Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web Analytics - Workshop 5

645 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web Analytics - Workshop 5

 1. 1. Web Analytics<br />Workshop 4 & 5<br />
 2. 2. Programma Web Analytics 2.0<br />February 28, 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />2<br />
 3. 3. Strategisch Analytics Plan<br />Strategie<br />Doelstellingen website<br />BelangrijkeKPI’s<br />Tactiek<br />Concurrentie-analyse (Benchmarking)<br />Verdienmodellen (Adwords, Adsense)<br />Operationeel<br />Path to Nirvana<br />February 28, 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />
 4. 4. AdwordsvsAdsense<br />Adwords = dienst van Google waarbijklantenbetalenomadvertentiesweertegeven op de zoekmachine van Google of particuliere websites.<br />Adsense = dienst van Google waarbijeigenaren van particulieren websites Adwordskunnenlatenpubliceren op hun website en daar geld aankunnenverdienen.<br />February 28, 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />
 5. 5. February 28, 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />Adwords<br />Adwords<br />
 6. 6. February 28, 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />GeenAdwords<br />
 7. 7. February 28, 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />5 AdSense Banners. Zoekze ;-)<br />
 8. 8. Adwords<br /><ul><li>AdWords, what’sthat?
 9. 9. Opdracht fact sheet - presenterenvoor feedback EN vrijdaginleveren!!!
 10. 10. Minimaal 3 slimmevragenvoorbereidenvoor Analytics-demonstratiewww.avansopen.nl. Krista van Berkel en Margot Diepen.</li></li></ul><li>Stel: Ikhebeen website, en nu gaik hem promoten…<br />Offline….(traditionele media)<br />Radio-spotjes<br /> Billboards bij de snelweg<br />En Online…(nieuwe media)<br />Blog die naarmijne-commerce site verwijst<br />Nieuwsbrief met link<br />….Google AdWords!<br />= Geïntegreerde marketing communicatie<br />
 11. 11. AdWords, ook van Google.<br />AdWords = het online ADVERTENTIE-programma van Google dat Pay-per-Click tekstadvertenties genereert – (dus geen plaatjes).<br /> Pay-per-Click = alleenalser op de advertentiewordtgekliktbetaalt de adverteerder de kosten van het latenverschijnen van de advertentie.<br />Vrg: Is ditbeter/slechterdan het betaalmodel van een ‘vaste’ banner ad bijeen site alsnu.nl?<br />
 12. 12. ‘Sponsored links’<br />
 13. 13. AdWordsgenereerttekstadvertenties<br />De tekstadvertentieskunnenverschijnenals:<br />‘Sponsored links’ – rechts of bovenaan op de resultatenpagina – ditzijn die resultaten via Google Search, die via het hoogstebod op door de zoekergebruiktezoekwoorden, gemanipuleerdzijn.http://www.youtube.com/watch?v=rc0e_3vWOIo<br />B. ‘Ads by Google’ ditzijn de resultaten die opkomen op relevante websites die zichbij het zgn. Inhoudsnetwerk van Google hebbenaangesloten. http://www.youtube.com/watch?v=nZ_L-uciqXA<br />
 14. 14. Verdienmodellen<br />Holo.be: Adsense<br />Callium Consumer Electronics: Adwords<br />February 28, 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />
 15. 15. Verder met AdWords:hoe zetik het op?<br />AdWords is gebaseerd op het veilingprincipe: geld bieden op zoekwoorden die jij als adverteerder exclusief wilt hebben, omdat zoekers dan rechtstreeks bij jouw web link uitkomen.<br />Opdracht: Ganaar Google AdWords.<br />Maak je account aan – binnen 5 minuten.<br />
 16. 16. AdWords – reclameschrijven.<br />Het begint met zoekwoordenbepalen – zie de hulptoolhttps://AdWords.google.nl/select/KeywordToolExternal<br />Vervolgensschrijf je je advertentietekstje<br /><ul><li>Zoekwoord in de advertentieopnemen, wordtnl in vet weergegeven.
 17. 17. Pakkendschrijven, visueelbv met hoofdletters, en qua woordkeuze.</li></ul>Opdracht: Schrijf met je groepjedrietekstenommensen warm temakenvooreenbezoekaan de campagne-website van het Project.<br />
 18. 18. AdWords - Tips<br /> In plaats van 1 advertentie je hele site meetepromoten, maakliever per onderdeel van de site diverse teksten en kijkenwelke het beste ‘klikt’.<br />Tips voorgoedezoekwoorden: al gelezentoch!<br />Denk zoals uw klanten!<br /> Zoekwoorden in advertentie opnemen<br />Uitsluitingszoekwoordeninstellen – bv. geen ‘plastic’ rozen<br /> niet langer dan 2 woorden, niet te algemeen<br />Dagelijks controleren welke keywords/zoekwoorden werken<br />
 19. 19. Probeer drie teksten voor bloemenzaden, 3 voor graszaden, 3 voor groentezaden. Welke werkt het beste? <br />De ideale opbouw van het Adwords account. <br />Je kunt het beste de structuur van je website gebruikenbij het structureren van je AdWords account…<br />
 20. 20. AdWords: zoekwoordenbepalen<br />Zoekwoorden – bekijksamenvattendinstructiefilmpje:http://www.youtube.com/watch?v=aPwtTgfERdo<br />Check of jouw zoekwoorden en teksten aan deze eisen voldoen!<br />Zoekwoordenvormenaltijd de basis van je advertentie, die zie je danookterug in het Google Analytics traffic/verkeersbronnenoverzicht. <br />Mits gekoppeld aan Analytics!<br />
 21. 21. AdWordskoppelenaan Google Analytics<br />Waarom?<br />In Adwords Analyticsresultaten van:<br />campagne<br />Advertenties<br />Zoekwoorden<br />Bv. Via Verkeersbronnen, naarAdwords, naarcampagneresultaten = hoeveelverkeerkwamer door Adwords.<br />Bekijk: 60 sec. over AdWords Analytics :http://www.youtube.com/watch?v=9AaI5KVgHyg&feature=channel<br />
 22. 22. Operationeel plan<br />Path to Nirvana<br />February 28, 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />
 23. 23. February 28, 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />
 24. 24. Path to Nirvana [1]<br />Stap 1: Plaats de “javascript tag” overal op je website!<br />Pijnfactor: 10%<br />Stap 2: Settings instellen<br />Pijnfactor: 30%<br />Stap 3: tracking campaigns<br />Pijnfactor: 70%<br />February 28, 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />
 25. 25. Path to Nirvana [2]<br />Stap 4: inkomstengenereren<br />Pijnfactor: 60%<br />Stap 5: Rich Media tracking<br />Het meten van campagnes of pagina’s “truly to die for”.<br />Pijnfactor 85%<br />February 28, 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />
 26. 26. February 28, 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />
 27. 27. Path to Nirvana<br />Video’s: 1 uurlang over Path to Nirvana op:<br />http://www.kaushik.net/avinash/2008/09/pain-gain-web-analytics-nirvana-story.html<br />February 28, 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />
 28. 28. En nu? <br />Aan de slag met afrondenopdracht “Strategisch Plan”, zie Blackboard.<br />Volgende week inleveren<br />Google Analytics account Avans ABC:<br />analyticsavansabc@gmail.com<br />February 28, 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />

×