Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RFID in Breese Bibliotheek

949 views

Published on

Rfid in Bree

 • Be the first to comment

RFID in Breese Bibliotheek

 1. 1. Analyse van de werkprocessen Basis voor implementatie RFID
 2. 2. Situatieschets Bree 2005 <ul><li>21 openingsuren </li></ul><ul><li>14.500 inwoners </li></ul><ul><li>4500 gebruikers </li></ul><ul><li>120.000 uitleningen </li></ul><ul><li>Collectiebudget 58.000 euro </li></ul><ul><li>Geen vrijwilligers </li></ul><ul><li>2 uitleenposten </li></ul><ul><li>Personeelsuren: </li></ul><ul><ul><li>38 uren leidinggevend </li></ul></ul><ul><ul><li>105 uren bibliotheekassistenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Dus: 3.7 voltijds equivalent </li></ul></ul><ul><li>Scholen: </li></ul><ul><ul><li>1250 leerlingen basisschool </li></ul></ul><ul><ul><li>3000 leerlingen secundair onderwijs </li></ul></ul>
 3. 3. Vaststelling: Te weinig tijd <ul><li>Te weinig tijd om alles te doen wat we reeds doen. </li></ul><ul><li>Maar we willen ook nieuwe dingen doen: </li></ul><ul><li>M eer openingsuren </li></ul><ul><li>Voorlezen op woensdag en zaterdag </li></ul><ul><li>ZIZO implementeren </li></ul><ul><li>Scholenwerking uitbreiden </li></ul><ul><li>Leespromotie </li></ul><ul><li>Informatiebemiddeling </li></ul><ul><li>Elke bib moet voor zichzelf bepalen wat zijn knelpunten zijn. </li></ul><ul><li> </li></ul>
 4. 4. Meer personeelsuren nodig <ul><li>Extra personeel aanwerven: </li></ul><ul><ul><li>Geen optie voor bestuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestuur is wel overtuigd dat meer openingsuren nodig zijn </li></ul></ul><ul><li>Andere oplossingen ???? </li></ul><ul><ul><li>Vrijwilligers, artikel 60, samenwerking met andere vrijetijdsdiensten,… </li></ul></ul><ul><ul><li>RFID </li></ul></ul><ul><ul><li>Elke bib moet voor zichzelf bepalen of extra personeel nodig is. </li></ul></ul>
 5. 5. Basisvraag: wat willen we bereiken met onze bib? <ul><li>Foute vraag: Is RFID de oplossing voor mijn bib? </li></ul><ul><li>RFID is slechts een middel en ander middelen zijn mogelijk. </li></ul><ul><li>Duidelijk toekomstbeeld </li></ul>
 6. 6. Doorlichting van de bib <ul><li>Klanten / Gebruikers </li></ul><ul><li>Maatschappelijke functie van de bib binnen het lokale beleid </li></ul><ul><li>Werkprocessen </li></ul><ul><li>Medewerkers </li></ul>
 7. 7. Locus en Provinciale Steunpunten <ul><li>Uitwerken van instrumenten om doorlichting mogelijk te maken. </li></ul>
 8. 8. Durven alles in vraag te stellen <ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><li>Volgorde van handelingen in verband met boekverwerking </li></ul><ul><li>Procedure voor aankoopsuggesties en IBL </li></ul><ul><li>Stroomdiagrammen </li></ul>
 9. 9. Werkprocessen <ul><ul><li>Analyse van de werkprocessen is noodzakelijk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>prognose na verandering </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Analyse van de kosten is noodzakelijk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>prognose na verandering </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Is RFID de oplossing voor mijn bib?? <ul><ul><li>Basisvragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat wil ik bereiken met de invoer van RFID? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat ga ik doen met vrijgekomen personeelstijd? </li></ul></ul><ul><ul><li>Is het personeel bereid andere taken te vervullen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is het kostenplaatje? </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyse van de werkprocessen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>prognose na implementatie van RFID </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Analyse van de kosten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>prognose na implementatie van RFID </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Waarom RFID in Bree? <ul><li>Efficiënter gebruik van personeelsuren </li></ul><ul><li>Imago van de bib </li></ul><ul><li>Meer openingsuren </li></ul><ul><li>Interessanter werk bieden aan personeel </li></ul>
 12. 12. Verwachte Situatieschets Bree 2008 <ul><li>31 openingsuren </li></ul><ul><li>Geen uitleenposten </li></ul><ul><li>Personeelsuren: </li></ul><ul><ul><li>38 uren leidinggevend </li></ul></ul><ul><ul><li>105 uren bibliotheekassistenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Dus: 3.7 voltijds equivalent </li></ul></ul><ul><li>RFID met 100% zelfscan </li></ul><ul><li>Betaalautomaat </li></ul><ul><li>Time, Pay, Copy en Infotracs </li></ul><ul><li>Vrijwilligerpools: </li></ul><ul><ul><li>Voorlezen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opruimen van rekken </li></ul></ul><ul><li>Samen programmeren met cultuur ( extraatje) </li></ul><ul><li>Scholenwerking </li></ul>
 13. 13. Scholenwerking: +/- 21 weken <ul><li>Basisscholen: </li></ul><ul><ul><li>Rondleidingen voor 5-jarige kleuters, 1ste leerjaar, 3de leerjaar, 5de leerjaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Elke maand klasbezoek voor alle leerlingen vanaf 1ste leerjaar </li></ul></ul><ul><ul><li>8 X 3 auteurslezingen in JBW </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrije activiteit tijdens JBW </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorlezen en Lees 1 7 </li></ul></ul><ul><li>Secundaire scholen: </li></ul><ul><ul><li>Rondleiding 1ste jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediargus en opzoeken: 2de jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>2de en 3de graad: op afspraak </li></ul></ul>
 14. 14. Onderzoeken: waar gaat onze werktijd naar toe <ul><li>positief onderzoeken: </li></ul><ul><ul><li>tijdsbesteding bekijken </li></ul></ul><ul><li>negatief onderzoeken: </li></ul><ul><ul><li>controle van de personeelsleden </li></ul></ul>
 15. 15. Hoe rekenmodel invullen? <ul><li>Diensthoofd: </li></ul><ul><ul><li>rekenmodel kostensoorten </li></ul></ul><ul><ul><li>tijdschema opstellen </li></ul></ul><ul><ul><li>gewenst tijdschema opstellen </li></ul></ul><ul><li>Personeel: </li></ul><ul><ul><li>tij d s schema opstellen </li></ul></ul><ul><ul><li>gewenst tijdschema opstellen </li></ul></ul><ul><li>Samen overlopen </li></ul>
 16. 16. Rekenmodel: kostensoorten 26.500 16.100 Gebouw 331.185 278.600 totaal 5.500 Busvervoer 9.250 6.700 Collectieverzorging 58.000 57.000 Collectie 10.085 6.800 Administratie 11.850 2.000 Informatica 210.000 190.000 Personeel 2008 2005
 17. 17. Bespreking kosten <ul><li>Personeel </li></ul><ul><li>Van 190.000 euro naar 210.000 euro </li></ul><ul><li>Zelfde personeel </li></ul><ul><li>Meerkost: leeftijd, CAO,… </li></ul><ul><li>Meerkost niet omwille van RFID </li></ul>
 18. 18. Bespreking kosten <ul><li>Informatica </li></ul><ul><li>Onderhoudscontracten </li></ul><ul><ul><li>Bidoc: 1650 euro </li></ul></ul><ul><ul><li>Nedap: 3500 euro </li></ul></ul><ul><ul><li>Time, Pay, Copy en Infotracs en betaalautomaat: 6000 euro </li></ul></ul><ul><ul><li>Meerkost wel omwille van RFID: 9500 euro </li></ul></ul>
 19. 19. Bespreking kosten <ul><li>Administratieve kosten </li></ul><ul><ul><li>van 6.800 naar 10.085: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kopieerapparaat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>drukwerk in huisstijl </li></ul></ul></ul><ul><li>Meerkost niet omwille van RFID </li></ul>
 20. 20. Bespreking kosten <ul><li>Collectieverzorging </li></ul><ul><li>van 6.700 naar 9.250 </li></ul><ul><ul><li>Duurdere folie </li></ul></ul><ul><ul><li>Etiketten </li></ul></ul><ul><ul><li>RFID labels </li></ul></ul><ul><ul><li>Meerkost omwille van RFID labels </li></ul></ul>
 21. 21. Bespreking kosten <ul><li>Busvervoer: 5.500 euro </li></ul><ul><ul><li>Na afschaffing uitleenposten </li></ul></ul><ul><ul><li>Gratis busvervoer voor klasuitleningen en auteurslezingen </li></ul></ul><ul><li>Meerkost niet omwillevan RFID </li></ul>
 22. 22. Bespreking kosten <ul><li>Gebouw 16.100 naar 26.500 </li></ul><ul><ul><li>Vrijmaking elektriciteitsmarkt </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdere door verrekening naar de diensten toe </li></ul></ul><ul><li>Meerkost niet omwille van RFID </li></ul>
 23. 23. Bespreking kostensoorten <ul><li>De jaarlijkse kosten zijn gestegen met 11 %, waarvan 2% met RFID te maken hebben en de grootste kost het Trac contract is. </li></ul><ul><li>Maar openingsuren van 21 uren naar 31 uren. </li></ul><ul><li>Een personeelsbezetting van 21 naar 30 openingsuren: </li></ul><ul><li>2 jaar personeel = basisinvestering van de zelfscan </li></ul>
 24. 24. Rekenmodel: analyse van de werktijd   % %                 1 2 3 4 5 6 7 8 Verwerven van info… 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20   Conserveren van info…   10 10   10 10       30 30 Catalogus 10 10 20 20 10 20 20 20 10 10 10 10 15 15   Ter beschikking stellen 5 5 25 5 20 5 20 5 20 5 20 5 30 5   Informatiebemiddeling 20 20 20 25 15 25 25 25 20 25 20 25 25 49   Bieden van internettoegang 5 1 5 1 25 5 5 1 5 1 5 1 5 1   Bib instructies 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5   Leespromotie 10 10 10 10 10 10     Educatieve schoolprojecten 5 5 10   10 20 30 20 30     Tentoonstellingen 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5   Publicaties 5 5   15 15           Organisatie : beheerstaken 30 30   10           Onderhoud               70 70
 25. 25. Bespreking van analyse van de werktijd <ul><li>2005 t.o.v. 2007 </li></ul><ul><li>Verschuiving van taken </li></ul><ul><li>Ter beschikking stelling moet nog verminderen </li></ul><ul><li>Internettoegang moet ook nog verminderen </li></ul>
 26. 26. Rekenmodel: tijdsanalyse   2005 2007 2005 2007   Aantal dagen per dienst Welk procent van de arbeidstijd gaat naar welke dienst       Verwerven van info… 98 98 9.42 9.42 Conserveren van info… 66 66 6.35 6.35 Catalogus 118 130 11.35 12.50 Ter beschikking stellen 61 45 15.48 4.33 Informatiebemiddeling 184 233 17.69 22.42 Bieden van internettoegang 69 13 6.63 1.33 Bib instructies 23 56 2.21 5.38 Leespromotie 24 48 2.31 4.62 Educatieve schoolprojecten 59 107 5.67 10.29 Tentoonstellingen 45 38 4.33 3.65 Publicaties 29 29 2.79 2.79 Organisatie : beheerstaken 66 78 6.35 7.50 Onderhoud 98 98 9.42 9.42   1040 1040 100% 100%
 27. 27. Bespreking van tijdsanalyse <ul><li>Ter beschikking stelling: van 15% naar 5% niet spectaculair </li></ul><ul><ul><li>Reeds vroeger uitleenhandeling gerationaliseerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Van 20 naar 31 openingsuren </li></ul></ul><ul><ul><li>Internettoegang van 6.5% naar 1.5% </li></ul></ul><ul><ul><li>Educatie, leespromotie,… stijgt </li></ul></ul>
 28. 28. Rekenmodel: tijdsanalyse
 29. 29. Bespreking van tijdsanalyse <ul><li>Backoffice en uitleen neemt af, ten voordele van info en leesbevordering </li></ul><ul><li>Catalogus: in 2007 uitzuiveren van catalogus </li></ul>
 30. 30. Rekenmodel: kostenanalyse
 31. 31. Bespreking van kostenanalyse <ul><li>Verschuiving van baliewerk naar leesbevordering en info </li></ul>
 32. 32. Is een rekenmodel haalbaar? <ul><li>Het is haalbaar: </li></ul><ul><li>Eenvoudig modelletje dat iedereen kan invullen. </li></ul><ul><li>Wil om te veranderen, te verbeteren </li></ul>
 33. 33. Is rekenmodel zinvol? <ul><li>Het is zinvol: </li></ul><ul><li>Veranderingen: tijd of middelen of personeel zoeken </li></ul><ul><li>Weten wat je nu doet en weten waar je naartoe wil. </li></ul><ul><li>Dus: </li></ul><ul><li>cijfers voor het beleidsniveau </li></ul><ul><li>zinvolle keuzes maken </li></ul><ul><li>cijfers voor het personeel </li></ul><ul><ul><li>Om dingen te veranderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Om efficiënter de organisatie te herschikken </li></ul></ul><ul><li>inzicht in de werking van de organisatie </li></ul><ul><li>Inzicht in de tijdsbesteding in de organisatie </li></ul>
 34. 34. Morgen mee starten? <ul><li>Ja: </li></ul><ul><ul><li>als er wil is om te veranderen </li></ul></ul><ul><ul><li>als er nood is om te veranderen </li></ul></ul><ul><li>Neen: </li></ul><ul><ul><li>als je enkel probeert te overleven </li></ul></ul><ul><ul><li>als veranderingen niet nodig zijn </li></ul></ul><ul><ul><li>als je voldoende middelen en personeel hebt </li></ul></ul>

×