Research 2.0<br />Workshop 2: What’s the problem?<br />
Programma Research 2.0<br />2<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />
Programma<br />Inhoudsopgaves<br />Probleemanalyse<br />Achtergrond/aanleiding<br />Doelstelling<br />Probleemstelling<br ...
Resultatenhuiswerk<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />4<br />
Vragen?<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />5<br />
Onderzoeksplan<br />Definitie: Voorstelwaarinnaast de probleemstelling, doelstelling en vraagstellingookvermeldstaatvoorwe...
Onderzoeksplan<br />Probleemanalyse: watgaan we onderzoeken?<br />Achtergrond & aanleiding<br />Doelstelling<br />Probleem...
Achtergrond<br />Bevat twee onderdelen:<br />	1. korte beschrijving van het bedrijf 2. wat is de aanleiding van het onderz...
Doelstelling<br />Definitie: eendoelstellinggeeft het belang van het onderzoekaan<br />Doelstellingmoetaantonen:<br />Rele...
Probleemstelling<br />Definitie: eenprobleemstelling is eenconclusiedat de huidigesituatienietovereenkomt met de wenselijk...
Vraagstelling<br />Beleidsvraag of onderzoeksvraag?<br />Opdrachtgever: “hoe kanik het aantalverkeersongelukken op rotonde...
Vraagstelling<br />Waarom-vragen: te breed<br />Hoe komt het dat-vragen: te breed<br />Hoe-vragen: beleidsvragen<br />7 fe...
Vraagstelling<br />Geslotenvraag: kwantitatiefonderzoek – toetsen en beschrijven van voorafvastgesteldeideeën<br />Hoe tev...
Voorbeeld<br />AchtergrondHolland Casino is een stichting en functioneert als een gewone onderneming, gelieerd aan de over...
Opdracht<br />Formuleer de onderzoeksvraag en deelvragen<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creatio...
Vooronderzoek<br />Probleemstellingnietduidelijk?<br />Vooronderzoek<br />Literatuur<br />Internet<br />Interviews<br />Is...
Visgraatdiagram<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />17<br />
Case<br />SupermarktketenEdahheeft last van ontevredenklanten in de vestiging Den Bosch. Zehebbendrieklantengeïnterviewd:<...
Opdracht<br />Formuleeraanleiding<br />Maakeen Ishikawa-diagram<br />Formuleerdoelstelling<br />Formuleerprobleemstelling<...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Research 2.0 - workshop 2

963 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Research 2.0 - workshop 2

 1. 1. Research 2.0<br />Workshop 2: What’s the problem?<br />
 2. 2. Programma Research 2.0<br />2<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />
 3. 3. Programma<br />Inhoudsopgaves<br />Probleemanalyse<br />Achtergrond/aanleiding<br />Doelstelling<br />Probleemstelling<br />Vraagstelling<br />Case<br />3<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />
 4. 4. Resultatenhuiswerk<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />4<br />
 5. 5. Vragen?<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />5<br />
 6. 6. Onderzoeksplan<br />Definitie: Voorstelwaarinnaast de probleemstelling, doelstelling en vraagstellingookvermeldstaatvoorwelk type onderzoek is gekozen, wat het ontwerp is en hoe de gegevenswordenverzameld.Het geefteentotaalbeeld van het uittevoerenonderzoek.<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />6<br />
 7. 7. Onderzoeksplan<br />Probleemanalyse: watgaan we onderzoeken?<br />Achtergrond & aanleiding<br />Doelstelling<br />Probleemstelling<br />Onderzoeksvraag<br />Deelvragen<br />Afbakening: watgaan we nietonderzoeken?<br />Methode: hoe pakken we het aan?<br />Planning: hoe vertalen we dat in acties?<br />Organisatie: <br />Team & rollenverdeling<br />Afspraken<br />Risicoanalyse<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />7<br />
 8. 8. Achtergrond<br />Bevat twee onderdelen:<br /> 1. korte beschrijving van het bedrijf 2. wat is de aanleiding van het onderzoek? Is er een probleem?<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />8<br />
 9. 9. Doelstelling<br />Definitie: eendoelstellinggeeft het belang van het onderzoekaan<br />Doelstellingmoetaantonen:<br />Relevantie<br />Actualiteit<br />Nieuwheid<br />Welkeeindsituatiewil je bereiken?<br />Watbevat het rapport of de presentatie die je gaatafleveren?<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />9<br />
 10. 10. Probleemstelling<br />Definitie: eenprobleemstelling is eenconclusiedat de huidigesituatienietovereenkomt met de wenselijkesituatie in de perceptie van de opdrachtgever.<br />Huidigesituatieinzichten en kansendoelstelling<br />Inzichtkrijgen in….. omdoel…. tebehalen.<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />10<br />
 11. 11. Vraagstelling<br />Beleidsvraag of onderzoeksvraag?<br />Opdrachtgever: “hoe kanik het aantalverkeersongelukken op rotondeswaarbijfietsersbetrokkenzijnverminderen?”<br />De onderzoeker: “Welkeverkeersovertredingenmakenfietsers en automobilisten op rotondes?”<br />Reductie<br />Selectie<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />11<br />
 12. 12. Vraagstelling<br />Waarom-vragen: te breed<br />Hoe komt het dat-vragen: te breed<br />Hoe-vragen: beleidsvragen<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />12<br />
 13. 13. Vraagstelling<br />Geslotenvraag: kwantitatiefonderzoek – toetsen en beschrijven van voorafvastgesteldeideeën<br />Hoe tevredenzijnstudenten over het onderwijs?<br />Open vraag: kwalitatiefonderzoek – vraagstellingkantijdens het onderzoekwordenaangepast<br />Watervolgensstudentenwordenverbeterdaan het onderwijs?<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />13<br />
 14. 14. Voorbeeld<br />AchtergrondHolland Casino is een stichting en functioneert als een gewone onderneming, gelieerd aan de overheid. Holland Casino heeft geconstateerd dat een grote groep klanten slechts één of minder keer per jaar naar het casino gaat. Wanneer deze groep vaker zal gaan, zal dit een enorme omzetgroei tot gevolg hebben.<br />Doelstelling: Holland Casino adviseren over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat klanten die één of minder keer per jaar (de gelegenheidsbezoekers) naar Holland Casino gaan, vaker een bezoek zullen brengen.<br />Probleemstelling: Inzicht verkrijgen in het profiel, de attitude en het gedrag van gelegenheidsbezoekers van Holland Casino.<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />14<br />
 15. 15. Opdracht<br />Formuleer de onderzoeksvraag en deelvragen<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />15<br />
 16. 16. Vooronderzoek<br />Probleemstellingnietduidelijk?<br />Vooronderzoek<br />Literatuur<br />Internet<br />Interviews<br />Ishikawa diagram (visgraatdiagram)<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />16<br />
 17. 17. Visgraatdiagram<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />17<br />
 18. 18. Case<br />SupermarktketenEdahheeft last van ontevredenklanten in de vestiging Den Bosch. Zehebbendrieklantengeïnterviewd:<br />“Lange rijenbij de kassa, bedorvenkaas, oudesla, karretjekapot, weinigparkeerplek.”<br />“Veelteduur, nooitkortingsacties, personeelonbereikbaar, flessenautomaatkapot en melknogmaar 1 daghoudbaar.”<br />“Viezevloer, krappegangen, alleendureproductenverkrijgbaar, rare indeling.”<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />18<br />
 19. 19. Opdracht<br />Formuleeraanleiding<br />Maakeen Ishikawa-diagram<br />Formuleerdoelstelling<br />Formuleerprobleemstelling<br />Formuleeronderzoeksvraag<br />7 februari 2011<br />Jan Spruijt – Advanced Business Creation<br />19<br />

×