetenschappen/handelsingenieur • bachelor in de Informatica • bachelor in de Politiek en sociale wetenschappen• Professionele bachelor • bachelor in het Bedrijfsmanagement
 56. 56. BelangrijkKies positief voor een studierichting die past bij je aanleg en interesse
 57. 57. Informatie• Studiekeuze uiterlijk tegen 5 juli meedelen• Meer informatie vindt u bij: • de leraren van de 2de en 3de graad • coördinatoren en directie • CLB
 58. 58. Website van onze school www.augustinus-bree.beHier vindt u deze presentatie, het studieaanbod en informatie over onze school.

×