Successfully reported this slideshow.

VMT Congres - Innovatie en Social Media in Food

7,146 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VMT Congres - Innovatie en Social Media in Food

 1. 1. VMT Congres – Innovatie & Food in Sociale Media<br />Jan Spruijt<br />AvansHogeschool / Open Innovatie<br />web: www.janspruijt.nl<br />email: jan@janspruijt.nl<br />twitter: @janspruijt<br />
 2. 2. Watzijn de belemmeringenvoor (open) innovatieen hoe kunnen Social Media eenrolspelenomdezebarrièresteoverbruggen?<br />
 3. 3. Wieheefterweleenseengoedideegehad?<br />
 4. 4. Wieheefterweleenseengoedideegehad…<br />waarniets van terecht is gekomen?<br />
 5. 5. Wieheefterweleenseengoedideegehad…<br />waarniets van terecht is gekomen…<br />omdat je omgevinggeenrisicodurfdetenemen?<br />
 6. 6. Wieheefterweleenseengoedideegehad…<br />waarniets van terecht is gekomen…<br />omdat je omgevinggeenrisicodurfdetenemen…<br />of omdat je geen partner konvindenomsamen het ideeuittewerken?<br />
 7. 7. Wieheefterweleenseengoedideegehad…<br />waarniets van terecht is gekomen…<br />omdatjouwomgevinggeenrisicodurfdetenemen…<br />of omdat je geen partner konvindenomsamen het ideeuittewerken…<br />of omdat je geenidee had waartezoekennaarmogelijke partners?<br />
 8. 8. Wieheefterweleenseengoedideegehad…<br />en dataanniemandverteld?<br />
 9. 9. Wieheefterweleenseengoedideegehad…<br />en dataanniemandverteld…<br />omdat je bang was voor de reactie van anderen?<br />
 10. 10. Agenda<br />
 11. 11. Dilemma“However good our future research may be, we shall never be able to escape from the ultimate dilemma that all our knowledge is about the past, and all our decisions are about the future”(Ian Wilson, AAAS)<br />
 12. 12.
 13. 13. The PastInnovatiemodellen<br />
 14. 14.
 15. 15. EersteGeneratie: Technology Push<br />“The more R&D, the more new products out.”<br />
 16. 16. Tweede en derdegeneratie: Market Pull & Marketing<br />“The start of advertisements” <br />
 17. 17. Vierdegeneratie: geïntegreerdeprocessen<br />“Let’s make things better” <br />
 18. 18. Vijfdegeneratie: Open Innovatie & Co-Creatie<br />“Seats to meet”, “kennisdeling”<br />
 19. 19. The PresentOpen Innovatie & Co-Creatie<br />
 20. 20. Waardeketen van Porter:<br />
 21. 21. Business Model van Osterwalder:<br />Partners<br />Activities<br />Value Proposition<br />Relations<br />Customers<br />Resources<br />Channels<br />Cost structure<br />Revenue<br />
 22. 22. Open Innovatie<br />e-Participation<br />Open Source<br />Co-design<br />Partners<br />Activities<br />Value Proposition<br />Relations<br />Customers<br />Resources<br />Channels<br />Cost structure<br />Revenue<br />Crowdsourcing & Wisdom of the Crowds<br />Crowdsharing<br />Crowdfunding<br />Experience Co-Creation<br />
 23. 23. The FutureTrends<br />
 24. 24. Total Transparancy<br />
 25. 25. Total Transparancy<br />
 26. 26. Urban Nomads<br />
 27. 27. Social Web Continued<br />
 28. 28. Hindernissen voor Open Innovatie<br />
 29. 29. Hindernissen:<br /><ul><li>Weinigvertrouwen
 30. 30. Geengezamenlijkdoel
 31. 31. Kennisnietoverdraagbaar
 32. 32. Weinigdiversiteit
 33. 33. Lagedichtheid</li></ul>Open Innovatie<br />Kenniscreatie & Kennisdeling<br />
 34. 34. Social Media<br />filmpje<br />
 35. 35. Hindernissen:<br /><ul><li>Weinigvertrouwen
 36. 36. Geengezamenlijkdoel
 37. 37. Kennisnietoverdraagbaar
 38. 38. Weinigdiversiteit
 39. 39. Lagedichtheid</li></ul>Open Innovatie<br />Kenniscreatie & Kennisdeling<br />
 40. 40. Voorbeelden van gebruik Social Media om te innoveren<br />
 41. 41.
 42. 42.
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45.
 46. 46. Wat kunt u vandaag doen?<br />Zoek op #VMTcongres aan maak een List van deelnemers<br />Twitter Advanced Searches aanmaken met vaktermen<br />Evalueer uw LinkedinGroups & zoek enkele nieuwe Groups<br />Stel LinkedinToday in<br />Grote organisatie? Gebruik Yammer<br />
 47. 47. Vragen?<br />Jan Spruijt<br />AvansHogeschool / Open Innovatie<br />email: jan@janspruijt.nl<br />twitter: @janspruijt<br />

×